CDESK Desktop Aplikace – užitečna i pro CDESK GOLD uživatele

 

Tyto nové užitečné funkce budou přínosem i pro uživatele s GOLD licencí, tj. uživatele, kteří mají neomezený přístup na web rozhraní.

Tabulková editace jako v Excelu (vyžaduje CDESK GOLD licenci)

Pomocí tabulkové editace máte možnost přesouvat se a editovat položky tak, jako v Excelu. Funkce tabulkové editace je podporována téměř pro každý modul.

I při tabulkové editaci se můžete setkat s modálními okny, jelikož to vyžaduje formát buňky. Jedná se o případ, kdy buňka obsahuje HTML obsah a samotná tabulka zobrazuje řetězce jako čistý text. K tomu, aby se HTML formátování neztratilo při zadávání a editaci se zobrazí pomocné modální okno.

Tabuľková editácia - Modálne okno - Úprava textu 1
Obrázek: Tabulková editace – Modální okno – Úprava textu 1

Pomocí tlačítka ENTER vstoupíte do položky, kterou chcete upravovat. Klávesa ESC slouží k opuštění položky. Pomocí tlačítka “Uložit” editovaný text uložíte. Klávesová zkratka F2 rovněž umožňuje vstup do popisu v tabulkové editaci.

Za pomoci šipek je možný horizontální a vertikální pohyb v položce po jednotlivých buňkách. Ve vybrané buňce, kterou chcete editovat, stačí začít psát a text se začne přímo doplňovat. Podobnost tabulkové editaci lze přirovnat k Excelu. Pokud se v daném sloupci již podobná hodnota nachází, při psaní pomocí tabulkové editace se opakující obsah paralelně zobrazí při psaní.

Tabuľková editácia
Obrázek: Tabulková editace

Flexibilní filtrace nad každým sloupcem a uložení nastaveného filtru

Další výhodu, kterou CDESK Desktop Client nabízí je filtrování v jakémkoli sloupci. Stačí kliknout na název sloupce a nabídnou se podmínky filtrace.

Filtrovanie v konkrétnom stĺpci
Obrázek: Filtrování v konkrétním sloupci

 

Filtrace nastavené nad sloupci mají vzájemný vztah „AND“. V rámci jednoho sloupce můžete kombinovat „AND“ a „OR“.

AND, OR filter
Obrázek: AND, OR filtr

Nastavení rychlého filtru lze uložit pod tlačítko a tím ho rychle aplikovat v budoucnu. Tlačítko se vytváří přes ikonku nálevky se znakem ‚+‘ v pravé horní části.

Vytvorenie nového filtru
Obrázek: Vytvoření nového filtru

Okamžité vyhledávání údajů v horním vyhledávacím poli současně s psaním

Záznamy lze vyhledávat také pomocí horního vyhledávacího pole. Výsledky se ihned zobrazují během psaní.

Vrchné vyhľadávacie pole
Obrázek: Horní vyhledávací pole

V horním vyhledávacím poli je možnost vyhledávat i přesto, že jsou zapnuty filtrace na jiných místech (levý panel, rychlý filtr nad sloupci). Dosáhnete toho tak, že na konci horního vyhledávacího pole vypnete přepínač, tak se zadaný text vyhledává ve všech dostupných záznamech.

Vrchné vyhľadávacie pole – prepínanie rozsahu vyhľadávania
Obrázek: Horní vyhledávací pole – přepínání rozsahu vyhledávání

Můžete také ovlivňovat rozsah, v jakých polích bude horní vyhledávací políčko vyhledávat. Rozsah vyhledávání nastavíte přes hamburger menu na konci horního vyhledávacího políčka.

Vrchné vyhľadávacie pole – zoznam stĺpcov, v ktorých sa vyhľadáva
Obrázek: Horní vyhledávací pole – seznam sloupců, ve kterých se vyhledává

Pravý panel s náhledem a editací záznamu

Po kliknutí na položku v jakémkoli modulu se zobrazí pravý panel s obsahem vybrané položky ze záznamu. Jednotlivé akce jsou rozepsány níže.

Pravý panel požiadavky
Obrázek: Pravý panel požadavku

Pravý panel umožňuje zobrazení požadavku ve více stupních.

Pravý panel požiadavky 2
Obrázek: Pravý panel požadavku 2

Rychlé funkce na úzkém pravém panelu s tlačítky

Pravý panel umožňuje rychlejší přístup k požadované položce a pohodlnější práci s ní. Prostřednictvím pravého panelu si můžete volit mezi rychlými zkratkami jako je vyrolování požadavku ve dvou stupních a následné zmenšení:

Pravý panel požiadavky – zobrazenia panela
Obrázek: Pravý panel požadavku – zobrazení panelu

Pravý panel kromě ostatních níže zmíněných funkcí umožňuje i přímé otevření modálního okna.

Pravý panel – modálne okno
Obrázek: Pravý panel – modální okno

Následují položky synchronizace, uložení, přidání příspěvku do diskuse, příspěvku pro řešitele, ukončit, přidat plnění, přidat úkol, přidat pracovní příkaz, související požadavky a přílohy.

Diskuse v požadavku

Pravý panel požadavku umožňuje rychlejší přístup do diskuse pomocí tlačítka nebo záložky. Pravý panel rovněž obsahuje funkci otevření modálního okna s diskusí.

Pridať diskusiu pomocou pravého panela v požiadavkách
Obrázek: Přidat diskusi pomocí pravého panelu v požadavcích
Záložky diskusie v pravom panely požiadaviek
Obrázek: Záložky diskuse v pravém panelu požadavků

 

Diskusi lze také otevřít v modálním okně přímo přes pravý panel.

