PRACOVNÍ PŘÍKAZY - ÚVODNÍ PŘEHLED

Řízený průběh realizace požadavků. Efektivně.

Rozděluj (práci) a panuj

Pracovní příkazy jsou efektivním nástrojem pro rozdělení práce na jednotlivých požadavcích. Přesně definují úkony, které jsou potřebné k splnění daného požadavku.

Seznam příkazů
Seznam příkazů
SLA

Na rozdíl od Úloh, pracovní příkaz ovlivňuje výpočet SLA.

Efektivní správa

Příkazy je možné seřazovat, spravovat jejich viditelnost, evidovat více parametrů, které slouží k jejich vyhodnocení. Když je pracovní příkaz pevně provázaný s požadavkem, některé činnosti lze zautomatizovat. Do pracovních příkazů si také můžete přidávat libovolný objekt z Konfigurační databáze a sledovat tak práci na daném objektu.

Konkrétní příkaz
Konkrétní příkaz

Pracovní příkazy jsou ideální k řešení požadavků, kterých se účastní více pracovníků. Díky funkci řazení příkazů vidí pracovník svoje zadání až tehdy, když jsou ukončené předešlé pracovní příkazy a má tak splněné podmínky pro započetí své práce.