OZNÁMENÍ - NASTAVENÍ

Zapnout modul Oznámení – používání modulu Oznámení je v CDESKu povoleno, pokud se přepínač nachází ve stavu zapnuto Viditelnost modulu v menu podléhá oprávněním. Oprávnění nastavíte v Uživatelé a skupiny -> Uživatelé -> konkrétní uživatel -> záložka Oprávnění -> Oznámení.

Typy a kategorie oznámení

Typ oznámení Tato funkce slouží ke třídění oznámení. Díky třídění do typů je práce s oznámeními efektivnější. Typy definujete v číselníku Typ oznámení.

Nejprve nastavte, zda Volba typu oznámení bude Vypnutá nebo Povinná. Když zvolíte možnost Vypnuto, při tvorbě oznámení se nebude zobrazovat výběr Typ oznámení. Při volbě možnosti Povinná, nebude možné oznámení uložit dokud nevyberete typ oznámení.

Kategorie oznámení Kategorie zjednodušují vyhledávání oznámení a zvyšují přehlednost seznamu oznámení. Můžete nastavit, aby se v seznamu zobrazovala pouze vybraná kategorie. Kategorie definujete v číselníku Kategorie oznámení.

Nejprve vyberte jednu z možností z číselníku Volba kategorie oznámení.

  • Vypnuto: při tvorbě nového oznámení se v seznamu nebude zobrazovat možnost Kategorie příspěvku. Zároveň zmizí níže uvedený seznam, ve kterém se definují jednotlivé kategorie
  • Nepovinná: možnost Kategorie příspěvku bude v seznamu přístupná, uživatel ji ale nemusí vyplňovat. Nový příspěvek lze uložit i bez zvolení kategorie
  • Povinná: možnost Kategorie příspěvku bude v seznamu pro tvorbu nového příspěvku povinná. Nový příspěvek nebude možné uložit bez výběru kategorie.
Typy oznamov
Obrázek: Typy oznámení
Kategórie oznamov
Obrázek: Kategorie oznámení

Definování typů a kategorií oznámení

Vlastní číselník typů a kategorií lze definovat, pouze pokud jsou zapnuty typy a / nebo kategorie oznámení. Pro uživatele CDESKu v jiném jazyce umožňuje formulář pro určení typů / kategorií uvést i překlad. Jazyky pro překlad se nastavují v Globální nastavení -> Jazyky.||

Pro přidání nové položky je určeno tlačítko Přidat. V seznamu se vytvoří nový řádek.

Pridávanie nového typu / novej kategórie oznamu
Obrázek: Přidávání nového typu / nové kategorie oznámení

Tažením ikony se změní pořadí. Vypnutí přepínače ve sloupci Stav způsobí, že dané typy / kategorie nebudou přístupné při tvorbě a editaci i oznámení. Vedle přepínače se nachází ikona , která umožňuje nastavit barvu typu a kategorie. Kromě barvy si uživatel může vybrat z řady ikon.

Nastavovanie ikony a farby nového typu / novej kategórie
Obrázek: Nastavování ikony a barvy nového typu / nové kategorie