Instalace CDESK / CM serveru

Požadavky k instalaci lokálního serveru

Systémové požadavky pro CDESK / CM server

Před instalací CDESK/CM serveru je nutné zvážit, jak moc bude server vytížen a k tomu zvolit vhodné hardwarové prostředky. Rozlišujeme tři druhy vytížení:

 • Nízké vytížení
 • Střední vytížení
 • Vysoké vytížení

Jak si představit různá zatížení serveru spolu s doporučenými systémovými prostředky je popsáno níže.

Pokud bude CDESK server ve virtualizovaném prostředí, doporučujeme vmware vSphere (ESX minimálně verze 6.x), Hyper -V Win server min. 2012 nebo Open Source Proxmox VE min. 6.x. Je možné použít i jiná virtuální prostředí kompatibilní s OS Rocky Linux.

 

Systémové požadavky pro CDESK / CM server s nižším vytížením

Nízké vytížení je charakterizováno následovně:

 • CDESK: do 100 řešitelů, stovky zákazníků, konfigurační databáze do 5000 objektů
 • CM: do 10 operátorů, do 500 počítačů

Hardwarové parametry

 • 1x RAID pole s výkonnými SAS disky, ideální SSD disky o velikosti minimálně 80GB
 • Minimálně 8 GB RAM, optimálně 16 GB RAM
 • 2 až 4 jádra výkonného serverového procesoru

Zálohování – doporučený zálohovací prostor 200GB

 

Systémové požadavky pro CDESK / CM server se středním vytížením

Střední vytížení je charakterizováno následovně:

 • CDESK: 300 řešitelů, tisíce zákazníků, konfigurační databáze do 10 000 objektů
 • CM: do 50 operátorů, do 3000 počítačů

Hardwarové parametry

 • 2x RAID pole s SSD disky o velikosti minimálně 200GB
 • 32GB RAM
 • 6 až 8 jádrový výkonný serverový procesor

Zálohování – doporučený zálohovací prostor 500 GB

 

Systémové požadavky pro CDESK / CM server s vysokým vytížením

Vysokého vytížení je dosaženo, pokud jsou parametry provozu vyšší než při středním vytížení.

Hardwarové parametry

Samostatný server pro CDESK/CM a samostatný server pro databázi CDESK/CM

Pro samostatný CDESK / CM server:

 • 2x RAID pole s SSD disky o velikosti minimálně 120GB
 • 32GB RAM,
 • 6 až 8 jádrový výkonný serverový procesor

Pro samostatný databázový server:

 • 2x RAID pole s SSD disky o velikosti minimálně 200GB,
 • 16GB RAM
 • 4 až 6 jádrový výkonný serverový procesor

Zálohování – doporučený zálohovací prostor 500GB

 

Přehled IP konfigurace a používaných portů CDESK / CM serveru

Pokud bude server dostupný z venku, je nutná 1x veřejná IP adresa. V případě, že nemáte volnou veřejnou IP adresu, lze využít HTTPS PROXY a jednu IP adresu sdílet s dalšími https službami. V rámci LAN sítě CDESK/CM server obsazuje jednu IP adresu. V případě, že byste potřebovali pomoci se síťovou konfigurací, kontaktujte naši podporu.

Používaný port na straně CDESK/CM serveru Účel
http://CDESK/CM-server-adresa

port 80 – nepovinný

http komunikace na standardním portu 80 je doporučená, není ale povinná. Může se vynechat a portál bude dostupný pouze na portu 443 ( https )
https://CDESK/CM-server-adresa

port 443

https://komunikace pro web přístup na portál, spojení s mobilní aplikací, desktop klientům, API rozhraní pro další aplikace.
E-maily z/do CDESK /CM-serveru

port 25-nepovinný

Pokud se rozhodnete použít pro příjem e-mailů přímo přes SMTP komunikaci je potřeba otevřít port 25. Tento port není nutný, pokud budete přijímat e-mailové zprávy do CDESK přes IMAP schránku. Pro odesílání lze použít interní SMTP server nebo přesměrování na externí SMTP server. Viz. odstavec Příprava e-mailové konfigurace.
SSH přístup pro podporu port 22 SSH port standardně využívající port 22 (může být i jiný) je doporučen, avšak není povinný. Slouží pro přístup podpory ze strany dodavatele. V případě upřednostnění možnosti, že tento port nebude přístupný, se zvolí postup vyžadování přístupu na server, e-mailovou nebo telefonickou komunikací.

 

Pokud má být CDESK dostupný z vnějšku, zevnitř CDESK serveru se nemůže blokovat přístup na internet, minimálně na portech 80, 443, 25. I když CDESK nebude dostupný zvenčí, doporučujeme SSL Certifikát od regulární certifikační autority nebo Encrypt pro vaši https:// adresu (ne selfsigned certifikát). Více o přípravě SSL certifikátu naleznete v odstavci Příprava k nasazení zakoupeného SSL certifikátu. V případě, že použijete Let´s Encrypt certifikát, postup je přímočarejší a je popsán v odstavci Průběh instalace CDESK/CM serveru.

 

Příprava domény k provozu CDESK / CM serveru

Aby instalace proběhla správně, je nutné ve vašem DNS nastavit překlad IP adresy. Uděláte to jedním ze dvou následujících možností:

cdesk.vase-adresa.xy     A IPv4_adresa pokud váš CDESK/CM server má pouze statickou veřejnou IP adresu
cdesk.vase-adresa.xy     CNAME doména    pokud již k dané IP adrese existuje jiná doména a CDESK vždy bude na stejné IP jako tato doména. (pokud si dáte na váš CDESK server zvolíte více domén, tak první dejte na A záznam a ostatní na CNAME s odkazem na první doménu.

Reverzní DNS záznam (PTR record) je nutný, pokud ještě neexistuje. Ověření lze provést na tomto odkazu.

 

Příprava k nasazení zakoupeného SSL certifikátu

V průběhu instalace CDESK/CM serveru lze nainstalovat Let´s Encrypt certifikát. V takovém případě nejsou potřebné žádné přípravy, protože certifikát se nainstaluje během instalace serveru. Ovšem pokud máte zakoupen vlastní SSL certifikát, při instalaci můžete použít tento. Abyste tak mohli učinit, před instalací je třeba provést následující kroky.

Nejprve je potřeba získat .csr soubor. V prvním kroku si vytvořte složku, do které ji uložíte

mkdir název_složky_na_certifikát 

Následne prejdite do daného priečinku

cd název_složky_na_certifikát 

Nyní zadejte příkaz

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout 
název_domény.com.key -out název_domény.com.csr
 • Country Name (2 letter code ) [XX]: zadejte dvoumístný kód vaší země. Pro Česko to je CZ
 • State or Province name (full name) – zadejte název státu. Pro Česko to je Czech
 • Locality Name (eg, city) [Default city]: zadejte město, například Brno
 • Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]: zadejte svou společnost. V našem případě to bude Inovalogic sro.
 • Organization Unit Name (eg, section): v této části můžete zadat oddělení společnosti. Pro pokračování to ale není nutné. Krok můžete přeskočit stisknutím klávesy Enter.
 • Common Name (eg, your name or your server´s hostname): zadejte název serveru ve tvaru server_name.company.com. V našem případě to bude cdeskg2.seal.sk
 • Email Address: zadejte e-mailovou adresu správce. Na daný e-mail budou zasílány zprávy o expiraci licence.

