JIRA Konektor

Výhody používání JIRA konektoru

JIRA konektor rozšiřuje možnosti použití CDESKu v IT firmách, ale i jiných společnostech využívajících služeb programátorů. Umožňuje totiž propojení se softwarem JIRA, který je určen k organizaci programátorské práce a řízení projektů. Díky tomuto propojení lze propojit CDESK požadavek se stávajícím JIRA úkolem, nebo vytvořit přímo z požadavku nový úkol.

V současnosti je propojení plně funkční s JIRA nainstalovanou na lokálním serveru. Spojení s cloudovou verzí JIRA dopracujeme na základě poptávky.

Nastavení propojení CDESKu a JIRA

Přidání JIRA konektoru v CDESKu a aktivace JIRA REST API

Aby bylo možné JIRA konektor používat, je třeba ho nejprve přidat a nakonfigurovat. Pro přidání JIRA konektoru přejděte do Globální nastavení → Konektory, API a následně klikněte na tlačítko +Přidat konektor.

Tlačidlo pre pridanie konektoru
Obrázek: Tlačítko pro přidání konektoru

Po kliknutí se zobrazí okno s výběrem typu konektoru. Zvolte možnost JIRA. Pro pokračování klikněte na tlačítko ->Pokračovat.

Výber typu konektora
Obrázek: Výběr typu konektoru

Následně se zobrazí formulář pro konfiguraci konektoru, který obsahuje tato pole:

Formulár pre konfiguráciu JIRA konektoru
Obrázek: Formulář pro konfiguraci JIRA konektoru

Typ konektoru – při přidávání JIRA konektoru se v poli se automaticky předvyplní JIRA (Jira software). Toto nastavení nelze měnit.

Název – název, pod kterým se konektor bude zobrazovat v seznamu konektorů.

Zapnuto – aby bylo možné konektor používat, uveďte přepínač do polohy zapnuto .

Výchozí projekt – toto pole se zobrazí až po synchronizaci JIRA a CDESKu. Umožňuje nastavit, který projekt bude předvyplněn při zadávání nové JIRA úlohy z požadavku. Tento projekt bude také přednastaven ve filtru a při propojování požadavku se stávající JIRA úkolem.

Výchozí filtr pro stav – toto pole se zobrazí až po synchronizaci JIRA a CDESKu. Umožňuje nastavit, které JIRA úlohy podle stavu se budou ve výchozím nastavení zobrazovat v seznamu při přepojování požadavku se stávajícím JIRA úkolem.

JIRA REST API

Aby bylo možné CDESK JIRA konektor používat, je třeba do vašeho JIRA serveru nainstalovat dodatečné knihovny. Ty lze stáhnout kliknutím na tlačítko Cdesk Jira plugin. Slouží k tomu, aby CDESK server dokázal komunikovat se systémem JIRA.

Následně v části Přihlašovací údaje vyplňte adresu JIRA serveru, číslo portu (standardně se používá 443) a jméno a heslo administrátora pro přihlášení do JIRA. Po vyplnění údajů se zpřístupní tlačítko Test připojení. Po kliknutí se ve formuláři zpřístupní další pole pro spárování CDESK účtů a JIRA uživatelů. Zároveň se přepínač vedle tlačítka uvede do polohy zapnuto , což signalizuje, že synchronizace proběhla úspěšně.

Mapování JIRA účtů a CDESK uživatelů

Propojení CDESK uživatelů s JIRA účty je možné na záložce Uživatelé. Uživatel, který nebude mít svůj CDESK účet propojený s JIRA účtem, nebude možné z CDESKu vytvářet nové JIRA úlohy a ani propojovat požadavky se stávajícími JIRA úkoly.

Záložka Používatelia v JIRA konektore
Obrázek: Záložka Uživatelé v JIRA konektoru

Po úspěšné synchronizaci se v záložce zobrazí seznam všech uživatelů JIRA. V pravém horním rohu je umístěn nástroj umožňující listovat mezi jednotlivými stránkami seznamu. Konkrétního uživatele lze vyhledat pomocí pole pro vyhledávání.

