Ceny od 1.1.2021

Licencia CDESK GOLD Vám poskytne neobmedzený prístup ku všetkým funkciám. Môžete použiť web rozhranie, desktop aplikácie alebo mobilné appky. Jednoducho povedané, máte k dispozícii všetko a vždy.

Licencia CDESK SILVER je obmedzená iba tým spôsobom, že cez web rozhranie môže byť súčasne prihlásených najviac 25% zakúpených kont. Toto obmedzenie neplatí pre prístup cez desktop aplikácie a mobilné appky, kde sa však nenachádzajú všetky funkcie.

Licenciu CDESK BRONZE od nás dostávate zadarmo pre Vašich zákazníkov, aby ste s nimi mohli efektívne spolupracovať. Obsahuje len vybrané funkcie a niektoré údaje sú prístupné iba na čítanie alebo v obmedzenom rozsahu.

 

 

 

CDESK

GOLD

CDESK

SILVER

CDESK

BRONZE

€ 18 a menej

za licenciu / mesiac
€ 7

za licenciu / mesiac
ZDARMA

pre Vašich zákazníkov

MODULY (rozbaľ pre zoznam funkcií)

* Hviezdičkou vyznačené položky sú prístupné len cez web rozhranie

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

1-2 licencie ... € 18 / lic.

3-5 licencií ... € 16,50 / lic.

6-9 licencií ... € 15 / lic.

10-20 licencií ... € 14 / lic.

> 20 licencií ... cena dohodou

POZNÁMKY K CENE

Licencie CDESK SILVER

sa objednávajú v balíčkoch

po 4 ks.

Od 21 ks je cena dohodou.

 
POŽIADAVKY

Zadávanie požiadaviek

História v požiadavkách

Evidencia požiadaviek

Katalóg požiadaviek

Diskusia so zákazníkom

Interné poznánky medzi riešiteľmi

* Pravidelné požiadavky

* Schvaľovanie požiadaviek

cez web rozhranie môže byť súčasne prihlásených najviac 25% zakúpených kont SILVER funkcie a dáta obmedzené pre potreby zákazníckeho konta
ADRESÁR

Evidencia spoločností

Evidencia kontaktov

cez web rozhranie môže byť súčasne prihlásených najviac 25% zakúpených kont SILVER Niektoré funkcie prístupné iba s obmedzeným počtom súčasne pripojených kont (25%)
ZÁKAZKY

Evidencia zákaziek

* Evidencia nákladov

cez web rozhranie môže byť súčasne prihlásených najviac 25% zakúpených kont SILVER funkcie a dáta obmedzené pre potreby zákazníckeho konta
PLNENIA

Evidencia - zadávanie

Interné plnenia

cez web rozhranie môže byť súčasne prihlásených najviac 25% zakúpených kont SILVER Niektoré funkcie prístupné iba s obmedzeným počtom súčasne pripojených kont (25%)
ÚLOHY

Evidencia úloh

Prideľovanie úloh

cez web rozhranie môže byť súčasne prihlásených najviac 25% zakúpených kont SILVER Niektoré funkcie prístupné iba s obmedzeným počtom súčasne pripojených kont (25%)
* SLA, SLO - ZMLUVY

* Evidencia SLA (časové termíny)

* Evidencia SLO (dostupnosť v %)

cez web rozhranie môže byť súčasne prihlásených najviac 25% zakúpených kont SILVER  
* AUTOMAT. SPRACOVANIE SPRÁV

* Zdroje správ: email, web formulár, API

* Manuálne spracovanie

* Nastavenie pravidiel spracovania

cez web rozhranie môže byť súčasne prihlásených najviac 25% zakúpených kont SILVER  
* DOVOLENKY A ZASTUPOVANIE

* Evidencia žiadostí

* Schvaľovanie 

* Sledovanie zostatkov

* Zastupovanie

cez web rozhranie môže byť súčasne prihlásených najviac 25% zakúpených kont SILVER  
KALENDÁR

Vlastný kalendár

* Plánovanie iných operátorov

Synchronizácia s externými

kalendármi (Exchange, Google)

cez web rozhranie môže byť súčasne prihlásených najviac 25% zakúpených kont SILVER funkcie a dáta obmedzené pre potreby zákazníckeho konta
* REZERVAČNY SYSTÉM

* Rezervácie na ľubovoľné objekty

(autá, zasadačky, zariadenia atď.)

cez web rozhranie môže byť súčasne prihlásených najviac 25% zakúpených kont SILVER funkcie a dáta obmedzené pre potreby zákazníckeho konta
* ZNALOSTNÁ BÁZA

* Evidencia poznatkov

* Evidencia riešení

* Komentáre 

cez web rozhranie môže byť súčasne prihlásených najviac 25% zakúpených kont SILVER funkcie a dáta obmedzené pre potreby zákazníckeho konta
OZNAMY

Zobrazenie

* Editácia Oznamov

cez web rozhranie môže byť súčasne prihlásených najviac 25% zakúpených kont SILVER funkcie a dáta obmedzené pre potreby zákazníckeho konta
* MANAŽMENT A ADMINISTRÁCIA