Následně se zobrazí příkaz, abyste zadaly další parametry, které budou odeslány s vaší žádostí o certifikát:

 • A Challange password: není potřeba nic zadávat. Krok můžete přeskočit stisknutím klávesy Enter.
 • An optional company name: není potřeba nic zadávat. Krok můžete přeskočit stisknutím klávesy Enter.

Systém nyní vygeneruje jeden soubor typu .csr a jeden typu .klíč.

Vygenerovanie csr a key súboru
Obrázek: Vygenerování csr a key souboru

Abyste zjistili přesné umístění těchto souborů, zadejte příkaz

pwd

Následně použijte libovolný software umožňující přenos souborů mezi lokálním a vzdáleným počítačem (v našem případě jsme použili WinSCP), abyste mohli přistoupit na server a pomocí cesty, která se vám zobrazila, vyhledat dané soubory.

Vygenerované csr a key súbory uložené na serveri
Obrázek: Vygenerované csr a key soubory uložené na serveru

Soubor typu .crt si stáhněte do svého lokálního počítače. Následně na internetu vyhledejte libovolnou službu pro generování certifikátů, které poskytnete tento soubor a získáte certifikát. Vygenerovaný soubor bude ve formátu .crt.

Nyní, prostřednictvím softwaru umožňující vzdálený přístup, nahrajte na server nově generovaný .crt soubor.

 

Nahratie crt súboru na server
Obrázek: Nahrání crt souboru na server

 

Příprava e-mailové konfigurace

CDESK/CM nabízí dva způsoby pro odesílání a dva způsoby pro přijímání e-mailů. Způsob odesílání a přijímání e-mailů vyberte podle vlastních potřeb.

E-mailová konfigurace pro odesílání

Pro odesílání e-mailů lze nakonfigurovat jeden z níže uvedených způsobů:

 1. Odesílání přímo přes SMTP serveru CDESK/CM serveru do internetu.

Pokud je předpoklad, že budete odesílat spoustu emailů, doporučujeme vám nastavit odesílání do internetu přímo z CDESK/CM serveru.
Při této konfiguraci nezapomeňte přidat SPF záznam do DNS k doménám, pod kterými se e-maily budou odesílat, aby e-maily z CDESK/CM nebyly zbytečně přemísťovány do SPAM složky, případně, aby nebyly zcela blokovány. SPF záznamy si kontrolují přijímací SMTP servery, zda přijatý e-mail z určité domény byl poslán z autorizovaného serveru.
Také je potřeba nastavit reverzní DNS záznam pro IP adresu, ze které budou e-maily odcházet.

Mailová konfigurácia pre odosielanie

    2. Odesílání přes jiný SMTP server (SMTP relay)

V případě, že máte k dispozici SMTP server pro vaši doménu, na který můžete nasměrovat tok odesílané pošty z CDESK/CM serveru, tak toho můžete využít. Přínosem vám bude jednodušší nastavení, neboť zmíněné nastavení SPF, reverzní DNS záznam z předchozí konfigurace nemusíte řešit.

Na druhé straně musíte řešit autorizaci k odesílání. Buď autorizací bude veřejná IP adresa odesílajícího serveru (doporučujeme tento způsob pro Office365 mailové služby) nebo přes jméno/heslo k danému SMTP serveru.

Odosielanie cez iný SMTP server

E-mailová konfigurace pro přijímání

Pro přijímání e-mailů lze nakonfigurovat jeden z níže uvedených způsobů:

 1. Přijímání přes IMAP schránku

Jedná se o nejjednodušší způsob příjmu e-mailů. Vytvoříte pro dané adresy IMAP schránky, které si bude CDESK/CM server stahovat. Nemusíte nastavovat žádné DNS záznamy. Můžete dokonce používat jednu IMAP schránku pro více adres (přes aliasy), CDESK server to umí rozdělit do adres nastavených v Globálních nastaveních → Zpracování zpráv.

Aktuálně (září 2021) musí stahování IMAP schránek nastavit náš support, ale do budoucna plánujeme, abyste stahování schránek mohli nastavovat sami.

 

Prijímanie cez IMAP schránku

 

   2. Přijímání přes přesměrování schránky

Pokud používáte adresu do CDESK/CM ze zaběhnuté domény (98% případů), tak nemůže nasměrovat tok přijímané pošty přímo na CDESK/CM server. To by znamenalo, že by se ostatní pošta musela směrovat na jiný server. Takže řešením je, že přijmete email na váš hlavní server a přesměrujete jej na CDESK/CM server s adresou schránky „cdesk-mailbox“@domena-cdesk-cm-server.xx . K doručení přesměrované pošty potřebujete zajistit:

 1. Nastavení MX záznam pro doménu CDESK/CM serveru (domena-cdesk-cm- server-xx)
 2. Povolit komunikaci na portu 25 směrem dovnitř do CDESK/CM serveru

Prijímanie cez presmerovanie schránky

 

Vytvoření virtuálního serveru s přípravou instalace OS Rocky Linux

Ukázka instalace VM v cloudovém prostředí – geetoo.com

Upozorňujeme, že je zpracována instalace formou videa v geetoo.com. Více se dozvíte v blogu Ukázka instalace CDESK/CM serveru v cloudovém prostředí – geetoo.com.

 

Ukázka instalace VM v lokálním prostředí vmware vSphere

Tato instalace virtuálního přístroje v lokálním prostředí vmware vSphere je popsána pro systém VMware ESXi 6.7.

Po přihlášení klikněte v hlavním menu vlevo na možnost Storage a vyberte úložiště. Po kliknutí na název úložiště se zobrazí detaily o něm. Na horní liště klikněte na možnost Datastore browser.

Tlačidlo pre prehľadanie databázy
Obrázek: Tlačítko pro prohledání databáze

 

Po kliknutí se zobrazí modální okno. Na levé straně opět klikněte na název úložiště, kliknutím otevřete složku ISO a následně pomocí tlačítka Upload nahrajte soubor s operačním systémem RockyLinux.

Tlačidlo pre nahratie operačného systému Rocky Linux do vmware vSphere
Obrázek: Tlačítko pro nahrání operačního systému Rocky Linux do vmware vSphere

 

PPo kliknutí se v internetovém prohlížeči otevře modální okno pro výběr souboru s operačním systémem z počítače. Operační systém Rocky Linux si stáhnete na tomto odkazu. Při stahování zvolte verzi Minimal.

Modálne okno, kde sa z lokálneho počítača vyberá iso súbor s operačným systémom Rocky Linux
Obrázek: Modální okno, kde se z lokálního počítače vybírá iso soubor s operačním systémem Rocky Linux

 

Po výběru souboru se spustí nahrávání do úložiště. Průběh nahrávání lze sledovat v pravém horním rohu. Nahrávání může chvíli trvat, protože velikost nahrávané položky převyšuje 1 GB.

Priebeh nahrávania operačného systému
Obrázek: Průběh nahrávání operačního systému

 

Po načtení operačního systému do úložiště vytvořte virtuální stroj. Pro vytvoření virtuálního stroje klikněte v levém menu na možnost Virtual Machines a následně v levém horním rohu klikněte na tlačítko Create/Registr VM.

Tlačidlo pre vytvorenie virtuálneho prístroja
Obrázek: Tlačítko pro vytvoření virtuálního stroje

 

Následně se zobrazí modální okno. Vyberte možnost Create a new virtual machine a potom klepněte na tlačítko Next.

