OZNÁMENÍ

Modul Oznámení slouží k zobrazování důležitých příspěvků. Příspěvky jsou řízeny centrálně – všichni uživatelé mají totožný obsah, čímž se tento modul liší od modulu Nástěnka, , kde uživatel může přemísťovat a mazat příspěvky podle potřeby. Dalším rozdílem je, že příspěvky v oznámeních mohou mít omezenou časovou platnost.

Pokud modul Oznámení není součástí menu, je nutné ho povolit v Globální nastavení -> Oznámení. Viditelnost modulu v menu podléhá oprávněním. Oprávnění nastavíte v Uživatelé a skupiny -> Uživatelé -> konkrétní uživatel -> záložka Oprávnění -> Oznámení.

Oznámení mohou být přístupné i jako widget na Úvodním přehledu.

Widget modulu Oznamy
Obrázek: Widget modulu Oznámení

Seznam oznámení

V horní části modulu Oznámení se nachází tlačítko Přidat, které slouží k tvorbě nových oznámení. Všechna oznámení naleznete ve sloupci sekci Aktuální oznámení.

Ta je rozdělena na dvě části: Aktuální oznámení a Neaktivní oznámení. Prioritně se zobrazují Aktuální seznamy, které jsou pro uživatele důležitější. Levý okraj okna s oznámením lemuje barevný pás. Ten určuje typ oznámení daného příspěvku podle kategorizace, kterou si uživatel sám nastaví v Globálních nastaveních. Stejným způsobem jsou tříděny i Neaktivní oznámení.

Aktuálne oznamy
Obrázek: Aktuální oznámení

Část Neaktivní oznámení obsahuje oznámení, jejichž platnost již vypršela nebo teprve budou aktuální. Text oznámení, jejichž platnost již vypršela je šedý. Oznámení, které budou aktuální v budoucnosti mají obyčejný černý text stejně jako Aktuální oznámení.

Neaktívne oznamy – prvý oznam na obrázku nadobudne platnosť v budúcnosti, platnosť druhého už vypršala
Obrázek: Neaktivní oznámení – první oznámení na obrázku vstoupí v platnost v budoucnosti, platnost druhého již vypršela

Aktivní i Neaktivní lze smazat, nebo editovat. K těmto možnostem se přistupuje přes kontextové menu , které se nachází v dolním pravém rohu každého oznámení.

Pod Aktuálními oznámeními je sekce Kategorie. Ty uživatel definuje Globálních nastaveních. Po klepnutí na okno s názvem určité kategorie se zobrazí pouze příspěvky příslušející do dané kategorie. Příslušnost do kategorie se nastavuje při tvořbe oznámení nebo se může změnit během editace.

Kategórie oznamov
Obrázek: Kategorie oznámení

Přidávání nových oznámení

Přidávat oznámení může pouze uživatel s příslušnými oprávněními. Oprávnění nastavíte v Uživatelé a skupiny -> Uživatelé -> konkrétní uživatel -> záložka Oprávnění -> Oznámení -> Záznamy.

Pro přidání nového oznámení je určeno tlačítko Přidat v pravém horním rohu. Po kliknutí se otevře okno s formulářem. Povinné údaje jsou označeny znakem

Pridávanie nového oznamu
Obrázek: Přidávání nového oznámení

Název – titulek, pod kterým se příspěvek zobrazí. Měl by jasně a stručně charakterizovat oznámení.

Typ příspěvku – výběr z možností, které si uživatel sám předdefinuje. Tato možnost je viditelná pouze pokud je v Globální nastavení -> Oznámení zvolená možnost Povinné.

Kategorie příspěvku – zařazení příspěvků do kategorii zvyšuje přehlednost. Povinnost výběru i předdefinované hodnoty se určují v Globální nastavení -> Oznámení.

Připnutí příspěvku – V seznamu Aktuální oznámení se příspěvky zobrazují chronologicky podle data, kdy byly vytvořeny. Důležité příspěvky lze připnout: zobrazí se na vrcholu seznamu. Pokud uživatel (tvůrce příspěvku) připne více příspěvků, opět budou seřazeny chronologicky. Příspěvek je připnut, pokud je přepínač ve stavu zapnuto . Připnutý příspěvek má v seznamu příznak .

