Katalog požadavků - CDESK
 

KATALOG POŽADAVKŮ

Důvody pro používání katalogu požadavků

Katalog požadavků umožňuje zrychlit a zjednodušit zadávání nových požadavků. Dosáhnete toho tak, že si definujete šablony. Tyto šablony vám rozšiřují využití modulu Požadavky pro specifické scénáře. Uvádíme seznam parametrů, které můžete nastavit pro šablonu:

 • Předdefinovaný řešitel, priorita, typ nebo oblast služby, ale také popis, co urychlí proces vyplňování nového požadavku.
 • Přiřazení zákazníka nebo kategorie zákazníků. Díky tomu může každý zákazník používat katalog služeb přizpůsobený jeho potřebám.
 • Nastavení viditelnosti podle pracovních pozic. Díky tomu mohou mít přihlášení uživatelé zobrazeny pouze relevantní šablony, příslušející jejich pracovní pozici.
 • Definování vlastní sady volitelných vlastností. Díky tomu je možné mít přizpůsobený formulář požadavky pro každý scénář použití.
 • Výchozí úkoly, které se vytvoří automaticky se zadáním požadavku a přidělí určeným řešitelům.
 • Šabloně lze přiřadit schvalovací proces.

Ukázka katalogu požadavků na různých platformách

Katalog požadavků přes webový prohlížeč
Katalog požadavků přes webový prohlížeč
Katalog požadavků přes CDESK Klienta na operačním systém Windows
Katalog požadavků přes CDESK Klienta na operačním systém Windows
Katalog požadavků přes CDESK Klienta na operačním systému MacOS
Katalog požadavků přes CDESK Klienta na operačním systému MacOS
Katalog požadavků přes mobilní aplikaci CDESK spuštěnou na operačním systému iOS
Katalog požadavků přes mobilní aplikaci CDESK spuštěnou na operačním systému iOS
Katalog požadavků přes mobilní aplikaci CDESK spuštěnou na operačním systému Android
Katalog požadavků přes mobilní aplikaci CDESK spuštěnou na operačním systému Android

Zadání požadavku přes katalog požadavků

Nový požadavek z katalogu vytvoříte v Požadavky → Seznam požadavků, kliknutím na tlačítko +Přidat z katalogu. Více informací o vytváření požadavků z katalogu naleznete v textu Práce s požadavkem – operátor.

Tlačítko pro vytvoření nového požadavku z katalogu požadavků
Tlačítko pro vytvoření nového požadavku z katalogu požadavků

Založení stromu dlaždic pro katalog požadavků

Abyste mohli vytvářet požadavky přes katalog požadavků, nejprve musíte v Globální nastavení → Požadavky → Katalog požadavků vytvořit dlaždice. Postup k tomu naleznete ZDE.

Příklad stromu dlaždic katalogu požadavků
Příklad stromu dlaždic katalogu požadavků

Následně v Požadavky → Šablony požadavků definujte novou šablonu. Po vyplnění základních údajů přejděte do záložky Katalog požadavků, kde šablonu připojíte na dlaždici. Na záložce Přiřazené společnosti nastavte, pro kterého zákazníka bude daná šablona dostupná. Nemusíte vybírat konkrétního zákazníka, ale šablonu můžete naráz přiřadit více zákazníkům stejného typu. Podrobnosti k vytváření šablon jsou popsány v následujícím textu.

Vytvoření šablony ke dlaždicím

Novou šablonu založíte přes Seznam šablon požadavků. Ten se nachází v Požadavky → Katalog požadavků, pokud je katalog požadavků zapnutý v Globální nastavení → Požadavky → Katalog požadavků.

Seznam šablon v katalogu požadavků
Seznam šablon v katalogu požadavků

Pre vytvorenie novej šablóny slúži tlačidlo  +Pridať záznam . Otvorí sa formulár pre vytvorenie nového záznamu. Nasleduje výpis polí, pričom krížikom # sú označené tie, ktoré je možné zapnúť voliteľne. Povinné položky sú označené symbolom •.