Prvý krok pri vytváraní virtuálneho pristroja
Obrázek: První krok při vytváření virtuálního přístroje

 

V dalším kroku v poli Name zadejte libovolný název virtuálního přístroje. Pro níže zobrazená nastavení vyberte tyto možnosti:

 • Campatibility – ESXi 6.7. virtual machine.
 • Guest OS family – Linux
 • Guest OS version – Other Linux (64-bit)

Pokračujte na další nastavení klepnutím na tlačítko Next.

Druhý krok pri vytváraní virtuálneho pristroja
Obrázek: Druhý krok při vytváření virtuálního stroje

 

Vyberte, do kterého úložiště se má virtuální přístroj nainstalovat a pokračujte klepnutím na tlačítko Next.

Tretí krok pri vytváraní virtuálneho pristroja
Obrázek: Třetí krok při vytváření virtuálního stroje

 

V dalším kroku nastavte požadované hardwarové parametry virtuálního stroje. V části CD/DVD Drive 1 vyberte možnost Database ISO file. Po kliknutí se zobrazí modální okno pro výběr iso souboru s operačním systémem, který jste nahráli v předchozích krocích. Výběr souboru potvrdíte kliknutím na tlačítko Select.

Štvrtý krok pri vytváraní virtuálneho pristroja – výber iso súboru s operačným systémom
Obrázek: Čtvrtý krok při vytváření virtuálního stroje – výběr iso souboru s operačním systémem

 

Po nastavení hardwarových parametrů a výběru operačního systému, pokračujte na další nastavení klepnutím na tlačítko Next.

Piaty krok pri vytváraní virtuálneho pristroja
Obrázek: Pátý krok při vytváření virtuálního stroje

 

Následně se zobrazí shrnutí parametrů nastavených v předchozích krocích. Pokud jsou všechny zadané parametry správné, konfiguraci virtuálního přístroje dokončíte kliknutím na tlačítko Finish.

Šiesty krok pri vytváraní virtuálneho pristroja – potvrdenie parametrov virtuálneho prístroja
Obrázek: Šestý krok při vytváření virtuálního přístroje – potvrzení parametrů virtuálního stroje

 

Po vytvoření se virtuální stroj zařadí do seznamu existujících virtuálních strojů. Klepnutím na název, otevřete virtuální stroj.

Nový virtuálny prístroj v zozname virtuálnych prístrojov
Obrázek: Nový virtuální stroj v seznamu virtuálních přístrojů

 

Následně se zobrazí okno s informacemi o virtuálním stroji. Pro jeho spuštění klepněte na tlačítko Power on, které se nachází na horní liště.

Tlačidlo pre spustenie virtuálneho prístroja vo vmware Sphere
Obrázek: Tlačítko pro spuštění virtuálního stroje ve vmware Sphere

 

Po spuštění virtuálního stroje spustíte konzoli pomocí tlačítka Console, která se nachází v levém horním rohu.

Tlačidlo pre spustenie konzoli cez vmware Sphere
Obrázek: Tlačítko pro spuštění konzole přes vmware Sphere

 

Následně se v novém okně zobrazí konzole s možnostmi: Install Rocky Linux 8, Test this media & Install Rocky Linux 8 a Troubleshooting. Šipkami na klávesnici přejděte na první možnost, Install Rocky Linux 8 a stiskněte Enter. Tím se spustí průvodce instalací Rocky Linux. Průběh instalace je popsán v odstavci Průběh instalace OS Rocky Linux.

vmware Sphere - Konzola pre spustenie inštalácie Rocky Linux
Obrázek: vmware Sphere – Konzola pro spuštění instalace Rocky Linux

 

Průběh instalace OS Rocky Linux

Instalace operačního systému

V prvním kroku instalace vyberte jazyk, ve kterém bude probíhat instalace. Zvolte libovolný jazyk podle svých preferencí a klepněte na tlačítko Continue. Další postup budeme popisovat pro anglický jazyk.

Výber inštalačného jazyka pri inštalácii operačného systému
Obrázek: Výběr instalačního jazyka při instalaci operačního systému

 

Následně se zobrazí okno s dalšími nastaveními. Nejprve nakonfigurujte připojení k síti. Vyberte možnost Network & Host. Name

Prístup ku konfigurácii sieťového pripojenia
Obrázek: Přístup ke konfiguraci síťového připojení

 

Po kliknutí se zobrazí nové okno. Klepněte na tlačítko Configure, které se nachází v pravém dolním rohu.

Tlačidlo pre konfiguráciu sieťových nastavení
Obrázek: Tlačítko pro konfiguraci síťových nastavení

 

Následně se zobrazí modální okno členěné na více záložek. Nejprve přejděte na záložku IPv4 Settings, kde se vkládají všechny informace ohledně IP adresy. IP adresa bude vkládána manuálně, proto v části Method vyberte Manual. Pro vložení adresy klikněte na tlačítko Add, které se nachází vedle pole Addresses. Potom také v poli DNS serverů vložte DNS adresu. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko Save, které se nachází v pravém dolním rohu.

Záložka IPv4 Settings
Obrázek: Záložka IPv4 Settings

 

Po uložení nastavení budete přesměrováni na předchozí okno. Aby bylo připojení funkční, je nutné ještě zapnout přepínač, který se nachází v pravém horním rohu. Nastavení potvrdíte kliknutím na tlačítko Done v levém horním rohu okna.

Uloženie sieťových nastavení
Obrázek: Uložení síťových nastavení

 

Dalším krokem bude nastavení časového pásma, které se provádí pomocí tlačítka Time & Date.

Prístup k nastaveniu časového pásma
Obrázek: Přístup k nastavení časového pásma

 

Klepnutím na mapu nastavte potřebnou časovou zónu a nastavení uložte kliknutím na tlačítko Done v levém horním rohu okna.

Nastavenie časového pásma
Obrázek: Nastavení časového pásma

 

Následně přejděte ke konfiguraci particí disků zařízení. Konfiguraci zahájíte klepnutím na tlačítko Installation Destination.

Prístup k nastaveniu partícií diskov
Obrázek: Přístup k nastavení particí disků

 

V dolní části okna se nachází nastavení Storage Configuration. Vyberte v této části možnost Custom a následně potvrďte nastavení klepnutím na tlačítko Done v levém horním rohu okna.

Prvý krok pri nastavovaní partícii diskov
Obrázek: První krok při nastavování partici disků

 

Následně se otevře okno s dalšími nastaveními. V části New Rocky Linux 8 Installation

Druhý krok pri nastavovaní partícii diskov – voľba automatickej konfigurácie diskov
Obrázek: Druhý krok při nastavování particíi disků – volba automatické konfigurace disků

 

V dalším kroku nastavte úložiště pro systém. V okně na levé straně klikněte na první možnost pod nadpisem System. V této volbě nastavte hodnotu v poli Desired Capacity 20 GB.

Štvrtý krok pri nastavovaní partícii diskov – nastavenie úložiska pre systém
Obrázek: Tretí krok při nastavování particí disků – nastavení úložiště pro systém

 

Výchozí hodnoty pro úložiště je nutné změnit. Nejprve nastavíte úložiště pro data. V okně na levé straně klikněte na možnost / home. Následně do pole Mount Point vepište / data a podobně v poli Name také vepište data. Do pole Desired Capacity vepište příliš velké číslo, například 9999. Tím se zajistí to, že pro úložiště dat bude vyčleněna veškerá kapacita, která zůstane po následujících rozděleních. Čili tato hodnota se průběžně vypočítává na základě probíhajících nastavení.

