Další tipy ke snadnějšímu ovládání aplikace

 

Abyste využili potenciálu CDESK Desktop Clienta, je dobré se seznámit s vlastnostmi a vybranými funkcemi popsanými v následujícím textu.

CDESK Desktop Client pracuje s lokální databází

Jak již bylo výše zmíněno, CDESK Desktop Client má lokální databázi, díky tomu tento software méně zatěžuje server. Přenos se serverem můžete mít manuální a automatický. Manuální režim vyžaduje klikání na tlačítko „Uložit“, nebo pokud dojde k tomu, že jste záznam opustili bez uložení, můžete přes synchronizační centrum dokončit uložení záznamu na server. Při automatickém režimu se klient pokouší přenášet údaje při každém opuštění záznamu.

Informace o stavu synchronizace dat mezi klientem a serverem

Hlášení o stavu synchronizace prostřednictvím „Obláčku k synchronizování“ a ikonek žluté/červené barvy v řádku položky.

Automatická synchronizace na server po každé změně umožňuje přímé propojení a ukládání na server. Pokud tuto možnost nemáte zvolenou, data se uloží na lokální databázi. Za pomoci ikony obláčku si vložené informace uložíte na server.

Synchronizačný oblak
Obrázek: Synchronizační oblak
Automatická synchronizácia
Obrázek: Automatická synchronizace

 

Za pomoci ikonek disků v první úrovni, si uložíte všechny potřebné synchronizace. Pokud požadujete uložení jen jedné synchronizace, je tak možné provést za pomoci disku přiléhajícímu ke konkrétní synchronizaci.

Uloženie synchronizácie
Obrázek: Uložení synchronizace

Pokud si změníte určitou informaci na webu, překlene se Vám to do CDESK Desktop Aplikaci. Opačně to aktuálně není možné. V Desktop aplikaci nelze provádět úplně všechny změny jako na webu, například pokud chcete smazat záznam.

Pokud ve stejnou dobu upravujete záznamy na webu iv CDESK Desktop aplikaci a následně je uložíte resp. synchronizujete, nastane konflikt o kterém jste informováni podle obrázku níže.

Oznam pre konflikt
Obrázek: Oznámení pro konflikt

 

Pokud provádíte změny souměrně v modulu „Seznam objektů“, oznámení o konfliktu Vám nabídne možnost „Vyřešit konflikt“.

Vyriešiť konflikt
Obrázek: Vyriešiť konflikt

 

Po kliknutí na „Vyřešit konflikt“ se otevře modální okno ve kterém si zvolíte požadovanou hodnotu kterou chcete aby se uložila. Rovněž si můžete volit zobrazení všech polí, nebo jen polí s konfliktem.

Modálne okno - Vyriešiť konflikt
Obrázek: Modální okno – Vyřešit konflikt
Žlutá/červená ikona oznámení synchronizace

Barevná ikona informuje ohledně aktuálního stavu synchronizace konkrétních položek.

Synchronizovanie
Obrázek: Synchronizace

Pokud Vám chybí povinné vyplněné položky, tlačítko synchronizace se zobrazí v červené barvě. Ve žluté barvě se zobrazí, pokud je potřeba danou položku uložit.

Nejčastěji používané parametry v horním formuláři

V požadavcích v prvním modulu jsou údaje v horní části detailu záznamu. Přestože parametry v horní části formuláře vypadají jako „Read-only“, je možné je upravovat.

Požiadavka – parametre na vrchu formuláru
Obrázek: Požadavek – parametry v horní části formuláře
Přehled údajů nacházejících se v horní části formuláře požadavku:
 1. Společnost
 2. Řešitel
 3. Stav
 4. Termín odezvy
 5. Splnění od
 6. Splnění do
 7. Priorita

Nastavení výšky s názvy sloupců a běžných řádků

Jak již byla zmíněna možnost ukotvení sloupců podobně jako v excelu, v levém sloupci v záložce Nastavení lze nastavit výšku názvu sloupce a výšku řádku na to, aby se do buněk vešlo více textu.