Pro vytvoření nové šablony slouží tlačítko +Přidat záznam. Otevře se formulář pro vytvoření nového záznamu. Následuje výpis polí. Křížkem # jsou označena ty, které lze zapnout volitelně. Povinné položky jsou označeny symbolem •.

Základné údaje

Název požadavku* – název, pod kterým bude šablona zobrazena v katalogu požadavků a zároveň bude použit jako název požadavku vytvořeného z katalogu (s možností změny)

Popis požadavku – použije se jako popis požadavku vytvářeného z katalogu (s možností změny)

Poznámka – textové pole pro vložení poznámky k požadavku

Schvalovací pravidlo – pokud potřebujete, aby požadavky vytvořené z této šablony podléhaly schvalování, vyberte z číselníku nabízená schvalovací pravidla. Nabízejí se pouze ta pravidla, která patří do skupiny pravidel Schvalovací proces. Schvalování začátku realizace zákazníkem a Dynamické schvalování požadavku na základě doplňkových vlastností. Pokud se nenabízí žádná pravidla, pravidlo vytvoříte v Schvalování → Schvalovací procesy.

#Typ požadavku – nabízí pro výběr typy požadavků, definovaných v Globální nastavení → Požadavky → Typy a oblasti služby požadavku, kde je zároveň možné toto pole zapnout. Při zadávání nové šablony lze také nastavit, zda bude tento parametr v šabloně a v požadavku editovatelný, editovatelný operátorem, nebo nebude editovatelný nikým.

Nová šablona katalogu požadavků
Nová šablona katalogu požadavků

#Oblast služby

Následující nastavení se zobrazují, pouze pokud je v Globální nastavení → Požadavky → Typy a oblasti služby požadavku zapnuta volba oblastí služby požadavku.

#Omezit výběr oblastí

 • Bez omezení – požadavek vytvořený z této šablony nebude mít omezený výběr oblastí služeb. Na požadavku budou dostupné všechny oblasti služeb, které jsou definovány v Globální nastavení → Typy a oblasti služby.
 • Omezit na vyjmenované oblasti – na požadavku vytvořeném z této šablony budou dostupné pouze vybrané oblasti. K vybrané oblasti lze vybrat i 2. úroveň oblasti. Vybranou oblast můžete odebrat klepnutím na ikonu X vedle názvu oblasti služby.

Při zadávání nové šablony lze nastavit, zda bude tento parametr v šabloně a v požadavku editovatelný, editovatelný operátorem, nebo nebude editovatelný nikým.

#Výchozí oblast – vybraná oblast / 2. úroveň bude předvyplněna na požadavku. Toto nastavení je dostupné bez ohledu na to, zda je nebo není omezen výběr oblastí služeb požadavků. Pokud není výběr oblastí služeb omezen, jako výchozí oblast můžete nastavit jakoukoli oblast služby, která je definována v CDESKu. Pokud je výběr oblastí služeb omezen, jako výchozí oblast můžete nastavit pouze vyjmenované oblasti.

Nastavení oblastí služeb požadavku na šabloně požadavky
Nastavení oblastí služeb požadavku na šabloně požadavky
Vlastnosti

Priorita• – priority požadavku lze zapnout v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky. Výběr priority bude mít vliv na termíny požadavku, pokud je definována SLA. Lze také nastavit, zda bude tento parametr v šabloně a v požadavku editovatelný, editovatelný operátorem, nebo nebude editovatelný nikým.

#Řešitelská skupina• – tato možnost se zobrazuje pouze pokud je zapnuta funkce Omezit výběr řešitele podle řešitelské skupiny. Vybraná řešitelská skupina bude předvyplněna na požadavku vytvořeném z této šablony. Lze nastavit, zda bude tento parametr v šabloně a v požadavku editovatelný, editovatelný operátorem, nebo nebude editovatelný nikým.