Tretí krok pri nastavovaní partícii diskov – nastavenie úložiska pre dáta
Obrázek: Čtvrtý krok při nastavování particí disků – nastavení úložiště pro data

 

Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko Done v levém horním rohu okna. Po kliknutí se zobrazí okno se sumarizací změn. Změny potvrdíte pomocí tlačítka Accept Changes.

Piaty krok pri nastavovaní partícii diskov – potvrdenie zmien
Obrázek: Pátý krok při nastavování particí disků – potvrzení změn

 

Dalším krokem je nastavení uživatele, do kterého se dostanete kliknutím na možnost Root Password.

Prístup k nastaveniam používateľa
Obrázek: Přístup k nastavením uživatele

 

Následně v poli Root Password zadejte heslo uživatele a v poli Confirm ho zopakujte. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko Done v levém horním rohu okna.

Zadanie a potvrdenie hesla používateľa
Obrázek: Zadání a potvrzení hesla uživatele

 

Po uložení hesla se pod možností Root Password zobrazí možnost User Creation pro vytvoření nového uživatele. V tomto kroku nového uživatele vytvářet nebudeme, ale přejdeme přímo k instalaci systému. Instalace se spustí kliknutím na tlačítko Begin Installation, které se nachází v pravém dolním rohu. Může to trvat několik minut.

Tlačidlo pre spustenie inštalácie
Obrázek: Tlačítko pro spuštění instalace
Priebeh inštalácie
Obrázek: Průběh instalace

 

Jakmile je instalace kompletní, v pravém dolním rohu se zobrazí tlačítko Reboot System, kterým zahájíte restart systému.

Tlačidlo pre spustenie bootovania systému
Obrázek: Tlačítko pro spuštění bootování systému

 

Klepnutím spustíte restart. Po chvíli načítání se zobrazí okno s výběrem možností. Šipkami se přesměrujte na první možnost a pokračujte stisknutím tlačítka Enter.

Prvý krok pri bootovaní systému
Obrázek: První krok při bootování systému

 

Instalace CDESK/CM serveru

Stažení instalačního balíku CDESK/CM serveru

Po instalaci operačního systému RockyLinux zkontrolujte správnost vytvořených particí a volného místa.

df -h

Váš výstup by měl být podobný s následující ukázkou.

Hlásenie, ktoré sa zobrazí, ak inštalácia OS servera prebehla správne a sú vhodne nastavené partície
Obrázek: Hlášení, které se zobrazí, pokud instalace OS serveru proběhla správně a jsou vhodně nastaveny partice

 

Nyní lze spustit instalaci CDESK balíčku. Prvním krokem bude stažení instalačního balíčku. Nicméně před tím je potřeba provést několik konfiguračních nastavení. Nejprve vytvořte složku, do které se instalační balíček stáhne. Složku vytvořte příkazem mkdir a následně zadejte název složky. Celý příkaz může vypadat například.

mkdir install-cdesk

Následně přejděte do složky pomocí příkazu cd název složky, čili v tomto případě:

cd install-cdesk
Vytvorenie a otvorenie priečinka, kde bude stiahnutý inštalačný balík
Obrázek: Vytvoření a otevření složky, kde bude stažen instalační balík

Po otevření složky lze spustit stahování instalačního balíku. Balíček bude stažen do této složky. Avšak operační systém po nainstalování neobsahuje v sobě příkaz wget potřebný při stahování instalačního balíku. Do systému jej doinstalujte zadáním příkazu:

yum install wget

Během instalace příkazu se zobrazí otázka o tom, zda parametry zobrazené během instalace jsou správné. Pro pokračování je třeba stisknout klávesu Y, což znamená ano. Tato otázka se v průběhu instalace příkazu zobrazí dvakrát.

Priebeh inštalácie príkazu wget
Obrázek: Průběh instalace příkazu wget

 

Když je příkaz nainstalován, lze ho použít ke stažení instalačního souboru. Instalační soubor wget + stáhnete zadáním cesty a jeho názvu. Pro stažení instalačního balíku CDESK/CM serveru zadejte příkaz:

príkazom wget https://sm.seal.sk/cdesk-server-installer

a stiskněte klávesu Enter. Následně se spustí stahování, které v závislosti na rychlosti internetového připojení může trvat několik minut.

Sťahovanie inštalačného balíka CDESK/CM servera
Obrázek: Stahování instalačního balíku CDESK/CM serveru

Instalační balíček se stáhne ve formátu .zip, proto po úspěšném stažení je nutné ho rozbalit pomocí příkazu:

unzip cdesk-cm-ver3.1.2.6.zip 

Příkaz pro rozbalení balíku spusťte stisknutím klávesy Enter. Instalační balíček se rozbalí do souboru, který jste vytvořili v předchozích krocích.

 

Průběh instalace CDESK/CM serveru

Po rozbalení balíku vstupte do složky, která vznikla po rozbalení zadáním příkazu

cd název_adresáře_z_předcházejícího_kroku

Následně zadejte příkaz

ll

a opět stiskněte Enter. Nyní můžete spustit instalační skript pomocí příkazu ./cdesk-server-install.sh. Po zadání příkazu se zobrazí menu s možnostmi:

 1. Install CDESK
 2. About
 3. Quit

 

Menu, ktoré sa zobrazí na začiatku inštalácie
Obrázek: Menu, které se zobrazí na začátku instalace

 

Pro spuštění instalace stiskněte klávesu 1. Následně se zobrazí otázka, zda si přejete pokračovat. Napište yes a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Potom se začnou zobrazovat řádky informující o průběhu instalace. Vypsané řádky se ukládají i do souboru kde se nachází instalační balíček.

Prvý krok pri inštalácii CDESK/CM servera
Obrázek: První krok při instalaci CDESK/CM serveru

 

Po načtení všech knihoven a jiných instalačních komponent se zobrazí řádek SERVER HOST, ve kterém je potřeba zadat název domény serveru, například cdesk.vasa_firma.com. V našem případě pracujeme s doménou cdeskg2.seal.sk. Po zadání názvu serveru se zobrazí série dalších otázek, které potvrdíte stiskem Enter. Jedná se o:

 • DATABASE LOCATION (localhost)
 • Install Let´s Encrypt certificate?
 • Direct connection from the internet to the server? (without proxy)
 • Use default DOCKER DATA path? (/data /docker)
 • Install cm – remote (quacamole)?

Po potvrzení všech těchto možností se zobrazí sumarizace a na jejím konci otázka, zda zadané hodnoty jsou správné. Pokud ano, zadejte yes a stiskněte Enter. Na rozdíl od série předešlých otázek, v tomto kroku je potřeba napsat i yes. Samotný stisk klávesy Enter by způsobil návrat k předešlé sérii otázek.

Druhý krok pri inštalácii CDESK/CM servera – výber, ktoré komponenty sa budú inštalovať
Obrázek: Druhý krok při instalaci CDESK/CM serveru – výběr, které komponenty se budou instalovat

 

V případě, že upřednostňujete vlastní zakoupený certifikát před Let´s Encrypt certifikátem, při otázce Install Let´s Encrypt certificate? zadejte no a postupujte podle návodu, který je popsán v odstavci Použití vlastního SSL certifikátu. Certifikát lze změnit i později, během provozu serveru. Postup je popsán v odstavci Změna nasazeného certifikátuPo potvrzení všech otázek se spustí instalace nastavených komponent. Tento krok může trvat několik minut.