* Globálne nastavenia 

* Používatelia a skupiny

* Pravidlá schvaľovania

cez web rozhranie môže byť súčasne prihlásených najviac 25% zakúpených kont SILVER  

PRÍSTUP A DÁTA

     
MOBILNÁ APLIKÁCIA

Majte svoj CDESK so sebou

kedykoľvek a kdekoľvek

vo Vašom smartfóne alebo tablete

(iOS, Android).Offline režim

(práca v aplikácii aj

bez internetového pripojenia)Časové obmedzenie dát v aplikácii:

otvorené položky - bez obmedzenia

ukončené položky - posledný 1 mesiac

Niektoré funkcie prístupné iba s obmedzeným počtom súčasne pripojených kont (25%)
DESKTOP APLIKÁCIA

Pre systémy Windows aj macOS.Offline režim

(práca v aplikácii aj

bez internetového pripojenia)Časové obmedzenie dát v aplikácii:

otvorené položky - bez obmedzenia

ukončené položky - posledný 1 mesiac

Niektoré funkcie prístupné iba s obmedzeným počtom súčasne pripojených kont (25%)
WEB PRÍSTUP

Pri CDESK SILVER licencii

môže byť súčasne prihlásených

maximálne 25% zakúpených kont.

cez web rozhranie môže byť súčasne prihlásených najviac 25% zakúpených kont SILVER funkcie a dáta obmedzené pre potreby zákazníckeho konta

FUNKCIE ZA PRÍPLATOK

     
CMDB konfiguračná databáza

Flexibilná a komplexná 

databáza ľubovoľných objektov

(napr. prevádzky, zariadenia, osoby),

ich vzťahov a väzieb na iné objekty

(zákazky, plnenia atď.)

€ 15 / mesiac / prvých 150 objektov

€ 25 / mesiac / každých ďalších 1000 objektov

nad 5000 objektov možné zľavy podľa cieľového počtu
Schvaľovanie

Schvaľovanie Požiadaviek.

Cena je príplatok k účtu

CDESK BRONZE.

Účty CDESK GOLD a SILVER

majú schvaľovanie v rámci účtu.

niektoré funkcie prístupné iba s obmedzeným počtom súčasne pripojených kont (25%) € 0,6 / konto / mesiac
Ponuky a Cenníky

Vytváranie a editácia ponúk

Vytváranie a editácia cenníkov

služieb, prác, materiálu a dopravy.

Licencia CDESK BRONZE

má sprístupnené ponuky na čítanie,

k cenníkom nemá prístup.

€ 10 / portál / mesiac
Účtovanie a fakturácia

Vytváranie faktúr zo zákaziek,

spravovanie faktúr.

Cena je príplatok k účtom

CDESK GOLD a SILVER.

Účet CDESK BRONZE nemá

túto funkcionalitu prístupnú.

(iba výsledné faktúry na čítanie).

€ 10 / konto / mesiac € 10 / konto / mesiac  
Rozšírené účtovanie

Účtovanie pravidelných

fixných poplatkov so zmluvami.Evidencia zmlúv a dodatkov

priamo v CDESKu.Evidencia predaných

a prevádzkovaných služieb.Uplatňovanie množstevných zliav,

zliav na viaznosti, platby predom.Dealerská fakturácia s fakturáciou

dealera na koncového zákazníka.

Cena na vyžiadanie
Vlastná doména

Prevádzka CDESKu

na vlastnej doméne s https, 

vlastná prihlasovacia obrazovka.

Logo vo vnútri portálu

a do emailovej notifikácie

je bez príplatku.

€ 13 / portál / mesiac
SMS notifikácie

SMS notifikácia udalostí

s možnosťou voľby, aké udalosti

majú notifikácie generovať.

€ 0,06 / SMS
Diskový priestor pre prílohy (DMS)

Centrálne úložisko príloh

Verzonovanie

€ 5 / 1 GB obsadeného priestoru / mesiac
Konektory do AD/LDAP

Podpora k nasadeniu 

Implementácia rozšírenia funkcionality 

30 € / mesiac / pre počet do 100 používateľov

10 € / mesiac / každých ďalších 100 používateľov
Konektory do ERP

Implementácia k už realizovaným

ekonomickým systémom

JIRA, ABRA, POHODA,

KARAT, Navision.

Pri implementácii

do iných systémov je

cena na vyžiadanie.

podpora nasadenia - hodinová sadzba 

systémové updaty - od 25 € mesačne

Služby k prevádzke CDESK

na vlastnom serveri

 
Inštalácia CDESK na vlastný server

Fyzický server, virtuálny server nad vmware,

HyperV, KVM..

od € 600 jednorazovo
Systémová služba "SLA system BASIC"

Starostlivosť o CDESK na vlastnom serveri

(kontrola stavu servera, vykonávanie aktualizácií,

dostupnosť podpory do 4hod v prac. čase 8:00 až 17:00.)

od € 80 mesačne
Systémová podpora "SLA system PREMIUM"

Podpora do 1hod od nahlásenia v prac. čase,

do 6hod v časoch 8:00 do 22:00 ktorýkoľvek deň,

tj.aj víkendy, sviatky.)

od € 200 mesačne

 

* Hviezdičkou vyznačené položky nie sú prístupné cez desktop a mobilné aplikácie.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.