Rozšíření v doplňkových vlastnostech, přehled před fakturací a zaznamenávání identity uživatele

27. prosince 2022

Povinnost vyplnit doplňkovou vlastnost v závislosti na stavu požadavku

Dosud bylo možno pro doplňkovou vlastnost nastavit, aby její vyplnění bylo vždy povinné nebo nepovinné. V praxi, především při používání požadavků, může ale nastat situace, kdy je žádoucí, aby vyplnění doplňkové vlastnosti bylo povinné pouze pro určitý stav. Například při ukončení požadavku.

Proto jsme s posledním updatem pro doplňkové vlastnosti v požadavcích přidali možnost nastavení povinnosti v závislosti na stavu záznamu. Povinnost jedné doplňkové vlastnosti se může vázat na několik stavů. Toto nastavení lze provést globálně v globálních nastaveních pro všechny požadavky, nebo v šabloně požadavku. V takovém případě se povinnost bude týkat pouze požadavků vytvořených z dané šablony.

Výber stavov požiadavky, pre ktoré bude doplnková vlastnosť povinná
Obrázek: Výběr stavů požadavku, pro které bude doplňková vlastnost povinná

Víceúrovňové číselníky – ke každé položce číselníku lze přidat další úrovně položek

Kromě možnosti nastavení povinnosti v závislosti na stavu, v doplňkových vlastnostech přibyly i takzvané víceúčelové číselníky. V předchozích verzích CDESKu vlastní číselníky obsahovaly položky, které se již dále nerozvíjely. Je možné nastavit, aby se některá z vlastností zobrazila až po vyplnění položky v rámci číselníku, avšak nejde již o položku přímo v číselníku. Tato možnost je součástí posledního updatu 3.1.5.

Pro každou položku v číselníku lze definovat až 5 úrovní podpoložek. Při vyplňování formuláře se podpoložky zobrazí až po výběru položky, ke které se dané podpoložky váží. To platí pro všechny úrovně podpoložek.

 

Konfigurácia ďalších položiek pre číselník a ich zobrazenie vo formulári
Obrázek: Konfigurace dalších položek pro číselník a jejich zobrazení ve formuláři

Vylepšení zobrazení čerpání paušálu při fakturaci

S updatem 3.1.5 jsme zlepšili zobrazení čerpání paušálu během přípravy faktury a na vystavených fakturách. V náhledu faktury je srozumitelněji zobrazena informace o přečerpání paušálu. V sumárním náhledu, v případě přečerpání paušálu, se v samostatném řádku nachází sumarizace hodin a ceny přečerpání. Rozpis plnění zařazený do paušálu a do přečerpání naleznete po rozkliknutí řádku s paušálem.

Vylepšené zobrazenie čerpania paušálu pri fakturácii
Obrázek: Vylepšené zobrazení čerpání paušálu při fakturaci

Evidence identity, sledování změn v údajích o uživateli

V praxi může nastat situace, kdy se například změní pracovní pozice uživatele a je třeba zachytit na jaké pracovní pozici uživatel prováděl změny nad daným požadavkem. Proto jsme zavedli novou funkci evidence identity. Není-li tato funkce zapnuta, i ve starých požadavcích se u uživatele zobrazují aktuální údaje o uživateli a ne ty, které platily v době provádění změn nad požadavkem.

Všude, kde se načítá jméno uživatele na základě jeho ID se zobrazuje i jeho ikona. Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí detail uživatele, kde je zaznamenán kontaktní e-mail, pracovní pozice, umístění v organizační struktuře a nadřízení uživatelé. Pokud došlo ke změně v některých z těchto parametrů, včetně jména uživatele (užitečné při změně jména např. po uzavření manželského svazku), ikona bude barevně odlišena a v modálním okně se zobrazí i informace o dané změně.

Farebné zvýraznenie ikony používateľa v prípade, že došlo k zmene v jeho zázname
Obrázek: Barevné zvýraznění ikony uživatele v případě, že došlo ke změně v jeho záznamu
Zobrazenie detailu používateľa po kliknutí na jeho ikonu v zázname
Obrázek: Zobrazení detailu uživatele po kliknutí na jeho ikonu v záznamu

 

Funkcionalita zobrazování detailu uživatele pomocí ikony je dostupná, pouze pokud je v globálních nastaveních uživatele zapnuta subindentita uživatele.