Řešitel• – výběr řešitele požadavku. Máte-li aktivovanou funkci Omezit výběr řešitele podle řešitelské skupiny, budou se nabízet pouze řešitelé z vybrané řešitelské skupiny. V takovém případě výběr řešitele není povinný. Lze také nastavit, zda bude tento parametr v šabloně a v požadavku editovatelný, editovatelný operátorem, nebo nebude editovatelný nikým.

Upřednostnit řešitele  

 • Ze šablony – při vytváření požadavku se na požadavku předvyplní řešitel, který je nastaven na šabloně
 • Z nastavení k oblasti služby – při vytváření požadavku se na požadavku předvyplní řešitel, který je přiřazen vybrané oblasti služby.

Změnit po zmeškání odezvy na – v případě, že přidělený řešitel, nebo kterýkoli z řešitelů v přidělené skupině řešitelů zmešká termín odezvy požadavku, bude požadavek přiřazen jinému řešiteli či skupině. Pokud se po zmeškání termínu odezvy nemá požadavek přiřadit jinému řešiteli, ponechte prázdné. Toto pole lze zapnout v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky. Lze také nastavit, zda bude tento parametr v šabloně a v požadavku editovatelný, editovatelný operátorem, nebo nebude editovatelný nikým.

Pomocní řešitelé – k aktuálnímu řešiteli požadavku je možné přidat další, tzv. pomocné řešitele. Tito pomocní řešitelé, nebo skupiny řešitelů, budou mít přístup k editaci požadavku a současně budou notifikováni o změnách. Pole Pomocní řešitelé, lze zapnout v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky v obecných nastaveních. Ve sloupci Editování parametrů lze nastavit možnost změny polí v požadavku. Také lze nastavit, zda bude tento parametr v šabloně a v požadavku editovatelný, editovatelný operátorem, nebo nebude editovatelný nikým.

Odpovědná osoba – k požadavku lze nastavit odpovědnou osobu, která může například rozhodnout o realizaci požadavku. Pole Odpovědná osoba lze zapnout v Globální nastavení → Požadavky → Požadavky v obecných nastaveních. Ve sloupci Editace parametrů lze nastavit možnost změny polí v požadavku. Také lze nastavit, zda bude tento parametr v šabloně a v požadavku editovatelný, editovatelný operátorem, nebo nebude editovatelný nikým.

Nastavení vlastnosti šablony požadavku
Nastavení vlastnosti šablony požadavku
Doplňkové vlastnosti na šabloně požadavky

Pro každou šablonu lze definovat vlastní sadu doplňkových vlastností, což umožňuje přizpůsobit vytváření požadavků různým scénářům a významně také urychlí vytváření požadavku vyplňováním pouze těch polí, která jsou pro daný scénář relevantní. Pro přidání doplňkových vlastností slouží tlačítko +Přidat vlastnosti. Práce s volitelnými vlastnostmi je popsána v článku Doplňkové vlastnosti.

Přidání doplňkových vlastností na šablonu

Doplňkovou vlastnost přidáte klepnutím na tlačítko +Přiradit vlastnost. Po kliknutí se otevře nové okno se seznamem doplňkových vlastností, které definujete pod modulem CMDB. U každé vlastnosti se nachází zaškrtávací políčko, pomocí kterého požadovanou vlastnost označíte. Označené vlastnosti přidáte pomocí tlačítka Přidat vybrané.

Pokud seznam neobsahuje vlastnost, kterou požadujete, můžete ji definovat přímo v okně pro výběr vlastností pomocí tlačítek +Rychlé přidání vlastností a +Složená vlastnost. Volbou možnosti +Rychlé přidání  vlastností vytvoříte základní vlastnost. Tlačítkem Složená vlastnost přidáváte složenou vlastnost, která obsahuje více základních vlastností.