Pro propojení s uživatelem v CDESKu klikněte na ikonu  na konci řádku uživatel, kterého chcete propojit a následně ve sloupci Cdesk uživatel vyberte požadovaného uživatele.

Nastavení uložíte kliknutím na ikonu , která se nachází na konci řádku uživatele.

Prepojenie JIRA účtu s CDESK používateľom
Obrázek: Propojení JIRA účtu s CDESK uživatelem

 

Pokud potřebujete nastavený odkaz upravit, klikněte na ikonu na konci řádku daného uživatele. Následně se zobrazí pole jako při nastavování propojení účtů, přičemž můžete vybrat nového CDESK uživatele. V případě, že chcete odkaz odstranit, klepněte na ikonu .

Odstránenie prepojenia medzi JIRA kontom a CDESK používateľom
Obrázek: Odstranění propojení mezi JIRA účtem a CDESK uživatelem
Výběr společností pro párovaní JIRA úkolů

Propojování s JIRA úkoly je možné pouze na požadavcích zákazníků, kteří jsou vybráni na záložce Společnosti v JIRA konektoru. Pro přiřazení společnosti klikněte na tlačítko + Přidat společnost.

Tlačidlo pre pridanie spoločnosti medzi priradené spoločnosti
Obrázek: Tlačítko pro přidání společnosti mezi přiřazené společnosti

Po kliknutí se zobrazí seznam společností, které jsou registrovány v Adresář -> Společnosti. SSpolečnost vyberete kliknutím na její název, a poté se zařadí do seznamu přiřazených společností. Společnost může mít přiřazeno pouze jedno JIRA prostředí. CDESK požadavky vázané na společnost budou mít přístup k přiřazenému JIRA prostředí.

Zoznam priradených spoločností na záložke Spoločnosti v JIRA konektore
Obrázek: Seznam přiřazených společností na záložce Společnosti v JIRA konektoru

V případě, že potřebujete společnost ze seznamu odebrat, klikněte na ikonu na konci řádku dané společnosti.

Ikona pre odstránenie zo zoznamu priradených spoločností
Obrázek: Ikona pro odstranění ze seznamu přiřazených společností
Mapování JIRA projektů s CDESK zakázkami

CDESK JIRA konektor umožňuje přenést plnění z CDESKu do worklogu JIRA. To se zajistí propojením JIRA úlohy s účetními položkami pod zakázkami. Plnění, která mají propojení přes účetní položku na JIRA úlohu, budou synchronizována do worklogu. Abyste toho dosáhli, je třeba propojit JIRA projekty s CDESK zakázkami a také je potřeba zapnout párování JIRA úkolů s účetními položkami.

Propojení JIRA projektů se zakázkami se nastavuje na záložce Projekty v JIRA konektoru.

Záložka Projekty v JIRA konektore
Obrázek: Záložka Projekty v JIRA konektoru

V horní části záložky se nachází přepínač Povolit párování JIRA úloh s účetními položkami zakázky. Uvedením přepínače do polohy zapnuto se zajistí, že pokud plnění mají nastavenou stejnou účetní položku jako je na propojené zakázce, čas zapsaný na těchto plněních se bude přenášet i do worklogu JIRA úkolu. V případě, že vypínač je uveden v poloze vypnuto , takový přenos nebude fungovat.

V záložce se po synchronizaci načtou všechny JIRA projekty. Pro vytvoření nové CDESK zakázky, která bude propojena s JIRA projektem, klikněte na ikonu menu na konci řádku daného projektu a vyberte možnost Propojit s novou zákazkou. Po kliknutí se zobrazí formulář pro zadání nové zakázky. Více informací o vytváření zakázek naleznete ve zvláštním článku.

Tlačidlo pre vytvorenie novej zákazky, ktorá bude prepojená s JIRA projektom
Obrázek: Tlačítko pro vytvoření nové zakázky, která bude propojena s JIRA projektem

Po založení zakázky se její název zobrazí ve sloupci CDESK zakázka.

JIRA projekt s prepojenou zákazkou
Obrázek: JIRA projekt s propojenou zakázkou

Pro propojení se stávající zakázkou, klikněte na ikonu menu na konci řádku daného projektu a vyberte možnost Propojit se stávající zákazkou. Po kliknutí se zobrazí okno se seznamem zakázek. Zakázku vyberete kliknutím na její název.