Zapnutie subidentity používateľa v globálnych nastaveniach
Obrázek: Zapnutí subidentity uživatele v globálních nastaveních
Přečtěte si více i k dalším novinkám verze 3.1.5

Ve formuláři společnosti přibylo pole pro přidávání příloh

Ve formuláři společnosti přibyla nová sekce Ostatní, kde se nachází pole pro přidávání příloh. Jedná se o standardní pole pro přidávání příloh, jaké se používá i v jiných formulářích.

Pole na pridávanie príloh vo formulári spoločnosti
Obrázek: Pole pro přidávání příloh ve formuláři společnosti

V seznamu kontaktů již můžete vyhledávat podle typů a kategorie společnosti

V seznamu kontaktů byly přidány sloupce Typ společnosti a Kategorie společnosti. Ve sloupcích se zobrazují typy a kategorie společností, ke kterým jsou kontakty přiřazeny. Tyto parametry byly přidány do filtru a také je lze zahrnout do exportu.

Stĺpce typ a kategória spoločnosti v zozname kontaktov a zaradenie týchto podmienok do filtra
Obrázek: Sloupce typ a kategorie společnosti v seznamu kontaktů a zařazení těchto podmínek do filtru

Nové pole ve formuláři – Kód požadavku. Slouží k lepší identifikaci požadavku

S updatem 3.1.5 jsme pro požadavky umožnili zapnout nové standardizované políčko Kód požadavku, kde lze zapsat referenci na jinou agendu. Kód požadavku se zadává přímo ve formuláři požadavku a také je možné jej předdefinovat pro šablonu požadavku. Po zadání se kód zobrazuje v rámci názvu požadavku jako jeho předpona a v seznamu má vyčleněn vlastní sloupec.

Pole pre zadanie kódu požiadavky a zobrazenie kódu v názve požiadavky
Obrázek: Pole pro zadání kódu požadavku a zobrazení kódu v názvu požadavku

 

Do pokročilého filtru byla přidána podmínka pro filtrování na základě kódu požadavku. Je také možné podmínku zahrnout do exportu seznamu požadavků.

Zobrazenie kódu požiadavky v zozname požiadaviek
Obrázek: Zobrazení kódu požadavku v seznamu požadavků

 

Přístup ke kódu požadavků je řízen samostatnými oprávněními a také je možné jej zapnout / vypnout v globálních nastaveních.

Nastavenie pre kód požiadavky v globálnych nastaveniach
Obrázek: Nastavení pro kód požadavku v globálních nastaveních

Jako pomocného řešitele lze nastavit celou řešitelskou skupinu

V poli pomocný řešitel bylo možné nastavit řešitelskou skupinu pouze při definování šablony požadavku. S updatem 3.1.5 jsme přidali funkci, že řešitelskou skupinu bude možné nastavit jako pomocného řešitele i při standardním zadávání požadavku.

Výber riešiteľskej skupiny v poli Pomocný riešiteľ
Obrázek: Výběr řešitelské skupiny v poli Pomocný řešitel

V ext-mailu se u adresy zobrazuje o jaký typ účtu se jedná

V Ext-mailu se u adresy zobrazuje o jaký typ účtu se jedná, díky tomu se zvýší přehlednost při výběru účtu. Značky se nacházejí před jménem. Pro následující typ účtů se zobrazují následující značky:

  • Řešitel – W
  • Operátor – O+W
  • Administrátor – A
  • Zákazník – C
Zobrazenie značiek typov kont v ext-maily
Obrázek: Zobrazení značek typů účtů v ext-mailu

V oprávněních pro požadavky přibyla nová sekce Operace nad požadavky

V oprávněních pro požadavky přibyla nová sekce Operace nad požadavky. Umožňuje nastavení oprávnění pro znovuotevření požadavku, ukončení požadavku a akceptaci ukončení požadavku.

Sekcia Operácie nad požiadavkami v oprávneniach požiadaviek
Obrázek: Sekce Operace nad požadavky v oprávněních požadavků

V seznamu požadavků lze filtrovat podle zmeškaného termínu přiřazení

V pokročilém filtru v seznamu požadavků přibyla možnost filtrovat podle termínu přiřazení řešitele. Po výběru této podmínky ve filtru se zobrazí tyto možnosti:

  • Zmeškaný – umožňuje zobrazit požadavky, které mají zmeškaný termín přiřazení řešitele
  • V termínu – umožňuje zobrazit požadavky, u kterých zaznamenané datum přiřazení řešitele nižší než datum nastavené v požadavku.

Pokud diskusní příspěvek vznikl prostřednictvím zpracování zpráv, příspěvek obsahuje odkaz na zobrazení celé e-mailové komunikace

V případě, že diskusní příspěvek vznikl prostřednictvím zpracování zpráv a v e-mailu, ze kterého příspěvek vznikl byla předtím vedena další komunikace, diskusní příspěvek obsahuje odkaz na zobrazení celé e-mailové komunikace.