Přidání doplňkových vlastností na šablonu
Přidání doplňkových vlastností na šablonu

Nastavení doplňkových vlastností na šabloně požadavku

Vybrané doplňkové vlastnosti se zařadí do seznamu Doplňkové vlastnosti. Vlastnosti budou ve formuláři požadavku v takovém pořadí, v jakém jsou seřazeny v tomto seznamu. Pořadí položek můžete měnit tažením za . Nad seznamem se nachází panel pro vyhledávání. Doplňkové vlastnosti, které jste již přidali a nepřejete si je používat, smažete tlačítkem .

Také můžete nastavit, jakým způsobem se vlastnosti budou zobrazovat a vyplňovat.

Nastavení doplňkových vlastností na šabloně požadavku
Nastavení doplňkových vlastností na šabloně požadavku

Zobrazit sbalenou – při zaškrtnutí možnosti Zobrazit sbalenou se ve formuláři požadavku nezobrazí celá vlastnost, ale pouze zaškrtávací políčko. Vlastnost se rozbalí, po zaškrtnutí tohoto políčka.

Povinná položka – při zaškrtnutí možnosti Povinná položka bude daná vlastnost ve formuláři požadavku označena jako povinná. Požadavek nebude možné uložit, dokud danou vlastnost nevyplníte.

Více hodnot – při zaškrtnutí možnosti Více hodnot budete moci danou vlastnost vyplnit vícekrát. V políčku limit můžete tento počet omezit.

Podléhá schvalování – umožňuje nastavit schvalování na vybranou doplňkovou vlastnost.

Provázání šablony s dlaždicí

Šablonu přiřadíte ke dlaždici v záložce Katalog požadavků. Záložka obsahuje seznam dlaždic katalogu požadavků. Dlaždice se definují v Globální nastavení → Požadavky → Katalog požadavků. Zaškrtnutím vyberete, pro které dlaždice bude daná šablona dostupná.

Záložka Katalog požadavků
Záložka Katalog požadavků

Přiřazené společnosti

Aby bylo možné šablonu uložit, je nutné jí nejprve přiřadit zákazníky – buď výběrem kategorií zákazníka nebo jednotlivě, výběrem konkrétních zákazníků ze seznamu v pravé polovině okna. Pro zúžení výběru nabízených zákazníků nebo vyhledání konkrétního zákazníka slouží vyhledávací pole nad seznamem. Šablona tak bude v katalogu služeb dostupná pouze přiřazeným zákazníkům.

Nová šablona katalogu požadavků – přiřazení zákazníků
Nová šablona katalogu požadavků – přiřazení zákazníků
Viditelnost podle pracovních pozic

Katalog služeb lze odlišit nabídkou šablon i podle pracovních pozic, které je možné definovat v Globální nastavení → Pracovní pozice → Definování pracovních pozic. Viditelnost se upravuje kliknutím na ikony ve sloupci :

– uživatelé vidí šablonu v katalogu požadavků

– uživatelé nemají možnost vidět šablonu v seznamu požadavků.

Pracovní pozice se uživatelům přiřazuje v Oprávnění a přístupy → Uživatelé. Možnost určení viditelnosti požadavku je vhodná například pro vytváření požadavků, které mají být přístupné například pouze vyšším řídícím pracovníkům. Požadavek můžete přiřadit i řešitelské skupině.

Vytvářenou šablonu přidáte do katalogu kliknutím na  Uložit .

Nová šablona katalogu požadavků – viditelnost dle pracovních pozic
Nová šablona katalogu požadavků – viditelnost dle pracovních pozic
Nastavení automatického generování úloh

Automatické generování úkolů se realizuje po založení požadavku přes šablonu, ve které jsou úkoly definovány. Úkoly lze podmíněně vytvářet na základě určitých vlastností, ale pouze v momentě vytváření požadavku. Spouštění jednoho úkolu nezávisí na splnění jiných úkolů. Takové rozšířené možnosti poskytují pracovní příkazy popsané ZDE.

