NÁSTĚNKA – NASTAVENÍ

Nasledující nastavení jsou k modulu Nástěnka.

Umiestnenie modulu Nástenka v Globálnych nastaveniach
Obrázek: Umístnění modulu Nástěnka v Globálních nastaveních

Všeobecná nastavení

Zapnout modul Nástěnka – používání modulu v systému CDESK je povoleno, pokud je přepínač ve stavu zapnuto .  Viditelnost modulu v menu podléhá oprávněním. Oprávnění nastavíte v Uživatelé a skupiny -> Uživatelé -> konkrétní uživatel -> záložka Oprávnění -> Nástěnka.

Zapnutím modulu se zpřístupní volby:

Typy příspěvků vypnuto / nepovinné / povinné – umožňuje novému příspěvku na nástěnku přiřadit typ, uživatelsky definovaný v číselníku Typy příspěvků.

Kategorie příspěvků vypnuto / nepovinné / povinné – umožňuje nový příspěvek na nástěnku zařadit do kategorií, uživatelsky definovaných v číselníku Kategorie příspěvků.

Nastavenia modulu Nástenka
Obrázek: Nastavení modulu Nástěnka

Typy a kategorie příspevků

Pokud máte zapnuty typy a / nebo kategorie příspěvků, v této části se definuje vlastní číselník typů a kategorií. Pro uživatele CDESK v jiném jazyce umožňuje formulář pro určení typů / kategorií uvést i překlad.

Nastavenie typov a kategórii príspevkov
Obrázek: Nastavení typů a kategorii příspěvků

Pro přidání další možnosti slouží tlačítko +Přidat. Pořadí možností lze upravit tažením za ikonu . Odstraňování položek je možné pomocí ikony .

Pridávanie nového typu / kategórie
Obrázek: Přidávání nového typu / kategorie

Po uložení lze řádky deaktivovat přepnutím příslušných přepínačů do polohy vypnuto .

Deaktivované možnosti se při vytváření příspěvku na nástěnku nebudou nabízet až do jejich opětovné aktivace (přepínač v poloze zapnuto ).

Pro aplikování změn, je potřeba kliknout na Uložit.