Odkaz v diskusnom príspevku na zobrazenie mailovej komunikácie
Obrázek: Odkaz v diskusním příspěvku na zobrazení e-mailové komunikace

Doplněno oprávnění k editaci pole Zakázky ve formuláři požadavku

V předchozích verzích CDESKu pro pole Zakázky na požadavcích bylo možné nastavit oprávnění pouze pro přístup. S posledním updatem bylo přidáno oprávnění k editaci tohoto pole.

Nové oprávnenie na editáciu poľa Zákazky na požiadavkách
Obrázek: Nové oprávnění k editaci pole Zakázky na požadavcích

Možnost vyhledávání v centrálním číselníku oblastí služeb

Centrální číselník oblastí služeb může obsahovat velké množství položek a dosud jediným způsobem, jak požadovanou položku vyhledat bylo pomocí klávesové zkratky Ctrl+F. Proto jsme s posledním updatem v centrálním číselníku doplnili pole pro vyhledávání.

Pole na vyhľadávanie v centrálnom číselníku oblastí služieb
Obrázek: Pole pro vyhledávání v centrálním číselníku oblastí služeb

Účetní položky na zakázce lze kopírovat

V některých případech je třeba na zakázce vytvořit dvě totožné nebo velmi podobné účetní položky. Proto jsme přidali funkci umožňující kopírovat účetní položku. Možnost Kopírovat se nachází v hamburger menu účetní položky. V případě, že se kopíruje paušál obsahující hodinové sazby, zkopírují se i ty.

Možnosť kopírovať účtovnú položku a skopírovaná účtovná položka označená príznakom Kópia
Obrázek: Možnost kopírovat účetní položku a zkopírovaná účetní položka označená příznakem Kopie

Nové sloupce v seznamu požadavků a plnění s informacemi o zakázkách

V seznamu požadavků a plnění přibyly sloupce Název zakázky, Kód zakázky a Typ zakázky. Ty byly přidány i jako podmínky do pokročilého filtru a také je lze zahrnout do exportů.

Stĺpce Názov zákazky, Kód zákazky a Typ zákazky v zozname požiadaviek
Obrázek: Sloupce Název zakázky, Kód zakázky a Typ zakázky v seznamu požadavků

Pod modul Dokumenty byly přesunuty faktury a objednávky, které se dosud nacházely pod modulem Zakázky

Přijaté faktury a paragony spolu s evidencí objednávek se dosud nacházely pod modulem Zakázky. Z důvodu zlepšení přehlednosti jsme je s posledním updatem přesunuli pod modul Dokumenty.

Prijaté faktúry a bločky a Evidencia objednávok pod modulom Dokumenty
Obrázek: Přijaté faktury a paragony a Evidence objednávek pod modulem Dokumenty

Nové oprávnění pro nastavení přístupu k modulu Dokumenty

Ve verzi 3.1.3 byl přidán nový modul Dokumenty, který sjednocuje obchodní dokumenty. V této verzi jsme do stromu oprávnění pro tento modul přidali novou sekci pro řízení přístupu přímo k modulu nebo položkám pod ním.

Nové sekcia oprávnení pre modul Dokumenty
Obrázek: Nové sekce oprávnění pro modul Dokumenty

Uživatel může na plnění nastavit účetní položku i když nemá přístup k zakázkám, ve kterých jsou účetní položky definovány

Ve verzi 3.1.5 byla zrušena kontrola oprávnění při načítání účetních položek ze zakázek v plněních. Tato změna byla zavedena z důvodu, aby účetní položku na plněních mohl vyplňovat i uživatel bez přístupu k zakázkám, ve kterých jsou účetní položky definovány. Předejde se tak scénáři, kdy by uživatel bez přístupu k zakázkám nemohl vytvořit plnění na prostředí, kde je povinen výběr účtované položky na plnění.

Funkci, která při přeposlané zprávě nastaví jako zadavatele původního odesílatele zprávy, lze vypnout

Když řešitel přeposlal do CDESKu zprávu od zákazníka, tak při zpracování tohoto emailu do požadavku se jako zadavatel automaticky před nastavoval odesílatel (zákazník) e-mailu řešitelem. Praxe však ukázala, že to nebylo vždy žádoucí. S posledním updatem jsme přidali funkci, že jako zadavatel se přednastaví právě řešitel. Tuto funkci lze vypnout zvlášť pro každou CDESK adresu v globálních nastaveních zpracování zpráv.

