Přehled modulů, funkcí a rozšíření
 

Naše moduly

V rychlém přehledu zjistíte, které moduly jsou ty správné pro vaše podnikání.
Zákazníci a kontakty

Přehledná databáze zákazníků s kategorizací.

 • Evidence zákazníků a kontaktů
 • Vytváření skupin zákazníků s rozdělením do vlastních kategorií jako region, oblast působení apod.
 • Oprávnění pro přístup do konkrétních skupin zákazníků
 • Nastavování typu notifikací
 • Možnost definování volitelných vlastností pro zákazníky
Zakázky

Jednoduchá evidence probíhajících a ukončených zakázek podle zákazníků, s přímou fakturací, plánováním nákladů a lidských zdrojů.

 • Evidence rozsáhlejších zakázek
 • Sledování rozpočtu a nákladů
 • Sledování rozpočtu a nákladů
 • Plánování interních a externích nákladů
 • Plánování lidských zdrojů
 • Evidence vystavených a přijatých objednávek
 • Evidence skladových dokladů
 • Fakturace a případná automatická fakturace s potvrzením
 • Fakturace za služby ve více scénářích (post-paid/pre-paid)
 • Volitelné rozlišení interních a fakturačních prací
 • Skryté fakturační položky pro záznamy o nákladech nepřístupných pro zákazníky
 • Účtování materiálu, služeb, dopravy, referenčních nákladů
 • Archiv účtování
 • Záznam prací provedených na konkrétních příkladech z konfigurační databáze CMDB
 • Účtování smluv a smluvních pokut
 • Refakturace nákladů z přijatých faktur a pokut
Požadavky s SLA - Helpdesk

Řešení zákaznických požadavků ve stanovených termínech s upozorněním na jejich stav.

 • Evidence probíhající práce pracovníků
 • Sledování termínů splnění/odezvy, náhradní řešení, vyhodnocení SLA
 • Volba druhu požadavku – Helpdesk, objednávka, reklamace
 • Možnost přiřadit k zákazníkovi objekty, na které se požadavek vztahuje (z CMDB)
 • Volitelné vlastnosti
 • Diskuze se zákazníkem
 • Interní diskuze (skrytá před zákazníkem)
 • Možnost předdefinovat si vlastní podpisy zobrazované v diskuzi
 • Automatické přiřazení příjemců notifikací s uvedením důvodu
 • Volitelné přidávání a odstraňování příjemců notifikací, s historií
 • Záznam historie změn v požadavcích
 • Management změn – Change management
 • Řešitelem se může stát jednotlivec nebo skupina
 • Kategorizace podle typu nebo oblasti služby
 • Vytváření a sdružování úkolů jako dílčích řešení
 • Přidávání nabídek s možností schválení zákazníkem
 • Možnost nechat si nedokončený požadavek jako koncept
 • Volitelné filtry
 • SLA – nastavení specifických podmínek reakcí na jednotlivé objekty nebo skupiny v CMDB
 • Katalog požadavků se šablonami pro vytváření úloh
 • Pravidelné požadavky
Úlohy

Rychlé a jednoduché plánování pracovních činností.

 • Modul Úlohy může fungovat samostatně nebo může dělit požadavky a zakázky na menší a jednodušší činnosti. Jednoduchost úkolů spočívá v minimalizaci voleb a se zobrazením pouze těch buněk, které jsou ke splnění snažšího úkolu nezbytné.
 • Na druhé straně u úlohy lze evidovat plnění, nastavit jako řešitele skupinu a přidávat pomocné řešitele.
 • Pokud byste se rozhodli v CDESKu nepoužívat Požadavky, i samotný modul Úlohy umožňuje spustit jednoduchý systém úloh, který bude hlásit, zda je práce provedená.
Plnění

Evidence odvedené práce pracovníků.