Druhý krok pri inštalácii CDESK_CM servera - inštalácia potvrdených komponentov
Obrázek: Druhý krok při instalaci CDESK/CM serveru – instalace potvrzených komponent

 

Použití vlastního SSL certifikátu

Během instalace serveru se zobrazí dotaz, zda si přejete nainstalovat Let´s Encrypt certifikát. V případě, že zadáte ne (no), budete pokračovat tímto postupem.

Po zamítnutí instalace Let´s Encrypt certifikátu se zobrazí výzva k instalaci self-sifgned certifikátu: Install self-sifgned certificate? Zadejte no, tímto se zobrazí výzva k instalaci vlastního zakoupeného certifikátu: Install custom purchased certificate? Zadejte yes.

V dalších krocích se vyžaduje použití .crt a .key souborů. Postup pro jejich získání je popsán v odstavci Příprava k nasazení zakoupeného SSL certifikátu.

Po potvrzení výzvy a instalaci vlastního certifikátu se zobrazí pole pro zadání cesty k .crt souboru Full path to custom certificate <crt> file. Cesta se zadává ve tvaru

/adresář/adresát/crt_súbor.crt

V našem případě to bylo: /root/certifikát/cdeskg2.seal.sk.crt. Potom se zobrazí pole pro zadání cesty ke .key souboru Full path to custom certificate <key> file. Zadejte cestu stejným způsobem jako v předchozím kroku. Následně se zobrazí otázka, zda všechny zadané hodnoty jsou správné Are these values correct? [yes / no / cancel]. Zadejte yes a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter, poté se spustí nahození certifikátu.

Nahratie crt a key súbor a priebeh inštalácie certifikátu
Obrázek: Nahrání crt a key soubor a průběh instalace certifikátu

Po načtení všech komponent je certifikát úspěšně nasazen.

 

První spuštění a vložení licence pro CDESK/CM server

Když instalace proběhne úspěšně, zobrazí se řádky s automaticky vygenerovaným přihlašovacím jménem a heslem. Tyto údaje slouží k přihlášení hlavního (root) administrátora nově vytvořeného CDESK prostředí.

Zobrazenie prihlasovacích údajov hlavného administrátora po skončení inštalácie
Obrázek: Zobrazení přihlašovacích údajů hlavního administrátora po skončení instalace

 

Nyní si otevřete internetový prohlížeč a zadejte doménu, pod kterou probíhala instalace. V našem případě to bylo https://cdeskg2.seal.skJako první obrazovka se zobrazí zpráva o chybě licence. Pro získání licence na zobrazené stránce klikněte na tlačítko Request new license.

Tlačidlo pre odoslanie požiadavky na získanie licencie
Obrázek: Tlačítko pro odeslání požadavku na získání licence

 

Po kliknutí se zobrazí hlášení o tom, že žádost o získání licence byla úspěšně odeslána a je potřeba kontaktovat podporu prostřednictvím e-mailu support@cdesk.eu. V posledním řádku se zobrazuje odkaz pro návrat na server. Klepněte na něj.

Stránka, ktorá sa zobrazí po odoslaní požiadavky na získanie licencie
Obrázek: Stránka, která se zobrazí po odeslání požadavku na získání licence

 

Po kliknutí na odkaz se zobrazí hlášení o tom, že požadavek na vystavení licence byl odeslán a je potřeba počkat.

Hlásenie o tom, že požiadavka na získanie licencie bola odoslaná
Obrázek: Hlášení o tom, že požadavek na získání licence byl odeslán

 

Když je licence schválena, hlášení se zobrazí v levém horním rohu. Následně je nutné znovu načíst stránku.

Hlásenie o schválení licencie
Obrázek: Hlášení o schválení licence

Po kliknutí na odkaz se zobrazí přihlašovací obrazovka. Zadejte přihlašovací údaje na správce prostředí, které se zobrazily po ukončení instalace. Pro dokončení konfigurace CDESK / CM serveru je potřeba pokračovat kroky popsanými v dalších odstavcích.

 

Po nainstalování CDESK/CM serveru

Aktivace systému pro aktualizace serveru

Při aktualizaci serveru využíváme systém Azure DevOps, který výrazněji zjednodušuje průběh aktualizace. Aby bylo možné tento software využívat, nejprve je nutné do něho server zapojit. V tomu se využívá SSH. Po zapojení serveru do DevOpsu již není potřeba k aktualizací využívat SSH přístup, protože aktualizace může probíhat přímo přes DevOps. Takový způsob aktualizace v sobě zahrnuje několik výhod:

 • Snížení chybovosti v důsledku lidského faktoru
 • Efektivnost a rychlost
 • Rychlejší distribuce bezpečnostních updatů.

Cdesk běží na dockeru

Aktualizace začne tím, že agent detekuje novou verzi CDESKu. Agent se aktivuje prostřednictvím SSH a slouží ke komunikaci s DevOpsem na virtuální síti společnosti Inovalogic.

Komunikácia agenta s DevOpsom
Obrázek: Komunikace agenta s DevOpsem

 

Následně agent vytvoří nový balíček, který nahraje do Docker registru.

Nahratie nového balíka do Docekr Registry
Obrázek: Nahrání nového balíku do Docker registru

 

Poté agent informuje DevOps o dokončení nového balíčku, který zpřístupní novou verzi pro vydání. Ta je poskytnuta agentovi na zákaznické síti.

Sprístupnenie novej verzie CDESKu na zákazníckej sieti
Obrázek: Zpřístupnění nové verze CDESKu na zákaznické síti

 

Agent na zákaznické síti provede zálohu databáze a souborů a poté Dockeru podsune novou konfiguraci.

Agent podsunie Dockeru novú konfiguráciu
Obrázek: Agent podsune Dockeru novou konfiguraci

 

Následně Docker daemon pozastaví provoz CDESKu. Po tomto Docker může stáhnout nový balíček z Docker registru. Po úspěšném stažení Docker spustí novou verzi CDESKu.

Docker sťahuje nový balík z Docker Registry
Obrázek: Docker stahuje nový balíček z Docker registru

 

Doporučená nastavení pro zálohování serveru

Záloha databáze probíhá automaticky každý den. Zálohované soubory se vymažou po uplynutí jednoho měsíce. Aby taková záloha mohla probíhat, při vytváření virtuálního přístroje je potřeba vytvořit ještě jeden disk pro zálohu s přibližně poloviční kapacitou, než má hlavní disk.

Pokud nemáte vyčleněný zvláštní disk na zálohu, tak data se automaticky zálohují na disku, na kterém běží server.

 

E-mailová nastavení pro příjem a odesílání zpráv

Po nainstalování serveru je potřeba provést e-mailová nastavení pro příjem a odesílání zpráv. Přejděte do složky s instalačním souborem a začněte zadáním příkazu

ll

Po zadání příkazu se zobrazí následující možnosti:

 • cdesk-server-installnázev_souboru.log
 • cdesk-server-install.sh
 • config-cdesk-server-domain-name.sh

 

 • config-email.sh
 • zip
 • docker-files

 

 • outgoing-email-whitelist-settings.sh

Pro konfiguraci e-mailových nastavení zadejte příkaz

./ config-email.sh

Následně se zobrazí tyto možnosti:

 1. outgoing-email-(SMTP)
 2. incoming-email-(IMAP/Mail-Server)
 3. quit

Nejprve se bude konfigurovat odesílání e-mailů. Zadejte číslo 1 a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Při výběru této možnosti se zobrazí další nastavení:

 1. connect-to-SMTP-server-with-autentification
 2. this-server-as-SMTP-outgoing-server
 3. relay-to-remote-SMTP-server
 4. back

Opět zadejte číslo 1 a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Následně se zobrazí dotaz Do you wish to continue? (yes/no). Zadejte odpověď yes a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Pak se zobrazí řádky, ve kterých je nutné vyplnit parametry.