Nastavenie, aby sa ako zadávateľ nenastavoval zákazník, ale riešiteľ
Obrázek: Nastavení, aby se jako zadavatel nenastavoval zákazník, ale řešitel

Z důvodu zvýšení přehlednosti pro některé možnosti pod tlačítkem Akce byly změněny barvy pozadí

Při manuálním zpracování zpráv lze zvolit několik možností, které se nacházejí pod tlačítkem Akce. Aby se zvýšila přesnost, některým možnostem jsme změnili barvu pozadí, tak aby barva co nejlépe vystihovala danou akci.

Zmena farieb pod tlačidlom Akcia pri manuálnom spracovaní správ
Obrázek: Změna barev pod tlačítkem Akce při manuálním zpracování zpráv

K položkám ve vlastních číselnících lze přidat překlady

K jednotlivým položkám ve vlastním číselníku je nyní možné nastavit překlady, díky čemuž se položky číselníku budou zobrazovat v jazyce, jaký se aktuálně v prostředí CDESK používá. Překlady lze přidat pro jazyky, které jsou v CDESK prostředí aktivní.

Tlačidlo pre pridanie prekladov pre položky vo vlastnom číselníku
Obrázek: Tlačítko pro přidání překladů pro položky ve vlastním číselníku
Pridávanie prekladov je jednotlivé položky vo vlastnom číselníku
Obrázek: Přidávání překladů je jednotlivé položky ve vlastním číselníku

Do reportu požadavků přibyla filtrace podle termínu přiřazení řešitele

Do reportu požadavků přibyla filtrace požadavků dle termínu přiřazení řešitele. Při filtraci lze vybrat následující podmínky:

  • Jen zmeškané – požadavky, na kterých je zaznamenané datum přiřazení řešitele větší než je nastaveno v SLA
  • Jen v termínu – požadavky, na kterých je zaznamenané datum přiřazení řešitele menší než je nastaveno v SLA
Filtrovanie podľa termínu priradenia riešiteľa v reporte požiadaviek
Obrázek: Filtrování dle termínu přiřazení řešitele v reportu požadavků

Vylepšení v AD / LDAP konektoru

S verzí 3.1.5 přibyly nové funkce v Active Directory / LDAP konektoru.

Synchronizace uživatelů do CDESK skupin byla dosud možná pouze na základě členství ve skupině v Active Directory. Nyní jsme doplnili možnost synchronizace na základě hodnoty atributu. Synchronizace na základě zařazení do skupin v AD zůstává zachována.

Synchronizácia používateľov do CDESK na základe hodnoty atribútu
Obrázek: Synchronizace uživatelů do CDESK na základě hodnoty atributu

 

Také přibyla možnost synchronizace pracovní pozice podle atributu v AD.

Synchronizácia pracovných pozícii na základe hodnoty atribútu
Obrázek: Synchronizace pracovních pozic na základě hodnoty atributu

 

Synchronizace AD s CDESKem automaticky probíhala v 7:00 UTC a uživatel neměl možnost nastavit jiný čas synchronizace. Proto jsme v základních nastaveních konektoru přidali pole, kde lze manuálně nastavit vlastní čas synchronizace.

Pole pre nastavenie vlastného času synchronizácie
Obrázek: Pole pro nastavení vlastního času synchronizace

Více o AD/LDAP konektoru se dočtete v samostatném manuálu.

Přílohy přidané na nabídky z dodavatelského prostředí se přenášejí do nabídek v zákaznickém prostředí

Díky propojení CDESKů se mohou přenášet požadavky mezi zákaznickým a dodavatelským CDESK prostředím. S požadavky se také přenášejí nabídky navázané na požadavky. S posledním updatem jsme dopracovali, aby se s nabídkami přenášely i jejich přílohy.

Také byla dopracována funkce kontroly přenášených měrných jednotek, které se používají na položkách v nabídce. Nyní se přenášejí jen ty jednotky, které jsou v obou CDESKech totožné. V případě, že na prostředí kde se nabídka přenáší nebude dostupná jednotka používaná na nabídce, tak na přenesené nabídce se nenastaví žádná jednotka.

Přejmenování tlačítka Uložit

V případě, že se pořizuje nový záznam, namísto tlačítka Uložit se bude zobrazovat Vytvořit. Tlačítko Uložit se bude zobrazovat v případě editace již existujícího záznamu.

Premenované tlačidlo Uložiť
Obrázek: Přejmenované tlačítko Uložit