Přehled
aktualizací

Zkrácený přehled změn a vylepšení CDESKu
CDESK 3.2.1 – aktuální verze / 5.4.2024
 • Požadavky
  • Z diskusního příspěvku lze uložit záznam do Ext-mail.
  • Při psaní Ext-mailů se již vytvářejí drafty.
  • Ve widgetu Moje požadavky včásti Jsem zadavatelem mezi Neukončenými požadavky se přidaly požadavky vestavě Ukončeno, pokud je zapnut stav Akceptované ukončení.
  • Na šabloně požadavků přibyla nová sekce pro vlastní nastavení viditelnosti a povinnosti termínů.
  • Zobrazení seznamu provozů vdetaile požadavku bylo optimalizováno i na menší rozlišení.
 • Plnění
  • Do pdf exportu seznamu plnění lze zahrnout i žádosti o volno zobrazené v seznamu plnění.
 • Úkoly
  • V module Úkoly přibyl jednoduchý filtr. TOP
 • Projekty a Projektové zakázky 
  • V Ganttově diagramu byla ukotvena horní lišta. Při scrolování se stále zobrazuje nahoře.
  • V Ganttově diagramu přibylo plovoucí tlačítko Uložit.
  • V projektové dokumentaci se zobrazuje zóna pro nahrání přílohy i když není nahrána žádná projektová dokumentace.
  • Na přijaté faktuře se automaticky předvyplní subdodávka, pokud navázaná projektová zakázka má navázanou právě jednu subdodávku.
  • Když je zákazník na projektové zakázce změněn automaticky, změna se zapíše do historie projektové zakázky.  
 • Nabídky
  • Úprava exportu nabídky aby obsahoval pouze akceptované položky.    
  • V detaile nabídky byly přeuspořádány sloupce kjednotlivým položkám. Nejprve se zobrazuje nabízené množství/cena a poté akceptované množství/cena.
 • Zpracování zpráv
  • Při zpracování zpráv se automaticky založí požadavek i ze zprávy, která neobsahuje text. Do popisu požadavku se automaticky dopíše: „ ~empty message ~ “.
 • Konfigurační databáze
  • Pro konfigurační položky byla přidána nová funkcionalita Připomínkovač, která připomíná termíny jako například vypršení platnosti podpory, certifikátu, blížící se termín revize… TOP
  • V detaile konfigurační položky se popis zobrazuje při jejím názvu na začátku obrazovky
 • Dokumenty 
  • V seznamu Přijatých faktur abločků byla zapracována možnost výběru sloupců.
  • Ve sloupcích Název projektové zakázky a Kód projektové zakázky v seznamu Vystavených faktur, se zobrazují názvy / kódy všech projektových zakázek propojených s danou projektovou zakázkou.
  • V seznamu Vystavených faktur se zapamatuje naposledy nastavený filtr.
 • Žádosti o volno
  • Bylo doplněno upozornění pro případ, že zastupování na žádosti nevykrývá celé trvání žádosti.
  • Úprava zobrazení žádosti ovolno vkalandáři na tvar Celé uživatelské jméno a Typ volna.
 • Vlastní tiskové sestavy
  • Do vlastních tiskových sestav lze zahrnout Uživatelem definovaná pole, která jsou nastavena jako globální v Adresář -> Společnost.
 • Uživatelem definovaná pole
  • Názvy checkboxů se úhledněji zobrazují hned vedle zaškrtávacího políčka.
 • Schvalování
  • Při zadávání volného schvalování se předvyplní šablona, je li vytvořena pouze jedna šablona pro volné schvalování.
 • Všeobecné funkce
  • Nové Univerzální reporty pro většinu modulů. Umožňují automatické odesílání mailem nebo ukládání do souboru podle rozvrhu. TOP

Více o TOP novinkách verze 3.2.1 >
Seznam oprav verze 3.2.1 >

CDESK 3.2.0 – 15.3.2024
Nové moduly
 • VoIP v CDESK – Uvádíme první způsob komunikace v rámci Omnichannel. TOP
 • Vlastní tiskové formuláře z požadavků a plnění. TOP
 • Požadavky
  • Uživatelem definovaná pole se mohou zobrazovat na různých místech v požadavku. TOP
  • Požadavek se otevře v nové kartě prohlížeče, pokud se během kliknutí stiskne klávesa Ctrl.
  • V seznamu požadavků se při požadavku s volným schvalováním zobrazuje tooltip informující o stavu schvalování a názvu schvalovacího procesu.
  • Na šabloně požadavku přibyla konfigurace pro výběr projektové zakázky.
  • Byly upraveny podmínky pro zobrazení záznamů při použití filtru Moje k řešení.
  • Pokud má společnost navázán pouze jeden provoz nebo místo a na požadavku je její výběr povinný, provoz / místo se předvyplní.
 • Pravidelné požadavky
  • Do exportu seznamu pravidelných požadavků byl doplněn sloupec Nejbližší generování.
  • V seznamu pravidelných požadavků byl přidán sloupec informující o periodě generování.
 • Plnění
  • Do seznamu plnění lze zahrnout čerpané volno. TOP
 • Úkoly
  • V notifikaci o změně popisu úlohy je barevně označen nový text.
 • Projekty a Projektové zakázky
  • Při ukončování Projektu / Projektové zakázky se kontroluje, zda navázaná zakázka neobsahuje neukončené záznamy, jako například požadavky.
  • Bylo upraveno zobrazení hodnoty ve sloupci Aktuální stav k datu. Pokud je text dlouhý, nezobrazí se v seznamu celý.
  • V Ganttově diagramu byla přidána tlačítka pro přiblížení / oddálení.
  • Přibyla oprávnění k viditelnosti a editaci vlastních kódů Projektů / Projektových zakázek.
 • Nabídky
  • Byla přidána možnost nakonfigurovat výchozí platnost nabídky, která se automaticky předvyplní při zadávání nových nabídek.
 • Konfigurační databáze
  • Pro volitelná pojmenování pro Konfigurační databázi je možné přidat i překlady do aktivních jazyků.
 • Žádosti o volno
  • Bylo do seznamu plnění přidáno čerpání volna. Více se dočtete v sekci Plnění.
  • V seznamu žádosti o volno byl doplněn filtr umožňující rychle zjistit, kteří uživatelé právě čerpají volno.
  • Je možné editovat žádost o volno, která je právě čerpána.
 • Uživatelé a skupiny
  • Do exportu seznamu skupin byl přidán sloupec Popis skupiny.
 • Konektory, API
  • Pro LDAP konektor byl doplněn nastavitelný Interval synchronizace.
 • Zastupování
  • Byly přidány notifikace pro připomenutí nadcházejícího zastupování.
 • Obecné funkce
  • Přibylo modré schéma. TOP
  • Byl implementován nový nástroj pro volný výběr barev (colorpicker) s lepším fungováním a zobrazováním čísla barvy.

Více o TOP novinkách verze 3.2.0 >
Seznam oprav verze 3.2.0 >

CDESK 3.1.13 – 28.1.2024
 • Společnosti
  • V detailu společnosti přibylo pole Emailová adresa pro zasílání faktur.
 • Projekty a Projektové zakázky
  • Přibyl Ganttův diagram na grafické plánování Projektů / Projektových zakázek s navázanými požadavky a úkoly. TOP
  • Přibyla nová záložka Projektový deník, která slouží k zaznamenávání průběhu Projektu nebo Projektové zakázky. TOP
  • Vlastní kódy Projektů, Projektových zakázek a navazujících objektů. TOP
  • Byla doplněna nová záložka Projektová dokumentace, kde se nacházejí všechny přílohy přidané na Projekt / Projektovou zakázku.
  • Na Projektech a Projektových zakázkách přibylo pole Počet dnů trvání.
  • Na Projektech a Projektových zakázkách lze nastavit projektový tým, který se bude podílet na plnění Projektu / Projektové zakázky.
  • Přístup k cizím projektům a Projektovým zakázkám je nyní řízen oprávněním.
  • Projektové zakázky lze exportovat ve formátu xlsx.
  • Na záložce Úkoly v detailu Projektové zakázky přibyla možnost filtrace.
  • Přibylo nové pole, které udává na kolik procent je splněn daný Projekt nebo Projektová zakázka.
  • V seznamu Projektových zakázek byl sloučen základní a ekonomický pohled.
  • Pokud je na Projektu změněn zákazník, tato změna se automaticky aplikuje i na každou navázanou Projektovou zakázku.
 • Servis zařízení
  • Nová funkcionalita Servis zařízení eviduje průběh vybavení servisu – od převzetí, přes samotnou opravu až po předání zákazníkovi. TOP
 • Požadavky
  • V polích, Kdo žádá a Pro koho žádá za zákazníka může být vyplněn i kontakt. Doposud bylo jen zákaznické konto.
  • Pole, Kdo žádá a Pro koho žádá se změní při změně společnosti na požadavku, pokud nová společnost je nemá dostupné.
  • Úprava přednastavení řešitele do požadavku, má-li nastaveno zastupování nebo žádost o volno. Zohledňují se další přiřazení řešitelé a preferovaný zastupující ke společnosti.
  • V seznamu Pravidelných požadavků přibyly sloupce Typ požadavku a Oblast služby.
 • Zakázky
  • Vytváření zakázek v požadavcích je nyní rychlejší díky šablonám zakázek. TOP
  • Doplněna notifikace při překročení termínu ukončení zakázky.
 • Fakturace
  • Povolená fakturace do budoucnosti, řešení pro vyfakturování měsíčního paušálu během měsíce.
  • Přibyly možnosti k zařazení / vynechání nulových položek z faktury.
  • Je možné nastavit, aby se číslo faktury nezobrazovalo na výpisu prací.
  • Z e-mailu s výpisem prací bez faktury byly odstraněny údaje o faktuře.
 • Dokumenty
  • Byl optimalizován pdf export vystavených objednávek. Pokud je text delší, tak se plynule rozdělí.
  • V seznamu Objednávek a v seznamu Protokolů jsou záznamy ve výchozím nastavení seřazeny sestupně podle data vytvoření.
 • Plnění
  • Šablony konceptů plnění v pravidelných požadavcích – automatizace zápisů plnění a jednoduchý checklist naplánovaných úkonů. TOP
 • Úkoly
  • Přibyla možnost nastavit, aby se odeslaly notifikace i při změně popisu úlohy nebo při přidání či odebrání přílohy v úloze.
  • V seznamu úloh byly přidány sloupce s parametry Projektu a Projektové zakázky.
 • Uživatelem definovaná pole
  • Pro uživatelem definovaná pole lze nastavit výchozí hodnotu, která bude automaticky předvyplněna.
  • Je možné nastavit, aby se hodnota Uživatelem definovaného pole nezobrazovala v mobilní aplikaci.
  • Je možné kopírovat vlastní číselníky.
 • Žádosti o volno
  • V kalendáři se zobrazuje informace o tom, že žádost o volno čeká na schválení.
  • Pod ikonou letadla v horní liště systému CDESK se zobrazují i žádosti o volno, které čekají na schválení.
 • Znalostní báze
  • V textovém editoru přibylo tlačítko pro vložení textu ze Znalostní báze.
 • Uživatelé a skupiny
  • Je možné provést audit nad uživatelskou skupinou.

 

Více o TOP novinkách verze 3.1.13 >
Seznam oprav verze 3.1.13 >

CDESK 3.1.12 – 16.11.2023

UPOZORNĚNÍ:

Aktuální verze software CDESK je 3.1.12. Od další verze 3.1.13 se budou používat licenční podmínky k licenci CDESK Silver, podle které se do web rozhraní může najednou přihlásit nejvýše 25 % zakoupených účtů. Neomezený přístup bude povolen pouze přes mobilní a desktop aplikaci. V aktuální verzi 3.1.12 a v předchozích verzích lze do web rozhraní CDESK přistoupit i při překročení tohoto limitu z důvodu probíhajícího vývoje nad desktop a mobilní aplikací.

V rámci TOP novinek naleznete tip, jak optimalizovat využívání Silver licencí.

 • Společnosti
  • Při vytváření nové společnosti, nastavení jazyka pro vystavované účetní doklady je určena výchozím jazykem prostředí.
 • Projekty
  • Pipeline – sumární ekonomický přehled všech projektových zakázek. TOP
  • Ve všech modálních oknech pro výběr projektové zakázky se zobrazuje i název navázaného projektu.
  • Seznam projektových zakázek lze exportovat ve formátu XLSX.
 • Požadavky
  • Je možné nakonfigurovat vlastní stavy pro otevřené požadavky. TOP
  • Pole Provoz se na požadavku zobrazuje, pouze pokud společnost má přiřazené provozy v konfigurační databázi.
  • Nové oprávnění k editaci pole typ požadavku na ukončeném požadavku.
 • Plnění
  • Schvalování plnění a volitelná fakturace plnění dle schválení. TOP
  • Filtrace v seznamu plnění podle vazby.
 • Pracovní příkazy
  • Pracovní příkazy se mohou automaticky generovat i po vytvoření skladové výdejky a po editaci položek skladové výdejky.
 • Zakázky
  • Je možné nastavit, aby se název zakázky nezobrazoval ve výběru účetní položky v plnění.
 • Dokumenty
  • Nový modul pro registrování dokumentů. TOP
 • Fakturace
  • Přijaté faktury lze exportovat ve formátu ISDOC.
  • U přijatých faktur se kontroluje unikátnost čísla došlé faktury u stejného dodavatele.
  • Na přijatých i vystavených fakturách byl konstantní symbol změněn na číselník.
 • Nabídky
  • Pro nabídky přibylo pole Předpokládaný termín zahájení.
  • Na položkách nabídky lze evidovat Předpokládaný termín naskladnění.
 • Konfigurační databáze
  • Konfigurační položku lze navázat na záznamy (například požadavky) jakékoli společnosti.
  • V seznamu konfiguračních položek lze nastavit výchozí zobrazení zvlášť pro každou Hlavní skupinu a Typ položek.
 • Schvalování
  • Automatické vytvoření schvalovacího procesu během řešení požadavku.
  • Možnost vytvořit další schvalování i na požadavku, který je ve stavu Čeká na schválení.
  • Pro volné schvalování je možné definovat několik schvalovacích pravidel.
  • Schvalovací kroky byly doplněny o nové role schvalovatelů, které se berou z konfiguračních položek, jako například odpovědná osoba za oblast majetku.
  • Pro schvalovací krok lze nastavit náhradního schvalovatele.
  • Během procesu schvalování lze volitelně editovat doplňkové vlastnosti.
 • Obecné funkce
  • Volitelná optimalizace využívání CDESK Silver licencí. TOP
  • Přehlednější zobrazení ikon CDESK a CM pro přepínání záložek menu v levém horním rohu.

