Dokumentace

V této sekci najdete detailní informace o jednotlivých funkcích CDESK 3.0 a odpovědi na otázky o jejich používání. Dokumentace je členěna ve stejném pořadí jako menu v samotném softwaru.

Čo obsahuje dokumentácia

Dokumentácia je online manuál. Užívateľ CDESKu tu nájde detailné návody na použitie jednotlivých modulov. Pre toho, kto sa o nasadení CDESKu ešte len rozhoduje, je Dokumentácia komplexným prehľadom možností.  

Informácie sú rozdelené podľa modulov. Modul je súhrnom funkcií, ktoré riešia jednu tematiku - napríklad Zákazníci alebo Požiadavky. Informácie sú v prípade rozsiahlejších modulov rozdelené do kapitol, celá dokumentácia je kvôli prehľadnosti jednoúrovňová.

Stránky "Základný prehľad funkcií" poskytujú prierez najdôležitejšími možnosťami a benefitmi daného modulu.

 

Ako nájsť hľadanú informáciu

Dokumentácia má rovnakú štruktúru ako samotný CDESK. Keď porovnáte ľavý stĺpec tejto stránky s ľavou navigačnou lištou CDESKu, uvidíte tam rovnaké položky, v rovnakom poradí. To umožňuje rýchlo získať informáciu, ktorú v danej chvíli pri práci s CDESKom potrebujete. 

Dokumentácia je kompletne prepracovaná na verziu CDESK 3.0 a priebežne ju rozširujeme.