CDESK Desktop Client - Úvodní informace - CDESK
 

CDESK Desktop Client - Úvodní informace

Obsah stránky

1 Úvod

CDESK Desktop Client je primárně určen pro permanentní práci s CDESKem pro uživatele s levnější licencí CDESK SILVER. Díky výhodám, které poskytuje CDESK Desktop Client, doporučujeme jeho využívání i uživatelům s CDESK GOLD licencí. Slouží pro operativní práci a pohodlnější správu položek v databázi (CMDB). Umožňuje odbavit jednotlivé požadavky, pracovní příkazy, zapsat plnění a s tím spojené činnosti, jako je například změna stavů (např. na „Ukončeno“). Uživatelé s licencí CDESK GOLD v něm mohou editovat jako v tabulce, což výrazně zjednodušuje správu různých seznamů.

CDESK Desktop Client má v porovnání s webovým rozhraním následující rozdíly:

 • Tabulkové výpisy s flexibilní filtrací nad každým sloupcem.
 • Tabulková editace – úprava údajů přímo v seznamech bez otevírání detailu záznamu (Vyžaduje GOLD licenci).
 • Vyhledávání údajů v horním vyhledávacím poli současně s psaním.
 • Možnost přidání záznamu způsobem vhodným pro daný modul. Přes katalog požadavků, přes modální okno, přes nový řádek v tabulce, nebo přes nový řádek v tabulce s předvyplněnými zvolenými sloupci.
 • Jednoduchá přehlednost díky ukotvení sloupců dle vlastního výběru.
 • V seznamech přehledný pravý panel s náhledem a editací záznamu.
 • Rychlá orientace za pomoci filtrů v levém panelu.

2 CDESK Desktop Client – nástroj pro práci s levnější licencí

CDESK Desktop Client umožňuje levnější provozování CDESKu pro operativní práci. Přes CDESK Desktop Clienta mají pracovníci nepřetržitý přístup k funkcím potřebným pro denní práci a pokud občas vyžadují plnou funkcionalitu, mají ji dostupnou přes web za určitých časových omezení. Výhodou klienta je také, že data jsou uložena lokálně na počítači, čímž se šetří výkon serveru. Totéž platí i o mobilní aplikaci.

Pro uživatele s licencí CDESK SILVER je přístup na webové rozhraní částečně omezeno, jen
25 % uživatelů s touto licencí se v jednom okamžiku mohou připojit na web CDESKu. I uživatelé s CDESK SILVER licencí jsou pomocí CDESK Desktop Clienta připojeni nepřetržitě a za nižší cenu.

3 CDESK Desktop Client – užitečný i pro CDESK GOLD uživatele

Tyto nové užitečné funkce budou přínosem i pro uživatele s GOLD licencí, tj. uživatele, kteří mají neomezený přístup na web rozhraní.

3.1 Tabulková editace jako v Excelu (vyžaduje CDESK GOLD licenci)

Pomocí tabulkové editace máte možnost přesouvat se a editovat položky tak, jako v Excelu. Funkce tabulkové editace je podporována téměř pro každý modul.

I při tabulkové editaci se můžete setkat s modálními okny, jelikož to vyžaduje formát buňky. Jedná se o případ, kdy buňka obsahuje HTML obsah a samotná tabulka zobrazuje řetězce jako čistý text. K tomu, aby se HTML formátování neztratilo při zadávání a editaci se zobrazí pomocné modální okno.

Obrázok 1 Tabuľková editácia - Modálne okno - Úprava textu 1
Obrázek 1 Tabulková editace – Modální okno – Úprava textu 1

Pomocí tlačítka ENTER vstoupíte do položky, kterou chcete upravovat. Klávesa ESC slouží k opuštění položky. Pomocí tlačítka “Uložit” editovaný text uložíte. Klávesová zkratka F2 rovněž umožňuje vstup do popisu v tabulkové editaci.

