NEÚČTOVANÁ PRÁCE

Zakázky mohou sloužit k evidenci vykonané práce, kterou nechcete účtovat. Může se jednat například o úkony provedené interně v rámci vaší společnosti nebo reklamačních prací. Pro doplnění informací v modulu Zakázky je možné evidovat různé typy prací a paušálů za účelem účtování provedených činností. Více informací naleznete v textu Univerzální účtování přes Zakázky.

Vytvoření zakázky

Prvním krokem je zadání Zakázky. Všechny podrobnosti k tomu naleznete v textu Vytvoření zakázky. Následné vytvoření účetních položek, do kterých se budou plnění zařazovat, je popsáno v dalším textu

Vytvoření účetní položky typu Neúčtovaná práce a doprava

Neúčtovanou práci a dopravu přidáte do zakázky na záložce Účtování. Pokud se záložka nezobrazuje, zkontrolujte příslušná oprávnění. Oprávnění pro přístup k záložce nastavíte v Uživatelé a skupiny → Uživatelé  → konkrétní uživatel → záložka Oprávnění → Zakázky → Přístup k záložkám → Účtování.

Neúčtovanou práci a dopravu přidáváte v části Práce a paušály. Pro vytvoření nové položky klikněte na ikonu + . Pokud si přejete přidat položku z ceníku, použijte tlačítko + Z ceníku práce.

Po kliknutí se otevře okno pro výběr položek. Vyberte možnost typu Neúčtovaná práce a doprava. Více o tvorbě záznamů v ceníku naleznete v textu Ceník práce a paušálů. Tlačítko pro přidávání prací a paušálů z ceníku se zobrazuje jen pokud máte oprávnění k přístupu k Ceníku práce a paušálů. Oprávnění nastavíte v Uživatelé a skupiny → Poživatelé → konkrétní uživatel → záložka Oprávnění → Ceníky → Ceníky práce a paušálů.

Výběr neúčtované práce a dopravy z ceníku
Výběr neúčtované práce a dopravy z ceníku

Pro přidání nové položky použijte tlačítko + . Po kliknutí se otevře nové okno. V pravém horním rohu se nacházejí přepínače, pomocí kterých můžete nastavit způsob jakým se bude daná položka nabízet v provázaných formulářích. Jejich význam je blíže popsán v textu Univerzální účtování přes Zakázky.

Povinné položky ve formuláři jsou označeny symbolem •.

Nastavení neúčtované práce a dopravy
Nastavení neúčtované práce a dopravy

Druh práce – vyberte Neúčtovaná práce a doprava.

Název práce * – název položky, který se zobrazí v plnění ve výběru účetní položky.

Možnosti výběru

  • Ve všech typech plnění – položku bude možné vybrat v nereklamačních i reklamačních plněních
  • Pouze v nereklamačních plněních – položku bude možné vybrat pouze v nereklamačních plněních
  • Jen v reklamačních plněních – položku bude možné vybrat jen v nereklamačních plněních. Jedná se o plnění, která se nefakturují. Informace k reklamačním plněním naleznete v textu Plnění.

Fakturace – zvolte, jak se bude položka fakturovat:

  • Manuální – položka bude zařazena do fakturačního procesu po ručním spuštění.
  • Automatická – položka se zařadí do fakturačního procesu automaticky k vybranému dni fakturace v měsíci.
  • Automatická s potvrzením – položka se zařadí do fakturačního procesu, který se provede automaticky, ale dokončí se až po potvrzení uživatele.
  • Blokováno – položka nebude zařazena do fakturačního procesu.

Permanentní – vyberte, zda položka zůstane aktivní i po fakturačním procesu:

  • Ano, vícenásobná fakturace – po provedení fakturačního procesu položka zůstává aktivní.
  • Ne, jednorázová fakturace – po ukončení fakturačního procesu se položka archivuje.

Poznámka – poznámka k položce. Nezobrazí se na faktuře a ani jinde v systému CDESK.

Položku na Zakázku přidáte pomocí tlačítka Přidat. Výběrem možnosti Zavřít okno zavřete bez přidání dané položky.

Neúčtování práce přes interní a reklamační plnění

Další možností, jak na Zakázce evidovat neúčtovanou práci je pomocí interních a reklamačních plnění. Interní a také reklamační plnění můžete přidávat přímo na zakázce na záložce Plnění. Návod, jak přidávat plnění přímo přes zakázku naleznete v textu Evidence zakázek. Do záložky se také přenášejí plnění přidaná prostřednictvím úkolů, požadavků a pracovních příkazů, které mají vazbu na vybranou zakázku. Podrobnosti o přidávání plnění na požadavků naleznete ZDE, o přidávání na úkoly ZDE a o přidávání na pracovní příkazy ZDE.

Záložka Plnění na zakázce
Záložka Plnění na zakázce

Interní plnění můžete použít k evidenci úkonů interně provedených na požadavku, nebo na úloze, která je navázaná k zakázce. Interní plnění lze fakturovat, pokud jsou navázána na fakturační plnění. Informace o zadávání interních plnění a jejich bližší popis naleznete v textu Interní plnění.

Interní plnění nebude fakturováno, pokud nemá vazbu na fakturační plnění
Interní plnění nebude fakturováno, pokud nemá vazbu na fakturační plnění

Reklamační plnění je určeno k odlišení prací na reklamacích. Reklamačním plněním může být fakturační ale i interní plnění. Pokud reklamační plnění máte ve formě fakturačního plnění, k tomu abyste jej nevyfakturovali, potřebuje mu přiřadit účetní položku typu Neúčtovaná práce a doprava.

Reklamační plnění můžete vyfakturovat, pokud mu přidělíte některou z účetních položek, které je možné fakturovat. (např. práce v hodinové sazbě, práce za fixní položku atd.) Taková účetní položka musí mít povolen výběr na všech druzích plnění nebo na reklamačních plněních. Více o nastavování účetní položky pro vyúčtování naleznete v textu Univerzální účtování přes Zakázky.

Nastavení, pro jaký typ plnění bude daná účetní jednotka dostupná
Nastavení, pro jaký typ plnění bude daná účetní jednotka dostupná

Bližší informace o zadávání reklamačních plnění naleznete ZDE.

Reklamační plnění nebude fakturováno bez ohledu na to, zda se jedná o fakturační nebo interní plnění.
Reklamační plnění nebude fakturováno bez ohledu na to, zda se jedná o fakturační nebo interní plnění.

Vynechání plnění a položek zboží při vytváření faktury

Účetní položka typu Neúčtovaná práce a doprava, interní plnění, se při vystavování faktury automaticky nezobrazují. Návod k vystavení faktury naleznete v Univerzální účtování přes Zakázky.

V náhledu faktury můžete manuálně odznačit účetní položky, položky zboží a plnění, které nechcete fakturovat. Více informací k úpravě položek ve vystavené faktuře naleznete v textu Univerzální účtování přes Zakázky.

Neoznačená položka nebude fakturována, přestože se jedná o fakturační položku
Neoznačená položka nebude fakturována, přestože se jedná o fakturační položku