Více o TOP novinkách verze 3.1.12 >
Seznam oprav verze 3.1.12 >

CDESK 3.1.11 – 11.9.2023
 • Požadavky
  • Při schvalovacím procesu je možné vrátit požadavek na doplnění a následně se vrátit ke schválení. TOP
  • Stav kroků schvalovacího procesu na požadavku se zobrazuje i na vytištěném požadavku.
  • Zmodernizovaný vizuál diskusí v požadavku ve webovém portálu.
  • Nová funkcionalita umožňující zobrazit záznamy plnění a změny stavů mezi diskusními příspěvky na záložce Diskuse.
  • Termíny na požadavku lze zadávat do minulosti (oprávnění uživatelé).
  • V polích Kdo žádá a Pro koho žádá na předpisu pravidelného požadavku lze nastavit i volný text.
  • Nová možnost editovat doplňkové vlastnosti na požadavku i po jeho ukončení.
  • V historii požadavků se zapisuje, kdo a kdy potvrdil, že není potřeba odpovídat na diskusi.
 • Společnosti
  • V XLS exportu společností se zobrazuje obecný e-mail i když je převzat z navázaného kontaktu.
 • Fakturace
  • Faktury spolu s výpisy prací lze hromadně odesílat e-mailem. TOP
  • Datum zdanitelného plnění a datum splatnosti faktury se určuje podle nastavení v účetní jednotce.
  • Na vystavené faktuře lze změnit vazbu na přijatou objednávku.Poznámka: Dořešení odečtení z předplacené dopravy bude v některém z nejbližších updatů verze 11.
 • Dokumenty
  • Byla vylepšena tisková sestava vystavené objednávky.
  • V rejstříku dokumentů bylo doplněno vyhledávání podle sloupců Odesílatel, Adresát, Kód projektu a Projekt.
 • Plnění
  • Zadávání plnění je možné i za více řešitelů. TOP
  • Plnění lze editovat i po fakturaci.
 • Zpracování zpráv
  • Pokud přijatý e-mail do CDESK překročí povolenou velikost, nebude zpracován a informuje se odesílatel.
 • Nabídky
  • Vylepšená funkcionalita, a také vizuál modulu Nabídky. TOP
  • Byl upraven způsob výběru skladové položky na nabídku.
 • Konfigurační databáze (CMDB)
  • Přibyla nová základní vlastnost Informace ve formuláři, která se o formuláři zobrazuje jako vložený blok bez uvedení názvu. TOP
  • Byly přidány nové Hlavní skupiny – Nákladové středisko a Oblast.
  • Stávající odkazy se na konfigurační položce zobrazují i při jejím tisku.
 • Žádosti o volno
  • Aktuálně čerpané volno se sumárně zobrazuje pod ikonou letadla na horní liště. TOP
  • Žádosti o volno se zobrazují v kalendáři. TOP
  • Pokud má uživatel přečerpaný limit na náhradní volno, nebude moci o tento typ volna požádat.
  • Pro časové jednotky žádostí o volno byly doplněny hodnoty 30 minut a 15 minut.
  • Na každé šabloně žádosti o volno lze zvlášť nastavit časovou jednotku.
 • Schvalování
  • Schvalovací kroky byly doplněny o nové role schvalovatelů – Odpovědný za oblast, Odpovědný za nákladové středisko, Nadřízení odpovědného za nákladové středisko.
 • Všeobecné funkce
  • Při nastavování barev ikon a dlaždic je možno namíchat vlastní barvu, dosud bylo možné vybrat jen z předdefinované palety.

Více o TOP novinkách verze 3.1.11 >
Seznam oprav verze 3.1.11 >

CDESK 3.1.10 – 17.7.2023

Novinky CDESK k verzi 3.1.10

 • Adresář – Společnosti
  • Nová záložka Záznamy v detailu společnosti. Přímo ze společnosti máte přístupné požadavky, úkoly, nabídky… TOP
  • Možnost evidovat více kontaktů na společnost typu soukromá osoba.
 • Požadavky
  • Nový design seznamu požadavků, který je přehlednější a zjednodušuje práci s požadavky. TOP
  • Vytvoření nového požadavku a pracovního příkazu z diskusního příspěvku v požadavku.
  • Nové nastavení pro upřednostnění řešitele v šabloně požadavku – první přiřazený řešitel ke společnosti.
  • Při nastavování uživatele nebo uživatelské skupiny na šabloně požadavku se zobrazuje ikona oznamující o jaký typ účtu se jedná.
  • Přibylo seřazování požadavků podle termínu přiřazení v seznamu požadavků.
  • Nové filtrování podle čísla zakázky v seznamu požadavků.
 • Zakázky
  • Nové uspořádané zobrazení seznamu plnění na zakázce. TOP
  • Možnost Účetní položky v menu se automaticky zpřístupní po zpřístupnění zakázek.
  • Ve formuláři zakázky bylo přidáno pole s číslem přijaté objednávky.
  • Pořadí účetních položek na zakázce se promítne i do faktury.
 • Projekty
  • V projektech a projektových zakázkách bylo doplněno pole Projektový manažer.
  • Byly doplněny další sloupce, ve kterých se vyhledává při jednoduchém vyhledávání v seznamu projektů, projektových zakázek a subdodávek.
 • Fakturace
  • QR kód pro zaplacení faktur se generuje i pro české odběratele. TOP
  • Údaje o fixní dopravě se seskupují a jsou uváděny jako součet.
  • V náhledu připravované faktury se zobrazuje použitý materiál na plněních.
 • Dokumenty
  • Upravený design výpisu prací k faktuře.
  • Na faktuře lze měnit pořadí položek přes Drag&Drop.
  • Možnost použití proměnných v poli Formát čísla v registru dokumentů.
 • Plnění
  • Z formuláře plnění lze otevřít i požadavek, který byl ukončen.
 • Zpracování zpráv
  • Seznam zpráv pro zpracování je již možné exportovat do XLS souboru.
  • Rychlejší vyhledávání v seznamu zpráv ke zpracování.
 • Konfigurační databáze CMDB
  • Miniatury CI položek, které se zobrazují v seznamu položek. TOP
  • Rychlý výběr sloupců, podle kterých se má vyhledávat v seznamu CI položek.
  • Změna společnosti, která je navázána na CI položku je možná i když na CI položku jsou navázány požadavky.
  • Nastavení oddělovače v případě, že název CI položky se vytváří automaticky podle více doplňkových vlastností.
 • Doplňkové vlastnosti
  • Bylo zrychleno načítání číselníků, které obsahují velké množství položek.
 • Žádosti o volno
  • V žádosti o volno se zůstatky volna vypočítávají a zobrazují srozumitelněji.
 • Konektory, API
  • Možnost zapnutí podrobnějšího zápisu logů pro AD Azure
 • Uživatelé a skupiny
  • Možnost kopírovat oprávnění podle jiného uživatele nebo uživatelské skupiny. TOP
  • Na záložce Historie se zaznamenává změna CDESK licence a dalších licenčních parametrů.
  • V seznamu uživatelů byl doplněn sloupec s informací o posledním přihlášení uživatele.
 • Schvalování
  • Informace o schvalovacím procesu se zaznamenávají v historii požadavku a další vylepšení spojená se schvalováním.
 • Obecné funkce
  • Zobrazení počtu záznamů v tlačítku s uloženým filtrem. TOP
CDESK 3.1.9 – 5.6.2023

Novinky CDESK k verzi 3.1.9

 • Adresář
  • Doplňkové vlastnosti se ve formuláři společnosti zobrazují ve zvláštní záložce.
  • Lze nastavit pořadí typů, kategorií a skupin společností.
  • Zobrazení příznaku na společnosti, který značí, že místo je archivováno.
  • V seznamu kontaktů přibyly sloupce Vytvořil, Vytvořeno, Změnil a Změněno.
 • Projekty – Obchodní agenda
  • Úvodní informace k novému modulu, který je určen k ekonomickému řízení projektů. TOP
 • Požadavky
  • V katalogu požadavků přibyly dlaždice určené pro určitou společnost bez nutnosti společnost vybírat. TOP
  • Do odchozí notifikace z Ext-mailu přibyla možnost vložit doplňkové vlastnosti.
  • Přiřazení požadavku z katalogu požadavků přihlášenému uživateli ve scénáři s řešitelskou skupinou.
  • V seznamu požadavků je nová podmínka v pokročilém filtru – Řešitelem jsem já.
  • V šablonách požadavků lze nastavit omezení pro výběr stavů, důvody ukončení požadavku, metody řešení při ukončování požadavku a příčiny požadavku.
  • V šablonách požadavků přibylo nové nastavení povinnosti pro výběr provozu a místa.
  • Při odeslání diskuse se zákazníkem lze zároveň přepnout požadavek do stavu Čekání na zákazníka.
  • V seznamu požadavků byly přidány sloupce Řešení a Interní poznámka.
  • Ve formuláři požadavku byla zmenšena pole Řešení a Interní poznámka.
 • Zakázky
  • V seznamu Fakturace zakázek bylo přidáno řazení podle data poslední fakturace.
 • Fakturace
  • Do vystavených faktur bylo přidáno datum zdanitelného plnění.
  • Přibyla možnost nastavení loga a razítka v nastavení společnosti (účetní jednotky). Když jsou nastaveny, použijí se přednostně před globálními nastaveními.
 • Dokumenty
  • Tisková sestava pro předávací protokol k zakázce.
 • Plnění
  • V seznamu plnění byly přidány nové sloupce: Řešitel požadavku a Stav požadavku.
 • Konfigurační databáze CMDB
  • Doplněny sloupce do modálního okna při výběru počítačů z Konfigurační databáze, například při vkládání do plnění.
 • Reporty
  • Nové reporty plnění dle účetních položek. TOP
 • Uživatelé a skupiny
  • Omezení výběru místa a provozu pro uživatele s přiřazenou společností.
 • Schvalování
  • Operativní schvalování – možnost vyžádat předdefinovaný schvalovací proces během řešení požadavku. TOP
 • Obecné funkce
  • V oknech, která po uložení změn zůstávala otevřená a bez možnosti zavření, bylo doplněno tlačítko Uložit a zavřít.

Více o TOP novinkách verze 3.1.9 >

CDESK 3.1.8 – 12.4.2023

Novinky CDESK k verzi 3.1.8

 • Kontakty
  • Doplněna hromadná editace v seznamu kontaktů.
  • V seznamu kontaktů lze zobrazit sloupce s vlastnostmi kontaktu a filtrovat podle nich.
 • Požadavky
  • Nový widget Bilance požadavků s denním přírůstkem a úbytkem požadavků. TOP
  • Byl zaveden nový typ příloh pro nahrávání důvěrných souborů obsahujících citlivá data. TOP
  • Příjemci e-mailu ze zprávy ke zpracování, kteří jsou uvedeni v Komu a Kopie, se mohou do nového požadavku přidávat manuálně jako přidaní příjemci notifikací.
  • Výběr sloupců do hlavního vyhledávání v seznamu požadavků se zobrazuje také při používání pokročilého filtru.
  • Ponechání vyhledávacího pole jednoduchého filtru na obrazovce, i když je prázdná hodnota.
  • Otočení logiky oprávnění pro zpřístupnění / znepřístupnění požadavků dle zakázek.
  • Ukázání názvu ikony ve stávající dlaždici katalogu požadavků.
  • V pokročilém filtru seznamu požadavků a pracovních příkazů přibyla podmínka Dodavatel, určený ve stavu Čekání na 3. stranu / Čekání na dodavatele.
  • Na šabloně požadavku lze nastavit, aby se při vytváření požadavku zobrazovalo pole, které není přístupné k editaci.
  • Změny provedené v popisu požadavku se přenášejí do popisu požadavku ve schvalovacím procesu.
 • Pracovní příkazy
  • Řešiteli pracovního příkazu lze zpřístupnit k editaci doplňkové vlastnosti z požadavku.
 • Zakázky
  • V seznamu zakázek lze zobrazit doplňkové vlastnosti a vyhledávat podle nich. TOP
  • Nové tlačítko v seznamu zakázek, které umožní zobrazit navázané účetní položky pod všemi zakázkami najednou.
  • V zakázce v poli Odpovědná osoba je možné vybrat více uživatelů.
  • Barevné odlišení tlačítka pro přidání interního plnění přes hamburger menu v seznamu účetních položek.
 • Fakturace
  • Úpravy zobrazování čerpání paušálu v konceptu faktury.
  • QR kód (zatím český) pro platbu se zobrazuje i na faktuře bez vazby na zakázku.
  • Pokud je na fakturu přidáno více účtů, zobrazují se také v pdf
 • Plnění
  • Seřazování plnění podle vybraného sloupce funguje již i při seskupení.
  • Kompaktnější rozložení dialogového okna plnění.
  • Při zjednodušeném zadávání termínu plnění se zobrazuje ikona, která umožňuje, aby se od nastaveného času odečetla doba trvání plnění.
  • V seznamu plnění lze zobrazit doplňkové vlastnosti.
  • V pokročilém filtru seznamu plnění byly pro podmínku Společnost doplněny možnosti je / není.
  • Seznam plnění lze řadit podle sloupce Od-Do.
 • Konfigurační databáze CMDB
  • Nové oprávnění pro čtení / editaci doplňkových vlastností. TOP
  • Možnost přiřadit konfigurační položku (CI) na více společností.
  • Nová doplňková vlastnost typu organizační struktura.
  • Možnost obnovit archivovanou konfigurační položku (CI).
 • Schvalování
  • Schvalování nadřízeným – Ve schvalovacím pravidle je možné definovat, aby se k přemětu schvalování nejprve vyjádřil nadřízený uživatel. TOP
  • Seznam doplňkových vlastností z požadavku se zobrazuje i ve formuláři schvalovacího procesu.

