Doplnění údajů ke schvalování, snadno dostupné informace o dovolených a mnoho dalších

22. září 2023

Při schvalovacím procesu je možné vrátit požadavek na doplnění a následně vrátit ke schválení

Doposud při schvalování požadavku bylo možné schvalovací krok akceptovat nebo zamítnout. Pokud byl schvalovací krok zamítnut pouze z důvodu, že požadavek je potřeba doplnit, jediným řešením bylo vytvořit nový požadavek, který bude opět podléhat schvalování.

Od posledního update bude řešení takového scénáře výrazně rychlejší a jednodušší. Byla totiž dopracována možnost, kdy je schvalovací krok zamítnut, ale požadavek lze vrátit k doplnění. Po uložení změn je požadavek automaticky vrácen do schvalovacího procesu.

Možnosť Zamietnuť, vrátiť na doplnenie na schvaľovacom kroku
Obrázek: Možnost Zamítnout, vrátit k doplnění ve schvalovacím kroku
Schvaľovací proces, kedy bola požiadavka vrátená na doplnenie a nový schvaľovací proces, ktorý bol automaticky vytvorený po doplnení požiadavky
Obrázek: Schvalovací proces, kdy byl požadavek vrácen k doplnění a nový schvalovací proces, který byl automaticky vytvořen po doplnění požadavku

 

Možnost opětovného schvalování požadavků je dostupná pouze pokud schvalovací pravidlo používá sériové schvalování kroků a má povolenou možnost Opětovné schvalování zamítnutého požadavku.

Nastavenie opätovného schvaľovania požiadavky na schvaľovacom pravidle
Obrázek: Nastavení opětovného schvalování požadavku na schvalovacím pravidle

Aktuálně čerpané volno se sumárně zobrazuje pod ikonou letadla na horní liště

Na horní liště CDESKu přibyla ikona žádostí o volno. Číselný údaj zobrazený nad ikonou reprezentuje celkový počet uživatelů, kteří právě čerpají volno nebo zastupují jiného uživatele. Po klepnutí na ikonu se tyto údaje zobrazí v seznamu rozděleném na dvě části: Dovolené a Zastupování. Prostřednictvím ikony lze také rychle přistupovat ke kalendáři, k seznamu nastavených zastupování a k seznamu žádostí o volno.

Ikona v hornej lište CDESKu pre zobrazenie aktívnych dovolenie a zastupovaní
Obrázek: Ikona v horní liště CDESKu pro zobrazení aktivních dovolených a zastupování

Žádosti o volno se zobrazují v kalendáři

V předchozích verzích CDESKu se v kalendáři zobrazovaly pouze požadavky, úkoly a plánované práce. S update 3.1.11 k těmto modulům přibyly i žádosti o volno. V kalendáři se zobrazuje uživatelské jméno a typ volna. Záznam se zobrazuje podle termínů Od – Do, které jsou nastaveny na žádosti o volno. Žádosti o volno se zobrazují pouze ve druhé verzi Kalendáře.

Zobrazenie žiadosti o voľno v kalendári
Obrázek: Zobrazení žádosti o volno v kalendáři

Faktury spolu s výpisy prací lze hromadně odesílat e-mailem

Odesílání vystavených faktur e-mailem bylo dosud možné pouze jednotlivě, po otevření konkrétní vystavené faktury. Proto odesílání více faktur mohlo být zdlouhavé. Verze 3.1.11 přináší vylepšení v podobě hromadného odesílání faktur ale i výpisů prací.

V seznamu vystavených faktur jednoduše stačí označit vystavené faktury a kliknout na tlačítko Odeslat e-mailem. Označené faktury se následně roztřídí podle zákazníků. Pro každého ze zákazníků lze nastavit, zda budou odeslány faktury, výpisy prací nebo obě položky.

Tlačidlo Odoslať emailom v zozname vystavených faktúr
Obrázek: Tlačítko Odeslat e-mailem v seznamu vystavených faktur
Modálne okno pre hromadné odoslanie vystavených faktúr a výpisov prác
Obrázek: Modální okno pro hromadné odeslání vystavených faktur a výpisů prací

Zadávání plnění je možné i za více řešitelů

S posledním updatem přibyla vylepšení i v modulu Plnění. Byla doplněna funkce, která umožňuje zadat plnění na více řešitelů. Díky tomu není třeba zadávat plnění jednotlivě. Tato funkce je vhodná v případě, že se na plnění požadavku společně podílelo více řešitelů, přičemž každý řešitel odpracoval stejný čas. Avšak v případě potřeby lze každému řešiteli nastavit jiný čas.