Záložka Úkoly se zpřístupní po uložení šablony v případě, že je v Globální nastavení → Úkoly zapnut modul úlohy.

Novou úlohu přidáte klepnutím na tlačítko +Přidat úlohu v pravém horním rohu. Po kliknutí se otevře nové okno.

Úkoly na šabloně požadavky
Úkoly na šabloně požadavky

Záznam z katalogu požadavků – název šablony, ke které má být úloha přiřazena

Název – název úlohy, pod kterým se zobrazí v seznamu úloh. Zároveň název vygenerovaného úkolu pro řešitele

Popis – popis úlohy

Výchozí řešitel – určení kdo bude řešitelem vygenerovaného úkolu. Může jít i o skupinu řešitelů

Termín splnění – může být stejný jako termín ukončení požadavku, nebo je možné určit lhůtu splnění v hodinách nebo dnech

Vytvoření úkolu – vyberte, za jakých okolností se bude úkol generovat

 • Při vytvoření požadavku – po vytvoření nového požadavku přes katalog služeb se tento úkol vygeneruje a přiřadí určenému řešiteli
 • Při splnění určených podmínek – úkol se vygeneruje po splnění určených podmínek. Pokud si určíte více podmínek, úkol se vygeneruje pouze po splnění všech. Pro generování úkolu po splnění alespoň jedné z podmínek, musí být pro každý z nich vytvořen samostatný úkol. Podmínky lze vytvářet z volitelných vlastností uvedených v základních údajích šablony, a to pouze těchto typů:     -> zaškrtávací pole (checkbox) – možnost volby podmínky dle stavu zapnutí, nebo vypnutí
       -> vlastní číselník (custom enum) – možnost volby podmínky dle hodnot definovaných ve vlastním číselníku, použitém v dané volitelné vlastnosti

Úlohu přiřadíte k šabloně kliknutím na tlačítko  Uložit . Klepnutím na tlačítko  Zrušit  se okno zavře bez přidání úlohy.

Přidávání nového úkolu na šablonu požadavků
Přidávání nového úkolu na šablonu požadavků
Nastavení automatického generování pracovních příkazů

Automatické generování pracovních příkazů se realizuje po založení požadavku přes šablonu, ve které jsou definovány pracovní příkazy. Vytvořené pracovní příkazy se mohou vzájemně ovlivňovat sériově-paralelně. Odstartování určitého příkazu může záviset na ukončení předchozích příkazů.

Schematické znázornění sériově-paralelního řazení pracovních příkazů
Schematické znázornění sériově-paralelního řazení pracovních příkazů

Záložka Pracovní příkazy se objeví až po uložení šablony. V případě, že je v Globální nastavení → Pracovní příkazy zapnuta. Tady lze definovat pracovní příkazy, které se mají automaticky vygenerovat a přiřadit řešitelům při vytvoření požadavku.

Seznam pracovních příkazů na šabloně požadavky
Seznam pracovních příkazů na šabloně požadavky

Nový pracovní příkaz přidáte pomocí tlačítka . Po kliknutí se otevře nové okno.

Šablona požadavku – toto pole je předvyplněno názvem šablony, na kterou přidáváte pracovní příkaz. Název v tomto poli nelze měnit.

Šablona pracovního příkazu – z číselníku vyberte šablonu pracovního příkazu. Vybraná šablona poslouží jako předloha při automatické tvorbě pracovních příkazů k požadavku, který bude vytvořen z této šablony požadavků (to zahrnuje i generování pracovního příkazu na základě doplňkové vlastnosti, nebo určité hodnoty doplňkové vlastnosti). Pokud číselník neobsahuje žádné šablony pracovních příkazů, musíte je vytvořit v Požadavky → Šablony pracovních příkazů.

