CMDB - NASTAVENIA

Obsah stránky

Spoločné nastavenia

Typy prepojenia

Tabuľka obsahuje definované typy prepojenia, ktoré je možné použiť medzi objektami – prepojenia objektov sú popísané v článku CI List. V ľavej časti tabulky sa nachádza názov prepojenia pri väzbe objektu A -> B, v pravej časti zase pri väzbe opačného smeru – objektu B -> A. V prostrednom stĺpci nastavujete smer prepojenia – jednosmerné, alebo obojsmerné.

Každá inštalácia CDESK obsahuje už preddefinovanú sadu používaných prepojení, ktoré v prípade, že nechcete využívať viete vypnúť prepnutím prepínača v stĺpci Stav, do polohy vypnutý , prípadne najpoužívanejšie prepojenia môžete potiahnutím za ikonu  preusporiadať a presunúť ich tak napríklad na vrch zoznamu.

Zoznam prepojení je možné rozšíriť aj o vlastné typy, kliknutím na ikonu  +Pridať. V novom riadku vypíšte názov tohoto prepojenia pre oba smery v jazykových mutáciách zapnutých v Globálne nastavenia->Jazyky. Ak ste riadok pridali omylom, je možné ho odstrániť kliknutím na × – odstrániť prepojenie je možné len v prípade, že ste nastavenia doposiaľ neuložili.

Nastavenie typov prepojení v CMDB
Nastavenie typov prepojení v CMDB

Pre aplikovanie nastavení je ich potrebné Uložiť. Niektoré zmeny nastavení môžu po uložení vyžadovať znovunačítanie stránky (pre obnovenie stránky použite kláves F5, alebo kombináciu CTRL+R).