 

Více o TOP novinkách verze 3.1.8 >

CDESK 3.1.6 – 17.2.2023

Novinky CDESK k verzi 3.1.6

 • Úvodní přehled
  • Nastavení úvodního přehledu pro nové účty se aplikuje i v případě, že účet byl vytvořen klonováním.
 • Adresář
  • Nastavení loga ve Společnosti pro faktury.
 • Požadavky
  • Při hromadné úpravě požadavků lze měnit i doplňkové vlastnosti. TOP
  • Pokud v požadavku nejsou dostupné žádné konfigurační položky, nezobrazí se tlačítko pro jejich výběr ani záložka Položky z CMDB.
  • Položku do konfigurační databáze (CMDB) lze vytvořit i z konceptu požadavku.
  • Nové oprávnění pro přístup k poli přílohy v požadavcích a v pracovních příkazech.
  • Přidání oprávnění pro editaci pole řešitel.
  • Datová pole v jednoduchém filtru lze nastavovat také výběrem data přes ikonu kalendáře.
  • Kopírování pravidelných požadavků.
  • Filtrování seznamu požadavků podle názvu příloh.
  • V ext-mailu lze vložit podpis stejným způsobem jako při diskusi.
  • Doplnění všech řešitelů do nabízených adres v novém příspěvku ext-mailu.
  • Při rychlém ukončení požadavku se přihlášený uživatel nenastaví jako řešitel, v případě, že požadavek již má přiřazeného řešitele.
 • Zakázky
  • Nový seznam účetních položek. TOP
  • Nové sloupce ze zakázek do seznamu požadavků a seznamu plnění – název, kód a typ zakázky.
  • Volitelné pořadí účetních položek na zakázce.
  • Další způsob zpřístupnění zakázky, jmenováním uživatelů na záložce Viditelnost.
 • Fakturace
  • Příloha k fakturám s výpisem prací a dopravy. TOP
  • Na faktury bez vazby na zakázku lze přidat skladové výdejky. TOP
  • Samostatné číselné řady faktur dle účetních jednotek.
 • Účetní jednotky
  • CDESK již má Interní peněžní měnu, která je aktuálně implementována ve fakturách a objednávkách.
  • Kurzovní lístek pro výpočet interní částky v dokladech.
 • Dokumenty
  • Protokoly – nová položka v menu, která slouží k evidenci předání a převzetí ukončené zakázky. TOP
  • Přepracovaný seznam objednávek s možností výběru sloupců a řazení.
 • Plnění
  • Seznam plnění lze filtrovat podle Typu společností.
 • Úkoly
  • V úkolech přibyla možnost definice druhé úrovně typu. TOP
 • Zpracování zpráv
  • Při automatickém zpracování zprávy jako koncept byla přidána možnost výběru vlastníka konceptu.
  • Pokud jsou ze dvou odlišných adres do CDESKu odeslány dvě totožné zprávy, CDESK je nevyhodnotí jako duplicitu, ale budou moci být zpracovány zvlášť.
 • Konfigurační databáze CMDB
  • V seznamu položek CMDB lze vyhledávat v doplňkových vlastnostech. TOP
 • Obecné funkce
  • Drag&Drop stažení příloh.

 

Více o TOP novinkách verze 3.1.6 >

CDESK 3.1.5 – 27.12.2022

NOVINKY CDESK k verzi 3.1.5

 • Společnosti a Kontakty
  • Ve formuláři společnosti přibylo pole pro přidávání příloh.
  • V seznamu kontaktů již můžete vyhledávat podle typů a kategorie společnosti.
 • Požadavky
  • Nové pole ve formuláři – Kód požadavku. Slouží k lepší identifikaci požadavku.
  • Jako pomocného řešitele lze nastavit celou řešitelskou skupinu.
  • V ext-mailu se u adresy zobrazuje o jaký typ účtu se jedná.
  • V oprávněních pro požadavky přibyla nová sekce Operace nad požadavky.
  • V seznamu požadavků lze filtrovat podle zmeškaného termínu přiřazení.
  • Pokud diskusní příspěvek vznikl prostřednictvím zpracování zpráv, příspěvek obsahuje odkaz na zobrazení celé e-mailové komunikace.
  • Doplněno oprávnění k editaci pole Zakázky ve formuláři požadavku.
  • Možnost vyhledávání v centrálním číselníku oblastí služeb.
 • Zakázky
  • Účetní položky na zakázce je možné kopírovat.
  • Nové sloupce v seznamu požadavků a plnění s informacemi o zakázkách.
 • Fakturace
  • Vylepšení zobrazení čerpání paušálu při fakturaci. TOP
 • Dokumenty
  • Pod modul Dokumenty byly přesunuty faktury a objednávky, které se dosud nacházely pod modulem Zakázky.
  • Nové oprávnění pro nastavení přístupu k modulu Dokumenty.
 • Plnění
  • Uživatel může na plnění nastavit účetní položku i když nemá přístup k zakázkám, ve kterých jsou účetní položky definovány.
 • Zpracování zpráv
  • Funkci, která při přeposlané zprávě nastaví jako zadavatele původního odesílatele zprávy, lze nyní vypnout.
  • Z důvodu zvýšení přehlednosti pro některé možnosti pod tlačítkem Akce byly změněny barvy pozadí.
 • Doplňkové vlastnosti
  • Povinnost vyplnit doplňkovou vlastnost v závislosti na stavu požadavku. TOP
  • Víceúrovňové číselníky – ke každé položce číselníku lze přidat další úrovně položek. TOP
  • K položkám ve vlastních číselnících lze přidat překlady.
 • Reporty
  • Do reportu požadavků přibyla filtrace dle termínu přiřazení řešitele.
 • Konektory a API
  • Active Directory konektor
   • Byla přidána možnost zařazování do CDESK skupin na základě zvoleného atributu.
   • V základních nastaveních konektoru přibyla možnost nastavení více časů synchronizace Active Directory s CDESKem.
   • V nastaveních pro vytváření CDESK účtů na základě Active Directory přibyla volba pro synchronizaci pracovní pozice podle atributu v AD.
  • Propojení více CDESKů
   • Přílohy přidané na nabídky z dodavatelského prostředí se přenášejí do nabídek v zákaznickém prostředí.
 • Všeobecné funkce
   • Ikona pro zobrazení detailu uživatele při změně identity. TOP
   • Přejmenování tlačítka Uložit.

 

Více o TOP novinkách verze 3.1.5 >

 
 

 

 

CDESK 3.1.4 – 18.11.2022

NOVINKY CDESK k verzi 3.1.4

 • Požadavky
  • Zařazování požadavků do kategorií. Uživatelům lze zpřístupňovat cizí požadavky podle nového parametru – kategorie požadavků. TOP
  • Organizační jednotka – nová funkce pro řízení přístupu k záznamům na základě organizační struktury, pod kterou požadavek spadá. TOP
  • V přehledu čerpání účetních položek ve formuláři požadavku se zobrazuje i součet interních plnění.
  • Poznámka pro řešitele byla přejmenována na Interní diskusi.
  • Nové barvy pro dlaždice katalogu požadavků.
  • Pro pole Řešení je již možné nastavit jeho povinné vyplnění při ukončování požadavku.
  • V seznamu požadavků přibyla filtrace podle zmeškaného termínu odezvy.
  • V seznamu předpisů pravidelných požadavků nová podmínka filtrace Generování požadavků pro nejbližší / poslední datum generování.
  • V jednoduchém filtru pro pole Řešitel byla přidána podmínka Všichni.
  • V globálních nastaveních přibyly ikony zobrazující nápovědu ke každému nastavení a také zda dané nastavení podléhá oprávněním.
  • Před odesláním diskusního příspěvku nebo příspěvku v Ext-mail se kontroluje, zda je e-mailová adresa zapsána ve správném tvaru.
  • Modul Požadavky byl v menu přesunut nad modul Zakázky.
 • Diskuse k požadavkům
  • Nová nastavení pro odesílání notifikací z diskuse umožňují nastavit jméno odesílatele jméno účtu a volitelný řetězec. TOP
  • Oprava chyby se ztrácením dodatečně přidaných příjemců při dalších příspěvcích.
 • Plnění
  • V pokročilém filtru pro seznam plnění byla přidána podmínka Datum fakturace plnění.
 • Účtování
  • Posílení vazby mezi společností v adresáři a účetní jednotkou. Více informací se přebírá z údajů v adresáři.
 • Faktury
  • Posílání vystavených faktur e-mailem přímo z CDESKu. TOP
  • Na vystavené faktuře byla přidána záložka Propojení s ERP. Při zapnutém Abra Flexi konektoru obsahuje odkaz na přesměrování do softwaru Abra Flexi.
 • Společnosti
  • Ve formuláři společnosti v části Bankovní účty přibyly nové sloupce: Název účtu, IBAN / Tuzemský, Číslo účtu a Peněžní měna.
 • Zpracování zpráv
  • Manuální zpracování zprávy jako ext-mail na požadavku.
 • Doplňkové vlastnosti
  • Možnost zobrazit doplňkové vlastnosti v záložkách. 
  • Ve formuláři konkrétního záznamu se již nezobrazuje nadpis Doplňkové vlastnosti.
  • Z formulářů konkrétních záznamů bylo odstraněno tlačítko pro přidávání doplňkových vlastností. Ty lze přidávat pouze přes nastavení pro daný modul, případně prostřednictvím šablon – například přes šablony požadavků.
 • Žádosti o volno
  • Pro nastavení oprávnění Nabídnout jako schvalovatele bylo přidáno nové oprávnění Schvalování žádosti o volno.
 • Konektory a API
  • V JIRA konektoru lze k jednomu JIRA projektu přidat více CDESK zakázek.
 • Obecné funkce
  • Zmenšení pole pro nahrávání příloh.

Více o TOP novinkách verze 3.1.4 >

CDESK 3.1.3 – 20.09.2022

NOVINKY CDESK k verzi 3.1.3

 • Adresář
  • Seznam společností lze řadit podle sloupce Platnost členství do.
  • Změny v evidenci členství společnosti se zapisují na záložce Historie.
 • Zakázky a Fakturace
  • Možnost kopírovat zakázky. TOP
  • Ekonomický pohled, který umožňuje zobrazit účetní položky dané zakázky přímo v seznamu zakázek. TOP
  • Hromadná fakturace zakázek. TOP
 • Dokumenty
  • Nová záložka Dokumenty, která sdružuje dokumentaci k zakázkám. Obsahuje položky: Vystavené faktury, Přijaté faktury a paragony, Evidence objednávek.
 • Požadavky
  • Nová komponenta Workload kalendář, která přímo ve formuláři požadavku poskytuje informace o vytížení řešitelů vybrané řešitelské skupiny. TOP
  • Archiv požadavků obsahující vymazané požadavky. TOP
  • Přepočet termínu splnění při znovuotevření požadavku.
  • Přílohy přidané na interním plnění s vazbou na požadavek se na požadavku zobrazí v seznamu interních příloh.
  • Omezení výběru objektů z konfigurační databáze na požadavku podle nastavení šablony.
  • V šabloně požadavky přibyly nové možnosti pro pole Upřednostnit řešitele.
  • Přidána možnost zadat e-mailovou adresu do polí Kdo žádá a Pro koho žádá, včetně odesílání notifikací na tyto adresy.
  • Pokud má řešitel nastaveného zastupujícího, tak ve výběrovém poli Řešitel se zobrazí i jméno zastupujícího.
  • V seznamu požadavků lze filtrovat podle souvisejících požadavků.
  • Proklik pomocí vlastnosti typu hyperlink je možný i přímo ze seznamu požadavků.
 • Plnění
  • Limity pro vytváření plnění do minulosti. TOP
  • Možnost vypnout pole Ostatní čas.
 • Konfigurační databáze
  • Nové základní vlastnosti a číselníky lze vytvářet také přímo přes detail vlastnosti nebo základní vlastnosti.
  • Změna pořadí položek v menu pod Doplňkovými vlastnostmi.
 • Konektory a API
  • Konektor Pay by Square pro generování QR kódu pro platby. TOP
 • Uživatelé a skupiny
  • Nová funkce, která umožní vytvořit nového uživatele kopií ze stávajícího uživatele. Nekopírují se pouze osobní informace. TOP
  • Doplněné podmínky pro filtraci v seznamu uživatelů. Jedná se o podmínky:
   • Externí ID
   • Zastupován/a
   • Zastupuje
  • Do exportu seznamu uživatelů lze vybrat všechny sloupce, které se zobrazují v seznamu.