Modrá ikona v diskusii na otvorenie modálneho okna
Obrázek: Modrá ikona v diskusi pro otevření modálního okna

 

Nové způsoby přidávání záznamů

CDESK Desktop Client má několik nových způsobů přidávání záznamů oproti web rozhraní. Jedná se o řádkové přidávání, které je vhodné zejména pro konfigurační Databázi objektů CMDB, Plnění, Úkoly. Pro přidávání s opakováním údajů Vám pomůže způsob řádkového přidávání s přenosem dat z filtru. Zjednodušující je přidávání přes pravý panel. Nejblíže k webovému rozhraní je přidávání přes modální okno. Odlišné způsoby přidávání od webového rozhraní jsou popsány v následujícím textu.

  1. Přidat přes pravý panel
  2. Přidat přes nový řádek přímo v seznamu
  3. Přidat přes nový řádek s použitím filtru
Přidat přes pravý panel

Pokud si nastavíte „Přidat přes pravý panel“, otevře se Vám pravý panel, přes který můžete přidat např. roli.

Pridať cez pravý panel – Úloha
Obrázek: Přidat přes pravý panel – Úloha

Po zvolení „Přidat přes pravý panel“ se panel vyroluje v první úrovni. Za pomoci šipek umístěných pod ikonou „X“, které slouží k opuštění okna, lze úroveň panelu zvětšit nebo zmenšit podle potřeby. Následují tlačítka „Otevřít v modálním okně“, „Synchronizovat“, „Uložit“ a „Smazat“.

Ukážka - Pravý panel – Úloha
Obrázek: Ukázka – Pravý panel – Role
Přidat přes nový řádek přímo v seznamu

Mezi jednu z nejvýhodnějších funkcí, které CDESK Desktop Client nabízí je „Přidat přes nový řádek“. Za pomoci této funkce nepotřebujete otevírat žádná další okna a jednoduše přidáváte a píšete informace přesně tam kam potřebujete, což Vám umožní šetřit čas a práci.

Pridať cez nový riadok – Plnenie
Obrázek: Přidat přes nový řádek – Plnění

Po přidání nového řádku se hned na začátku ukáže políčko synchronizace. Blíže k synchronizaci vysvětlujeme v ďalších typech. Stále se nacházíme v tabulkové editaci, ve které stačí začít hned psát. Přestože se jedná o nový řádek, který je první v pořadí, stále se při psaní textu, který již v daném sloupci existuje, ho automaticky předvyplní.

Pridať cez nový riadok - Plnenie - Nový riadok
Obrázek: Pridať cez nový riadok – Plnenie – Nový riadok

 

Přidat přes nový řádek s použitím filtru

Pokud máte zvolený typ v levém filtru, stačí kliknout po nastavení okna na „Přidat přes nový řádek s použitím filtru“ a jednoduše se přidají řádky, do kterých už jen dopíšete potřebné informace. Nejlépe se tato funkce dá využít, pokud zadáváte objekty v CMDB do konfigurační databáze s určitou stejnou hodnotou.

Pridať cez nový riadok s použitím filtra – Objekty konfiguračnej databázy
Obrázek: Přidat přes nový řádek s použitím filtru – Objekty konfigurační databáze

 

Řádek, který se zobrazí po přidání, lze vyplnit přímým psaním jako v případě možnosti „Přidat přes nový řádek“.

Pridať cez nový riadok s použitím filtra - Objekty konfiguračnej databázy - Nový riadok
Obrázek: Přidat přes nový řádek s použitím filtru – Objekty konfigurační databáze – Nový řádek

Tlačítko máte neustále k dispozici a můžete si ho nastavit dle vlastních potřeb. Díky němu bude vaše práce rychlejší a efektivnější.

Volitelné ukotvení sloupců

Ukotvení sloupců může připomínat excel. Jednou z možností ukotvení sloupce je pomocí přímého kliknutí pravým tlačítkem na libovolný sloupec. Ukotvení sloupců si můžete kdykoli změnit dle vlastního přání.

Ukotvenie stĺpca pomocou "Ukotviť po tento stĺpec"
Obrázek: Ukotvení sloupce pomocí „Ukotvit po tento sloupec“
Ukotvenie stĺpca pomocou "Ukotviť po tento stĺpec" 2
Obrázek: Ukotvení sloupce pomocí „Ukotvit po tento sloupec“ 2
Ukotvenie stĺpca pomocou "Ukotviť po tento stĺpec" 3
Obrázek: Ukotvení sloupce pomocí „Ukotvit po tento sloupec“ 3

Jako další možnost ukotvení sloupců v CDESK Desktop Client máte tuto funkci k dispozici s promptní možností přizpůsobení počtu ukotvených sloupců v levém panelu. Nastavení slouží ke zpříjemnění a zjednodušení práce v prostředí.

Voľné ukotvenie stĺpcov
Obrázek: Volné ukotvení sloupců
Ukotvenie stĺpcov-nastavenia
Obrázek: Ukotvení sloupců-nastavení
Ukotvenie stĺpcov 2
Obrázek: Ukotvení sloupců 2

V požadavcích rychlá orientace za pomoci filtrů v levém panelu

Pomocí filtrů v levém panelu požadavků máte možnost přepnout se jako ve ´složkách´. Vybrali jsme pro Vás výchozí filtry, které budete pravděpodobně nejvíce používat. Měnit se nedají. Pro vlastní sestavu filtrace doporučujeme vytvoření vlastního filtru.

Požiadavky - Ľavý panel filtrovania
Obrázek: Požadavky – Levý panel filtrování