Za pomoci šipek je možný horizontální a vertikální pohyb v položce po jednotlivých buňkách. Ve vybrané buňce, kterou chcete editovat, stačí začít psát a text se začne přímo doplňovat. Podobnost tabulkové editaci lze přirovnat k Excelu. Pokud se v daném sloupci již podobná hodnota nachází, při psaní pomocí tabulkové editace se opakující obsah paralelně zobrazí při psaní.

Obrázok 1 Tabuľková editácia - Modálne okno - Úprava textu 1
Obrázek 2 Tabulková editace

3.2 Flexibilní filtrace nad každým sloupcem a uložení nastaveného filtru

Další výhodu, kterou CDESK Desktop Client nabízí je filtrování v jakémkoli sloupci. Stačí kliknout na název sloupce a nabídnou se podmínky filtrace.

Obrázok 3 Filtrovanie v konkrétnom stĺpci
Obrázek 3 Filtrování v konkrétním sloupci

Filtrace nastavené nad sloupci mají vzájemný vztah „AND“. V rámci jednoho sloupce můžete kombinovat „AND“ a „OR“.

Obrázok 4 AND, OR filter
Obrázek 4 AND, OR filtr

Nastavení rychlého filtru lze uložit pod tlačítko a tím ho rychle aplikovat v budoucnu. Tlačítko se vytváří přes ikonku nálevky se znakem ‚+‘ v pravé horní části.

Obrázok 5 Vytvorenie nového filtru
Obrázek 5 Vytvoření nového filtru

3.3 Okamžité vyhledávání údajů v horním vyhledávacím poli současně s psaním

Záznamy lze vyhledávat také pomocí horního vyhledávacího pole. Výsledky se ihned zobrazují během psaní.

Obrázok 6 Vrchné vyhľadávacie pole
Obrázek 6 Horní vyhledávací pole

V horním vyhledávacím poli je možnost vyhledávat i přesto, že jsou zapnuty filtrace na jiných místech (levý panel, rychlý filtr nad sloupci). Dosáhnete toho tak, že na konci horního vyhledávacího pole vypnete přepínač, tak se zadaný text vyhledává ve všech dostupných záznamech.

Obrázok 7 Vrchné vyhľadávacie pole – prepínanie rozsahu vyhľadávania
Obrázek 7 Horní vyhledávací pole – přepínání rozsahu vyhledávání

Můžete také ovlivňovat rozsah, v jakých polích bude horní vyhledávací políčko vyhledávat. Rozsah vyhledávání nastavíte přes hamburger menu na konci horního vyhledávacího políčka.

Obrázok 8 Vrchné vyhľadávacie pole – zoznam stĺpcov, v ktorých sa vyhľadáva
Obrázek 8 Horní vyhledávací pole – seznam sloupců, ve kterých se vyhledává

3.4 Pravý panel s náhledem a editací záznamu

Po kliknutí na položku v jakémkoli modulu se zobrazí pravý panel s obsahem vybrané položky ze záznamu. Jednotlivé akce jsou rozepsány níže.

Obrázok 9 Pravý panel požiadavky
Obrázek 9 Pravý panel požadavku

Pravý panel umožňuje zobrazení požadavku ve více stupních.

Obrázok 10 Pravý panel požiadavky 2
Obrázek 10 Pravý panel požadavku 2

3.5 Rychlé funkce na úzkém pravém panelu s tlačítky

Pravý panel umožňuje rychlejší přístup k požadované položce a pohodlnější práci s ní. Prostřednictvím pravého panelu si můžete volit mezi rychlými zkratkami jako je vyrolování požadavku ve dvou stupních a následné zmenšení:

Obrázok 11 Pravý panel požiadavky - zobrazenie panela
Obrázek 11 Pravý panel požadavku – zobrazení panelu

Pravý panel kromě ostatních níže zmíněných funkcí umožňuje i přímé otevření modálního okna.