Více o TOP novinkách verze 3.1.3 >

CDESK 3.1.2 - 28.07.2022

NOVINKY CDESK k verzi 3.1.2

  • Adresář – Společnosti
   • Poznámka k zákazníkovi, která se zobrazuje jako nápověda ve formuláři požadavku.
   • Přidáno v rozšířeném filtru:
    • Přidány podmínky filtrování – Platnost členství, Právní forma.
    • Doplněné možnosti filtrace u podmínek: Změněno, Vytvořeno, Vytvořil, Změnil.
  • Zakázky
   • Evidence typu zakázek. Podle typu zakázky lze filtrovat v seznamu zakázek a požadavků. Je také zahrnut do XLS exportu zakázek. TOP
   • Odstranění blokace při ukončování zakázky kvůli nevyfakturovaným plněním, která jsou navázaná na zakázku.
   • V seznamu zakázek lze filtrovat podle typu, kategorie a skupiny společností.
  • Požadavky
   • Nové šablony diskusních příspěvků. TOP
   • Nová možnost zpřístupňovat požadavky v závislosti na viditelnosti zakázky. TOP
   • Možnost filtrování seznamu požadavků na všechny řešitelské skupiny, kterých je uživatel členem.
   • Přílohy přidané na navázaná plnění se zobrazí přímo mezi přílohami požadavku.
   • Nový sloupec v seznamu požadavků – Kód zakázky. Sloupec lze vybrat v pokročilém filtru a zahrnout do XLS exportu.
   • Výsledek testování zákazníkem při stavu Testování zákazníkem se zaznamená do historie.
   • Zpřístupnění dlaždic v katalogu požadavků dle kategorie společností.
   • Oprávnění Datová pole bylo rozděleno na samostatné položky: Termín odezvy, Termín přiřazení, Termín náhradního řešení a Termín splnění.
   • V požadavcích přibylo omezení výběru zakázek podle zvolené oblasti služby v daném požadavku.
   • Nastavení Používat název šablony jako název požadavku bylo z globálních nastavení přesunuto přímo do šablony požadavku.
   • Při změně požadavku z obyčejného na interní, nebo naopak, se změny automaticky uloží do draftu.
   • Možnost zobrazovat detail o SLA při výběru priority v požadavku.
  • Pracovní příkazy
   • Pokud se v pracovním příkazu zobrazuje interní diskuse z navázaného požadavku, záznam obsahuje informaci o tom, že pochází z požadavku.
  • Plnění
   • Přidávání nových skladových karet je možné i přímo ve výdejce přidané přes formulář plnění.
   • Filtrování seznamu plnění podle dopravy a místa.
   • Pole Místo plnění lze nastavit jako nepovinné, povinné nebo vypnuté.
  • Zpracování zpráv
   • Nezpracované zprávy lze manuálně zařadit do zpracování podle pravidla. TOP
   • Při zadávání nového požadavku z přijaté zprávy přibyla tlačítka pro blokování notifikací a pro přidání příjemců.
   • Drag&Drop seřazování e-mailových schránek používaných v modulu Zpracování zpráv.
   • Všichni uživatelé budou mít přístup k .eml souboru, ze kterého byl požadavek vytvořen.
  • Ponuky
   • Přílohu lze přidat pro celou nabídku. TOP
   • Pokud se na nabídce vyplní pole Interní návrh na verifikaci, tak se tento údaj bude zobrazovat jako Verifikovaná doba plnění pod Celková doba plnění při psaní plnění na úkol, který vznikl na základě realizace nabídky.
  • Konfigurační databáze – CMDB
   • Zrychlený import do CMDB s odstraněním počtu položek k importu. TOP
   • Nová pole pro objekty v databázi (v CMDB): TOP
    • Vlastník služby – dostupné pouze pro Katalog provozních služeb.
    • Administrativní řešitel, Technický řešitel – dostupné pro všechny typy objektů.
   • Kontrola unikátního názvu v rámci CI Type:
    • Při importu.
    • Při automatické tvorbě názvu z doplňkových vlastností.
   • Nový typ základní vlastnosti – desetinné číslo se dvěma desetinnými místy.
   • Možnost přidávat popis k vlastnostem, který se zobrazuje jako tooltip při použité doplňkové vlastnosti.
  • Konektory, API
   • JIRA konektor – Obrázkové přílohy z požadavku se přenášejí do navázané JIRA úlohy.
   • Propojení více CDESKů – diskusní příspěvky mezi požadavky se přenášejí i po ukončení jednoho z dvojice požadavků.
   • Propojení více CDESKů – je-li jeden z propojených požadavků ukončen, oba z propojených požadavků se v seznamu zvýrazní šedou barvou.
  • Obecné funkce

   • Možnost seskupovat tlačítka s uloženým filtrem.TOP
   • Po úspěšném přihlášení se vynuluje počítání předchozích neúspěšných pokusů o přihlášení.
 •  
CDESK 3.1.1 - 17.06.2022

Nový typ komunikácie na požiadavke, stavový widget požiadaviek, zlepšenie prepojenia s JIRA a ďaľšie vylepšenia.

  • Úvodní přehled
   • Nový Widget zobrazující aktuální stav požadavků.TOP
  • Adresář
   • Pokud řešitel vytvoří novou společnost bez plného přístupu ke společnostem, tak tuto společnost bude mít automaticky zpřístupněnou.
   • Do exportu seznamu společností lze zařadit sloupce GPS souřadnic.
  • Zakázky a fakturace
   • Zjednodušení fakturaceTOP
    • Zpřehlednění práce s konceptem faktury. Koncept samostatně pro každou zakázku.
    • S konceptem mohou pracovat i další pracovníci.
    • Změny v konceptu se ukládají.
    • Filtrace zakázek s rozpracovanou fakturací
   • Hromadný export vystavených faktur do PDF (do jednoho souboru pro tisk i jednotlivě pro jiný typ zpracování).
   • Export vystavených faktur do formátu ISDOC, který lze importovat do ERP systémů.
  • Požadavky
   • Nová záložka Ext-mail, kde lze vést více vláknovou komunikaci jako z e-mailového klienta.TOP
   • Zobrazování schválených nabídek v seznamu požadavků, filtrování podle výskytu nabídek a částky na nabídkách, export údajů.TOP
   • Kopírování šablon požadavků.TOP
   • V požadavku se zobrazují detaily čerpání účetních položek.TOP
   • Doplnění tagů do pravidelných požadavků.
   • Do exportu seznamu požadavků je zahrnuto číslo šablony.
   • Zlepšené rozložení sloupců v otevřeném požadavku v záložce Plnění.
   • Výběr provozu a místa na požadavku lze nastavit jako Povinný, nepovinný a vypnutý.
   • Zákaznické konto se zpřístupněnou editací požadavků nebude možné editovat tyto pole: Řešitelská skupina, Řešitel a Stav
   • Časy plnění jsou v XLS exportu seznamu požadavků upraveny tak, aby se s nimi dalo dále pracovat v Excelu.
   • Rozšíření jednoduchého filtru v požadavcích.
    • Bylo přidáno vyhledávání podle čísla požadavku.
    • Ve sloupci Vytvořil bylo doplněno volné textové vyhledávání.
  • Plnění
   • Signalizace platnosti evidence členství při zadávání plnění.TOP
  • Úkoly
   • V seznamu úloh byl přidán sloupec Příloha, který informuje o umístění přílohy na úloze.
  • Zpracování zpráv
   • Akce pro zpracování přijaté zprávy se zobrazují také přímo v seznamu zpráv pro zpracování v kontextovém menu.
  • Konfigurační databáze (CMDB)
   • Zakázán přesun CI objektu mezi společnostmi, pokud se objekt již používá v požadavku nebo v jiné položce.
   • V nastavení CI Typu lze zobrazit zkrácený výpis vlastností obsahující pouze jejich názvy, díky tomu se budou snáze řadit.
   •  
  • Žádosti o volno
   • Možnost automatické aktivace zastupování jiným řešitelem v žádosti o volno, která nebyla zatím schválena, ale již nastal začátek jejího čerpání.
  • Uživatelé a skupiny
   • Osamostatnění oprávnění k nastavení e-mailů v Profilu uživatelů.
  • Konektory a API
   • JIRA Konektor – přenos notifikací řešiteli požadavku z JIRA úloh propojených v daném požadavku. (prostřednictvím akcí na úlohách a přes Webhook službu v JIRA).TOP
  • Obecné funkce
   • Po kliknutí na link v libovolném CDESK záznamu, se link otevře na nové kartě prohlížeče.
   • Automatické ukládání naposledy použitého jednoduchého filtru v požadavcích a v plněních.
 •  
CDESK 3.1.0 – 14.02.2022
 • Úvodní přehled
  • Nové widgety pro znázornění odpracovaných hodin na plněních, a to za týden a za měsíc. TOP
 • Adresář
  • Doplněné vyhledávání v záložce Kontakty v Detailu společnosti.
 • Požadavky
  • Jednoduchý filtr pro seznam požadavků – nasazení první fáze řešení. TOP
  • Nový responzivní design formuláře na akceptaci / neakceptaci ukončení požadavku z e-mailové notifikace bez nutnosti přihlášení do CDESKu. TOP
  • Nová podmínka pro pokročilý filtr: Řešitelé – členové skupiny. TOP
  • V seznamu požadavků přibyla tlačítka na posun mezi jednotlivými požadavky v náhledu. TOP
  • Blokace SMS notifikace při tvorbě požadavku. Doposud bylo možné blokovat SMS notifikace až po uložení požadavku.
  • Doplněné oprávnění na zobrazení záložky CMDB v otevřeném požadavku.
  • Doplňkové vlastnosti přiřazené na šablonách požadavků je možné editovat přímo ze šablony.
  • Oprava filtrace v seznamu požadavků v rozšířeném filtru podle tagů.
 • Zpracování zpráv
  • Výběr tagů při akci vytvoření nového požadavku z přijaté zprávy.
 • Žádosti o volno
  • Otevření formuláře na přímé schválení / zamítnutí žádosti o volno přímo z e-emailové notifikace.
 • Konektory, API
  • Konektor umožňující propojení vícero CDESKů. TOP
  • Dokončení první fáze propojení s JIRA. TOP
 • Uživatelé a skupiny
  • Do seznamu uživatelů (Uživatelé a Skupiny → Uživatelé) bylo přidáno filtrování a export do XLS.
 • Outlook Plugin
  • Při vytváření požadavku z e-mailové zprávy Přibyla možnost rozhodnout, kdo je zakladatelem požadavku. Může jít o odesílatele zprávy, anebo přihlášeného uživatele.
 • Všeobecné funkce
  • Volné schvalování – nová funkce pro přehlednou evidenci udělených souhlasů k vyskytnutým situacím TOP
  • Oblíbené položky – v režimu Vysouvacího menu přibyla možnost zobrazit položky v první úrovni a mít funkce dostupné na jeden klik. TOP
  • Vylepšená tlačítka s uloženými podmínkami filtrace. TOP
  • Umožněná změna ikony v záložce prohlížeče. TOP
  • Tlačítkana jednoduchý přechod mezi kontaktem a spárovaným zákaznickým kontem.
  • Reset uživatele, který byl automaticky zablokován po opakovaném zadaní nesprávného hesla. V okamžiku blokace se odešle e-mail, který umožní odblokování účtu.
  • Výběr modulu, který se má zobrazit po přihlášení. Nastavuje se v profilu uživatele.
  • Úprava výběru jazyka pro zobrazení, aby nedocházelo k samovolnému přepínání do jiného jazyka.
CDESK 3.0.194 – 21.12.2021
 • Úvodní přehled
  • Verze 3.0.194 přináší nový konektor k určení GPS souřadnic, vylepšení v ovládaní pokročilého filtru, nebo diskuse v požadavcích a mnoho dalších užitečných funkcí.
 • Požadavky
  • Do historie se ukládá změna zákaznické diskuse na interní a opačně.
  • V seznamu požadavků byly modrou barvou odlišeny interní požadavky od obyčejných. Barevné odlišení je nově i v detailu požadavku. TOP
  • Změny v tlačítkách v diskusi a nová funkce mazání rozepsaného příspěvku. TOP
  • V pokročilém filtru pro podmínky Změněné / Nezměněné byla přidána nová podmínka Za posledních. TOP
  • Akceptace interního požadavku z e-mailové notifikace je možná jen po přihlášení do CDESKu.
 • Plnění
  • Možnost přidávat globálně doplňkové vlastnosti, které se použijí ve všech nově vytvořených plněních.
 • Konektory
  • Google Maps konektor pro určení GPS souřadnic ke společnosti anebo CI objektu typu Místa. TOP
 • Licence
  • Zpřístupnění denních a měsíčních reportů o využívaní CDESK pro členy skupiny administrátoři. Doposud byl tento report přístupný jen pro administrátora – správce prostředí.
 • Uživatelé a skupiny
  • Filtrace podle pracovní pozice.
 • Všeobecné funkce
  • Možnost změny pořadí tlačítek s pokročilým filtrem pomocí Drag&Drop. TOP
  • Link na propojení s Waze obsahuje GPS souřadnice společnosti / objektu. Pokud GPS souřadnice nejsou zadané, link se vygeneruje na základě názvu.
 • Mobilní aplikace
  • Nová doplňková vlastnost typu podpis, která umožňuje vkládat vlastnoručně napsaný podpis.
  • V detailu plnění se zobrazují globální doplňkové vlastnosti, které byly přidány přes web.
CDESK 3.0.193 - 4.11.2021
 • Úvodní přehled
  • Vylepšený widget Moje aktivity. Byly přidány přepínače, kterým rychle odfiltrujete záznamy, např. ty, které máte splnit dnes a zítra, s vysokou prioritou (1,2), nebo zmeškané. TOP
 • Nástěnka
  • Přidané oprávnění na editaci a odstranění příspěvku.
 • Požadavky
  • Nový prohlížeč obrázků s galerií pro soubory vložené v požadavku. TOP
  • Nové volitelné zobrazení seznamu požadavků s ukotvenými názvy sloupců. TOP
  • Možnost nastavit počet záznamů, které se budou zobrazovat na jedné stránce v seznamu požadavků.
  • Zobrazení náhledu požadavku přímo v seznamu požadavků po kliknutí na ikonu tří teček v kruhu.
  • V zákaznické notifikaci k diskusi bylo doplněné tlačítko pro přímý vstup do diskuse.
  • Do Easyclick požadavku se vloží informace o uživateli, která byla vyčtena přímo z Active Directory namísto údajů z registrace. Funkci je potřeba zapnout v nastavení C-Monitoru na konkrétní počítač.
  • V šablonách požadavků byl rozšířený výběr rolí pro nastavení, kdo může dané pole editovat. TOP
  • Drag&Drop přesouvání příloh mezi přílohami a interními přílohami.
  • Tlačítko pro znovu-načtení otevřeného požadavku. Záznam se znovu načítá bez potřeby obnovování celého okna v prohlížeči.
  • Možnost editovat urgenci požadavku po uložení záznamu. Platí pro nastavování priority přes UrgenciDopad.
  • V pravidelných požadavcích byly doplněny pole, Kdo žádáPro koho žádá.
  • V seznamu požadavků byly přidány nové sloupce: Typ společnostiKategorie společnosti. Jde o společnosti, na které jsou navázány požadavky.
  • Při změně typu požadavku se nezmění řešitel, pokud je platný i pro nový typ požadavku.
  • Přesměrování na konkrétní požadavek z https linku při současném přihlášení do CDESKu přes Azure AD (Office365).
 • Plnění
  • Rychlé ukončení požadavku přímo z formuláře plnění. TOP
  • Možnost odřádkovat popis plnění zobrazený v seznamu plnění. TOP
 • Sklad
  • Možnost stanovení minimálního množství položek v rámci skladové karty.
 • Zpracování zpráv
  • Možnost, zda mají být notifikovány osoby, které jsou odpovědné za zpracování zpráv.
 • SLA
  • Nová záložka, kde se zobrazuje, ke kterým společnostem je daná SLA přiřazena. TOP
 • Notifikace
  • Propojení se systémem Waze – umožňuje zobrazení provozu, místa a společnosti na mapě a následnou navigaci. TOP
  • Akce Změna pomocného řešitele na požadavku už není zahrnuta v nastavení Ostatní změny v požadavku, ale bylo jí vyčleněno zvláštní nastavení.
 • Profil uživatele
  • Přidány odkazy na dokumentaci a podporu CDESKu. TOP
 • Všeobecné funkce
  • Podpora pro polský jazyk. TOP
 • Zobrazení CDESKu na mobilním zařízení
  • Optimalizace zobrazení úvodního přehledu a rozšířeného filtru.
CDESK Mobilní aplikace
 • Požadavky
  • Upravena notifikace z vypršení termínu splnění. Notifikace obsahuje tyto informace: číslo požadavku, název společnosti, název požadavku, kdy vypršel termín splnění, řešitel / skupina řešitelů.
  • Doplněna podmínka, kdy se kontroluje povinnost výběru objektu na požadavku, v závislosti na nastavené oblasti služby.
 • Úlohy
  • Optimalizace nahrávání příloh do formuláře.
  • Ve formuláři byl přidán proklik na navázaný objekt z konfigurační databáze.
 • Notifikace
  • Zpřehlednění notifikací.
  • Optimalizace otevírání záznamu z notifikace.
  • Upravené notifikace na zamčené obrazovce. Jde o následující úpravy:
   • Číslo a název požadavku se zobrazuje hned v prvním řádku.
   • V případě diskuse k požadavku s prioritou č.1 a č.2 se ikona obálky zobrazuje červeně.
   • Při založení nového požadavku se vedle termínu splnění zobrazuje i priorita.

