JEDNODUCHÝ FILTER

Obsah stránky

Jednoduchý vs. pokročilý filter

Jednoduchý filter vďaka interaktívnemu grafickému zobrazeniu ponúka možnosť rýchleho a intuitívneho filtrovania záznamov v zoznamoch. Aby sa zachovala jednoduchosť, obsahuje iba tie podmienky, ktoré používatelia najčastejšie využívajú. Zároveň podmienky jednoduchého filtra sú viazané operátorom AND. Pokročilý filter okrem možnosti AND ponúka aj OR a je možné zoskupovať podmienky. Prehľad rozdielov medzi jednoduchým a pokročilým filtrom nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Vlastnosť Jednoduchý filter Pokročilý filter
Podmienky filtrovania Najčastejšie využívané podmienky Všetky podmienky
Spôsob viazania podmienok AND AND, OR
Pridávanie podmienok kliknutím na názov stĺpca ÁNO ÁNO
Zoskupovanie podmienok vo význame použitia zátvoriek NIE ÁNO
Prenesenie podmienok z jednoduchého filtra do pokročilého ÁNO
Prenesenie podmienok z pokročilého filtra do jednoduchého Prenesenie len podmienok, ktoré boli vytvorené mechanizmom jednoduchého filtra
Porovnanie jednoduchého filtra s pokročilým
Porovnanie jednoduchého filtra s pokročilým

Používanie jednoduchého filtra

V súčasnosti sa jednoduchý filter nachádza iba v zozname požiadaviek, no v budúcnosti ho plánujeme rozšíriť do ďalších modulov CDESKu, kde sa využíva vyhľadávanie v zoznamoch. V ostatných moduloch sa v súčasnosti využíva pokročilý filter.

CDESK umožňuje, aby sa jednoduchý filter pre zoznam požiadaviek zobrazoval predvolene. Toto nastavenie je možné konfigurovať v Globálne nastavenia -> Požiadavky -> Základné nastavenia v časti Východzie nastavenie zoznamu požiadaviek. Nastavenie sa aplikuje zvlášť na riešiteľov a zvlášť na ostatné kontá, napr. zákaznícke. Toto nastavenie je bližšie popísané v samostatnom článku.

Ak jednoduchý filter nie je zapnutý, kliknite na ikonu filtrovania , ktorá sa nachádza nad zoznamom. Keď je jednoduchý filter aktívny, vedľa poľa na vyhľadávanie sa zobrazí ikona + umožňujúca pridanie podmienok filtrovania.

Tlačidlo pre aktiváciu jednoduchého filtra
Tlačidlo pre aktiváciu jednoduchého filtra

Po kliknutí na ikonu +  sa zobrazia podmienky filtrovania. Pre zoznam požiadaviek sú dostupné tieto možnosti:

 • Číslo požiadavky
 • Termín splnenia
 • Riešiteľ
 • Stav
 • Priorita
 • Dátum vytvorenia
 • Termín odozvy
 • Vytvoril
 • Spoločnosť / Zákazník
 • Oblasť služby
 • Typ požiadavky
 • Tagy
 • Známka hodnotenia
Ikona pre výber podmienok filtrovania a podmienky filtrovania v zozname požiadaviek
Ikona pre výber podmienok filtrovania a podmienky filtrovania v zozname požiadaviek

Po kliknutí na podmienku sa zobrazí pole pre ďalšiu konfiguráciu danej podmienky. Napríklad kliknutím na podmienku Stav sa zobrazí zoznam všetkých stavov. Aby bola podmienka použitá, kliknite na tlačidlo Použiť, ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu.

Tlačidlo pre aktiváciu nastaveného filtra
Tlačidlo pre aktiváciu nastaveného filtra

Keď je podmienka aktívna zobrazí sa nad zoznamom. Pridanie ďalšej podmienky je možné opätovným kliknutím na ikonu +. Skupina podmienok je v jednoduchom filtri vždy viazaná operátorom AND.

Aktívny pokročilý filter
Aktívny pokročilý filter

Podmienky jednoduchého filtra je možné uložiť, vymazať a poslať rovnako ako nastavenia pokročilého filtra. Postup ku všetkým týmto úkonom je popísaný v tomto texte.

Filtrovanie výsledkov podľa názvov stĺpcov priamo v zozname

S príchodom jednoduchého filtra bola pridaná možnosť filtrovať výsledky v zozname na základe názvu stĺpca. Pre použitie tejto funkcie nie je nutné zapínať jednoduchý a ani pokročilý filter.

Vedľa názvu stĺpcov sa zobrazuje malá ikona filtra. Po kliknutí sa zobrazí okno pre nastavenie podmienok ako pri jednoduchom filtri. Podmienka sa aktivuje kliknutím na tlačidlo Použiť, ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu okna. Takýto spôsob filtrovania je možný iba pri tých stĺpcoch, ktoré sa nachádzajú v jednoduchom filtri.

Filtrovanie priamo v zozname
Filtrovanie priamo v zozname

Prepojenie s pokročilým filtrom

V prípade, že podmienky nastavené v jednoduchom filtri potrebujete ďalej konfigurovať pre špecifické potreby, je možné ich prenášať do pokročilého filtra, ktorý takéto nastavenia umožňuje.

Prvým krokom je aktivovať jednoduchý filter, napríklad kliknutím na tlačidlo s uloženými podmienkami filtrovania, alebo pomocou postupu popísaného v odseku Nastavenie jednoduchého filtra. Keď je jednoduchý filter aktívny, kliknite na ikonu rozšíreného filtra , ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu okna. Po kliknutí sa podmienky jednoduchého filtra zobrazia v pokročilom filtri, čo umožni ich ďalšiu konfiguráciu. Práca s pokročilým filtrom je bližšie popísaná v osobitnom texte Vyhľadávanie a pokročilé filtre.

Ikona pre aktiváciu pokročilého filtra
Ikona pre aktiváciu pokročilého filtra

Tiež funguje spätné prenášanie podmienok z pokročilého filtra do jednoduchého. No prenesú sa len tie podmienky, ktoré boli nastavené mechanizmom jednoduchého filtra. Ak sa v rozšírenom filtri nachádzali podmienky, ktoré neboli vytvorené mechanizmom jednoduchého filtra, zobrazí sa ikona  . Vy sa rozhodnite, či sa vrátite k rozšírenému filtru, alebo ak zadáte ďalšiu podmienku jednoduchého filtra, bude ďalšie vyhľadávanie už len s podmienkami tohto typu filtra.

Obmedzenie vyhľadávania výsledkov v hlavnom vyhľadávacom poli

Po aktivácii jednoduchého filtra sa na konci políčka pre vyhľadávanie zobrazí ikona , ktorá umožňuje obmedziť, v ktorých stĺpcoch sa zadaný výraz bude vyhľadávať. Po kliknutí na ikonu sa zobrazia tieto názvy stĺpcov:

 • Názov požiadavky
 • Popis požiadavky
 • Číslo požiadavky
 • Názov spoločnosti

Ak sa vedľa názvu podmienky zobrazuje ikona , zadaný výraz sa bude v danom stĺpci vyhľadávať. Kliknutím na podmienku sa označenie zruší, čo znamená, že v danom stĺpci sa vyhľadávať nebude.

Obmedzenie vyhľadávania
Obmedzenie vyhľadávania