 • Získejte přehled o vytížení svých pracovníků na základě vykonané práce.
 • Ve zlomku sekundy vytvářejte faktury s přesným rozpisem práce.
 • V Plnění můžete zaevidovat využitý materiál, dodané zboží, náklady na dopravu a parkovné.
Nabídky

Registr nabídek s akceptací zákazníka.

 • Nabídky může schvalovat pouze nadřízený pracovník. Vyhnete se tak zbytečnému plýtvání financemi.
 • Zákazník může vaši nabídku schválit nebo zamítnout přímo v systému. Nechybí ani prostor na diskuzi a připomínky k jednotlivých nabídkám, což vám pomůže při dalším zvyšování standardů.
 • Všechny nabídky jsou přehledně seřazeny v seznamu. Ten je možné exportovat ve formátu XLS.
 • Práce s nabídkami je rychlejší díky možnosti přesouvání položek přímo z ceníku.
Smlouvy

Centrální evidence zákaznických smluv.

 • Všechny smlouvy jsou díky tomuto modulu na jednom místě.
 • Využijete ho naplno, pokud budete poskytovat služby na základě pravidelných poplatků, které umožní zákazníkům využívat různé druhy slev, budete spolupracovat s partnery, kteří služby prodávají, a také při vázaných službách.
 • Každý z vašich zákazníků bude mít jasně definovaná pravidla týkající se smlouvy.
 • Smlouvy jsou propojené s Konfigurační databází a s Ceníky.
 • Ušetříte čas – CDESK dokáže smlouvy účtovat automaticky. Vy si pouze nastavíte čas a způsob.
Rezervační modul

Informujte každého o své rezervaci. Vyhnete se tak zbytečným nedorozuměním.

 • Modul umožňuje vytvářel rezervace na libovolné objekty ve firmě.
 • Je přístupný jak pro vaše zaměstnance, tak i pro zákazníky.
 • Práci s rezervacemi zjednodušuje možnost třídění do kategorií, které si uživatel sám vytváří.
 • Uživatel může definovat vlastní předměty rezervace.
Kalendář

Přehled termínů v interaktivním kalendáři.

 • Modul poskytuje jednoduchý přehled o aktivitách v přesném čase. Zobrazuje požadavky, předpokládaná data dokončení úloh, zakázky, rezervace a dovolenou.
 • Slouží na zobrazení stavu/přehledu podle jednotlivých řešitelů. Zobrazuje, do kdy se má daná úlohy dokončit.
 • Jde o nepostradatelný nástroj pro plánování práce.
Zastupování

Nenechte své povinnosti ležet ladem, když zrovna nejste v práci.

 • Modul zajistí převedení nedokončené práce na zastupujícího pracovníka.
 • Na zastupujícího pracovníka lze převést i schvalování.
 • Oprávnění lze upravit tak, aby zastupující pracovník mohl plnit převedené závazky.
 • Zastupování se nastavuje automaticky také při zadání volna přes modul Dovolená.
Dovolená a zastupování

Evidence čerpání volna se zastupováním.

 • Můžete evidovat jakýkoli typ volna, které ve společnosti potřebujete, například dovolená, školení, nemocenská, návštěvy lékaře. Zároveň takto lze sledovat zbytek dovolené.
 • Získejte kontrolu nad přidělováním volna víceúrovňovým schvalovacím procesem.
 • Zastupování poskytuje možnost přenášet oprávnění z jednoho pracovníka na zastupujícího bez zbytečné administrativy.
Konfigurační databáze CMDB

Evidence všech objektů v uživatelsky konfigurovatelné databázi.

