ÚKOLY - NASTAVENÍ

Obecné

Zapnout modul Úkoly – přepnutím přepínače do polohy zapnuto se zpřístupní modul Úkoly a další volby v nastavení

Voľba typu úloh – vypnutá / nepovinná / povinná – umožňuje úkolům přiřadit typ, definovaný uživatelsky v seznamu níže

Nastavenie úloh a typy úloh
Nastavení úkolů a typy úloh
Typy úkolů

Typy úkolů slouží k kategorizaci úloh.

Nový typ úlohy přidáte kliknutím na + Přidat. Zadejte název typu v používaných jazycích. Odstranit řádek lze jedině před uložením nastavení, kliknutím na × při záznamu. Po uložení lze nepoužívané typy pouze vypnout, nastavením přepínače do polohy vypnuto . Pořadí řádků upravíte přetažením řádku za ikonu .

Pridanie nového typu úlohy
Přidání nového typu úlohy
Stav úkolu

Stav úkolu vyjadřuje, v jaké fázi realizace se úloha nachází.

Předdefinované stavy úlohy lze uživatelsky rozšířit o nové stavy kliknutím na tlačítko +Přidat. Odstranit řádek lze jedině před uložením nastavení, kliknutím na ×  při záznamu. Po uložení je možné nepoužívané stavy pouze vypnout, nastavením přepínače do polohy vypnuto .Předdefinované stavy nelze vypnout ani odstranit. Pořadí používaných stavů upravíte přetažením řádku za ikonu .

Stavy úloh
Stavy úkolů

Pro aplikování změn nastavení klikněte na Uložit. CDESK může požadovat obnovení stránky v prohlížeči (obnovte klávesou F5, nebo kombinací kláves CTRL+R).