Obrázok 12 Pravý panel - modálne okno
Obrázek 12 Pravý panel – modální okno

Následují položky synchronizace, uložení, přidání příspěvku do diskuse, příspěvku pro řešitele, ukončit, přidat plnění, přidat úkol, přidat pracovní příkaz, související požadavky a přílohy.

3.5.1 Diskuse v požadavku

Pravý panel požadavku umožňuje rychlejší přístup do diskuse pomocí tlačítka nebo záložky. Pravý panel rovněž obsahuje funkci otevření modálního okna s diskusí.

Obrázok 13 Pridať diskusiu pomocou pravého panela v požiadavkách
Obrázek 13 Přidat diskusi pomocí pravého panelu v požadavcích
Obrázok 14 Záložky diskusie v pravom panely požiadaviek
Obrázek 14 Záložky diskuse v pravém panelu požadavků

Diskusi lze také otevřít v modálním okně přímo přes pravý panel.

Obrázok 15 Modrá ikona v diskusii na otvorenie modálneho okna
Obrázek 15 Modrá ikona v diskusi pro otevření modálního okna

3.6 Nové způsoby přidávání záznamů

CDESK Desktop Client má několik nových způsobů přidávání záznamů oproti web rozhraní. Jedná se o řádkové přidávání, které je vhodné zejména pro konfigurační Databázi objektů CMDB, Plnění, Úkoly. Pro přidávání s opakováním údajů Vám pomůže způsob řádkového přidávání s přenosem dat z filtru. Zjednodušující je přidávání přes pravý panel. Nejblíže k webovému rozhraní je přidávání přes modální okno. Odlišné způsoby přidávání od webového rozhraní jsou popsány v následujícím textu.

 1. Přidat přes pravý panel
 2. Přidat přes nový řádek přímo v seznamu
 3. Přidat přes nový řádek s použitím filtru
3.6.1 Přidat přes pravý panel

Pokud si nastavíte „Přidat přes pravý panel“, otevře se Vám pravý panel, přes který můžete přidat např. roli.

Obrázok 16 Pridať cez pravý panel – Úloha
Obrázek 16 Přidat přes pravý panel – Úloha

Po zvolení „Přidat přes pravý panel“ se panel vyroluje v první úrovni. Za pomoci šipek umístěných pod ikonou „X“, které slouží k opuštění okna, lze úroveň panelu zvětšit nebo zmenšit podle potřeby. Následují tlačítka „Otevřít v modálním okně“, „Synchronizovat“, „Uložit“ a „Smazat“.

Obrázok 17 Ukážka - Pravý panel – Úloha
Obrázek 17 Ukázka – Pravý panel – Role
3.6.2 Přidat přes nový řádek přímo v seznamu

Mezi jednu z nejvýhodnějších funkcí, které CDESK Desktop Client nabízí je „Přidat přes nový řádek“. Za pomoci této funkce nepotřebujete otevírat žádná další okna a jednoduše přidáváte a píšete informace přesně tam kam potřebujete, což Vám umožní šetřit čas a práci.

Obrázok 18 Pridať cez nový riadok – Plnenie
Obrázek 18 Přidat přes nový řádek – Plnění

Po přidání nového řádku se hned na začátku ukáže políčko synchronizace. Blíže k synchronizaci vysvětlujeme v ďalších typech. Stále se nacházíme v tabulkové editaci, ve které stačí začít hned psát. Přestože se jedná o nový řádek, který je první v pořadí, stále se při psaní textu, který již v daném sloupci existuje, ho automaticky předvyplní.

3.6.3 Přidat přes nový řádek s použitím filtru

Pokud máte zvolený typ v levém filtru, stačí kliknout po nastavení okna na „Přidat přes nový řádek s použitím filtru“ a jednoduše se přidají řádky, do kterých už jen dopíšete potřebné informace. Nejlépe se tato funkce dá využít, pokud zadáváte objekty v CMDB do konfigurační databáze s určitou stejnou hodnotou.