Tlačidlo pre prepojenie JIRA projektu s existujúcou zákazkou
Obrázek: Tlačítko pro propojení JIRA projektu se stávající zakázkou

Po úspěšném propojení zakázky s JIRA projektem lze nastavit propojení konkrétní JIRA úlohy s účetní záložkou. Začněte dvojklikem na název propojené zakázky ve sloupci CDESK zakázka. Po kliknutí se zobrazí seznam všech JIRA úloh spadajících pod daný JIRA projekt. V horní části okna se nachází pole pro vyhledávání, které umožňuje vyhledat konkrétní JIRA úlohu. V seznamu je také možné používat pokročilý filtr, který umožňuje vyfiltrovat JIRA úkoly podle vámi zadaných kritérií. Více o práci s pokročilým filtrem naleznete ve zvláštním článku.

Po vyhledání konkrétní úlohy je možné nastavit propojení s novou nebo existující účetní položkou. Pro propojení s novou účetní položkou klikněte na ikonu menu na konci řádku dané JIRA úlohy a vyberte možnost Propojit s novou účetní položkou. . Po kliknutí se zobrazí formulář pro zadání nové účetní položky. Podrobnosti, jak postupovat při zadávání nové účetní položky, naleznete v tomto článku. Po zadání parametrů nové účetní položky klepněte na tlačítko Uložit.

Tlačidlo pre prepojenie JIRA úlohy s novou účtovnou položkou
Obrázek: Tlačítko pro propojení JIRA úlohy s novou účetní položkou

Pro propojení se stávající účetní položkou, klikněte na ikonu menu na konci řádku dané JIRA úlohy a vyberte možnost Propojit se stávající účetní položkou.

Tlačidlo pre prepojenie JIRA úlohy s existujúcou účtovnou položkou
Obrázek: Tlačítko pro propojení JIRA úlohy se stávající účetní položkou

Po kliknutí se ve sloupci CDESK účetní položka zobrazí výběr účetních položek dostupných pro zákazníka, který je nastaven na vybrané zakázce. Pokud účetní položka pochází z jiné zakázky, než je vybrána, ale zákazník ji má dostupnou, v závorce za názvem dané účetní položky se nachází informace o tom, z jaké zakázky byla účetní položka převzata. Účetní položku v seznamu vyberete kliknutím.

Výber existujúcich účtovných položiek pre prepojenie s JIRA úlohou
Obrázek: Výběr stávajících účetních položek pro propojení s JIRA úkolem

Po výběru účetní položky je třeba toto nastavení uložit kliknutím na ikonu menu na konci řádku dané JIRA úlohy a následně výběrem možnosti Uložit.

Uloženie prepojenia existujúcej účtovnej položky s JIRA úlohou
Obrázek: Uložení propojení existující účetní položky s JIRA úlohou

Po uložení propojení účetní položky s JIRA úlohou, se název účetní položky zobrazí ve sloupci CDESK účetní položka.

Prepojenie CDESK účtovnej položky s JIRA úlohou
Obrázek: Propojení CDESK účetní položky s JIRA úlohou

V případě, že potřebujete propojení s účetní položkou zrušit, klikněte na ikonu menu na konci řádku dané JIRA úlohy a vyberte možnost Zrušiť propojení s účetní položkou.

Tlačidlo pre zrušenie prepojenia účtovnej položky s JIRA úlohou
Obrázek: Tlačítko pro zrušení propojení účetní položky s JIRA úlohou

Pokud potřebujete zrušit odkaz přímo se zakázkou, klikněte na ikonu menu na konci řádku daného projektu a vyberte možnost Zrušit odkaz se zakázkou.

Tlačidlo pre zrušenie prepojenia JIRA projektu s existujúcou zákazkou
Obrázek: Tlačítko pro zrušení propojení JIRA projektu se stávající zakázkou
Notifikace o změnách na připojené JIRA úloze

Po propojení CDESK požadavku s JIRA úlohou, může uživatel CDESKu dostávat oznámení o změnách provedených na JIRA úloze. Aktivace těchto notifikací a nastavení toho, jaké změny se mají notifikovat, se konfigurují v záložce Webhook v JIRA konektoru.