Generování pracovního příkazu – vyberte podmínku, na jejímž základě se bude pracovní příkaz generovat. Číselník obsahuje tyto možnosti:

 • Nevytvářet automaticky – pracovní příkaz se nevytvoří automaticky. V takovém případě ho musíte zadat manuálně.
 • Automaticky – pracovní příkaz se vytvoří automaticky po vytvoření požadavku z této šablony. Pracovní příkaz bude vytvořen na základě nastavené šablony pracovního příkazu.
 • Po vyplnění doplňkové vlastnosti – pracovní příkaz se vytvoří automaticky po vyplnění vybraných doplňkových vlastností. Výběrem této možnosti se zpřístupní pole pro nastavení podmínek generování. CDESK nabízí následující možnosti:
  •      -> Alespoň jedna podmínka – pro vygenerování pracovního příkazu stačí, pokud vyplníte jednu doplňkovou vlastnost umístěnou na požadavku.
        -> Všechny podmínky – pro vygenerování pracovního příkazu je třeba vyplnit všechny doplňkové vlastnosti.
Nastavení generování pracovního příkazu na šabloně požadavku
Nastavení generování pracovního příkazu na šabloně požadavku

Doplňkové vlastnosti, které podmiňují generování pracovního příkazu se nacházejí v seznamu níže. Jedná se o doplňkové vlastnosti, které jsou přidány na danou šablonu požadavku. Jde-li o složenou vlastnost, do seznamu bude zařazena každá vlastnost, kterou daná složená vlastnost obsahuje. Pokud si nepřejete, aby některá z doplňkových vlastností ovlivňovala generování pracovního příkazu, klikněte na ikonu , vedle názvu doplňkové vlastnosti. Takto označená doplňková vlastnost ale stále zůstane na šabloně požadavku. Klepnutím na ikonu doplňkovou vlastnost vrátíte do seznamu vlastností, které mají vliv na generování pracovního příkazu.

Doplňkové vlastnosti na pracovním příkazu, které mohou mít vliv na generování pracovního příkazu
Doplňkové vlastnosti na pracovním příkazu, které mohou mít vliv na generování pracovního příkazu
 • Nastavení konkrétní hodnoty doplňkové vlastnosti – pracovní příkaz se vytvoří automaticky po vyplnění konkrétních hodnot vybraných doplňkových vlastností. Výběrem této možnosti se zpřístupní pole pro nastavení podmínek generování. CDESK nabízí tyto možnosti:     -> Alespoň jedna podmínka – pro vygenerování pracovního příkazu stačí, pokud vyplníte jednu doplňkovou vlastnost umístěnou na požadavku.
       -> Všechny podmínky – pro vygenerování pracovního příkazu je třeba vyplnit všechny doplňkové vlastnosti.
Nastavení, aby se pracovní příkaz generoval po nabytí určitých hodnot doplňkových vlastností
Nastavení, aby se pracovní příkaz generoval po nabytí určitých hodnot doplňkových vlastností

Doplňkové vlastnosti, které podmiňují generování pracovního příkazu se nacházejí v seznamu níže. Jedná se o doplňkové vlastnosti, které jsou přidány na danou šablonu požadavku. Jde-li o složenou vlastnost, do seznamu bude zařazena každá vlastnost, kterou daná složená vlastnost obsahuje. Pokud si nepřejete, aby některá z doplňkových vlastností ovlivňovala generování pracovního příkazu, klikněte na ikonu , vedle názvu doplňkové vlastnosti. Takto označená doplňková vlastnost ale stále zůstane na šabloně požadavku. Klepnutím na ikonu doplňkovou vlastnost vrátíte do seznamu vlastností, které mají vliv na generování pracovního příkazu.