Více o TOP novinkách verze 3.0.193 >

CDESK 3.0.192 – 6.9.2021
 • Požiadavky
  • Požiadavka vytvorená z prijatého mailu (zo spracovania správ) cez katalóg požiadaviek, ktorá je priradená riešiteľovi, automaticky vygeneruje aj pracovné príkazy.
  • Predvypĺňanie políKto žiada / Pre koho žiada na požiadavkách vytvorených cez Spracovanie správ.
  • Obmedzenie výberu typu na šablóne požiadavky.
  • Prihlásený používateľ sa ponúka na prvom mieste v zozname riešiteľov.
 • Pracovné príkazy
  • Vypnutie a nastavenie povinnosti pre termíny na pracovnom príkaze. Nastavenie sa týka políTermín priradenia Termín splnenia.
 • Plnenia
  • Optimalizácia zápisov časov pomocou klávesnice v režime bez zjednodušeného zápisu.
 • CMDB
  • Pridaná nová funkcia umožňujúca tlač formulára CI.
 • Žiadosti o voľno
  • Nové typy notifikácií – Schválenie žiadosti a Zamietnutie žiadosti.
 • Reporty
  • Report k plánovaniu kapacít z otvorených požiadaviek s ponukou.
  • Sumárny report požiadaviek za podriadených používateľov.
  • Nový stĺpec v Reporte požiadaviek – Odkaz na požiadavku. V stĺpci sa nachádza číslo požiadavky s odkazom na požiadavku v CDESKu.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.192 >

CDESK 3.0.191 – 9.8.2021
 • Požiadavky
  • Nová voliteľná funkcia pre vkladanie súborov do požiadavky Interné prílohy, ktoré predvolene nie sú prístupné pre zákazníkov. 
   • Do interných príloh sa automaticky zaraďujú prílohy pridané do poľa Interná poznámka a tiež prílohy pridané do internej diskusie. 
  • Prílohy pridané do diskusného príspevku a do poľa Riešenie sa automaticky pridajú ako prílohy na požiadavke. Vďaka tomu budú v mailovej notifikácií pridané ako príloha, ktorú možno ľahko stiahnuť.
  • Súvisiace požiadavky sa už zobrazujú v zozname požiadaviek formou rozkliknuteľného “+” na začiatku riadku.
  • Možnosť rýchleho ukončenia požiadaviek bola pridaná aj do widgetu Moje aktivity. 
  • Pridané zobrazenie náhľadu popisu požiadavky a zoznamu príloh priamo zo zoznamu požiadaviek cez tri bodky v krúžku.  
  • Pridaná filtrácia zoznamu požiadaviek podľa viacerých hodnôt v číselníku doplnkovej vlastnosti.  
  • Zapínateľné predvypĺňanie spoločnosti pri vytváraní požiadavky, ak je takýto názov uvedený vo filtri v zozname požiadaviek. 
  • Úpravy v odkomunikovaní chýb pre akceptovanie požiadavky bez prihlásenia do CDESKu. Pri ukončení požiadavky sa zobrazí informácia o tom, prečo už nie je možné akceptovať ukončenie požiadavky.
  • V pravidelných požiadavkách bola pridaná voľba blokácie všetkej a zákazníckej notifikácie. Netreba už vytvárať  interné požiadavky, aby neboli notifikovaní zákazníci o vytvorení a ďalšej práci s pravidelnou požiadavkou. 
  • Možnosť nastavenia termínov pravidelnej požiadavky podľa SLA. Dosiaľ  to boli pevné nastavené termíny.
  • Skompaktnenie hlavičky diskusných príspevkov v záložke diskusia v otvorenej požiadavke.
 • Pracovné príkazy 
  • Možnosť práce s pracovnými príkazmi aj po ukončení požiadavky.
  • Možnosť nastaviť, či požiadavka vytvorená mimo katalógu požiadaviek sa automaticky ukončí po splnení posledného pracovného príkazu. 
 • Plnenia 
  • Nová komplexná funkcionalita Schvaľovanie plnení.
  • V zozname plnení a aj v exporte je možné pridať stĺpce s popisom požiadavky, úlohy a pracovného príkazu.
 • Konfiguračná databáza 
  • Priame preväzbenie ďalších údajov z IT nástroja Customer Monitor do CMDB v CDESK3. Ide o hardwarové údaje z evidencie, podľa ktorých je už možné aj vyhľadávať.
 • Výpadky služieb 
  • Zavedenie nových pojmov – Začiatok, TrvanieKoniec udalosti. 
  • Prepínač v zozname výpadkov služieb, pomocou ktorého je možné nastaviť, či sa budú zobrazovať všetky udalosti, alebo len výpadky. 
 • Notifikácie 
  • Odstránenie neželaných notifikácií z vlastných zmien. Zrušené In-app, SMS notifikácie a notifikácie do mobilnej aplikácie. 
  • V zákazníckej mailovej notifikácii z požiadaviek sa už zobrazujú iba príjemcovia zákazníckej notifikácie. Boli tam uvedení aj riešitelia, čo nie je žiadúce. 
 • Active Directory 
  • Načítavanie používateľských skupín / používateľov z AD je možné obmedziť len na vybraný typ objektu v Active Directory, na základe atribútu objectClass. Môže ísť napríklad o vybrané skupiny alebo organizačné jednotky. 
 • Všeobecné funkcie 
  • Kopírovanie linku na otvorený záznam bolo rozšírené o možnosť kopírovania iba skráteného linku priamo na záznam, alebo kompletného linku. Kompletný link obsahuje aj informácie o použitom filtri, zoradení, ktorý sa použije, keď prejdete na zoznam položiek. 

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.191 >

CDESK 3.0.190 – 12.6.2021
 • Adresár  
  • Ak sa spoločnosť zakladá pri vytváraní požiadavky zo správy na spracovanie, email odosielateľa sa automaticky predvyplní ako všeobecný email spoločnosti. 
 • Zákazky 
  •  Nové pole pre vkladanie poznámky, ktorá sa zobrazuje aj na naviazanej požiadavke.**
 • Požiadavky 
  •  Je možné nastaviť meno odosielateľa v odpovediach v diskusii so zákazníkom. **
  •  Pridaná voľba, kedy odpoveď na notifikáciu k ukončenej požiadavke sa nespracováva ako diskusia, ale ostane v CDESKu ako správa na spracovanie. **
  •  Preusporiadanie rolí pre príjem notifikácií z požiadavky. Zmenil sa význam rolí Riešiteľ Riešiteľská skupina.** 
  • Automatické zmeny zo vzťahu k ponukám: 
   • Do stavu Ponuka po tom, čo sa naviazaná ponuka prepne do stavu Na akceptáciu.
   • Zo stavu Ponuka na V riešení po tom, čo zákazník akceptuje naviazanú ponuku.  
  • Po prijatí diskusného príspevku do ukončenej požiadavky sa v prípade automatického otvorenia mení aj termín splnenia nastaviteľný v dňoch od pridania diskusného príspevku. 
  •  Podmienka Názov zákazky v pokročilom filtri bola doplnená o možnosť Nie je vyplnené.   
  • V zozname požiadaviek je možné vyhľadávať podľa skráteného názvu spoločnosti. Túto informáciu možno  zahrnúť aj do exportu. 
 • Pracovné príkazy 
  • Preusporiadanie rolí pre príjem notifikácií z pracovného príkazu. Zmenil sa význam rolí Riešiteľ Riešiteľská skupina.** 
 • Plnenia 
  • Rozpracované plnenia, ktoré neboli uložené sa automaticky ukladajú ako drafty. **
  • Skompaktnený formulár plnení s novými funkciami.**  
 • Spracovane správ
  • Možnosť vypnúť odosielanie zákazníckych notifikácii pri pridaní diskusného príspevku zo správy na spracovanie. **
 • Úlohy 
  •  Do úlohy naviazanej na požiadavke je možné vkladať názov a popis požiadavky. **
  • Preusporiadanie rolí pre príjem notifikácií z úlohy Zmenil sa význam rolí Riešiteľ Riešiteľská skupina.** 
 • Ponuky 
  •  Vylepšený modul ponúk. **

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.190 >

CDESK 3.0.189 – 20.5.2021
 • Úvodný prehľad
  • Nastavenie povolených widgetov podľa typu používateľského konta.
 • Adresár
  • Vo formulári spoločnosti možnosť vybrať východziu adresu pre odosielateľa CDESK notifikácií.
 • Požiadavky
  • Priamo v menu sa zobrazuje informácia o počte požiadaviek čakajúcich na odozvu a zmeškaných požiadaviek.
  • Pri tlači požiadavky sú do záznamu zahrnuté aj všetky vyplnené / schválené doplnkové vlastnosti pripojené na danú požiadavku.
  • Vyhľadávanie v zozname požiadaviek podľa tagov požiadaviek.
  • Pri duplikácii požiadavky sa medzi duplikátom a duplikovanou požiadavkou vytvorí väzba Kopíruje / Je kópia z. Informácia o tejto väzbe sa nachádza v záložke Súvisiace požiadavky.
  • Nové roly pre príjem notifikácií z požiadaviek. Ide o roly: Kontakt na zákazníka zo zákazky a Zodpovedný riešiteľ zo zákazky.
  • Sumárny report otvorených požiadaviek riešiteľskej skupiny.
 • Ponuky
  • Po verifikácií všetkých riadkov ponuky sa zobrazí dialógové okno informujúce o vykonaných zmenách.
  • Nové tlačidlo na zobrazenie sumáru ponuky priamo v zozname ponúk.
  • Odoslanie notifikácie sa zaznamenáva na záložke História.
 • Žiadosti o voľno
  • Nová konfigurácia notifikácií pre modul Žiadosti o voľno.
 • Používatelia a skupiny
  • Individuálne nastavenie pre viditeľnosť, priradenosť a voliteľnosť pri spoločnosti zdedenej z nadriadenej skupiny.
 • Schvaľovanie
  • Pridaná informácia o prílohe vo formulári o schvaľovacom procese na požiadavku a pracovný príkaz.
 • Prepojenie s Active Directory
  • Možnosť určenia viacerých OU (vetiev Organizational unit) pre načítanie používateľov z Active Directory.
 • Prihlasovanie cez Azure Active Directory
  • Nahradenie Azure AD za Azure email používateľa.
 • Zlepšenia v ovládaní CDESKu
  • Možnosť prejsť na daný záznam kliknutím na toast notifikáciu.
  • Posilnené ovládanie cez klávesnicu pri vytváraní rozšíreného filtra.
  • Navigácia pomocou šípok na klávesnici v dátumovom polí v rozšírenom filtri.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.189 >

CDESK 3.0.187 / 11.4.2021
 • Outlook Plugin
  • Vytváranie požiadaviek, úloh a diskusných príspevkov priamo z mailu v aplikácii MS Outlook.
 • Prihlasovanie cez Azure Active Directory
  • Prepojenie kont v CDESKu s kontami v Azure Active Directory a využitie pre prihlasovanie.
 • Požiadavky
  • Priamy prístup k počítaču cez Easyclick požiadavku.
  • Generovanie novej pravidelnej požiadavky v intervale počítanom od termínu uzavretia predošlej požiadavky
 • Plnenia
  • Zosúladenie výberu riešiteľa podľa ponúkaných riešiteľov v požiadavke.
  • Hlásenie o zadávaní plnenia do minulosti sa zobrazí len ak je prekročený nastavený čas.
 • Nástenka
  • Pri nastavení skupiny ako príjemcu príspevku sa vo formulári medzi príjemcami zobrazia všetci členovia vybranej skupiny.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.187 >

CDESK 3.0.186 / 25.2.2021
 • Požiadavky
  • Automatické zaradenie mailovej konverzácie do diskusie bez identifikátora k požiadavke
  • Posielanie SMS notifikácií pre všetkých členov riešiteľskej skupiny pri vytvorení požiadavky
  • Do poľa Kto žiada je možné vložiť voľný text
 • Pracovné príkazy
  •  SLA notifikácie k termínom priradenia a splnenia pracovných príkazov
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Kontrola unikátnej hodnoty doplnkovej vlastnosti
 • Plánovaná práca
  • Pridanie nových polí Informácia pre zákazníka a Interný popis
 • Žiadosti o voľno
  • Nový modul slúžiaci na evidovanie a schvaľovanie žiadostí o voľno
 • Používatelia a skupiny
  • Možnosť nastavovať voliteľných riešiteľov / riešiteľské skupiny pre iných riešiteľov / riešiteľské skupiny podľa kategórie a typu spoločnosti

