VYHĽADÁVANIE A POKROČILÉ FILTRE

Väčšina modulov v CDESKu ponúka fulltextové vyhľadávanie v najčastejšie používaných poliach. Tým sa uľahčuje prístup k položkám v zoznamoch. Tiež obsahuje pokročilé nástroje na filtrovanie položiek, ktoré si môžete uložiť a tak si sprístupniť často používané vyhľadávania.

Rozšírené vyhľadávanie

Fulltextové vyhľadávanie na nachádza nad zoznamom daného modulu. V jeho pravom rohu je ikona , ktorá poskytuje možnosť filtrovania príspevkov.

Ikona na spustenie rozšíreného vyhľadávania
Ikona na spustenie rozšíreného vyhľadávania

Po kliknutí na toto tlačidlo sa objaví nový panel, kde je možné konfigurovať filter podľa určitých kritérií. Tie sa líšia v závislosti od modulu. Podľa výberu prvého kritéria sa konfigurujú ďalšie nastavenia.

Príklad pre modul požiadavky 

  • Ako prvú podmienku vyberiete Typ. V druhom okne sa objavia možnosti je / nie je.  Tretie okno bude obsahovať číselník so všetkými typmi požiadaviek.  
  • Ako prvú podmienku vyberiete Názov požiadavky. V druhom okne sa objavia možnosti obsahuje / neobsahuje / je vyplnené.  Tretie okno bude pole pre zadanie textu.
Nastavenie pokročilého filtra s jednou podmienkou
Nastavenie pokročilého filtra s jednou podmienkou

Tlačidlo + slúži na pridanie ďalšieho filtra. Po kliknutí sa otvorí číselník pre nastavenie podmienok filtrovania. Na začiatku zoznamu sa nachádza možnosť Skupina podmienok. Tá slúži na pridávanie zložených podmienok, t.j. jedna podmienka bude obsahovať viacej subpodmienok.

Medzi oknami pre nastavenie filtra sa ukáže okno s možnosťami výberu: AND / OR.

  • AND – zobrazia len tie položky, ktoré budú spĺňať všetky zvolené vlastnosti.
  • OR – zobrazia sa tie položky, ktoré budú spĺňať minimálne jedno zo zvolených nastavení.

Kliknutím na ikonku x na pravej strane sa vymaže naposledy pridaný filter. Ikonka na ľavej strane slúži na vymazanie všetkých aktuálne zvolených filtrov.

Nastavenie pokročilého filtra so zloženou podmienkou
Nastavenie pokročilého filtra so zloženou podmienkou
Vytvorenie, editácia a odoslanie vlastného filtra

Používateľsky konfigurované vyhľadávanie možno uložiť ako jeden filter kliknutím na  -> Uložiť filter -> Nový filter.

Uloženie nového filtra
Uloženie nového filtra

Otvorí sa okno pre zadanie názvu filtra. Tlačidlo slúži na nastavenie farby filtra. Výber sa potvrdí kliknutím na . Tlačidlom x sa zruší tvorba nového filtra.

Tlačidlo s uloženým filtrom sa bude zobrazovať pod panelom Vyhľadávanie.

Uložený filter
Uložený filter

Ak už je filter uložený, po kliknutí na  pribudnú možnosti Editovať filter / Zmazať filter / Poslať filter.

Editovať filter – po vybratí možnosti Editovať filter sa otvorí výber s uloženými filtrami. Úprava vybraného filtru sa riadi rovnako ako tvorba vlastného filtru.

Zmazať filter – vyberie sa filter, ktorý je potrebné vymazať.

Nástroje pre prácu s filtrom
Nástroje pre prácu s filtrom

Poslať filter – umožňuje vytvorený filter poslať inému používateľovi CDESKu. Kliknutím na možnosť Poslať filter sa otvorí okno, kde sa vyberie operátor, pre ktorého je filter určený. Filter pošlete kliknutím na tlačidlo Poslať . Kliknutím na tlačidlo Zrušiť okno zatvoríte bez odoslania filtra.

Výber operátorov, ktorým bude filter odoslaný
Výber operátorov, ktorým bude filter odoslaný