Záložka Webhook
Obrázek: Záložka Webhook

 

Uvedením přepínače Aktualizace změn JIRA tasků do polohy zapnuto , se zajistí, že CDESK bude dostávat informace z JIRA o změnách provedených na úkolech. Toto propojení je důležité z toho důvodu, aby CDESK mohl následně uživatelům odesílat notifikace. Pokud je tento přepínač vypnutý  , toto propojení nebude fungovat a v konečném důsledku nebudou moci být ani odesílány žádné notifikace. Pro nastavení toho, kdy se notifikace budou odesílat, klikněte na tlačítko +Přidat pravidlo.

Tlačidlo pre vytvorenie nového pravidla odosielania notifikácií z JIRA úloh
Obrázek: Tlačítko pro vytvoření nového pravidla odesílání notifikací z JIRA úloh

Po kliknutí se zobrazí pole pro zadání parametrů pravidla:

Název – zadejte název, který bude sloužit pro krátkou charakteristiku pravidla.

Událost – vyberte ze seznamu událost, při které budou odcházet notifikace. Na výběr jsou tyto možnosti:

  • Změna stavu na – notifikace odejde při změně stavu JIRA úlohy. Při výběru této možnosti se zobrazí pole pro výběr stavu, který pokud bude v JIRA úloze nastaven, tak uživatel bude notifikován. Jedná se o stavy, které máte nastaveny v JIRA. V případě, že v tomto druhém poli nevyberete žádný konkrétní stav, notifikace budou odesílány při jakékoli změně stavu.
  • Změna řešitele – notifikace bude odeslána při změně řešitele na JIRA úloze.

Akce – vyberte možnost Odeslání oznámení.

Projekty – vyberte projekt, v jehož rámci budou oznámeny změny na JIRA úlohách. Pro jedno pravidlo lze vybrat několik projektů.

Pravidlo uložíte kliknutím na ikonu , která se nachází na konci řádku daného pravidla.

Nastavenie pravidla pre odosielanie notifikácií z JIRA úlohy
Obrázek: Nastavení pravidla pro odesílání notifikací z JIRA úlohy

 

CDESK umožňuje vytvořit několik pravidel pro odesílání notifikací o změnách na JIRA úloze. Všechna vytvořená pravidla se zobrazují v seznamu na záložce Webhook v JIRA konektoru. Pokud potřebujete uložené pravidlo upravit, klikněte na ikonu na konci řádku daného pravidla. V případě, že chcete pravidlo odstranit, klepněte na ikonu .

Ikony pre odstránenie a editáciu pravidla o odosielaní notifikácií
Obrázek: Ikony pro odstranění a editaci pravidla o odesílání notifikací

Nastavením pravidla na záložce Webhook se nastaví pouze podmínky, kdy budou notifikace odesílány. Avšak k tomu, aby uživatel obdržel notifikaci, je potřeba ještě zapnout notifikování z JIRA konektoru v Globální nastavení → Notifikace → Základní nastavení → část Požadavky → pole Jira konektor. Ve sloupci Příjemci notifikací je potřeba nastavit role, které budou notifikovány a následně zapnout přepínač ve sloupci e-mail. Pro Jira konektor jsou v současnosti dostupné pouze e-mailové notifikace.

Nastavenie notifikácií pre JIRA konektor
Obrázek: Nastavení notifikací pro JIRA konektor

 

Zadávání JIRA úlohy přes požadavky v CDESKu

Poté, co je JIRA konektor nakonfigurován, jej lze použít k vytváření nových JIRA úloh z požadavků, nebo k propojování požadavků se stávajícími úlohami. Tyto úkony lze provádět pouze na uložených požadavcích. Také musí být na zákazníka, který byl vybrán při konfiguraci JIRA konektoru na záložce Společnosti.

Přidávání a také propojování s JIRA úkoly se provádí na záložce Jira v CDESK požadavku. Pokud se záložka v seznamu nezobrazuje, zkontrolujte oprávnění v: Uživatelé a skupiny → Uživatelé → konkrétní uživatel → záložka Oprávnění → Požadavky → Přístup k záložkám → Jira.