SMTP SERVER (): zadejte název SMTP serveru, například: smt.foo.sk

SMTP PORT (587): doporučujeme zadat hodnotu 587

SMTP USER (): zadejte libovolné uživatelské jméno, například user

SMTP PASSWORD (): zadejte heslo pro uživatele

Po vyplnění posledního řádku se zobrazí sumarizace vyplněných parametrů a otázka, zda zadané hodnoty jsou správné Are these values correct? (yes/no/cancel). Pro pokračování zadejte yes a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Následně se spustí konfigurace.

Prvý krok pri konfigurácií mailových nastavení
Obrázek: První krok při konfiguraci e-mailových nastavení

Po úspěšné konfiguraci se opět zobrazí hlavní menu s možnostmi:

 1. outgoing-email-(SMTP)
 2. incoming-email-(IMAP/Mail-Server)
 3. quit

Nyní opět zadejte číslo 1 a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Následně se zobrazí tyto možnosti:

 • connect-to-SMTP-server-with-autentification
 • this-server-as-SMTP-outgoing—server
 • relay-to-remote-SMTP-server
 • back

Zadejte číslo 2 a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Následně se zobrazí dotaz Do you wish to continue? (yes/no). Zadejte odpověď yes a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Příkaz seběhne automaticky.

Druhý krok pri konfigurácií mailových nastavení
Obrázek: Druhý krok při konfiguraci e-mailových nastavení

Opět se zobrazí hlavní menu s výběrem možností:

 1. outgoing-email-(SMTP)
 2. incoming-email-(IMAP/Mail-Server)
 3. quit

Znovu zadejte číslo 1 a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Následně se zobrazí tyto možnosti:

 1. connect-to-SMTP-server-with-autentification
 2. this-server-as-SMTP-outgoing—server
 3. relay-to-remote-SMTP-server
 4. back

Zadejte číslo 3 a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Následně se zobrazí dotaz Do you wish to continue? (yes/no). Zadejte odpověď yes a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Následně se zobrazí řádky:

SMTP SERVER (): v závorce bude předvyplněna adresa, kterou jste zadali v předchozích krocích. Proto pro pokračování stačí stisknout Enter.

SMTP PORT (25): zadejte hodnotu 25

Po vyplnění posledního řádku se zobrazí sumarizace vyplněných parametrů a otázka, zda zadané hodnoty jsou správné Are these values correct? (yes/no/cancel). Pro pokračování zadejte yes a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Následně se spustí konfigurace.

Tretí krok pri konfigurácií mailových nastavení
Obrázek: Třetí krok při konfiguraci mailových nastavení

Po úspěšné konfiguraci se opět zobrazí hlavní menu s možnostmi:

 1. outgoing-email-(SMTP)
 2. incoming-email-(IMAP/Mail-Server)
 3. quit

Pro konfiguraci příchozích e-mailů zadejte číslo 2 a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Následně se zobrazí tyto možnosti:

 1. IMAP
 2. this-server-as-incoming-mailserver
 3. back

Zadejte číslo 1 a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter . Následně se zobrazí dotaz Do you wish to continue? (yes/no). Zadejte odpověď yes a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Následně se zobrazí řádky:

IMAP  SERVER (): zadejte název IMAP serveru, například: smt.server.cz

IMAP PORT (993): doporučujeme zadat hodnotu 993

IMAP USER (): zadejte libovolné uživatelské jméno, například user

IMAP PASSWORD (): zadejte heslo pro uživatele

Následně se zobrazí hlášení, zda zadané hodnoty jsou správné. Are these values correct? (yes /no/cancel). Pro pokračování zadejte yes a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter.

Štvrtý krok pri konfigurácií mailových nastavení
Obrázek: Čtvrtý krok při konfiguraci e-mailových nastavení

 

Opět se zobrazí hlavní menu s výběrem možností:

 1. outgoing-email-(SMTP)
 2. incoming-email-(IMAP/Mail-Server)
 3. quit

Znovu zadejte číslo 2 a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Následně se zobrazí tyto možnosti:

 1. IMAP
 2. this-server-as-incoming-mailserver
 3. back

Zadejte číslo 2 a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Následně se zobrazí dotaz Do you wish to continue? (yes/no). Zadejte odpověď yes a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Následně se spustí konfigurace.

Piaty krok pri konfigurácií mailových nastavení
Obrázek: Pátý krok při konfiguraci mailových nastavení

 

Vytvoření hlavního administrátora

Abyste mohli používat nové prostředí, je potřeba nejprve vytvořit hlavního administrátora, jehož prostřednictvím bude možné vytvářet další účty v CDESKu.

V internetovém prohlížeči otevřete odkaz https://cdeskg2.seal.sk a zadejte přihlašovací údaje na správce prostředí, které se zobrazily po ukončení instalace.

Po přihlášení se zobrazí menu správce prostředí. Účet vytvořený při instalaci je správcovský a neumožňuje přímé přihlášení do CDESKu. Pro vytvoření administrátorského účtu klikněte na možnost Nový administrátor.

Tlačidlo pre vytvorenie nového administrátora
Obrázek: Tlačítko pro vytvoření nového administrátora

 

Po kliknutí se zobrazí formulář pro zadání parametrů administrátora.

Formulár pre zadanie parametrov administrátora
Obrázek: Formulář pro zadání parametrů administrátora

 

Uživatelské jméno – zadejte jméno administrátora. Pod tímto jménem se uživatel bude přihlašovat.

Heslo – zadejte heslo, které bude uživatel zadávat při přihlašování.

Potvrzení hesla – zadejte znovu heslo.

Celé jméno – zadejte jméno a příjmení uživatele.

Zkratka pro výpis – zadejte zkrácený název uživatele, pod kterým se bude zobrazovat ve všech seznamech CDESKu.

Kontaktní e-mail – zadejte e-mailovou adresu uživatele.

Telefon – zadejte telefonní číslo uživatele. Vyplnění tohoto pole není povinné.

Mobil – zadejte mobilní číslo uživatele. Vyplnění tohoto pole není povinné.

Výchozí jazyk – kliknutím do pole vyberte hlavní jazyk prostředí. Tento jazyk bude přednastaven pro každého uživatele. Na přihlašovací obrazovce, nebo ve svém profilu si každý uživatel může jazyk měnit podle vlastních preferencí.

Povolené IP adresy – toto pole není nutné měnit.

Po vyplnění všech údajů je ještě nutné k hlavnímu administrátorovi přiřadit společnost. Pro vytvoření nové společnosti klikněte na tlačítko +Pridať spoločnosť, které se zobrazuje v levém dolním rohu.