 • Konfigurační databáze umožňuje propojit objekty/zařízení, na nichž poskytujete služby, a prostředí zákazníků (provoz, pracoviště, budovy), smlouvy, dodatky. Podrobnosti závisí pouze na vás.
 • CDESK se vám přizpůsobí – neomezuje se pouze na předkonfigurované šablony. Můžete si vytvářet vlastní skupiny a typy objektů. Také můžete nastavit oprávnění, SLA a SLO pro každou skupinu nebo typ objektu zvlášť.
 • Plánování práce – prostřednictvím CDESKu modul informuje zákazníky o plánovaných výpadcích.
Schvalování

Schvalovací procesy pro požadavky, nabídky a dovolenou

 • Jednoduchý nástroj pro dokumentaci různých typů žádostí – požadavků či dovolené.
 • Modul Schvalování také informuje zúčastněné osoby o konečném rozhodnutí.
 • Existuje několik možností, jak navrhovat schvalovací procesy, například minimální počet schvalovatelů, paralelní nebo postupné schvalování.
DMS

Jednoduchá evidence příloh a dokumentů

 • Přílohy z e-mailů už nemusíte hledat ve zprávách. CDESK je shromažďuje na jednom místě – v modulu DMS (Document Managment Systém).
 • Navíc je roztřídí podle zákazníků a typu předmětu, např. požadavek, zakázka, plnění.
 • Uživatelé si sem mohou přidávat vlastní přílohy, které nebyly ke zprávám připojeny.
Nákupní seznam

Flexibilní, méně formální evidence nákupů

 • Modul Nákupní seznam představuje digitální obdobu klasického papírového nákupního seznamu, který nebude nikdy ztracen ani odstraněn. Díky včas zakoupenému zboží budou moct vaši kolegové dodržet dohodnuté termíny.
 • Díky možnosti hodnocení si můžete udělat jasnou představu o spolehlivosti vašeho dodavatele. Vaše společnost může prosperovat pouze s důvěryhodnými dodavateli.
Reporting

V CDESKu budete mít vše zdokumentované.

 • Export podle potřeby – většina modulů v CDESKu poskytuje export do XLS, pdf nebo HTML.
 • Široká škála přizpůsobení se i tomu nejspecifičtějšímu požadavku.
 • Po zadání objednávky jsou analytické zprávy doručovány prostřednictvím samostatného serveru pro posílání zpráv. Ten obsahuje kopii databáze CDESK, ze které k požadovanému náhledu dopočítává údaje.
 • Údaje je možné prezentovat i v dalších nástrojích – od Excelu až po BI nástroje, jako jsou Power BI, Qlik.
Ceník

Ceny za poskytnuté služby, dodané zboží a další doprovodné poplatky.

 • Modul zahrnuje všechny položky a služby, které vyžadují stanovení ceny. Modul je rozdělen do tří částí: Ceníky služeb, Ceník práce a Ceník dopravy.
 • Položky z Ceníku se vybírají při vytváření nových zakázek či při jejich plnění.
 • Ceníky služeb zaznamenávají ceny poskytovaných služeb. Přitom nemusí jít pouze o jednu službu, ale může jich být více spojených do jednoho balíčku.
 • Vaši zákazníci ocení hlavně různé druhy slev, které lze do služeb zahrnout.
 • V Ceníku stanovujete cenu práce, kterou si zákazník objedná. Práce se počítá hodinovou sazbou, úkolovou nebo paušální.
 • Ceník dopravy poskytuje přehled cen souvisejících s dopravou. Ty je možné vytvořit pro každého zákazníka zvlášť.
Pracovní příkazy

Řízený průběh realizace požadavků.

 • Modul pomáhá rozdělit práci na požadavky. Jedná se o nezávislou položku pevně provázanou s požadavkem,jenž definuje část práce, kterou je třeba vykonat pro splnění požadavku.
 • Na rozdíl od Úloh mají Pracovní příkazy vliv na počítání SLA. Je možné si je řadit, spravovat jejich viditelnost a provést hodnocení podle různých parametrů.
 • Modul je pevně spojen s modulem Požadavky, proto jsou některé operace automatické. Je možno sem přidat jakýkoli objekt z konfigurační databáze, takže lze sledovat postup práce.
 • Díky možnosti třídit jsou Pracovní příkazy ideální pro řešení požadavků s několika zaměstnanci. Pracovník může vidět své přiřazení (pracovní příkaz) pouze za předpokladu, že má ukončené předcházející pracovní úkoly.
Zpracování zpráv

Směrování e-mailové komunikace přes veřejné adresy, ukládání a zpracování všech zpráv v CDESKu.