Tlačidlo pre vytvorenie plnenia na viacerých riešiteľov
Obrázek: Tlačítko pro vytvoření plnění na více řešitelů
Formulár pre vytvorenie plnení na viacerých riešiteľov
Obrázek: Formulář pro vytvoření plnění na více řešitelů

Vylepšená funkcionalita, ale také vizuál modulu Nabídky

Update 3.1.11 neobešel ani nabídky. Hned při vytváření nové nabídky si všimnete jak nových prvků, tak i vylepšeného designu některých již existujících prvků. Například stav nabídky lze pohodlně změnit pomocí nového plovoucího tlačítka, které se zobrazuje na pravé liště detailu nabídky. Když jsou položky na nabídce připraveny k akceptaci, tj. nabídka je ve stavu K akceptaci, lze ji manuálně přeposlat na vybrané účty. Následně e-mailová notifikace obsahuje i přílohy z položek.

Kromě těchto nových funkcí byl vylepšen design souhrnu položek a také tlačítek pro akceptaci / verifikaci položek na nabídce.

Modálne okno pre manuálne odoslanie ponuky mailom
Obrázek: Modální okno pro manuální odeslání nabídky e-mailem
Nové tlačidlá na vyjadrenie sa k položkám na ponuke, plávajúce tlačidlo na rýchlu zmenu stavu ponuky a vylepšený súhrn položiek
Obrázek: Nová tlačítka pro vyjádření k položkám v nabídce, plovoucí tlačítko pro rychlou změnu stavu nabídky a vylepšený souhrn položek

Přibyla nová základní vlastnost Informace ve formuláři, která se ve formuláři zobrazuje jako vložený blok bez uvedení názvu

V případě, že ve formuláři potřebujete zobrazit doplňující informaci bez dalšího popisu, můžete od nynějška k tomu využít doplňkovou vlastnost typu Informace ve formuláři. Tato vlastnost se ve formuláři vykresluje jako vložený blok bez uvedení názvu. Blok obsahuje pouze text, který je do něj vložen. Pro text lze nastavit různé jazykové mutace pro jazyky aktivní v CDESKu.

Doplnková vlastnosť informácia vo formulári zobrazená v detaile požiadavky
Obrázek: Doplňková vlastnost informace ve formuláři zobrazená v detailu požadavku
Konfigurácia doplnkovej vlastnosti typu Informácia vo formulári
Obrázek: Konfigurace doplňkové vlastnosti typu Informace ve formuláři
Přečtěte si více i k dalším novinkám verze 3.1.11

Požadavky

Stav kroků schvalovacího procesu na požadavku se zobrazuje i na vytištěném požadavku

Prostřednictvím tlačítka Akce, které se zobrazuje v detailu požadavku, lze požadavek vytisknout. Pokud požadavek podléhá schvalování, od verze 3.1.11 se spolu s detailem požadavku vytiskne i stav kroků daného schvalovacího procesu.

Kroky schvaľovania na vytlačenej požiadavke
Obrázek: Kroky schvalování na vytištěném požadavku
Zmodernizovaný vizuál diskusí v požadavku ve webovém portálu

Při vstupu do záložky Diskuse si hned všimnete vylepšeného vizuálu. Kolem avatarů v seznamu diskusních příspěvků se již nezobrazují zelené nebo modré kroužky, signalizující zda se jedná o diskusi se zákazníkem nebo interní diskusi. Barevné odlišení se zobrazuje pouze přímo u daného příspěvku. Zobrazování barevných kroužků kolem avatarů bylo odstraněno také v e-mailových notifikacích k diskusním příspěvkům.

Zmodernizovaný vizuál diskusií v požiadavke vo webportále
Obrázek: Zmodernizovaný vizuál diskusí v požadavku ve webovém portálu
Nová funkcionalita umožňující zobrazit záznamy plnění a změny stavů mezi diskusními příspěvky na záložce Diskuse

Zmodernizovaný vizuál diskusí ve webovém portálu není jediným vylepšením v modulu Diskuse, který přišel s verzí 3.1.11. Odteď je možné nastavit, aby se mezi diskusními příspěvky zobrazovaly změny stavů požadavku a záznamy z plnění. To, aby se tyto události zobrazovaly mezi diskusními příspěvky je možné vypnout / zapnout přímo na záložce Diskuse.

