ZNALOSTNÁ BÁZA – NASTAVENIA

Nasledujúce nastavenia sú k modulu Znalostná báza. Nastavenia nájdete v Globálne nastavenia->Znalostná báza.

Znalostná báza v Globálnych nastaveniach
Znalostná báza v Globálnych nastaveniach

Všeobecné nastavenia

Zapnúť modul Znalostná báza – uvedením prepínača do polohy zapnutý  sa v menu sprístupní modul Znalostná báza a zároveň sa sprístupnia ďalšie nastavenia pre Znalostnú bázu.

Zapnutie Znalostnej bázy
Zapnutie Znalostnej bázy

Typy príspevkov

Typy slúžia na kategorizáciu príspevkov v Znalostnej báze. Zoznam predvolene obsahuje typy: Známa chyba, Poznatok a Návod. Tieto položky môžete podľa potreby prepísať, vypnúť pridať k ním preklady do aktívnych jazykov a priradiť farbu. Viac informácií nájdete v odseku Pridávanie nových typov

Typy znalostnej bázy
Typy znalostnej bázy
Pridávanie nových typov

Nový typ pridáte kliknutím na +Pridať . Po kliknutí sa v zozname vytvorí nový riadok s poľami pre zadanie názvu typu v jazykoch, ktoré sú aktivované v Globálne nastavenia->Nastavenia jazykov.

Pridávanie nových typov znalostnej bázy
Pridávanie nových typov znalostnej bázy

Typ je možné vymazať iba pred uložením a to pomocou ikony   v stĺpci Stav. Po uložení typ možno iba deaktivovať pomocou prepínača v stĺpci Stav. Pre deaktiváciu typu je potrebné prepínač uviesť do polohy vypnutý . Kliknutím na štvorec v stĺpci Farba zas typu priradíte farbu, ktorou bude zobrazený názov daného typu v zozname článkov.

Ikona pre nastavenie farby pre typ článku v znalostnej báze
Ikona pre nastavenie farby pre typ článku v znalostnej báze
Výber farieb pre typy v znalostnej báze
Výber farieb pre typy v znalostnej báze

Nastavenia uložíte pomocou tlačidla Uložiť, ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu okna s nastaveniami pre Znalostnú bázu.

Kľúčové slová článkov znalostnej bázy

Kľúčové slová umožňujú lepšie identifikovať článok v Znalostnej báze. Pomocou kľúčových slov môžete vyhľadávať jednotlivé články.

Kľúčové slová sa zadávajú priamo pri tvorbe článku. V tejto časti sa nachádza zoznam všetkých kľúčových slov z celej znalostnej bázy.

Zoznam kľúčových slov
Zoznam kľúčových slov

Zostávajúce nastavenie pred vytvorením článku

Vyššie popísaný text obsahuje hlavné nastavenia pre Znalostnú bázu. Na to aby ste mohli zadať článok do Znalostne bázy, budete musieť založiť Priestory a Kategórie. Bližšie informácie k tomu nájdete v texte Znalostná báza.