Prinášame vylepšenia práce s faktúrami

22. června 2020

Verzia 3.0.181 prináša vylepšenia práce s faktúrami, históriu zmien na ponukách a ďalšie novinky.

TOP novinky – 22. jún 2020

Report prílohy k faktúre

Pri vystavovaní faktúry je teraz možné vygenerovať XLS report prílohy k faktúre.

Tlačidlo pre export prílohy k faktúre
Tlačidlo pre export prílohy k faktúre
XLS report prílohy k faktúre
XLS report prílohy k faktúre
Editácia vystavenej faktúry

Nová verzia CDESKu priniesla aj ďalšie možnosti práce so zákazkami. Vystavené faktúry je teraz možné editovať.

Editácia vystavenej faktúry
Editácia vystavenej faktúry

Tiež je možné pridávať nové položky na faktúru a editovať existujúce. Pri zmene jednotkovej ceny alebo množstva sa automaticky prepočíta celková suma za položku aj suma faktúry. Na jednotlivé položky je tiež možné pridávať alebo odpájať plnenia.

Úprava položiek na vystavenej faktúre
Úprava položiek na vystavenej faktúre
Pridávanie a odpájanie plnení na položkách faktúry
Pridávanie a odpájanie plnení na položkách faktúry

Editovať vystavené faktúry môžu len používatelia s príslušnými oprávneniami.

Zaznamenávanie zmien na ponukách

S novým updatom bol formulár ponúk rozšírený o záložku História, ktorá obsahuje záznamy o vytvorení ponuky a ďalších zmenách. Zapisuje sa:

  • používateľ, ktorý ponuku vytvoril, čas vytvorenia a s akými dátami bola ponuka vytvorená
  • používateľ, ktorý pridal položky na ponuku, čas pridania a obsah položiek
  • používateľ, ktorý ponuku editoval, čas editácie a aké dáta zmenil, prípadne vymazal
  • zmena stavu ponuky, čas zmeny a používateľ, ktorý danú zmenu vykonal
  • čas verifikácie položiek a používateľ, ktorý ich verifikoval
  • čas akceptácie / zamietnutia položiek na ponuke a používateľ, ktorý danú akciu vykonal.
Záložka História na ponuke
Záložka História na ponuke

Pre ponuky tiež boli pridané oprávnenia na prístup k záložkám História a Diskusia ako aj oprávnenie na ďalšie nastavenia.

Nové oprávnenia pre ponuky
Nové oprávnenia pre ponuky
Vytváranie fakturačných plnení z viacerých interných plnení priamo na požiadavke

Ak požiadavka obsahuje viacero interných plnení, teraz ich môžete hromadne spojiť do jedného fakturačného plnenia. Výrazne sa tým zjednodušuje fakturácia vykonanej práce.

Označenie viacerých interných plnení, z ktorých bude vytvorené jedno fakturačné plnenie
Označenie viacerých interných plnení, z ktorých bude vytvorené jedno fakturačné plnenie
História diskusie v zákazníckej notifikácii v požiadavkách

V šablónach notifikácii pribudla nová premenná, ktorá na zákazníckej notifikácii zobrazí celú diskusiu na požiadavke. Zaznamenáva sa, kto príspevok vytvoril, čas vytvorenia, obsah príspevku a jeho prijímateľ.

Nastavenie šablóny s premennou %DISCUSION_HISTORY% na zobrazenie histórie diskusie
Nastavenie šablóny s premennou %DISCUSION_HISTORY% na zobrazenie histórie diskusie
Zákaznícka notifikácia diskusného príspevku v zjednodušenom formáte
Zákaznícka notifikácia diskusného príspevku v zjednodušenom formáte
Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.181 >