Obrázok 20 Pridať cez nový riadok s použitím filtra – Objekty konfiguračnej databázy
Obrázek 20 Přidat přes nový řádek s použitím filtru – Objekty konfigurační databáze

Řádek, který se zobrazí po přidání, lze vyplnit přímým psaním jako v případě možnosti „Přidat přes nový řádek“.

Obrázok 21 Pridať cez nový riadok s použitím filtra - Objekty konfiguračnej databázy - Nový riadok
Obrázek 21 Přidat přes nový řádek s použitím filtru – Objekty konfigurační databáze – Nový řádek

Tlačítko máte neustále k dispozici a můžete si ho nastavit dle vlastních potřeb. Díky němu bude vaše práce rychlejší a efektivnější.

Aktuálně je tento způsob přidávání možný v konfigurační databázi CMDB objektů. Bude ještě zapracován v plněních a v úkolech.

3.7 Volitelné ukotvení sloupců

Ukotvení sloupců může připomínat excel. Jednou z možností ukotvení sloupce je pomocí přímého kliknutí pravým tlačítkem na libovolný sloupec. Ukotvení sloupců si můžete kdykoli změnit dle vlastního přání.

Obrázok 22 Ukotvenie stĺpca pomocou "Ukotviť po tento stĺpec"
Obrázek 22 Ukotvení sloupce pomocí „Ukotvit po tento sloupec“
Obrázok 23 Ukotvenie stĺpca pomocou "Ukotviť po tento stĺpec" 2
Obrázek 23 Ukotvení sloupce pomocí „Ukotvit po tento sloupec“ 2
Obrázok 24 Ukotvenie stĺpca pomocou "Ukotviť po tento stĺpec" 3
Obrázek 24 Ukotvení sloupce pomocí „Ukotvit po tento sloupec“ 3

Jako další možnost ukotvení sloupců v CDESK Desktop Client máte tuto funkci k dispozici s promptní možností přizpůsobení počtu ukotvených sloupců v levém panelu. Nastavení slouží ke zpříjemnění a zjednodušení práce v prostředí.

Obrázok 25 Voľné ukotvenie stĺpcov
Obrázek 25 Volné ukotvení sloupců
Obrázok 26 Ukotvenie stĺpcov-nastavenia
Obrázek 26 Ukotvení sloupců-nastavení
Obrázok 27 Ukotvenie stĺpcov 2
Obrázek 27 Ukotvení sloupců 2

3.8 V požadavcích rychlá orientace za pomoci filtrů v levém panelu

Pomocí filtrů v levém panelu požadavků máte možnost přepnout se jako ve ´složkách´. Vybrali jsme pro Vás výchozí filtry, které budete pravděpodobně nejvíce používat. Měnit se nedají. Pro vlastní sestavu filtrace doporučujeme vytvoření vlastního filtru.

.

Obrázok 28 Požiadavky - Ľavý panel filtrovania
Obrázek 28 Požadavky – Levý panel filtrování

4 Další tipy ke snadnějšímu ovládání klienta

Abyste využili potenciálu CDESK Desktop Clienta, je dobré se seznámit s vlastnostmi a vybranými funkcemi popsanými v následujícím textu.

4.1 CDESK Desktop Client pracuje s lokální databází

Jak již bylo výše zmíněno, CDESK Desktop Client má lokální databázi, díky tomu tento software méně zatěžuje server. Přenos se serverem můžete mít manuální a automatický. Manuální režim vyžaduje klikání na tlačítko „Uložit“, nebo pokud dojde k tomu, že jste záznam opustili bez uložení, můžete přes synchronizační centrum dokončit uložení záznamu na server. Při automatickém režimu se klient pokouší přenášet údaje při každém opuštění záznamu.

4.1.1 Informace o stavu synchronizace dat mezi klientem a serverem

Hlášení o stavu synchronizace prostřednictvím „Obláčku k synchronizování“ a ikonek žluté/červené barvy v řádku položky.

