POWER BI MODEL

Microsoft Power BI v prepojení s CDESKom slúži na vytváranie interaktívnych a účelových prehľadov z údajov uložených v CDESK. Uprednostnený spôsob napojenia na CDESK je formou API, v prípade, že máte vlastnú inštaláciu, môžete dáta získavať aj priamo z databázy. 

Ukážka reportu v Power BI
Ukážka reportu v Power BI

S Power BI môžete pracovať vo voľne šíriteľnej verzii Power BI Desktop, alebo v spoplatnenej online verzii, minimálne s licenciou Power BI Pro. V desktopovej verzii vám doporučujeme modely vytvárať, upravovať a pre širšie sprístupnenie používateľom použiť online verziu. Ideálne je aby každý používateľ mal spoplatnenú verziu, ale prostredníctvom funkcie publikovať na web, je možné takéto reporty sprístupniť bezplatne akémukoľvek používateľovi. 

 

Prevzatie a inštalácia aplikácie Power BI Desktop

Softvér Power BI Desktop je určený pre systémy Microsoft Windows. Môžete si ho stiahnuť cez Microsoft Store na tomto odkaze. 

Po stiahnutí softvéru spustite inštaláciu. Na úvod vyberte jazyk inštalácie a následne pokračujte ako pri bežnej inštalácii softvéru na operačnom systéme Microsoft Windows. 

Inštalácia Power BI Desktop
Inštalácia Power BI Desktop

Po nainštalovaní Power BI Desktop môžete na svojom počítači otvárať súbory typu .pbix. 

Prehľadávať zostavy v Súbory
Prehľadávať zostavy v Súbory

Nastavenie pre pripojenie na CDESK

Pre pripojenie modelu .pbix na načítavanie údajov z CDESK servera cez API kliknite na tlačidlo Transformovať údaje, ktoré sa nachádza na hornej lište v časti Domov.  

Tlačidlo Transformovať dáta
Tlačidlo Transformovať dáta

Po kliknutí na toto tlačidlo sa otvorí výber s viacerými možnosťami. Vyberte možnosť Upraviť parametre. 

Tlačidlo pre úpravu parametrov
Tlačidlo pre úpravu parametrov

Následne sa otvorí modálne okno s týmito poľami: 

Modálne okno pre zadanie parametrov pred úpravou údajov
Modálne okno pre zadanie parametrov pred úpravou údajov

Mytoken – zostáva prázdne. Token sa generuje na základe nižšie zadaného prihlasovacieho mena a hesla.  

apiurl adresa servera, na ktorý sa budete pripájať. Adresa musí byť zadaná v tvare: https://servername.domain/ . Pozor, je potrebné, aby konci bol znak / 

Mycompanyld Identifikačné číslo spoločnosti. Ak je toto pole prázdne, dostupné budú všetky prístupné spoločnosti. 

Mymonths – počet mesiacov do minulosti, za ktoré sa budú zobrazovať požiadavky. 

UserLogin – prihlasovacie meno používateľa. 

UserPassw – heslo používateľa. 

RecordsPerPage – počet záznamov na stránke pre stránkovanie. Odporúčané je 200 až 400. 

BussHourStart, BussHourEnd – začiatok a koniec pracovnej doby pre orientačný výpočet doby plnení mimo pracovnej doby. V reportoch priamo v CDESK je tento výpočet presný na základe nastavenej SLA.

2ndLanguage výber jazykových variácií. 

Po nastavení údajov kliknite na tlačidlo OK v pravom dolnom rohu. Následne sa pod hornou lištou sa zobrazí upozornenie: Vo vašich dotazoch čakajú zmeny, ktoré neboli použité. V takom prípade kliknite na tlačidlo Použiť zmeny. 

Publikácia zostavy

Ak budete report .pbix publikovať na web, čím sa sprístupní akémukoľvek používateľovi, je potrebné sa prihlásiť. Pre prihlásenie kliknite na tlačidlo Prihlásiť v pravom hornom rohu. 

Tlačidlo na prihlásenie
Tlačidlo na prihlásenie

Po prihlásení kliknite na tlačidlo Publikovať, ktoré sa nachádza v hornej lište. 

Tlačidlo na publikáciu reportu
Tlačidlo na publikáciu reportu

Po kliknutí sa zobrazí upozornenie, či si prajete uložiť vykonané zmeny. Vyberte možnosť Uložiť. Následne sa zobrazí okno, v ktorom vyberiete umiestnenie reportu. Po výbere cieľovej zložky kliknite na tlačidlo Vybrať. Následne sa zobrazí okno, ktoré vás informuje o priebehu publikácie. Keď je zložka publikovaná, zobrazí sa vám odkaz, pomocou ktorého môžete report otvoriť na webe. 

Odkaz pre otvorenie publikovaného reportu na webe
Odkaz pre otvorenie publikovaného reportu na webe

 

K reportu je tiež možné pristupovať prostredníctvo webovej stránky office.com. Najskôr sa prihláste pomocou svojho Office 365 konta. Po prihlásení, v zozname aplikácii, ktorý sa nachádza v ľavej časti okna, vyberte Power BI. 

Power BI v zozname Office aplikácií
Power BI v zozname Office aplikácií

Po kliknutí sa zobrazia dostupné priečinky, v ktorých sú umiestnené reporty. Po otvorení niektorého z nich sa zobrazí zoznam reportov. V zozname sa nachádzajú dva typy súborov: Zostava, ktorá je označená modrou ikonou a Dátová sada, pri ktorej sa nachádza oranžová ikona. V prípade, že chcete zobraziť hotový report, otvorte súbor typu Zostava. 

Ak by sa pri otváraní reportu vyskytol problém, je potrebné nastaviť prístupy. Pre nastavenie prístupov vyhľadajte súbor typu Dátová sada, ktorý patrí k danému reportu a následne kliknite na ikonu Ďalšie možnosti a vyberte možnosť Nastavenia.

Nastavenia dátovej sady
Nastavenia dátovej sady

Po kliknutí sa otvorí nové okno. Prejdite do časti Prihlasovacie údaje k zdroju dát. Po rozkliknutí sa zobrazí zoznam zdrojov. 

Nastavenie prihlasovacích údajov k zdroji dát
Nastavenie prihlasovacích údajov k zdroji dát

Pri prvom zdroji kliknite na možnosť Upraviť prihlasovacie údaje. 

Úprava prihlasovacích údajov
Úprava prihlasovacích údajov

 

Po rozkliknutí sa zobrazí nové modálne okno. V časti Metóda overenia nastavte možnosť Anonymous. V časti Nastavenie úrovne súkromia pre tento zdroj dát zas vyberte možnosť Organizational. Tiež zaškrtnite možnosť Preskočiť testovacie prepojenie a nakoniec kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa, ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu. 

Konfigurácia prihlasovacích údajov
Konfigurácia prihlasovacích údajov

Tento postup opakujte pre všetky zdroje.