CM IT MONITORING PROPOJENÍ - ÚVODNÍ PŘEHLED

Propojení s Customer Monitor je vhodná volba pro IT firmy poskytující IT služby, ale i pro společnosti, které mají zájem podchytit kromě komunikačních procesů i monitoring, správu své IT infrastruktury a vybavení.

Úplná evidence na jednom místě

Počítače a zařízení evidované v Customer Monitor jsou přenesené do evidence objektů v CDESKu (do CMDB). Tímto je možné vést úplnou evidenci, se všemi potřebnými parametry.

Rychlé zadávání požadavků a okamžitý vzdálený přístup k počítači – Easyclick

Díky vazbě mezi CDESK a počítačem registrovaným v Customer Monitor získáváte hned dvě užitečné funkce.

Pro koncového uživatele je to rychlé a pohodlné zadání Easyclick požadavku.

Pro technika je to zjednodušení vzdáleného přístupu k počítači přímo z Easyclick požadavku.

 
Automatické vytváření požadavků z poruch

Vzniklé poruchy v IT infrastruktuře zadávejte co nejdříve k řešení a sledujte průběh řešení. To v CDESK s CM dosáhnete automatickým vytvářením požadavků k vzniknutým poruchám. Zdokumentujte si také už vyřešenou poruchu přes ručně zadané požadavky.

Snížení nároků na správu

Propojení s Customer Monitorem také snižuje nároky na správu. Z pohledu administrátora se spravuje jen jeden systém (prostředí) a jedna konfigurace.

Bližší informace o programu Customer Monitor najdete na domovské stránce.