Pripnutý príspevok
Obrázek: Připnutý příspěvek

Začátek platnosti – po kliknutí na políčko Začátek platnosti se zobrazí tabulka, kde se vybere datum a čas začátku platnosti příspěvku. Pro potvrzení výběru je potřeba kliknout na ikonu . Zvolením možnosti se výběr resetuje na datum a čas, kdy uživatel začal oznámení vytvářet.

Konec platnosti – kliknutím na políčko Konec platnosti se zobrazí okno s možností výběru termínu skončení platnosti daného oznámení. Pokud uživatel nezvolí žádný čas, oznámení bude viditelné až do manuálního smazání.

Text příspěvku – pole pro zadání doprovodného textu. V horní části okna se nacházejí ovládací prvky pro formátování.

Příspěvek se ukládá kliknutím na ikonu Uložit/span>. Zvolením možnosti Zpět se zavře formulář bez uložení příspěvku.

Editace a přístup k oznámení

Editovat oznámení může pouze uživatel s příslušnými oprávněními. Oprávnění nastavíte v Uživatelé a skupiny -> Uživatelé -> konkrétní uživatel -> záložka Oprávnění -> Oznámení -> Záznamy.

Uložený příspěvek lze dodatečně upravit zvolením možnosti Editovat v kontextovém menu . Otevře se stejný formulář jako při přidávaní příspěvku. Provedené úpravy se uloží po kliknutí na možnost Uložit. Zvolením možnosti Zpět se příspěvek vrátí do původní podoby.

Editácia oznamu
Obrázek: Editace oznámení

Smazání oznámení

Vymazávat oznámení může pouze uživatel s příslušnými oprávněními. Oprávnění nastavíte v Uživatelé a skupiny -> Uživatelé –> konkrétní uživatel –> záložka Oprávnění –> Oznámení –> Záznamy.

Odstranit příspěvek lze dvěma způsoby. Buď přímo klepnutím Smazat nebo při editaci vybráním možnosti Smazat.

Upozornenie pred zmazaním príspevku
Obrázek: Upozornění před smazáním příspěvku

Příklad využití oznámení

Globální nastavení -> Oznámení nastavíte Typ oznámení jako povinnou položku. Následně můžete definovat jednotlivé typy v číselníku. Půjde například o: Firemní oznámení a Výpadek. Pro zpřístupnění možnosti tvorby kategorii je potřeba nastavit, aby volba kategorie oznámení byla Nepovinná nebo Povinná. V číselníku pro kategorie definujete dvě položky, například: IT a Bezpečnost.

V modulu oznámení následně vytvoříte záznam o připravované migraci databáze. Při tvorbě příspěvku nastavíte platnost od momentu kdy chcete informovat o připravovaném výpadku do předpokládaného konce prací. Po uplynutí této doby se automaticky vymaže. Oznámení přiřadíte typ Firemní oznámení a kategorii IT.

Pro zaměstnance společnosti také bude probíhat požární cvičení. Odpovědná osoba v modulu oznámení vytvoří nový záznam klasifikovaný jako typ Firemní oznámení. Zařazen bude do kategorie Bezpečnost. Jelikož se jedná o důležité oznámení, použije se funkce připnutí pro jeho zvýraznění.

Do kategorie Bezpečnost by také mohlo být zařazeno oznámení o vylepšení zabezpečení firemních serverů. Zařazen bude jako typ Firemní oznámení.

Oznamy zaradené do kategórie IT
Obrázek: Oznámení zařazené do kategorie Bezpečnost

Později také byl ve společnosti zaznamenán výpadek e-mailové platformy. Office manažerka ve sděleních vytvoří záznam zařazený do typu Výpadek a kategorie IT. Při tvorbě oznámení nastaví začátek platnosti například aktuální den. Konec platnosti zatím nenastaví. Oznámení vymaže po odstranění chyb.

Oznamy zaradené do kategórie IT
Obrázek: Oznámení zařazené do kategorie IT