 • Všechny zprávy na jednom místě.
 • Modul Zpracování zpráv poskytuje organizovaný seznam e-mailů, ať už od zákazníků nebo zaměstnanců. Není třeba kontrolovat různé mailové schránky, protože všechny jsou přehledně seřazeny v tomto modulu.
 • Přístup ke zprávám zjednodušuje panel na vyhledávání.
 • Sami si nastavte, jak se zprávy budou třídit a dále zpracovávat. CDESK pak bude automaticky vytvářet požadavky a další položky.
Doplňkové vlastnosti

Přizpůsobte si formuláře v CDESKu podle vašich potřeb.

 • V CDESKu nejste omezeni předdefinovanými formuláři. Díky Doplňkovým vlastnostem je můžete rozšiřovat o další vlastnosti a číselníky, které sami definujete.
 • Zajímavým prvkem je možnost kombinovat různé typy hodnot do složených vlastností. Ve složených vlastnostech je pak možné nastavit viditelnost hodnot v závislosti na jiných, například podmíněné zobrazení.
 • Text, číslo, datum, zaškrtávací políčko, hypertextový odkaz, výběrové pole, podmíněné zobrazení…
 • Tento modul poskytuje širokou škálu typů hodnot, které pokryjí vaše potřeby.
 • Navíc si vy sami určíte, které položky budou povinné.
 • Předvyplněné seznamy hodnot, tj. číselníky, si můžete vytvářet sami nebo mohou být automaticky vyplněné z existujících záznamů v aplikaci, např. z konfigurační databáze CMDB nebo od uživatelů. CDESK také nabízí možnost nastavení výchozí hodnoty v číselníku.
Integrace CM IT monitoring

Rozšíření zákaznického servisu o vysoce rozvinutou správu IT.

 • Monitoring stavu a výkonu infrastruktury, serverů, počítačů a aplikací
 • SW audit
 • HW evidence (CMDB)
 • Vzdálená správa a údržba
 • Automatizace zálohování
 • Lze použít v outsourcingových společnostech a v interních IT odděleních velkých podniků.
Konektory a rozhraní API

API rozhraní pro výměnu dat mezi CDESKem a jinými systémy ve vašem prostředí

 • Tato služba ještě více rozšiřuje nabídku již tak velkého množství funkcí CDESK. Poskytuje propojení s jinými systémy a umožňuje tvorbu vlastních upravených formulářů, případně celých portálových řešení.
 • V CDESKu je připraveno propojení s integrovanými funkcemi, jako je Active directory /LDAP, Exchange/ Office365, SMS brána a FinStat.
 • CDESK se může připojit k ekonomickým systémům ERP, softwaru na řízení projektů (JIRA) a dalším helpdeskům a portálům z různých oblastí.
 • Na základě vaší objednávky je možné se připojit k dalším systémům.
SLA a SLO

Stanovte si termíny, které budou vypovídat o kvalitě vašich služeb.

SLA

 • V CDESKu SLA (Service level agreement) definuje pracovní dobu a podmínky spojené s podporou. Jde o termín odezvy, termín splnění a termín pro alternativní řešení.
 • Na jednotlivé objekty či skupiny v konfigurační databázi si lze nastavit konkrétní reakční termíny. Ty lze nastavit zvlášť pro každý den i zvlášť pro státní svátky.

SLO

 • V našem systému SLO (Service level objective) definuje parametry pro dostupnost služby. Jde o procentuální vyjádření minimální dostupnosti služby za určité období.
 • Ve SLO lze také dokumentovat maximální dobu trvání výpadků a zohledňovat plánované práce.
Nástěnka

Všechny informace určené pro vaše zaměstnance přehledně na jednom místě.