Vedle každé doplňkové vlastnosti se nachází pole pro zadání konkrétní hodnoty, při které bude pracovní příkaz vygenerován. V závislosti na druhu základní vlastnosti lze nastavit následující hodnoty:

 • Čas – po kliknutí se otevře okno, kde nastavíte čas
 • Čas a datum – po kliknutí se otevře okno, kde nastavíte datum a čas
 • Checkbox – nabízí možnosti: Stav zapnutí / Stav vypnutí
 • Číslo – do pole můžete zadat pouze celé číslo bez desetinné čárky
 • Datum – po kliknutí se otevře okno pro nastavení data
 • Desetinné číslo – do pole můžete zadat desetinné číslo
 • Hyperlink – nelze nastavit, aby vlastnost typu Hyperlink měla vliv na generování pracovního příkazu. Proto se v seznamu nenachází
 • IP adresa – do pole můžete zadat IP adresu ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx
 • IP rozsah – do pole můžete zadat IP rozsah ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx – xxx.xxx.xxx.xxx
 • Počítadlo – můžete nastavit konkrétní hodnotu k vybranému datu. Zadat můžete pouze celé číslo bez desetinné čárky
 • Soubor – k této vlastnosti se nenastavují žádné specifické parametry. Pracovní příkaz bude automaticky vygenerován po přiložení souboru k požadavku
 • Textové pole – do pole můžete zadat libovolné znaky. Maximální počet znaků je 65 535.
 • Textové pole s formátováním – do pole můžete zadat libovolné znaky. Maximální počet znaků je 65 526 znaků
 • Textové políčko – do pole můžete zadat libovolné znaky. Maximální počet znaků je 255 znaků
 • Třístavový checkbox – nabízí možnosti: Stav zapnutí / Stav vypnutí
 • Vazba – můžete vybrat jednu hodnotu z číselníku. Obsah číselníku se liší v závislosti na typu vazby. Pokud jde například o vazbu na společnosti, číselník bude obsahovat společnosti registrované v CDESKu.
 • Vlastní číselník – můžete vybrat jednu hodnotu z vybraného číselníku.

Nastavení pracovního příkazu uložíte pomocí tlačítka  Uložit  v pravém dolním rohu okna. Klepnutím na tlačítko Zrušiť okno zavřete bez uložení provedených změn

Nastavení sériově-paralelního řazení pracovních příkazů

Pomocí ikony můžete nastavit, aby byl příkaz aktivován až po dokončení vybraných příkazů. Klepnutím na ikonu se ve sloupci Provést po ukončení příkazů zpřístupní tlačítko pro výběr příkazů, které jsou umístěny na této šabloně. Výběr potvrdíte kliknutím na ikonu .

Nastavení sériově-paralelního řazení pracovních příkazů na šabloně požadavky
Nastavení sériově-paralelního řazení pracovních příkazů na šabloně požadavky
Sériovo-paralelné radenie pracovných príkazov na šablóne požiadavky
Sériovo-paralelné radenie pracovných príkazov na šablóne požiadavky
Automaticky vygenerované pracovní příkazy na požadavku
Automaticky vygenerované pracovní příkazy na požadavku
Nastavení schvalování požadavku prostřednictvím doplňkové vlastnosti na šabloně

Schvalování požadavku prostřednictvím doplňkových vlastností bude možné, pokud na šabloně nastavíte schvalovací pravidlo příslušející do skupiny Dynamické schvalování požadavku na základě doplňkových vlastností. Pokud takové pravidlo nemáte ještě vytvořeno, založíte ho ve Schvalování → Pravidla schvalování.

Schvalování podle vybrané vlastnosti je přístupné při zaškrtnutí možnosti Podléhá schvalování. Klepnutím na ikonu , se otevře okno pro nastavení schvalovacího procesu.