Tlačidlo pre pridanie novej spoločnosti vo formulári hlavného administrátora
Obrázek: Tlačítko pro přidání nové společnosti ve formuláři hlavního administrátora

 

Následně se zobrazí modální okno s formulářem pro zadání parametrů společnosti. Význam jednotlivých polí je popsán ve zvláštním článku. Zadejte potřebné parametry společnosti a uložte ji. Po uložení se modální okno zavře a zároveň se ve formuláři hlavního administrátora zpřístupní tlačítko Vytvoriť pro jeho vytvoření.

Tlačidlo pre vytvorenie hlavného administrátora
Obrázek: Tlačítko pro vytvoření hlavního administrátora

 

Když je administrátor vytvořen, zařadí se do seznamu aktivních uživatelů.

Hlavný administrátor v zozname aktívnych používateľov
Obrázek: Hlavní administrátor v seznamu aktivních uživatelů

 

Personalizace úvodní obrazovky

Poté, co je vytvořen hlavní administrátor prostředí, je možné provést personalizaci přihlašovací obrazovky. K tomu, abyste mohli tyto změny provést, do CDESKu se přihlaste jako administrátorský účet, ne jako správcovský. (Vytvoření administrátorského účtu bylo popsáno výše v textu. )

Po přihlášení přejděte do části Globální nastavení → Loga, doména, soubory.

Nastavenie Logá, doména, súbory v Globálnych nastaveniach
Obrázek: Nastavení Loga, doména, soubory v Globálních nastaveních

 

Doména – nastavení vlastní domény popisujeme níže v textu v odstavci Změna domény prostředí.

Favicon – ikona zobrazující se na začátku záložky ve web prohlížeči – nastavení faviconu je možné pouze po nastavení vlastní domény, proto je také popsáno v odstavci Změna domény prostředí.

Loga

Nastavenia pre logá
Obrázek: Nastavení pro loga

Vlastní logo – Pomocí tlačítka Nahrát soubor můžete nahrát logo, které se v CDESKu zobrazuje v levém horním rohu nad hlavním menu. Maximální velikost nahraného souboru může být 300 KB. Klepnutím na tlačítko Smazat sse vámi nahrané logo smaže a bude nahrazeno přednastaveným systémovým logem.  

Login logo – Pomocí tlačítka Nahrát soubor můžete nahrát logo, které se zobrazuje na přihlašovací obrazovce. Maximální velikost nahraného souboru může být 300 KB. Klepnutím na tlačítko Smazat se nahrané logo smaže a bude nahrazeno přednastaveným systémovým logem.  

Pozadí přihlášení – Pomocí tlačítka Nahrát soubor můžete nahrát obrázek, který se bude zobrazovat na pozadí přihlašovací obrazovky. Maximální velikost nahraného souboru může být 1 MB. Klepnutím na tlačítko Smazat se nahraný obrázek smaže a bude nahrazen přednastaveným systémovým pozadím.

Logo na fakturu – Pomocí tlačítka Nahrát soubor můžete nahrát logo, které se zobrazuje na vystavených fakturách. Maximální velikost nahraného souboru může být 300 KB. Klepnutím na tlačítko Smazat se nahrané logo smaže a bude nahrazeno přednastaveným systémovým logem.

Logo na nabídku – Pomocí tlačítka Nahrát soubor můžete nahrát logo, které se zobrazuje na vystavených nabídkách. Maximální velikost nahraného souboru může být 300 KB. Klepnutím na tlačítko Smazat se nahrané logo smaže a bude nahrazeno přednastaveným systémovým logem.

Razítko / podpis na fakturu – Pomocí tlačítka Nahrát spubor můžete nahrát razítko / podpis, které se zobrazují na vystavených fakturách. Maximální velikost nahraného souboru může být 300 KB. Klepnutím na tlačítko Smazat se vámi nahrané razítko / podpis vymažou a na faktuře na místě určeném pro razítko / podpis se nezobrazí nic.

Ke stažení – v této části se nachází seznam souborů, které se zobrazí, když uživatel na přihlašovací obrazovce klikne na tlačítko Ke stažení. Postup, jak do této sekce nahrát soubory a jak je nakonfigurovat je popsán níže v textu ve zvláštním odstavci.

 

Nahrání souborů ke stažení

CDESK umožňuje nahrát soubory, které budou dostupné každému s přístupem k URL adrese daného CDESK prostředí. Aby se k nim uživatel dostal, není nutné vlastnit přihlašovací údaje.

Nahrát takové soubory je možné prostřednictvím správcovského účtu, do kterého jste získali přihlašovací údaje po úspešné instalaci CDESK/CM serveru. Po přihlášení klikněte na možnost Nastavení serveru a následně na Nastavení přihlašovací obrazovky.

Nastavenie servera
Obrázek: Nastavení serveru
Nastavenie prihlasovacej obrazovky
Obrázek: Nastavení přihlašovací obrazovky

 

Před nahráváním je nutné vybrat v poli Defaultní admin pro přihlašovací obrazovku hlavního administrátora. Vytvoření hlavního administrátora je popsáno ve zvláštním odstavci v tomto textu. 

ole Defaultný admin pre prihlasovaciu obrazovku
Obrázek: Pole Defaultní admin pro přihlašovací obrazovku

 

Následně v části Ke stažení lze nahrát položky ke stažení. Pro přidání položky klepněte na tlačítko Přidat položku.

Tlačidlo pre nahratie položky na stiahnutie
Obrázek: Tlačítko pro nahrání položky ke stažení

 

Po kliknutí se zobrazí formulář pro nahrání položky.

Typ – na výběr jsou dvě možnosti:

 • Soubor – při výběru této možnosti se formulář přizpůsobí pro nahrání souboru, který bude dostupný ke stažení. Formulář je uzpůsoben především pro nahrání aplikace.
 • Link – při výběru této možnosti se formulář přizpůsobí pro zadání linku, na který bude uživatel přesměrován.

Položka typu soubor

Formulár pre nahratie súboru na stiahnutie
Obrázek: Formulář pro nahrání souboru ke stažení

 

Název položky – zadejte název položky, který výstižně charakterizuje danou položku.

Popis – zadejte popis položky, který se v seznamu položek ke stažení bude zobrazovat pod názvem položky. Pole popis slouží ke vložení bližších informací o položce.

Verze – zadejte číselný údaj o verzi položky. Povoleno je zadat pouze čísla oddělená tečkou. Tato informace je užitečná především při nahrávání aplikací.

Datum vydání – kliknutím do pole vyberte datum vydání. Tato informace je užitečná především při nahrávání aplikací.

Soubor – klepnutím na tlačítko Nahrát soubor můžete z vašeho počítače nahrát soubor / aplikaci, kterou budete nabízet ke stažení.

Ikona – klepnutím na tlačítko Nahrát soubor nahrajte ikonu souboru / aplikace. Doporučený poměr stran je 1:1. Ikona bude mít po nahrání rozměr 50×50 px.

Tlačítko stáhnout – kliknutím na tlačítko o Nahrát soubor můžete z vašeho počítače nahrát ikonu tlačítka, která v seznamu souborů ke stažení bude sloužit ke stažení nahraného souboru. Doporučený poměr stran pro tlačítko je 1:2. Tlačítko bude mít po nahrání rozměry 100×50 px. Nahrání tlačítka není povinné. Pokud tlačítko nenahrajete, v seznamu se bude zobrazovat výchozí tlačítko Stáhnout.

Viditelnost – v současnosti není možné viditelnost měnit a všechny nahrané soubory budou veřejně přístupné.

Soubor ke stažení uložíte kliknutím na ikonu Uložit která se zobrazuje v levém dolním rohu modálního okna. Po klepnutí na tlačítko Uložit se modální okno zavře a soubor bude zařazen do seznamu Ke stažení.