Plnenia a zmeny stavu požiadavky zobrazené medzi diskusnými príspevkami
Obrázek: Plnění a změny stavu požadavku zobrazené mezi diskusními příspěvky
Termíny na požadavku lze zadávat do minulosti (oprávnění uživatelé)

V praxi může nastat situace, kdy některý z termínů na požadavku je potřeba zadat do minulosti. Proto s posledním updatem byla dopracována funkce, aby pro každý termín zvlášť bylo možné zapnout zadávání do minulosti. Tuto možnost lze zapnout v globálních nastaveních.

Nastavenie, aby bolo možné termín zadať do minulosti
Obrázek: Nastavení, aby bylo možné termín zadat do minulosti
V polích Kdo žádá a Pro koho žádá na předpisu pravidelného požadavku lze nastavit i volný text

Při manuálním zadávání požadavku, nebo při zadávání požadavku přes katalog požadavků, je možné v polích Kdo žádá a Pro koho žádá nastavit volný text. S posledním updatem bylo dopracováno, aby volný text do těchto polí bylo možné nastavit i na předpisu pravidelného požadavku.

Voľný text v poliach Kto žiada a Pre koho žiada v predpise pravidelnej požiadavky
Obrázek: Volný text v polích Kdo žádá a Pro koho žádá v předpisu pravidelného požadavku
Nová možnost editovat doplňkové vlastnosti na požadavku i po jeho ukončení

Po ukončení požadavku již editace polí v jejím detailu není možná a jsou přístupná už jen jako read-only. V praxi ale může nastat situace, kdy je potřeba na ukončeném požadavku editovat doplňkové vlastnosti. Proto v globálních nastaveních přibyla možnost zapnout editaci doplňkových vlastností i na ukončeném požadavku.

Možnosť zapnúť editáciu doplnkových vlastností na ukončenej požiadavke
Obrázek: Možnost zapnout editaci doplňkových vlastností na ukončeném požadavku
V historii požadavků se zapisuje, kdo a kdy potvrdil, že není potřeba odpovídat na diskusi

Při odesílání diskusního příspěvku lze označit, že není třeba odpovídat na diskusi. Od poslední verze CDESKu se v historii požadavku zapisuje kdo a kdy zvolil toto označení.

Společnosti

V XLS exportu společností se zobrazuje obecný e-mail i když je převzat z navázaného kontaktu

V předchozích verzích CDESKu se v XLS exportu společností nezobrazoval obecný e-mail, který byl převzat z navázaného kontaktu. Tato funkcionalita byla dopracována ve verzi 3.1.11.

Všeobecný mail zobrazený v XLS exporte spoločností
Obrázek: Všeobecný e-mail zobrazený v XLS exportu společností

Fakturace

Datum zdanitelného plnění a datum splatnosti faktury se určuje podle nastavení v účetní jednotce

Na základě účetní jednotky se určuje datum zdanitelného plnění a datum splatnosti faktury. Pokud je na účetní jednotce nastavena možnost Výchozí podle nastavení zákazníka, tak tato data se určí na základě nastavení společnosti odběratele. Účetní jednotka je dodavatel služby, materiálu poskytovaných přes CDESK. Více účetních jednotek řeší problém pokud přes více firem fakturujete dodané služby a materiál, přičemž používáte jedno CDESK prostředí.

Dátum zdaniteľného plnenia a dátum splatnosti faktúry zobrazený pri účtovaní
Obrázek: Datum zdanitelného plnění a datum splatnosti faktury zobrazené při účtování
Na vystavené faktuře lze změnit vazbu na přijatou objednávku

Na vystavené objednávce lze nastavit vazbu na přijatou objednávku. S posledním updatem byla doplněna možnost zrušit vazbu na přijatou objednávku, díky čemuž lze navázat jinou objednávku.

Poznámka: Dořešení odečtení z předplacené dopravy bude v některém z nejbližších updatů verze 11.

Ikona pre zrušenie väzby na prijatú objednávku na vystavenej faktúre
Obrázek: Ikona pro zrušení vazby na přijatou objednávku na vystavené faktuře

Dokumenty

Byla vylepšena tisková sestava vystavené objednávky

Update 3.1.11 přinesl množství designových vylepšení v mnoha modulech. Vylepšena byla i tisková sestava vystavené objednávky, která je nyní přehlednější.

