ÚVODNÝ PREHĽAD - MANUÁL

CDESK prináša widgety poskytujúce rýchly prehľad o moduloch. Vy sami si nastavujete, ktoré moduly budú na tejto stránke umiestnené a podľa vlastného vkusu si zvolíte ich veľkosť a rozmiestnenie. Widgety môžete prednastaviť aj pre ostatných používateľov. Prostredníctvom widgetov tiež môžete pristupovať priamo k zvoleným modulom.

Úvodný prehľad
Úvodný prehľad

Pridávanie widgetov

Po vytvorení nového konta je Úvodný prehľad prázdny. Pre pridávanie widgetov musíte povoliť editáciu pomocou prepínača v hornej časti modulu. Editácia úvodného prehľadu je povolená ak sa prepínač nachádza v stave zapnutý .

Prepínač na povolenie editácie Úvodného prehľadu
Prepínač na povolenie editácie Úvodného prehľadu

Nový widget pridáte pomocou tlačidla +Pridať widget.

Tlačidlo na pridávanie widgetov na úvodný prehľad
Tlačidlo na pridávanie widgetov na úvodný prehľad

Po kliknutí sa otvorí nové okno kde kliknutím si vyberiete z ponúkaných widgetov.

Výber widgetov pre úvodný prehľad
Výber widgetov pre úvodný prehľad

Kliknutím na Zrušiť sa vrátite do úvodného prehľadu. Pri voľbe možnosti Zrušiť v úvodnom prehľade pribudne prázdny widget. Kliknutím naň sa otvorí okno na výber widgetov. Prázdny widget môžete odstrániť pomocou ikony  , ktorá sa nachádza v jeho pravom hornom rohu.

Prázdny widget
Prázdny widget

Upraviť rozmiestnenie a rozmery widgetov

Vybraný widget z úvodného prehľadu odstránite pomocou ikony X, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu widgetu.

Ikona na odstránenie widgetu
Ikona na odstránenie widgetu

Vedľa ikony na odstránenie widgetu je ikona na zmenu widgetu . Pri zvolení tejto možnosti sa otvorí rovnaké okno ako pri pridávaní widgetu. Aktuálny widget bude nahradený widgetom, ktorý sa vyberie v zozname.

Ikona na nahradenie widgetu iným widgetom
Ikona na nahradenie widgetu iným widgetom

Polohu widgetu môžete meniť ťahaním za ikonu , ktorá sa nachádza v ľavom hornom rohu.

Ikona na zmenu polohy widgetu
Ikona na zmenu polohy widgetu

Rozmery widgetu zmeníte ťahaním za jeho hrany. Údaje o minimálnom rozmere nájdete pod názvom widgetu v zozname na výber widgetov.

Prepínač na povolenie editácie sa automaticky prepne do stavu vypnutý , po prechode do iného modulu v CDESKu alebo po znovu načítaní stránky.