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.186 >

CDESK 3.0.185 / 11.1.2021
 • Všeobecné funkcie
  • Kontrola kvality hesla.
  • Zabezpečenia v prípade neplatných pokusov o prihlásenie.
  • Možnosť nastaviť dvojfaktorovú autentifikáciu.
 • Požiadavky
  • Možnosť vypnutia Termínu odozvy.
  • Farebné odlíšenie diskusných príspevkov v závislosti od toho, či ide o diskusiu so zákazníkom alebo internú diskusiu.
  • V zozname požiadaviek sa pri názve požiadavky zobrazuje text o tom, či požiadavka obsahuje ponuky. Farba textu sa mení podľa aktuálneho stavu ponuky.
  • Export zoznam požiadaviek do DOCX súboru.
 • Plnenia
  • V plnení odoslanom cez mail sa zobrazuje obrázok podpisu.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Pridané nové stĺpce do zoznamu výpadkov služieb. Stĺpce je možné zahrnúť aj do exportu.
 • Reporty
  • Do reportov na kontrolu rozpočtu je možné manuálne pridávať položky bez ponuky.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.185 >

CDESK 3.0.184 / 17.11.2020
 • Zákazky a Fakturácia
  • Možnosť meniť poradie prác a paušálov priradených na zákazke. Zmena poradia sa zohľadňuje aj pri vystavovaní faktúry.
 • Požiadavky
  • Nový stĺpec v zozname požiadaviek, v ktorom sa zaznamenáva naposledy zmenený údaj na požiadavke. Túto informáciu možno zahrnúť aj do exportu, alebo použiť pri pokročilom filtrovaní.
  • Predvypĺňanie prihláseného operátora v poli Riešiteľ, ak nie je definované iným kritériom.
  • V šablónach požiadaviek pribudlo nastavenie Viditeľnosť. Umožňuje zvoliť, či požiadavka vytvorená zo šablóny bude prístupná ako Interná alebo Obyčajná.
  • Možnosť zobraziť doplnkové vlastnosti v zozname požiadaviek.
 • Notifikácie k požiadavkám
  • Zasielanie mailových notifikácií podľa typu požiadavky.
 • Pracovné príkazy
  • Nová záložka Poznámka pre riešiteľa (interná diskusia). Riešiteľom pracovného príkazu umožňuje viesť diskusiu, ktorá nie je prístupná pre zákazníka.
 • Plnenia
  • Pridávanie a editácia účtovnej položky priamo z plnenia.
  • Doplnený nový stĺpec Celkový čas plnenia. Zaznamenáva súčet doby plnenia a ostatného času.
 • Používatelia a skupiny
  • Možnosť zadať alternatívne prihlasovacie meno. Tiež  bolo pridané nastavenie, aby sa ako alternatívne prihlasovacie meno použil kontaktný email.
  • Možnosť nahrať fotku s ručne písaným podpisom, ktorý sa bude zobrazovať vo faktúrach a reportoch generovaných CDESKom.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.184 >

CDESK 3.0.183 / 17.9.2020
 • Fakturácia
  • Skladová výdajka sa bude fakturovať spoločne s plnením. Tiež je možné povoliť, aby sa výdajka fakturovala aj keď má nastavenú nulovú cenu.
  • Pridanie QR kódu na faktúru, ktorý slúži na platbu.
 • Zákazky
  • Možnosť archivovať účtovné položky. Archivovanú položku nie je možné fakturovať a ani vyberať v plneniach. Neodfaktúrované plnenia v archivovanej účt. položke sa pri ďalšej fakturácii zobrazia.
 • Plnenia
  • V zozname plnení sa zobrazuje aj typ a oblasť služby naviazanej požiadavky.
 • Kalendár
  • Zadanie šablón sviatkov, ktoré sa použijú aj v SLA a SLO.
 • Znalostná báza
  • Nový modul v CDESKu na evidenciu a zdieľanie poznatkov medzi určenými osobami.
 • Plánovaná práca
  • Pri ukladaní nového záznamu je možné založiť do oznamov informáciu o plánovanej práci.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.183 >

CDESK 3.0.182 / 21.7.2020
 • Fakturácia
  • Pridaná možnosť vkladania vlastných príloh k faktúram.
 • Požiadavky
  • Úprava kritérií pre zaradenie požiadaviek do skupiny Moje čakajúce na odozvu pri prioritnom zobrazení.
  • Pri zaznamenávaní poslednej zmeny na požiadavke sa teraz počíta aj pridávanie diskusií. Tento dátum sa zobrazuje aj v zozname požiadaviek pod stĺpcom Zmenené.
  • Do pokročilého filtra pre filtrovanie záznamov podľa riešiteľskej skupiny bola pridaná funkcia „obsahuje.“ Tá sprístupni pole pre zadanie voľného textu.
 • Plnenia
  • Ak má plnenie ako účtovnú položku hodinovú sadzbu, ktorá je priradená k paušálu, v zozname plnení sa v stĺpci Účtovná položka bude okrem názvu účtovnej položky zobrazovať aj paušál, ku ktorému je položka priradená. To platí aj o zoznamoch plnení na  zákazkách, požiadavkách a aj úlohách.
 • Spracovanie správ
  • Do pravidla na spracovanie správy ako novej alebo internej požiadavky bolo zaradené pole pre výber zákazky na zvoleného zákazníka.
 • Notifikácie k ponukám
  • Nová funkcia aby zákaznícky kontakt dostával kópie ponúk na zákazníka, ktorý je jemu priradený. Funkciu možno vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Automatická tvorba miesta pri zadávaní novej spoločnosti.
  • Možnosť hromadne editovať doplnkové vlastnosti nad objektami v konfiguračnej databáze.
 • Plánovaná práca
  • V Globálnych nastaveniach pribudlo nastavenie, či výber šablóny notifikácie bude na zázname plánovanej práce povinný alebo nepovinný.
 • Všeobecné funkcie
  • Zavedenie avatarov (piktogramy ku kontám) v CDESKu. Možnosť vybrať si z preddefinovaných avatarov, alebo nahrať vlastnú fotku. Používa sa najmä v notifikáciách k diskusiám.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.182 >

CDESK 3.0.181 / 22.6.2020
 • Zákazky
  • XLS report prílohy k faktúre z náhľadu fakturácie.
  • Editácia vystavenej faktúry, vrátane položiek na faktúre.
 • Požiadavky
  • Možnosť nastaviť, aby sa pole Želaný termín zobrazovalo iba pre vybrané typy požiadaviek.
  • Náhľad diskusie požiadavky sa zákazníkovi zobrazuje podľa nastavení jeho e-mailovej notifikácie, ktorá je odlišná od operátorskej notifikácie.
  • Nastavenie pre posunutia Termínu splnenia, ak ukončená požiadavka bola uvedená do riešenia po pridaní diskusného príspevku.
 • Notifikácie k požiadavkám
  • V rámci zákazníckych notifikácií pribudla nová premenná, ktorá zobrazí celú históriu diskusie na požiadavke, aj s úvodným zadaním (zatiaľ v čistom texte).
 • Plnenia
  • Možnosť vytvoriť fakturačné plnenie z viacerých interných plnení priamo na požiadavke.
  • Pre interné plnenia je možné zapnúť pole Ostatný čas.
 • Úlohy
  • Možnosť filtrovať položky v zozname podľa toho, či úloha obsahuje / neobsahuje miesto.
 • Ponuky
  • Do formulára ponúk pribudla záložka História, ktorá informuje o založení a vykonaných zmenách nad záznamom.
  • Pre jednotlivé položky na ponuky je možné v Globálnych nastaveniach definovať vlastné jednotky a aj poradie, v akom sa budú ponúkať. Jednotlivé jednotky sa tiež dajú vypínať, aby sa v položkách na ponukách nemohli vyberať.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.181 >

CDESK 3.0.179 / 11.5.2020
 • Adresár
  • Záložka História bola rozdelená na dve časti:
   • Spoločnosť – obsahuje všetky zmeny na zázname o spoločnosti
   • Požiadavky – obsahuje zoznam požiadaviek, ktoré boli vytvorené na danú spoločnosť.
 • Požiadavky
  • Nové tlačidlo na rýchle ukončenie požiadavky.
  • V profile používateľa CDESKu je možné nastaviť meno odosielateľa pre diskusiu so zákazníkom.
  • Prílohy z diskusie so zákazníkom sa môžu zobrazovať vo formulári požiadavky medzi ostatnými prílohami. Túto funkciu je možné vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach.
  • Pri vytváraní požiadavky, ak spoločnosť (zákazník) má v CDESKu evidovanú práve jednu zákazku, táto zákazka sa prednastaví do požiadavky. Zákazka musí byť v inom stave než zamietnutá, ukončená. Túto funkciu je možné vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach.
 • Plnenia
  • Nové tlačidlo pre vkladanie názvu a popisu požiadavky alebo pracovného príkazu do plnení.
 • Ponuky
  • Zákazník nemôže odvolať akceptáciu položky na ponuke.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.179 >

CDESK 3.0.177 / 31.3.2020
 • Zákazky a fakturácia
  • Zlepšená fakturácia – plnenia je možné vyfakturovať priamo v CDESKu.
  • Doplnená fakturácia paušálov s predplatenými hodinami.
  • Pridaná voľba manuálnej fakturácie paušálu.
  • Nový export k náhľadu faktúry, plnení faktúry a sumáru podľa požiadaviek.
  • Nová možnosť výberu na akých typoch plnení sa má účtovná položka ponúkať : všetky /  nereklamačné / reklamačné. Funkcia je dostupná ak sú v globálnych nastaveniach zapnuté reklamačné plnenia.
 • Požiadavky
  • V stave Testovanie zákazníkom pribudli  tlačidlá pre vyhodnotenie testovania.
  • Pri hodnotení testovania požiadavky zákazníkom je možné vložiť poznámku k testovaniu.
  • Zmena stavu požiadavky do stavu Objednané po akceptácii, alebo čiastočnej akceptácii ponuky na požiadavke. Ak je ponuka zamietnutá, požiadavka sa prepne do stavu Priradené.
  • Zmena stavu požiadavky do stavu Ponuka po zaslaní ponuky zákazníkovi na akceptáciu.
  • V module Šablóny požiadaviek bolo doplnené tlačidlo pre export do XLS.
  • V stave požiadavky Čakanie na 3. stranu je povinné zadávať časy od – do, ak je pre tento stav zapnutý výber dodávateľa.
  • Možnosť vytvoriť novú požiadavku z kontextového menu prílohy na požiadavke.
  • Nastavenie aby sa VIP Servis uplatnil iba pri vybraných typoch požiadaviek a oblastí služieb.
  • Možnosť z požiadavky založiť plánovanú prácu, ktorá sa následne zobrazuje v kalendári všetkým oprávneným používateľom, nie len zodpovedným riešiteľom.
  • Na záložke Súvisiace požiadavky pribudla možnosť pridania požiadavky prostredníctvom katalógu požiadaviek.
  • V notifikáciách k požiadavkám možno nastaviť ako príjemcu aj rolu Priradený operátor.
  • Na požiadavke možno zobraziť detail priradenej spoločnosti.
 • Pre požiadavky a pracovné príkazy – nové Servisné interaktívne formuláre
  • Z pripojeného CI objektu na požiadavke a pracovného príkazu je možné generovať interaktívne servisné protokoly. Slúžia na záznam servisných prác vo vami žiadanej forme (vypĺňanie predpísaných políčok, zaškrtávanie určitých možností a podobne).
  • Interaktívne servisné protokoly je možné exportovať vo formáte PDF alebo archivovať k danej servisnej požiadavke / pracovnému príkazu v CDESKu.
  • Veľmi dobre fungujú responzívne aj na mobilných telefónoch/tabletoch.
 • Pracovné príkazy
  • V stave pracovného príkazu Čakanie na dodávateľa je povinné zadávať časy od – do, ak je pre tento stav zapnutý výber dodávateľa.
 • Plnenia
  • Na požiadavke v záložke Plnenia sa zobrazuje sumár akceptovaných hodín, odpracovaných (ak sú zapnute interné plnenia) a fakturovaných hodín z ponuky na požiadavke.
  • Nová možnosť vytvárať fakturačné plnenia z interných plnení zo zoznamov na záložkách modulov, ku ktorým sú interné plnenia priradené.
  • Nové filtrovanie podľa toho, či fakturačné plnenia má / nemá väzbu na interné plnenie.
  • Nové filtrovanie plnenia podľa stavu požiadavky a fakturačného dátumu na požiadavke.
  • Nová možnosť voľby, ktoré plnenia sa automaticky budú zahŕňať do fakturácie.
   • Podľa stavu požiadavky sú na výber tieto možnosti:
    • všetky
    • z ukončených požiadaviek
    • z ukončených akceptovaných požiadaviek
    • z požiadaviek ukončených bez akceptácie
   • Podľa dátumu sú na výber tieto možnosti:
    • dátum vytvorenie plnenia
    • fakturačný dátum v požiadavke
  • Nová funkcia automatického vytvárania reklamačného plnenia pre vybraný typ požiadavky.
  • Nová možnosť ponúkať pre reklamačné plnenia odlišné účtovné položky.
  • Pridaná možnosť povinnej voľby účtovnej položky.
  • Pri účtovnej položke typu paušál sa zohľadňuje dátum plnenia voči dátumu platnosti paušálu.
 • Spracovanie správ
  • V pravidle pre spracovanie správ už možno definovať tagy pre požiadavku vytvorenú z tohto pravidla.
 • Kalendár
  • V novom kalendári pribudla funkcia automatického vytvárania úloh pri Drag&Drop požiadaviek v kalendári.
  • Pribudlo zobrazenie plánovanej prace, ktorá sa zobrazuje všetkým oprávneným používateľom, nielen zodpovedným riešiteľom.
 • Ponuky
  • Doplnené zobrazovanie sumárov pre množstvá z položiek na ponuke rozlíšených podľa jednotiek.
 • Reporty
  • Nový report – Kontrola rozpočtu požiadaviek.
  • Doplnený report – Záznamy o dostupnosti služieb za vybrané obdobie.
  • Nový report – Štatistika zadaných a akceptovaných ukončených požiadaviek (vrátane ukončených bez akceptácie).
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Predvolený filter a rozloženie stĺpcov v zozname CI je už zvlášť pre riešiteľov a zvlášť pre ostatných používateľov.
  • Hromadná editácia konfiguračných objektov – pribudla možnosť editácie doplnkových vlastností.
 • Všeobecné funkcie
  • Ak používate nepodporovaný webový prehliadač, po prihlásení na to budete upozornení.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.177 >

