SMLOUVY - PŘEHLED FUNKCE

Dobré smlouvy dělají dobré přátele

Clara pacta, boni amici

Poskytujete služby založené na pravidelných poplatcích? Umožňujete zákazníkům využívat různé druhy slev? Máte služby vázané na smluvní partnery? Modul Smlouvy vnese do této komplexity pořádek a exaktnost. Jasně stanovená pravidla spolupráce, žádné nemilé překvapení pro zákazníky. To jsou ty správné předpoklady k tomu, aby byla spokojená i Vaše pokladna…

Přehledný seznam všech smluv
Přehledný seznam všech smluv
Rozdíl je v detailech

Chybějící položka, jakýkoliv nesprávný údaj, nejasná formulace. Každá drobnost ve smlouvě může změnit vydařený obchod ve fiasko. CDESK řeší smlouvy způsobem, který sice Vaši neomylnost nezaručí, výrazně jí však pomůže.

Základem je volnost v parametrech, které mohou smlouvy obsahovat. Pro každého zákazníka můžete definovat specifická smluvní pravidla, například smluvní pokuty. Propojení s Konfigurační databází a Ceníky zrychluje práci a pomáhá předcházet chybám.

Položka služby na smlouvě. Smlouvy jsou propojené s Konfigurační databází a Ceníky.
Položka služby na smlouvě. Smlouvy jsou propojené s Konfigurační databází a Ceníky.
Automatické účtování

Účtování smluv je klíčový prvek pro Vaše cash-flow. Výrazně Vám pomůže, že CDESK dokáže smlouvy účtovat automaticky. Vy si jen nastavíte čas a způsob. Jednoduché.

Automatické účtování smluv je povoleným dopingem pro Vaše cash-flow.
Automatické účtování smluv je povoleným dopingem pro Vaše cash-flow.