 

Položka typu link

Formulár pre nahratie linku
Obrázek: Formulář pro nahrání linku

Název položky – zadejte název položky, který výstižně charakterizuje daný link.

Link – pole pro vložení linku, který chcete zpřístupnit.

Popis – zadejte popis linku, který se v seznamu položek ke stažení bude zobrazovat pod názvem položky. Pole popis slouží ke vložení bližších informací o položce.

Ikona – klepnutím na tlačítko Nahrát soubor

nahrajte ikonu charakterizující u daný link. Doporučený poměr stran je 1:1. Ikona bude mít po nahrání rozměr 50×50 px.

Viditelnost – v současnosti není možné viditelnost měnit a všechny nahrané linky budou veřejně přístupné.

Link na proklik uložíte kliknutím na ikonu Uložit, která se zobrazuje v levém dolním rohu modálního okna. Po klepnutí na tlačítko Uložit se modální okno zavře a link bude zařazen do seznamu Ke stažení.

 

Editace souboru ke stažení

Parametry nahraného souboru / linku můžete po nahrání změnit. Klepněte na ikonu kontextového menu , které se zobrazuje na konci řádku dané položky a vyberte možnost Editovat. Po klepnutí na tlačítko se zobrazí formulář jako při nahrávání položky. Editovat lze všechna pole formuláře.

Tlačidlo pre editáciu nahraného súboru
Obrázek: Tlačítko pro editaci nahraného souboru

Smazání souboru ke stažení

V případě potřeby můžete položku odstranit. Na přihlašovací obrazovce již nebude nabízet ke stažení. Pro odstranění položky klikněte na ikonu kontextového menu , které se zobrazuje na konci řádku dané položky a vyberte možnost Smazat. Po kliknutí na tuto možnost se ještě zobrazí kontrolní otázka Opravdu smazat? Klepnutím na tuto otázku se položka vymaže.

Tlačidlo pre vymazanie nahratého súboru
Obrázek: Tlačítko pro vymazání nahraného souboru

 

Přístup k položkám ke stažení z pohledu uživatele

K položkám ke stažení lze přistupovat i bez přihlášení do CDESKu. Po zadání URL adresy serveru se zobrazí obrazovka pro přihlášení. Položky ke stažení zobrazíte kliknutím na tlačítko Ke stažení, které se zobrazuje ve spodní části okna.

Tlačidlo umožňujúce prístup k položkám na stiahnutie
Obrázek: Tlačítko umožňující přístup k položkám ke stažení

 

Po kliknutí se zobrazí položky, které byly nahrány pomocí výše popsaného postupu.

Zoznam položiek na stiahnutie
Obrázek: Seznam položek ke stažení

Přidání další domény serveru

Pro změnu domény prostředí se nejprve přihlaste do CDESKu jako hlavní administrátor a následně přejděte do Globální nastavení → Loga, doména, soubory. Následně v části Doména zapněte přepínač Vlastní doména CDESK/CM serveru. Po uvedení přepínače do polohy zapnuto  se zpřístupní pole pro zadání vlastní domény.

Nastavenie vlastnej domény servera
Obrázek: Nastavení vlastní domény serveru

 

Po nastavení vlastní domény serveru je možné změnit i favicon, což je ikona, která se zobrazuje na začátku záložky ve webovém prohlížeči. Pro změnu faviconu přejděte do části Favicon a klepněte na tlačítko Změnit.

Tlačidlo pre zmenu faviconu
Obrázek: Tlačítko pro změnu faviconu

 

Po kliknutí se zobrazí modální okno pro nahrání favicony. Klepnutím na tlačítko Nahrát soubor se otevře okno pro výběr faviconu z počítače. Vyberte ikonu s transparentním pozadím a ve formátu .png nebo .jpg.

Tlačidlo pre nahratie faviconu
Obrázek: Tlačítko pro nahrání favicony

 

Když vyberete ikonu, zobrazí se okno, kde lze oříznout vybranou ikonu. Ikonu potvrdíte klepnutím na tlačítko Potvrdit.

Orezanie ikony a tlačidlo pre orezanie ikony
Obrázek: Oříznutí ikony a tlačítko pro oříznutí ikony

 

Možné konfigurační změny v průběhu používání

Změna základní domény serveru

Během provozu serveru se může vyskytnout potřeba změnit základní doménu serveru. K této doméně je vázána licence, výchozí poštovní doména.

Pro doplnění informací, CDESK/CM server může být současně provozován na dalších doménách, které se nastavují přímo v CDESK prostředí. Bližší popis naleznete v odstavci Přidání další domény serveru.

Před změnou je nutné zvážit jaký typ SSL certifikátu bude provozován k nové doméně. Pokud budete provozovat Let´s Encrypt, nepotřebujete si připravovat nic nad rámec standardních nastavení popsaných v odstavci Průběh instalace CDESK/CM serveru.

Pro změnu základní domény serveru nejprve přejděte do složky s instalací a zadejte příkaz:

ll

Po zadání příkazu se zobrazí následující možnosti:

 • cdesk-server-installnázev_souboru.log
 • cdesk-server-install.sh
 • config-cdesk-server-domain-name.sh
 • config-certificate.sh
 • config-email.sh
 • zip
 • docker-files
 • imap-management.sh
 • outgoing-email-whitelist-settings.sh

Pro změnu hlavní domény serveru zadejte příkaz

./ config-cdesk-server-domain-name.sh

Následně se zobrazí dotaz, zda si přejete pokračovat: Do you wish to continue? (yes/no). Pro pokračování zadejte yes. Potom se zobrazí pole SERVER DOMAIN NAME (current_server_name.com). V závorce se nachází název aktuálního serveru. Nyní zadejte název nové základní domény serveru a volbu potvrďte stisknutím Enter. Následně se zobrazí otázka, zda zadané hodnoty jsou správné: Are these values correct? [yes/no/cancel ]. Pro pokračování zadejte yes. Následně se spustí aktualizace dat. Po tomto je hlavní doména změněna.

Zmena základnej domény servera
Obrázek: Změna základní domény serveru

 

Jelikož došlo ke změně domény, je potřeba znovu vygenerovat licenci podle postupu, který je popsán v odstavci První spuštění a vložení licence pro CDESK/CM server.

 

Změna nasazeného certifikátu za vlastní certifikát

Používaný certifikát lze změnit i během používání serveru. Pro změnu certifikátu přejděte do adresáře, kde se nachází instalační balíček.

cd /název_souboru 

Následně zadejte příkaz pro konfiguraci certifikátu

./config-certificate.sh

Po stisku klávesy Enter se zobrazí menu s těmito možnostmi:

 1. Lets-Encrypt
 2. Custom-purachased-certificate
 3. Self-sogned-certificate
 4. Quit

Zadejte možnost 2 a volbu potvrďte stisknutím klávesy Enter. Následně se zobrazí dotaz, zda si přejete pokračovat: Container reload will be necessary. Do you wish to continue? (yes/no). Pro pokračování zadejte yes a pokračujte stisknutím klávesy Enter. Následně se zobrazí pole pro zadání cesty k .crt a .key souboru. Postup je totožný jako při použití vlastního SSL certifikátu. Postup je popsán v odstavci výše.

Prvý krok pri zmene nasadeného certifikátu
Obrázek: První krok při změně nasazeného certifikátu