CDESK 3.0.175 / 28.2.2020
 • Zákazky
  • Možnosť pridávať neúčtovanú prácu ako účtovnú položku. K tejto položke sa nenastavuje cena, slúži len na evidenciu.
 • Požiadavky
  • Nová funkcia Váha požiadavky.
  • Filtrovanie v zozname požiadaviek podľa váhy požiadavky.
  • Hromadná editácia požiadaviek priamo v zozname.
  • V zozname požiadaviek ostáva zapamätaný naposledy zadaný filter a aj vyhľadávanie.
 • Notifikácie k požiadavkám
  • Možnosť vytvoriť vlastnú šablónu k mailovým notifikáciám z diskusných príspevkov.
 • Pracovné príkazy
  • Nový filter Na riešenie. Filter ponúka tieto možnosti:
   • Moje na riešenie 
   • Na riešenie tímom
 • Notifikácie k pracovným príkazom
  • Možnosť nastaviť, aby notifikácie ohľadom pracovných príkazov dostávali aj používatelia vyplnení v poliach Kto žiada a Pre koho žiada.
 • Plnenia
  • Nastavenia podmienok pre fakturáciu plnení.
  • Nové nastavenie zjednodušeného zadávania časov..
  • V zozname plnení na požiadavke pribudli sumarizačné súčty hodín z interných plnení, fakturačných plnení a hodín, ktoré boli akceptované zákazníkom z ponúk
 • Úlohy
  • Možnosť filtrovať záznamy podľa poľa Pomocný riešiteľ.
 • Ponuky
  • Nastavenie spôsobu akceptácie
   • 1 úrovňová akceptácia
   • 2 úrovňová akceptácia
  • Zavedenie stavov ponúk
   • V príprave 
   • Na verifikáciu 
   • Na schválenie 
   • Čiastočne schválená a zamietnutá
   • Schválená 
   • Zamietnutá
   • Vybavená 
   • Zrušená
  • Vytváranie požiadaviek a úloh z ponuky.
  • Možnosť kopírovať ponuky na iných zákazníkov.
  • Notifikácie o vytvorení novej ponuky a zmenách na ponuke.
  • Pri zmene riešiteľa sa na ponuke zobrazí číselník s výberom správy pre nového riešiteľa. Funkcia je voliteľná.
  • Možnosť exportovať ponuku do PDF.
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Pri reporte nad zmenou CI sa zohľadňuje viditeľnosť záznamov podľa viditeľnosti zákazníka.
  • Možnosť definovať predvolený filter a zoznam stĺpcov pre CI List. Nastavuje sa zvlášť pre administrátor / operátor / riešiteľ a ostatné kontá. Nastavuje sa v Globálne nastavenia -> CMDB, sekcia Východzie nastavenia zoznamu CI.
 • In-app notifikácie (zvonček vpravo hore)
  • Obsahujú aj správu pre nového riešiteľa z požiadavky.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.175 >

CDESK 3.0.172 / 27.1.2020
 • Adresár
  • Doplnené nové vlastnosti pre zákaznícke konto : Kontakt pre upomienky a Kontakt pre odosielanie faktúr
 • Požiadavky
  • Možnosť prepájania súvisiacich požiadaviek
  • Určenie priority podľa urgencie a dopadu. Urgenciu a dopad je možné definovať pre každý typ požiadavky zvlášť
  • Možnosť filtrovať záznamy v zozname požiadaviek podľa toho či obsahujú / neobsahujú úlohu
  • Posielanie notifikácií k hodnoteniu požiadavky
  • Nastavenie, či pri prepnutí požiadavky do stavu Čaká na 3. stranu sa na požiadavke dá vybrať dodávateľ
  • Automatické prepnutie zo stavu Priradené do stavu V riešení po pridaní diskusného príspevku so zákazníkom alebo pridaní plnenia
  • Automatické prepnutie zo stavu Čakanie na zákazníka do stavu V riešení po pridaní diskusného príspevku od zákazníka
  • Predikcia pravidelných požiadaviek do budúcnosti
  • Pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny sa v poli riešiteľ ponúka voľba Moje riešiteľské skupiny
  • Pripojenie e-mailovej adresy ku kontu pri filtrovaní v zozname požiadaviek – pri filtrovaní podľa používateľov sa zobrazia aj tie požiadavky, na ktorých nie je uvedené meno daného používateľa ale pochádzajú z modulu Spracovanie správ
  • Pripomínanie termínov k požiadavkám a pracovným príkazom pred / po termíne v nastavených intervaloch
  • Úprava filtrov v zozname požiadaviek pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny
   • Sprístupní sa možnosť filtrovať podľa riešiteľskej skupiny
   • Pri filtrovaní podľa riešiteľa sa zobrazujú iba používatelia registrovaný ako riešiteľ alebo operátor
  • Úpravy v nastaveniach notifikácii pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny
 • Diskusia k požiadavkám
  • Možnosť zobrazenia náhľadu mailovej notifikácie k diskusii pred jej odoslaním
 • Šablóny požiadaviek
  • Pri zapnutej funkcii Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny v reporte, ktorý sa nachádza v šablónach požiadaviek pribudli stĺpce :
   • Riešiteľská skupina pre Zákaznícke konto Easyclick
   • Riešiteľská skupina pre Operátorov
 • Požiadavky a pracovné príkazy
  • Oprávnenie pre sprístupnenie / skrytie internej poznámky používateľom, ktorí nie sú riešiteľmi záznamu
 • Pracovné príkazy
  • Možnosť počítania času otvorenia pracovného príkazu
 • Plnenia
  • Interné plnenia už nemajú povinnú väzbu na fakturačné plnenia – môžu byť zadané na nezávisle od fakturačných, čím sa zjednodušujú zápisy pre práce, ktoré sa nemajú účtovať
 • Spracovanie správ
  • Príloha z prijatého mailu sa presunie aj do vytvoreného záznamu, napr. do požiadavky
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Zmena farby v zozname konfiguračných objektov podľa dátumového poľa
  • Nová funkcia Obmedzené filtrovanie nad zoznamom CI. Umožňuje vypnúť vyhľadávanie podľa hlavnej skupiny a typu
  • Nová funkcia Vyhľadávania v cudzích záznamoch. Používateľovi je možné sprístupniť objekty, ktoré patria iným používateľom na základe vyhľadania a následnej presnej zhody určitej vlastnosti, napríklad sériového čísla.
  • V rozšírenom filtri sa v zozname stĺpcov ponúkajú iba tie vlastnosti, ktoré prináležia vybranému CI typu
 • Reporty
  • Možnosť nastaviť oprávnenia  pre reporty nad Konfiguračnou databázou CMDB
  • Do reportov nastavení zo šablón požiadaviek je možné pridať stĺpce
   • Riešiteľská skupina pre Zákaznícke konto v Easyclick
   • Riešiteľská skupina pre operátorov
 • Možnosť je dostupná iba pri zapnutí funkcie Obmedziť výber riešiteľa podľa riešiteľskej skupiny
 • Používatelia a skupiny
  • VIP servis – možnosť klasifikovať používateľa ako VIP používateľa, ktorý môže mať vyššiu prioritu pri riešení požiadaviek
 • Všeobecné funkcie
  • Nové menu – nový vzhľad a ovládanie menu zapnuteľné v Beta funkciách. Možnosť voľby obľúbených položiek. Tie si nastavuje každý používateľ vlastné
  • Voľba formátu dátumu a času v profile operátora. Podpora medzinárodného formátu dátumu a času

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.172 >

CDESK 3.0.167 / 4.11.2019
 • Požiadavky
  • Voľba jednotne nastaviť riešiteľa v oblasti služby pre zákaznícke konto/Easyclick a Operátor/Riešiteľ
  • Možnosť tlačiť požiadavku v rozsahu základných informácií
  • Zmena poradia stavov pri nastavovaní stavu v požiadavke
  • Zmenené prioritné zobrazenie požiadaviek a pracovných príkazov v zozname
  • Obrázok vložený do popisu požiadavky sa pridá aj ako príloha v požiadavke
 • Notifikácie k požiadavkám
  • Mailovú notifikáciu o vytvorení novej požiadavky zo správy na spracovanie dostanú všetci príjemcovia uvedení v poliach Komu a aj Kópia. Tieto adresy budú tiež automaticky vkladané medzi príjemcov diskusných príspevkov
 • Notifikácie k pracovným príkazom
  • Nové rozhranie pre nastavenie notifikácii. Príjemcov môžete určovať podľa vlastných potrieb
 • Plnenia
  • Nová funkcia automatického predvypĺňania miesta v plnení v prípade že plnenie má väzbu na úlohu/požiadavku s vyplneným miestom
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Voliteľné pomenovanie položiek v menu pod modulom CMDB
  • CI List (zoznam konfiguračných položiek) bol rozšírený o tieto stĺpce :
   • Vytvorené – dátum a čas vytvorenia CI
   • Vytvoril – používateľ, ktorý CI vytvoril
   • Zmenené – dátum a čas poslednej zmeny na CI
   • Zmenil –  používateľ, ktorý CI naposledy zmenil
 • Voliteľné vlastnosti
  • Nová základná vlastnosť – textové pole s formátovaním
 • Notifikácie k plánovanej práci
  • Pridaná notifikácia o plánovanej práci vo zvolených termínoch, vrátane zákazníckej notifikácie
 • Reporting
  • Reporting o zmene hodnôt CI objektov za zvolené obdobie
 • Notifikácie
  • Možnosť nastaviť mailovú doménu odosielateľa pri resete hesla a notifikácií pre zastupovanie a schvaľovanie. Pri všetkých troch možnostiach je tiež možné nastaviť meno odosielateľa
 • Notifikácie zo zastupovania
  • Nový vzhľad
 • In-app notifikácie
  • Možnosť naraz vyčistiť všetky notifikácie
 • Všeobecné funkcie
  • Prístup k položkám v zozname cez jednoklik na názov. Funkcia sa nachádza v moduloch : Adresár, Zákazky, Požiadavky, Úlohy, Cenníky, Konfiguračná databáza CMDB, DMS, Používatelia a skupiny. Postupne bude doplnená na ďalšie miesta.
 • Licencie
  • Nastavenie licencie do používateľského konta. Ide o prvý krok k nasadzovaniu licenčnej politiky. V budúcnosti budete vyzvaní, aby ste všetkým vašim používateľom nastavili licenciu.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.167 >

CDESK 3.0.166 / 7.10.2019
 • Scoreboard
  • Nový modul v CDESKu. Umožňuje zobraziť ucelený prehľad počtu záznamov požiadaviek a pracovných príkazov podľa preferencií vašej spoločnosti
 • Adresár
  • Do importu spoločností pribudla voľba inej ako Globálnej SLA
 • Nástenka
  • Možnosť hromadného mazania príspevkov
 • Požiadavky a pracovné príkazy
  • Pri vytváraní bežných požiadaviek a súčasne požiadaviek z katalógu možnosť určiť, ktorý typ záznamov môže používateľ vytvárať
  • Doplnená možnosť výberu riešiteľa v závislosti od vybratej riešiteľskej skupiny
  • U pravidelných požiadaviek pribudla možnosť generovať požiadavku v predstihu
  • Rozšírená funkcionalita filtra v požiadavkách. Vo filtroch, v ktorých vystupuje čas je možné vybrať časovú jednotku: minúty, hodiny, dni.
  • Nová voľba, či bude možné editovať požiadavku pred pridelením riešiteľovi
  • Možnosť nastaviť, či dodatočnou zmenou priority požiadavky sa majú prepočítať termíny
 • Plnenia
  • Zoskupovanie po požiadavkách v zozname plnení zobrazuje aj úlohy
 • Úlohy
  • V oprávneniach pre úlohy pridaná možnosť vytvárať úlohy do minulosti
 • Kalendár
  • Pridané kalendárne týždne a nový dvojtýždňový pohľad
  • Zobrazenie záznamov požiadaviek v kalendári aj pomocným riešiteľom
 • Konfiguračná databáza CMDB
  • Možnosť hromadnej úpravy všeobecných vlastností CI záznamov
 • Plánovaná práca
  • Nový modul v CDESKu. Evidencia a notifikácia plánovaných prác a odstávok.
 • Schvaľovanie
  • Voľba pre vloženie dôvodu schválenia/zamietnutia do popisu požiadavky
  • Nový vzhľad mailovej notifikácie
 • Mobilná aplikácia
  • Možnosť výberu miesta v úlohe

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.166 >

CDESK 3.0.164 / 5.8.2019
 • Adresár – Import spoločností z podporovaných formátov XLS, XLSX, CSV.
 • Požiadavky – Zoznam požiadaviek obsahuje nové stĺpce pre zobrazenie, filtre aj export.
 • Požiadavky – Predvolený pohlaď používateľa v zozname požiadaviek. Je možné navoliť východzí filter a zoznam stĺpcov.
 • Požiadavky – Pribudol nový stav – Pozastavené. Pri uvedení požiadavky do tohto stavu sa nepočíta SLA.
 • Pracovné príkazy – Možnosť nastavenia poradia vykonávania pracovných príkazov – paralelno-sériové.
 • Pracovné príkazy – Možnosť posúvania termínov v čase keď sa nepočíta čas do splnenia napríklad pre stavy čakanie na zákazníka, čakanie na schválenie.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Rozšírenie základných informácii CI o stav konfiguračnej položky s voliteľným číselníkov stavov pre jednotlivé CI Types.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Pridanie nového nastavenia do CI Type – Unikátny názov v rámci CI Typu.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Funkcia automatického generovania názvu CI bola rozšírená o generovanie podľa vzoru (prefix + automatické číslovanie).
 • Konfiguračná databáza CMDB – Možnosť voľby či sa zoznam CI má načítavať automaticky alebo až po výbere Hlavnej skupiny a Typu. Nastavenie zrýchli načítavanie zoznamu CI pri veľkom počte položiek.
 • Notifikácie – Upravený vzhľad odosielaných emailov z CDESK.
 • Notifikácie SLA – Možnosť nastaviť odoslanie notifikácie nielen pre vypršaný termín ale aj vo zvolený čas pred vypršaním termínu.
 • Schvaľovanie – Oprávnenia pre prístup ku schvaľovacím procesom (moje / cudzie).
 • Zastupovanie – Rozšírenie funkcionality zastupovania s možnosťou centrálneho nastavenia.
 • Schvaľovanie – Dôvod schválenia resp. zamietnutia je možné vpísať do popisu požiadavky.
 • Mobilná aplikácia – Pribudla podpora pre viditeľnosť polí zloženej vlastnosti v závislosti od vybranej položky.

