ÚVODNÝ PREHĽAD

Nasledujúce nastavenia sú k modulu Úvodný prehľad.

Umiestnenie nastavení pre Úvodný prehľad v Globálnych nastaveniach
Umiestnenie nastavení pre Úvodný prehľad v Globálnych nastaveniach

CDESK widgety sú informačné dlaždice určené do úvodného prehľadu. Prostredníctvom nich môžete pristúpiť k detailným informáciám.

Zobrazenie widgetov

V tejto časti si môžete nastaviť, ktoré widgety sa budú zobrazovať na Úvodnom prehľade. Widget bude do prehľadu zahrnutý ak sa prepínač nachádza v stave zapnutý . CDESK ponúka tieto widgety:

  • Moje aktivity – Rýchly prehľad
  • Moje aktivity
  • Nástenka – Rýchly prehľad
  • Katalóg požiadaviek
  • Používateľské požiadavky – Rýchly prehľad
  • Oznamy – Rýchly prehľad
  • Plánovaná práca
Nastavenie zobrazenia widgetov na úvodnom prehľade
Nastavenie zobrazenia widgetov na úvodnom prehľade

Východzie nastavenie úvodného prehľadu

Východzie nastavenie úvodného prehľadu
Východzie nastavenie úvodného prehľadu

Nastavenie úvodného prehľadu pre operátorov a riešiteľov – umožňuje nastaviť, ktoré widgety sa budú na úvodnom prehľade zobrazovať kontám zaradeným do skupín Operátor a Riešiteľ. Kliknutím na ikonu   sa sprístupní okno pre výber widgetov. Pridávanie widgetov je podrobne popísané v texte Úvodný prehľad→Pridávanie widgetov. Nastavenie aplikujete kliknutím na tlačidlo Použiť, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu.

Okno pre nastavenie úvodného prehľadu pre operátorov a riešiteľov
Okno pre nastavenie úvodného prehľadu pre operátorov a riešiteľov

Pomocou funkcie Povoliť používateľské zmeny môžete používateľom povoliť / zneprístupniť úpravu takto nastavených widgetov. Editácia widgetov je povolená ak sa prepínač nachádza v polohe zapnutý .

Nastavenie úvodného prehľadu pre ostatné kontá – umožňuje nastaviť, ktoré widgety sa budú na úvodnom prehľade zobrazovať všetkým kontám, ktoré patria do skupín zákazníckych kont a Easyclick kont. Kliknutím na ikonu  sa sprístupní okno pre výber widgetov. Pridávanie widgetov je podrobne popísané v texte Úvodný prehľad→Pridávanie widgetov. Nastavenie aplikujete kliknutím na tlačidlo Použiť, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu.

Pomocou funkcie Povoliť používateľské zmeny môžete používateľom povoliť / zneprístupniť úpravu takto nastavených widgetov. Editácia widgetov je povolená ak sa prepínač nachádza v polohe zapnutý .