Nastavenie výšky s názvami stĺpcov a bežných riadkov
Obrázek: Nastavení výšky s názvy sloupců a běžných řádků
Nastavenie výšky s názvami stĺpcov a bežných riadkov 2
Obrázek: Nastavení výšky s názvy sloupců a běžných řádků 2

Každý modul má svá nastavení v levém panelu

Kromě primárního nastavení, které je nabízeno v profilu, je rovněž možné zvolit nastavení v určeném modulu stejně jako při filtrování v levé části. Hned vedle filtrování je možnost Nastavení.

Nastavenie v ľavom paneli
Obrázek: Nastavení v levém panelu

Přes nastavení volíte stejně, jak jsme již uvedli v seznamu objektů konfigurační databáze:

1. Automatická synchronizace

 • Ukládání do lokální databáze po každé změně
 • Automaticky synchronizovat na server

2. Tabulková editace

 • Automaticky otevírat v režimu tabulkové editace
 • Povolit aktualizaci seznamu tabulky v režimu editace

3. Jiné

 • Počet ukotvených sloupců
 • Výška názvu sloupce
 • Výška řádku

Pořadí sloupců přes drag and drop

Možnost nastavit pořadí sloupců umožňuje nejen pravé nastavení výběru a pořadí sloupců vedle tabulkové editace, ale také přímý kontakt myší s jednoduchým uchopením kteréhokoli sloupce a následným přesunutím podle potřeby.

Usporiadavanie zoznamu stĺpcov cez drag and drop 1
Obrázek: Uspořádání seznamu sloupců přes drag and drop 1
Usporiadavanie zoznamu stĺpcov cez drag and drop 2
Obrázek: Uspořádání seznamu sloupců přes drag and drop 2

Funkce dostupné pouze na webu integrované v CDESK Desktop Aplikaci

Je umožněno využívání některých funkcí na webu, aniž by bylo nutné opustit a ukončit svou aktuální činnost v programu. Zmíněnou funkci nabízí např. Zpracování zpráv, otevření detailu nabídky. Upozorňujeme, že takové zpřístupnění webového rozhraní čerpá licenci přímého přístupu na web.

Funkcie dostupné len na webe - spracovanie správ
Obrázek: Funkce dostupné pouze na webu – zpracování zpráv

Užitečné klávesové zkratky

Tabulka
F2 – Automaticky se zapne tabulková editace a označená buňka se dá okamžitě editovat
CTRL + ENTER – automaticky se zapne tabulková editace a označenou buňku lze ihned editovat
CTRL + S – uložení a synchronizace položky se serverem (zatím funguje v rámci tabulkové editace)
CTRL + SHIFT + S – aktuálně otevřený modul se synchronizuje se serverem
ALT + END – Opuštění tabulkové editace
HOME – posune kurzor do buňky v prvním sloupci
END – posun na konec sloupců

Požadavky
CTRL + T Změna stavu
CTRL + A Změna řešitele
CTRL + E Ukončení

Centrální nastavení

V pravé části horního rohu po kliknutí na Profil – „Panáčka“ následně na nastavení se zobrazí okno s možnostmi:

 • Jazyk – možnost zvolení jazyka
 • Výchozí modul pro zobrazení – při zapnutí CDESK Desktop Aplikace se zároveň otevře modul, který je výchozí v nastavení
 • Velikost písma – malý, střední, velký – nastavení platí pro celou Desktop aplikaci
 • Verze – zobrazení čísla aktuálně používané verze CDESK Desktop Aplikaci – nastavení a aktualizace
 • Automatické spuštění – je-li možnost automatického spuštění zapnuta, CDESK Desktop Aplikace se automaticky spustí při zapnutí počítače
 • Plná synchronizace – slouží k manuálnímu spuštění synchronizace databáze s CDESK serverem
 • Klávesové zkratky, vizuální nastavení – aktuální nastavení „Zobrazovat názvy záložek“. Pokud je nastavení zapnuto/vypnuto, záložky se budou zobrazovat jako ikony/ikony s názvem
 • Nastavení poslat jinému účtu
 • Zobrazit umístění databáze – Po kliknutí se zobrazí cesta umístění databáze
 • Odstranit uložené přihlašovací údaje a odhlásit se
 • Prohlížeč hlášení – okno s přehledem chybových hlášení, které v případě kontaktu s podporou může být užitečné pro rychlejší vyřešení problému.
Centrálne nastavenia
Obrázek: Centrální nastavení