 • Nástěnka představuje schránku ve vaší společnosti, kde každý uživatel může najít důležité informace. Protože k tomuto místu nemají přístup zákazníci, je soukromí vaší společnosti zachováno.
 • Obsah nástěnky má neomezenou časovou platnost. Tvůrce příspěvku jej však může smazat. Příspěvky lze adresovat přímo řešitelům nebo operátorům.
 • Budete mít přehled o dosahu informací. CDESK eviduje, kdy si pracovníci oznámení přečetli.
 • Přehlednost Nástěnky zvýšíte díky možnosti řazení informací do uživatelských složek.
Znalostní báze

Evidence a znalostní know-how mezi konkrétními osobami. Registr poznatků a řešení.

 • Znalostní báze obsahuje návody a manuály.
 • V případě jakéhokoli problému uživatel ví, kde hledat řešení.
 • Tyto informace mohou být zpřístupněny i zákazníkům.
 • Modul je propojený s Požadavky.
 • Znalostní báze aktuálně funguje v základní verzi, rozšíření se připravují. Jednotlivé příspěvky se budou třídit do kategorií, čímž se zvýší přehlednost. Také bude možné specifikovat, komu jsou příspěvky určené, zda řešitelům nebo zákazníkům.
Mobilní aplikace

Rychlý přístup k datům do CDESK z mobilního zařízení i při práci v terénu.

 • Díky mobilní aplikaci máte své údaje vždy u sebe. Ocení především lidé pracující v terénu.
 • Mobilní aplikace vám pomůže při výkonu a zápisu práce, protože k potřebným informacím můžete přistupovat přímo na svém smartphonu nebo tabletu.
 • Jde to i bez internetu – aplikace funguje offline. Po opětovném připojení na internet se automaticky synchronizuje se všemi uživateli systému.
 • Aplikace je podporována systémy Android a iOS.
Desktop aplikace

Operatívna práca na veľkom počítači.

 • Díky desktopové aplikaci bude vaše práce ještě efektivnější. Zažídili jsme, že můžete provádět běžné úkoly co nejrychleji. Aplikace funguje i offline.
 • Pokud někteří pracovníci budou schopni pokrýt většinu práce prostřednictvím desktopové aplikace s minimálním přístupem na web, mohou vám ušetřit finance. Těmto pracovníkům můžete přidělit licenci CDESK Silver (více o licenci CDESK Silver se dozvíte z ceníku – www.cdesk.cz/ceny).
Outlook plugin

Jednoduchý přenos e-mailů do CDESKu.

 • Pokud pracujete s desktopovou verzí MS Outlook pro operační systém Windows, Outlook Plugin zjednodušuje přenost e-mailů na CDESK.
 • Z e-mailu aplikace Outlook můžete vytvořit nový poždavek nebo úkol a přidat e-mail jako diskuzi nebo poznámku pro řešitele.
Adresář

Všechny potřebné údaje o společnostech a zákaznících na jednom místě.

 • Adresář obsahuje přehledný sezam společností a kontaktů v tak flexibilní struktuře, že byste si mohli ke kontaktům klidně zapisovat třeba i velikost bot.
 • Uložte si na jednom místě své osobní kontakty stejně dobře jako kontakty aktivně pracující s CDESK (tj. mají přidělený login).
 • Při vyplňování údajů nejste omezeni předdefinovanými políčky. Můžete si také vytvořit vlastní políčka, která nemusí být pro každého zákazníka stejná.
Oznámení

Firemní nástěnka s důležitými oznámeními.

 • Oznámení jsou určena pro všechny vaše pracovníky i zákazníky, zobrazují se přímo na hlavním panelu.
 • Oznámení se třídí do přehledných kategorií, které si můžete vytvořit sami. Důležitá oznámení lze zobrazit přednostně.
 • Na rozdíl od modulu Nástěnka mohou mít zprávy v modulu Oznámení omezenou časovou platnost.