Bez předvoleného schvalovatele pro vlastnost – při zaškrtnutí ikony vypnete možnost vybírat výchozího schvalovatele. Pokud je výchozí schvalovatel vypnut , položky, které nebudou nastaveny nebudou podléhat schvalování. Je-li zapnut, níže se nachází pole, ve kterém můžete vybrat uživatelskou skupinu nebo uživatele s oprávněním schvalovat. Pokud nastavíte výchozího schvalovatele a níže pro jednotlivé položky číselníku nastavíte jiné schvalovatele, položky bude schvalovat ten uživatel, který je nastaven jako výchozí schvalovatel a také schvalovatelé nastavení k jednotlivým položkám. Toto nastavení platí pouze pro číselníky. U jiných vlastností není možné nastavit schvalovatele pro jednotlivé položky zvlášť.

Nastavení výchozího schvalovatele pro doplňkovou vlastnost
Nastavení výchozího schvalovatele pro doplňkovou vlastnost

Pokud se jedná o složenou vlastnost, můžete výchozího schvalovatele nastavit na celou vlastnost a také na každou vlastnost zvlášť.

Nastavení výchozího schvalovatele na celou složenou vlastnost, a zvláště i na jednotlivé vlastnosti
Nastavení výchozího schvalovatele na celou složenou vlastnost, a zvláště i na jednotlivé vlastnosti

Políčka vlastností

KO – Vlastnost, která má zaškrtnutou možnost KO, bude ve schvalovacím procesu umístěna na první místo do první etapy schvalování. Schvalovací proces se vygeneruje na všechny schvalovatele nastavené na vlastnosti, ale oznámení zatím odejde pouze těm schvalovatelům, kteří jsou nastavení na vlastnosti označené jako KO. Ostatní schvalovatelé na vlastnosti budou o schvalovacím procesu seznámeni až když bude KO vlastnost schválena. KO vlastnost je schválena až když se všichni schvalovatelé na KO položce vyjádří kladně. Pokud alespoň jeden a více uživatelů vlastnost neschválí, vlastnost nebude schválená bez ohledu na vyjádření zbývajících schvalovatelů.

KO Vlastnost
KO Vlastnost

Políčko a hodnoty bez výchozího schvalovatele – při zaškrtnutí této možnosti daná vlastnost nebude mít výchozího schvalovatele.

Použít výchozího schvalovatele z vlastností – při zaškrtnutí této možnosti, daná vlastnost bude mít stejného výchozího schvalovatele jako celá vlastnost. Toto nastavení má význam zejména při složené vlastnosti.

Nastavení, aby vlastnosti měly stejného výchozího schvalovatele, jako je na celé vlastnosti
Nastavení, aby vlastnosti měly stejného výchozího schvalovatele, jako je na celé vlastnosti

Vlastní výchozí schvalovatel – při zaškrtnutí této možnosti, daná vlastnost bude mít vlastního výchozího schvalovatele. Toto nastavení má význam zejména při složené vlastnosti.

Nastavení schvalování pro každou položku číselníku zvlášť

Pomocí tlačítka +Přidat položku z číselníku  můžete vybrat z číselníku položku, která bude podléhat jinému než výchozímu schvalovateli. Pokud například výchozí schvalovatel neschválí vlastnost, ale schvalovatel na konkrétní položce z číselníku schválí pouze tuto položku, schválena bude pouze tato položka. Požadavek bude částečně schválen.

Klepnutím na tlačítko +Přidat položku z číselníku  se otevře v okně, kde vyberete položku z číselníku. Následně se zpřístupní tyto možnosti:

Hodnota nepodléhá schvalování – vybraná hodnota nebude podléhat schvalování.

Vybraná hodnota z číselníku nepodléhá schvalování
Vybraná hodnota z číselníku nepodléhá schvalování

Použít vlastního schvalovatele – vyberte schvalovatele / skupinu schvalovatelů pro danou položku.

Nastavení schvalovatele pro vybranou hodnotu z číselníku
Nastavení schvalovatele pro vybranou hodnotu z číselníku

Nastavení aplikujete pomocí tlačítka Nastaviť. Volbou možnosti Zrušit  okno zavřete bez použití nastavení.