Vytvoření nové JIRA úlohy

Pro vytvoření nové JIRA úlohy, která bude propojena s požadavkem, klikněte v záložce Jira na tlačítko +Vytvořit.

Tlačidlo pre vytvorenie novej JIRA úlohy
Obrázek: Tlačítko pro vytvoření nové JIRA úlohy

 

Po kliknutí se zobrazí formulář obsahující následující pole:

Formulár pre vytvorenie novej JIRA úlohy z požiadavky
Obrázek: Formulář pro vytvoření nové JIRA úkoly z požadavku

Požadavek – v poli se automaticky předvyplní číslo a název požadavku, ze kterého je JIRA úloha vytvářena. Klepnutím na ikonu , lze zobrazit detail daného požadavku. Opětovným kliknutím na ikonu se detail zavře.

Projekt – vyberte projekt, do kterého bude JIRA úloha zařazena. V poli může být předvyplněn projekt, který jste při konfiguraci konektoru nastavili v poli Výchozí projekt.

Typ – vyberte typ JIRA úlohy. Po výběru typu požadavku se zobrazí další pole, která se pro daný typ používají v JIRA.

Přílohy – v této části lze k JIRA úloze přidat přílohy. Také se zde přenesou přílohy přidané na původní CDESK požadavek. Pokud potřebujete některou z příloh odstranit, klikněte na ikonu .

Novou JIRA úlohu vytvoříte kliknutím na tlačítko Uložit, které se nachází v pravém dolním rohu formuláře. Ve vytvořené JIRA úloze se nachází informace o propojení s CDESK požadavkem s možností prokliku na daný požadavek.

JIRA úloha vytvorená z CDESK požiadavky
Obrázek: JIRA úloha vytvořená z CDESK požadavky
Propojení se stávajícím JIRA úkolem

Pro propojení požadavku s existujícím JIRA úkolem, klikněte v záložce Jira na tlačítko +Přijmout.

Tlačidlo pre prepojenie existujúcej JIRA úlohy s požiadavkou
Obrázek: Tlačítko pro propojení stávající JIRA úlohy s požadavkem

Po kliknutí se zobrazí modální okno s výběrem JIRA úloh. V seznamu může být předvyplněn filtr obsahující stav úloh a projekt, který jste mohli nastavit při konfiguraci JIRA konektoru v polích Výchozí projekt a Výchozí filtr pro stav. Propojení vytvoříte kliknutím na název JIRA úlohy.

Zoznam JIRA úloh pre prepojenie s CDESK požiadavkou
Obrázek: Seznam JIRA úkolů pro propojení s CDESK požadavkem

Po propojení se v JIRA úloze se nachází informace o propojení s CDESK požadavkem s možností prokliku na daný požadavek.

 

Zobrazení a práce s propojenými JIRA úlohami v CDESK

Informace o propojené JIRA úloze se zobrazuje i přímo v seznamu požadavků, kde je možné přidat sloupce JIRA-ID a JIRA Fix version. Práce se seznamem požadavků je popsána ve zvláštním textu Seznam požadavků. Klepnutím na údaj ve sloupci JIRA-ID se v novém okně prohlížeče zobrazí propojená JIRA úloha.

Požiadavka s prepojením na JIRA úlohu v zozname požiadaviek
Obrázek: Požadavek s propojením na JIRA roli v seznamu požadavků

Po otevření požadavku se v záložce Jira zobrazuje seznam všech propojených JIRA úloh. V seznamu se zobrazují tyto sloupce:

  • JIRA-ID
  • Projekt
  • Název
  • Stav
  • Řešitel
  • Verze s opravou
  • Poslední změna
  • Poslední příspěvek
Pripojené JIRA úlohy na požiadavke
Obrázek: Připojeno JIRA úlohy na požadavku

V případě potřeby je možné zrušit vazbu s JIRA úkolem. Pro zrušení vazby klikněte na ikonu menu na konci řádku daného úkolu a vyberte možnost Zrušit vazbu.

Tlačidlo pre zrušenie väzby s JIRA úlohou
Obrázek: Tlačítko pro zrušení vazby s JIRA úkolem