Viac o TOP novinkách verzie 3.0.164 >

CDESK 3.0.163 / 1.7.2019
 • Požiadavky – Možnosť určiť, ku ktorému typu požiadavky sa budú vytvárať pracovne príkazy.
 • Pracovné príkazy – Nový stav pracovného príkazu : Zrušený
 • Pracovné príkazy – Možnosť nastavenia stavov.
 • Pracovné príkazy – Automatické priradenie CI do pracovného príkazu podľa požiadavky.
 • Plnenia – V zozname plnení je možné zoskupenie položiek podľa požiadavky a filtrovania podľa požiadavky.
 • Úlohy – možnosť pridávania plnení a väzieb na miesta.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Možnosť nastavenia oprávnení k CI záznamom podľa hlavných skupín.
 • Konfiguračná databáza CMDB – Možnosť zakázať prístup k niektorým CI, okrem tých, ku ktorým je používateľ uvedený ako vlastník.
 • Voliteľné vlastnosti – Nový typ základnej vlastnosti – Hyperlink.
 • Voliteľné vlastnosti – Možnosť pridania voliteľných vlastností k profilu používateľa.
 • Používatelia a skupiny – Nastavenie prístupu k profilu používateľa. Je možné nastaviť, ktoré informácie si používateľ bude môcť vo svojom profile upravovať a ktoré budú len na čítanie.
 • Reporting – Report dostupnosti služieb po zákazníkoch za vybraný mesiac.
CDESK 3.0.159 / 15.5.2019
 • Požiadavky – výber CI – voliteľné stĺpce ako vlastnosti z CMDB
 • SLA / Evidencia a vyhodnocovanie dostupnosti služieb (SLO)
 • EasyClick – pridaná voľba „Zobraz moje požiadavky z CM“ (doteraz boli viditeľné všetky požiadavky)
CDESK 3.0.156 / 20.3.2019
 • Mobilné aplikácie – integrácia pokročilejšieho textového editora
 • Možnosť akceptovania/neakceptovania Požiadavky priamo z email notifikácie o ukončení
 • Možnosť push notifikácií pre mobilnú a desktopovú appku
 • Zoznam plnení – možnosť zoskupovať podľa účtovnej položky
 • Optimalizácia načítavania zmlúv s detailami služieb
 • Diskusia so zákazníkom – zobrazenie iba súvisiacich kontaktov a používateľov pri vytváraní príspevkov
 • Zoznam Požiadaviek – farebné odlíšenie záznamov podľa typov požiadaviek
 • Informácie o používateľovi – pridaný menný zoznam nadriadených
 • Zoznam kontaktov – pridané voliteľné stĺpce, filtrovanie podľa kategórie a export do Excelu
 • Požiadavky – pridaný link na správu, z ktorej bola požiadavka vytvorená
 • Plnenia – oprava chyby, ktorá mohla spôsobiť nesprávne prepočítanie dátumov
 • Požiadavky – pridanie nových termínových polí
CDESK 3.0.152 / 18.1.2019
 • Výber CI v Požiadavke – zohľadňovanie používateľov z polí Kto žiada a Pre koho (podľa Vlastníka CI)
 • PDF export plnení – pridaná možnosť zoskupovať strany podľa zákazníkov
 • Pridávanie plnenia – zjednodušené zadávanie plnenia (namiesto zadávania času ukončenia, možnosť zadať iba čas trvania)
 • Nastavovanie termínov v SLA – pridaná kontrola nastavených termínov podľa logiky TTO<RT<TTAS<TTR
 • Pridané vyhľadávanie podľa dátumu zmeny v históriách Požiadaviek a Zákaziek
 • Možnosť nevyplniť poznámku pri Akceptovaní riešenia
 • Pridaná možnosť vytvoriť Pracovný príkaz aj zo zoznamu Pracovných príkazov
 • Implementovana podpora vytvárania draftov Pracovných príkazov
 • Zoznam plnení – pridané ďalšie stĺpce do výpisu na webe
 • Zoznam pracovných príkazov – pridaná možnosť zoradiť záznamy podľa stĺpcov
 • Možnosť pridávať nové objekty (požiadavka, plnenie, úloha atď.) kdekoľvek v systéme z hornej lišty
 • Mobilné aplikácie – pridaná informácia o prihlásení (server atď.)
 • Zoznam zákazníkov – pridaná možnosť voliteľných stĺpcov a zoraďovania podľa stĺpcov
CDESK 3.0.148 / 18.12.2018
 • Pridané notifikácie pre riešiteľov WO
 • Oprávnenia k požiadavkám – pridaná možnosť Prístup k záznamom podriadených
 • Zoznam vystavených faktúr – pridané pokročilé filtrovanie
 • Schvaľovací proces – zmena definícia poľa Poznámka na povinné
 • Schvaľovací proces – pridané zobrazenie detailov požiadavky a voliteľných vlastností
 • Zoznam požiadaviek – optimalizácia načítania tagov a úloh/WO
 • Optimalizácia GUI katalógu požiadaviek pre IE11 a Edge
 • Automatické ukončovanie Požiadavky po ukončení všetkých WO
 • Blokovanie odstránenia Požiadavky ak sa na nej nachádza WO
 • Vylepšenia notifikácií pri Požiadavkách podliehajúcich schvaľovaniu
 • Úlohy – pridaný pokročilejší HTML editor
 • Plnenia – Pridávanie plnení – pridané súčty za vypísané plnenia
 • Zoznam požiadaviek – pridané nové možnosti filtrovania
 • Neoprávnená reklamácia požiadavky – pridané povinné uvádzanie dôvodu
CDESK 3.0.146 / 15.11.2018
 • Úvodný prehľad – pridaná možnosť prednastaviť používateľom defaultné zobrazenie widgetov, s možnosťou zamknutia editácie.
 • Zamietnutá požiadavka – považuje sa za definitívne uzavretú a nezobrazuje sa viac v zozname otvorených požiadaviek (pokiaľ nie je odvolaný stav zamietnutia).
 • Pridaný prepínač Zmena stavu ukončenej požiadavky, ktorý umožňuje zakázať jej znovuotvorenie.
 • Pravidlá spracovania správ – pridaná možnosť notifikovať vlastníka draftu.
 • Pridané nepovinné pole Reklamovaný riešiteľ pre oprávnene reklamované požiadavky.
 • Template požiadavka/pracovný príkaz – pridaná možnosť nastaviť defaultný stav po zamietnutí.
CDESK 3.0.145 / 10.10.2018
 • CMDB – do základných vlastností CI pridané pole Vlastník
 • Dynamické zobrazenie položiek v CMDB podľa vyplneného vlastníka CI
 • CMDB – import CI z XLS, s automatickým párovaním stĺpcov
 • Zoznam požiadaviek – možnosť filtrovať iba reklamované požiadavky
 • Vytváranie WO na základe schválených položiek požiadavky
 • Možnosť ponechať termín (odozvy, priradenia, náhradneho riešenia, splnenia) požiadavky prázdny
 • Oprávnená reklamácia požiadavky – pridané nepovinné pole Reklamovaný riešiteľ
 • Pridané plávajúce tlačidlá do editácie detailu užívateľa
 • Spracovanie správ – umožnenie editovania internej adresy na IP adresu servera
CDESK 3.0.144 / 26.9.2018
 • Globálne nastavenia – pridané zákaznícke notifikácie
 • CMDB – do CI listu pridané stĺpce Prevádzka a Miesto pre zariadenia
 • CMDB – vyhľadávanie podľa ID v zozname CI objektov
 • Adresár –  grafické odlíšenie skupín od používateľov pri pridávaní Operátorov
 • Možnosť pridávať súbory aj cez mobilné apky
CDESK 3.0.143 / 10.9.2018
 • Pridaný konektor pre FinStat a predvypĺňanie údajov zákazníka pomocou tejto služby
 • GUI Katalóg požiadaviek – zobrazenie zoznamu templatov, keď sa ich pod jednou dlaždicou nachádza viac
 • Požiadavky – pridané pole Pre koho
 • Pridané tlačidlo pre priamočiare overenie IČDPH
 • Skladové karty – pridanie poľa Množstvo s dátumom
 • Pracovné príkazy – pridané dynamické schvaľovanie
 • Pridaná možnosť fakturácie predajcom (partner, reseller)
 • Pridanie možnosti exportu voliteľných vlastností do XLS
 • Pridanie možnosti zriadenia služby v inom ako aktuálnom čase
 • Mobilná apka – pridané ďalšie zvuky pre notifikáciu
 • Automatický výber jedinej povinnej položky pri tvorbe nových objektov
 • Požiadavky – automatická zmena stavu na „v riešení“  po obdržaní odpovede od zákazníka
 • Možnosť určenia reakčných termínov s kratším časovým úsekom ako 1 hodina
CDESK 3.0.142 / 27.8.2018
 • Požiadavky, Pracovné príkazy – pridané pole Želaný termín
 • Požiadavky – umožnená editácia polí Riešenie a Poznámka riešiteľa oprávneným používateľom
 • Zaznamenávanie všetkých zmien vykonaných na objekte Spoločnosť  do záložky História
 • CMDB – obmedzenie výberu CI objektov podľa zvolenej prevádzky
 • Možnosť poslať plnenie aj z mobilnej apky (iOS, Android)
CDESK 3.0.141 / 12.8.2018
 • Notifikácie k dynamickým schvaľovacím procesom
 • Export CI so všetkými vlastnosťami do Excelu
 • CMDB – vyhľadávanie a pokročilé filtrovanie CI záznamov aj podľa atribútov
 • Plnenia – možnosť poslať plnenie e-mailom jedným kliknutím
 • Logovanie oprávnenej / neoprávnenej reklamácie
 • Pridané hodnotenie riešiteľa s možnosťami vypnuté / nepovinné / povinné
 • Zverejnenie CDESK 3 apky – iOS, Android (prechod z testovania do ostrej prevádzky)
 • Obmedzenie oblasti služby podľa typu požiadavky
 • Spracovanie správy – rýchle založenie požiadavky podľa katalógu požiadaviek (dlaždice), s predvyplnením polí podľa dat v e-maile
 • Zozname plnení filtrácia plnení, ktoré majú zapísaný použitý materiál
 • Fakturácia – vylepšenia pre variabilný / konštantný / špecifický symbol a generovanie číselných radov
 • Požiadavky – pridanie blokovania notifikácií z diskusií
 • Požiadavka – pridané pole Poznámka riešiteľa neviditeľné zákazníckym kontám
 • Úlohy – poslanie notifikácie pri vypršaní termínu úlohy
 • Pridané blokovanie notifikácií do mobilnej apky CDESK 3
 • Možnosť zoraďovať v Požiadavkách podľa termínu splnenia / termínu do splnenia
 • Zobrazovanie vypnutých / vymazaných používateľov v naviazaných poliach objektov
 • Zoznam kontaktov – pridaný stĺpec Kategória kontaktu s možnosťou filtrovania
 • Adresár – vyhľadávanie na základe kategórie a typu zákazníka
CDESK 3.0.138 / 1.7.2018
 • Pridanie stavu požiadavky Reklamácia
 • Pridanie možnosti evidovať voliteľné vlastnosti k používateľským kontám
 • Pri výbere CI v Plneniach / Požiadavkách / Zákazkách / Pracovných príkazoch pridané filtrovanie podľa atribútov
 • Možnosť definovať časovú zónu pre administrátora a jednotlivých operátorov
 • Požiadavky, Pracovné príkazy – pod poľom Riešiteľ zjednodušujúci link Prevziať na seba
 • Pridaná možnosť Prevziať na seba do kontextových menu v zoznamoch Požiadaviek / Pracovných príkazov
 • Zastavovanie počítania času vo vybraných stavoch
 • Zavedenie GUI katalógu požiadaviek (dlaždice) pre rýchle a prehľadné zadávanie požiadavky
 • Vytváranie šablón pre GUI katalóg požiadaviek (dlaždice)
 • Zozname príkazov filtrovanie podľa všetkých stĺpcov
 • Požiadavky, Pracovné príkazy – pri dostatočnej šírke okna zobrazenie obsahu záložky Objekty (pre rýchly prístup)
 • Kalendár – vytváranie rezervácií
CDESK 3.0.137 / 17.6.2018
 • Do voliteľných vlastností v Požiadavkách pridanie poľa typu Multiselect
 • Zavedenie možnosti tvoriť pracovné príkazy
 • Dynamické vytváranie schvaľovacieho procesu
 • Šablóny pracovných príkazov
 • Štátne sviatky – zobrazenie v Kalendári, pridávanie do GN, logika pre SLA, dovolenky
 • Zoznam Požiadaviek / Zákaziek / Pracovných príkazov – indikácia času zostávajúceho do termínu splnenia
 • Rozšírenie API pre vkladanie diskusie a interných poznámok
 • Pridanie stavu požiadavky Ukončená bez akceptácie
 • CMDB – ukladanie voliteľných vlastností do histórie k objektom, na ktoré sú naviazané
 • Adresár – kategorizácia spoločností pomocou tagov
CDESK 3.0.135 / 23.5.2018
 • Doplnenie políčka Použitý materiál do plnení a jeho využitie
 • Viditeľnosť spoločnosti cez kategórie
 • Aktivácia SMS z CDESK serverov
 • Vkladanie súborov do diskusie so zákazníkom a internej poznámky pre riešiteľa
 • Zobrazovanie interných plnení na mobilnej apke
 • Odstránenie padania mobilnej apky pri štarte na Androide 7/8
 • Pre jedno miesto plnenia možnosť výberu viacerých variantov dopravy
 • Dokumentovanie procesu riešenia požiadavky – možnosť pridať pole Riešenie 
 • Export do XLS – predvýber stĺpcov a doplnenie popisu jednotiek
 • Možnosť vkladania príloh do plnení
Okrem uvedených vybraných položiek obsahuje každá verzia aj ďalšie drobné vylepšenia, korekcie a úpravy.