Automatická synchronizace na server po každé změně umožňuje přímé propojení a ukládání na server. Pokud tuto možnost nemáte zvolenou, data se uloží na lokální databázi. Za pomoci ikony obláčku si vložené informace uložíte na server.

Obrázok 29 Synchronizačný oblak
Obrázek 29 Synchronizační oblak
Obrázok 30 Automatická synchronizácia
Obrázek 30 Automatická synchronizace

Za pomoci ikonek disků v první úrovni, si uložíte všechny potřebné synchronizace. Pokud požadujete uložení jen jedné synchronizace, je tak možné provést za pomoci disku přiléhajícímu ke konkrétní synchronizaci.

Obrázok 31 Uloženie synchronizácie
Obrázek 31 Uložení synchronizace

Pokud změníte určitou informaci na webu, překlopí se Vám to do CDESK Desktop Clienta. Opačně to aktuálně není možné.

4.1.2 Žlutá/červená ikona oznámení synchronizace

Barevná ikona informuje ohledně aktuálního stavu synchronizace konkrétních položek.

Obrázok 32 Synchronizovanie
Obrázek 32 Synchronizace

Pokud Vám chybí povinné vyplněné položky, tlačítko synchronizace se zobrazí v červené barvě. Ve žluté barvě se zobrazí, pokud je potřeba danou položku uložit.

4.2 Nejčastěji používané parametry v horním formuláři

V požadavcích v prvním modulu jsou údaje v horní části detailu záznamu. Přestože parametry v horní části formuláře vypadají jako „Read-only“, je možné je upravovat.

Obrázok 33 Požiadavka – parametre na vrchu formuláru
Obrázek 33 Požadavek – parametry v horní části formuláře
4.2.1 Přehled údajů nacházejících se v horní části formuláře požadavku:
 1. Společnost
 2. Řešitel
 3. Stav
 4. Termín odezvy
 5. Splnění od
 6. Splnění do
 7. Priorita

4.3 Nastavení výšky s názvy sloupců a běžných řádků

Jak již byla zmíněna možnost ukotvení sloupců podobně jako v excelu, v levém sloupci v záložce Nastavení lze nastavit výšku názvu sloupce a výšku řádku na to, aby se do buněk vešlo více textu.

Obrázok 34 Nastavenie výšky s názvami stĺpcov a bežných riadkov
Obrázek 34 Nastavení výšky s názvy sloupců a běžných řádků
Obrázok 35 Nastavenie výšky s názvami stĺpcov a bežných riadkov 2
Obrázek 35 Nastavení výšky s názvy sloupců a běžných řádků 2

4.4 Každý modul má svá nastavení v levém panelu

Kromě primárního nastavení, které je nabízeno v profilu, je rovněž možné zvolit nastavení v určeném modulu stejně jako při filtrování v levé části. Hned vedle filtrování je možnost Nastavení.

Obrázok 36 Nastavenie v ľavom paneli
Obrázek 36 Nastavení v levém panelu

Přes nastavení volíte stejně, jak jsme již uvedli v seznamu objektů konfigurační databáze:

 1. Automatická synchronizace
 • Ukládání do lokální databáze po každé změně
 • Automaticky synchronizovat na server
 1. Tabulková editace
 • Automaticky otevírat v režimu tabulkové editace
 • Povolit aktualizaci seznamu tabulky v režimu editace
 1. Jiné
 • Počet ukotvených sloupců
 • Výška názvu sloupce
 • Výška řádku

4.5 Pořadí sloupců přes drag and drop

Možnost nastavit pořadí sloupců umožňuje nejen pravé nastavení výběru a pořadí sloupců vedle tabulkové editace, ale také přímý kontakt myší s jednoduchým uchopením kteréhokoli sloupce a následným přesunutím podle potřeby.

Obrázok 37 Usporiadavanie zoznamu stĺpcov cez drag and drop 1
Obrázek 37 Uspořádání seznamu sloupců přes drag and drop 1
Obrázok 38 Usporiadavanie zoznamu stĺpcov cez drag and drop 2
Obrázek 38 Uspořádání seznamu sloupců přes drag and drop 2

4.6 Funkce dostupné pouze na webu integrované v CDESK Desktop Clientovi

Je umožněno využívání některých funkcí na webu, aniž by bylo nutné opustit a ukončit svou aktuální činnost v programu. Zmíněnou funkci nabízí např. Zpracování zpráv, otevření detailu nabídky. Upozorňujeme, že takové zpřístupnění webového rozhraní čerpá licenci přímého přístupu na web.

Obrázok 39 Funkcie dostupné len na webe - spracovanie správ
Obrázek 39 Funkce dostupné pouze na webu – zpracování zpráv

5 Užitečné klávesové zkratky

CTRL + ENTER – automaticky se zapne tabulková editace a označenou buňku lze ihned editovat 

CTRL + S – uložení a synchronizace položky se serverem (zatím funguje v rámci tabulkové editace)

CTRL + SHIFT + S – aktuálně otevřený modul se synchronizuje se serverem 

ALT + END – Opuštění tabulkové editace 

HOME – posune kurzor do buňky v prvním sloupci 

END – posun na konec sloupců

6 Instalace CDESK Desktop klienta na počítač

Provedeme Vás instalací CDESK Desktop klienta v jednotlivých krocích. Je postaven na technologii „.NET CORE“, jehož jádro musí být na počítači nainstalováno a ke správnému fungování je zapotřebí nejnovější Microsoft Edge prohlížeč. Obě komponenty, pokud na počítači chybí, instalátor automaticky zahrne do instalace. Instalátor je dostupný na webových stránkách CDESK v rámci sekce Download. Nejnovější verze se aktualizuje automaticky. Když je vydána, nabídne se Vám

 1. V průvodci instalací si zvolte jaký jazyk chcete používat prioritně a následně zvolte „Další >“.
Obrázok 40 Začiatok inštalácie CDESK Desktop klienta
Obrázek 40 Začátek instalace CDESK Desktop klienta
Obrázok 41 Ponúknutá inštalácia v prípade, že Váš počítač nemá všetky potrebné komponenty
Obrázek 41 Nabídnutá instalace v případě, že Váš počítač nemá všechny potřebné komponenty
Obrázok 42 Prehľad potrebných komponentov na doinštalovanie
Obrázek 42 Přehled potřebných komponent pro doinstalování
Obrázok 43 Ukážka aktualizácie Microsoft Edge
Obrázek 43 Ukázka aktualizace Microsoft Edge
Obrázok 44 Ponúknutý začiatok inštalácie „.NET Core“ komponentu
Obrázek 44 Nabídnutý začátek instalace „.NET Core “ komponenty
Obrázok 45 Sprievodca inštaláciou krok 1.7
Obrázek 45 Průvodce instalací krok 1.7

2. V části „Setup“ zaklikněte „Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy“ a následně klikněte „Další >“

Obrázok 46 Sprievodca inštaláciou krok 2
Obrázek 46 Průvodce instalací krok 2

3. Ve výběru složky pro instalaci, si zkontrolujte „Product install path“ zda Vám místo instalace vyhovuje. Pokud Vám cesta nevyhovuje, zvolte tlačítko „Browse“ a vyberte úložiště. Pokud Vám cesta vyhovuje, klikněte na „Další“.

Obrázok 47 Sprievodca inštaláciou krok 3
Obrázek 47 Průvodce instalací krok 3

4. Počkejte, než Průvodce instalací nainstaluje produkt.

Obrázok 48 Sprievodca inštaláciou krok 4
Obrázek 48 Průvodce instalací krok 4

5. Po instalaci zkontrolujte pole „Spustit produkt“, zda je označen a klikněte na „Dokončit“

Obrázok 49 Sprievodca inštaláciou krok 6
Obrázek 49 Průvodce instalací krok 6

6. Po instalaci se Vám zobrazí vstupní okno v přednastaveném jazyce. Zadejte „Server“, „přihlašovací jméno“ a „heslo“.

Obrázok 50 Sprievodca inštaláciou krok 7
Obrázek 50 Průvodce instalací krok 7

7. Počkejte, až proběhne synchronizace. Pokud máte nové prostředí s minimem záznamů, synchronizace potrvá řádově v sekundách, pokud již máte prostředí, kde je desetitisíce záznamů, synchronizace bude trvat několik minut.

Obrázok 51 Sprievodca inštaláciou krok 8
Obrázek 51 Průvodce instalací krok 8

6.1 Aktualizace CDESK Desktop klienta

CDESK Desktop Client sám zjišťuje z centrálního úložiště nejnovější dostupnou verzi. V případě dostupné novější verze se nabídne upgrade.

V případě, že si chcete ověřit, že máte nejnovější verzi,

Obrázok 52 Tlačidlo na stiahnutie najnovšej dostupnej verzie
Obrázek 52 Tlačítko ke stažení nejnovější dostupné verze

6.2 Přepnutí na testovací verzi

CDESK klient můžete přepnout z produkční verze na testovací Beta/Alfa verzi. Verze, které vyjdou přímo z vývoje se označují jako Alfa a verze, které prošly základními testy, se označují jako Beta verze. Přepínání neprovádějte, pokud nejste domluveni s podporou CDESKu, neboť nemusí být určitá Alfa/Beta verze vhodná pro Vaše prostředí. Také musíte počítat s vyšší pracností při přechodu na stabilnější verzi, který je potřeba provádět formou odinstalace a instalace CDESK klienta. Přepnutí se realizuje v Můj profil → Nastavení → Ikonka ozubeného kolečka.

Obrázok 54 Prepnutie na testovacie verzie Alfa_Beta
Obrázek 53 Přepnutí na testovací verze Alfa/Beta

7 Centrální nastavení

V pravé části horního rohu po kliknutí na Profil – „Panáčka“ následně na nastavení se zobrazí okno s možnostmi:

 • Jazyk – možnost volby jazyka
 • Výchozí modul pro zobrazení – při zapnutí CDESK Desktop Client se zároveň otevře modul, který je výchozím nastavení
 • Velikost písma – malý, střední, velký – nastavení platí pro celou Desktop aplikaci
 • Verze – zobrazení čísla aktuálně používané verze CDESK Desktop Client – nastavení a aktualizace
 • Automatické spuštění – je-li možnost automatického spuštění zapnuta, CDESK Desktop Client se automaticky spustí při zapnutí počítače
 • Plná synchronizace – slouží k manuálnímu spuštění synchronizace databáze s CDESK serverem
 • Klávesové zkratky, vizuální nastavení – aktuální nastavení „Zobrazovat názvy záložek“. Pokud je nastavení zapnuto/vypnuto, záložky se budou zobrazovat jako ikony/ikony s názvem
 • Zobrazit umístění databáze – Po kliknutí se zobrazí cesta umístění databáze
 • Odstranit uložené přihlašovací údaje a odhlásit se
 • Prohlížeč hlášení – okno s přehledem chybových hlášení, které v případě kontaktu s podporou může být užitečné pro rychlejší vyřešení problému.
Obrázok 54 Centrálne nastavenia
Obrázek 54 Centrální nastavení

CDESK Desktop Client umožňuje rychlý přístup k práci a její jednodušší realizaci. Pokud používáte Desktop aplikaci víte, že máte svoji práci pod kontrolou. Jste s ní více spojeni a cítíte se více než doma. Díky notifikacím Vám už nic neunikne a jste o všem informováni.

Přejeme Vám příjemnou práci s CDESK Desktop Clientem.