Nová tlačová zostava vystavenej objednávky
Obrázek: Nová tisková sestava vystavené objednávky
V rejstříku dokumentů bylo doplněno vyhledávání podle sloupců Odesílatel, Adresát, Kód projektu a Projekt

Ve fulltextovém vyhledávání modulu Rejstřík dokumentů, je nyní možné vyhledávat i podle sloupců Odesílatel, Adresát, Kód projektu a Projekt.

V registri dokumentov bolo doplnené vyhľadávanie podľa stĺpcov Odosielateľ, Adresát, Kód projektu a Projekt
Obrázek: V rejstříku dokumentů bylo doplněno vyhledávání podle sloupců Odesílatel, Adresát, Kód projektu a Projekt

Plnění

Plnění lze editovat i po fakturaci

V předchozích verzích CDESKu se fakturační plnění znepřístupnilo k editaci poté, co bylo vyfakturováno. Nyní bylo dopracováno oprávnění umožňující editaci plnění po fakturaci. Toto oprávnění je ve výchozím nastavení zapnuto pro administrátory.

Nové oprávnenie umožňujúce editáciu plnenia po odfakturovaní
Obrázek: Nové oprávnění umožňující editaci plnění po vyfakturování

Zpracování zpráv

Pokud přijatý e-mail do CDESK překročí povolenou velikost, nebude zpracován a informuje se odesílatel

V moduly Zpracování zpráv existuje omezení pro velikost mailu, kdy bude zpráva ještě zpracována. Pokud tato velikost bude překročena, od verze 3.1.11 odesílatel obdrží informační e-mail o tom, že maximální velikost e-mailu byla překročena a odeslaná zpráva nebude zpracována.

Nabídky

Byl upraven způsob výběru skladové položky na nabídku

S updatem 3.1.11 byl upraven i způsob výběru skladové položky na nabídku. Při výběru skladové položky se nyní zobrazí modální okno umožňující vyhledávání a filtrování mezi skladovými položkami. Po výběru skladové položky se na řádku nabídky předvyplní název, jednotka, jednotková cena bez DPH a vč. DPH.

Upravený spôsob výberu skladovej položky na ponuku
Obrázek: Upravený způsob výběru skladové položky na nabídku

Konfigurační databáze (CMDB)

Byly přidány nové Hlavní skupiny – Nákladové středisko a Oblast

S novou verzí do CDESKu přišly i nové kategorie Hlavních skupin. Jedná se o Nákladové středisko a Oblast. V Hlavní skupině Nákladové středisko se eviduje uživatel, který je zodpovědný za nákladové středisko a na Oblasti se eviduje zodpovědný za oblast. Tito uživatelé mohou následně vystupovat jako schvalovatelé na navázaném požadavku.

Detail Hlavnej skupiny, ktorá patrí do kategórie Nákladové stredisko
Obrázek: Detail Hlavní skupiny, která patří do kategorie Nákladové středisko
Stávající odkazy na konfigurační položce se zobrazují i při jejím tisku

Pod tlačítkem Akce na konfigurační položce CI se nachází možnost umožňující vytisknout danou položku. S posledním updatem bylo doplněno, že při tisku se zobrazují i odkazy na konfigurační položce.

Existujúce prepojenia na konfiguračnej položke zobrazené pri jej tlači
Obrázek: Stávající odkazy na konfigurační položce zobrazené při jejím tisku

Žádosti o volno

Pokud má uživatel přečerpaný limit na náhradní volno, nebude moci o tento typ volna požádat

Na šabloně pro náhradní volno není možné nastavit počet dní ani povolené přečerpání. Nárok na náhradní volno se nastavuje zvlášť pro každého uživatele v detailu uživatele. Proto s posledním updatem bylo doplněno, že pokud uživatel nemá nárok na náhradní volno, tak ani nebude moci požádat o tento typ volna.

Pro časové jednotky žádostí o volno byly doplněny hodnoty 30 minut a 15 minut

V šablonách žádostí o volno je nyní možné nastavit časové jednotky 30 a 15 minut.

Voľby 30 minút a 15 minút v nastavení časovej jednotky žiadosti o voľno
Obrázek: Volby 30 minut a 15 minut v nastavení časové jednotky žádosti o volno
Na každé šabloně žádosti o volno lze zvlášť nastavit časovou jednotku

V globálních nastaveních žádostí o volno se nastavuje časová jednotka, která určuje časovou jednotku pro všechny šablony žádostí o volno. S posledním updatem ale byla doplněna možnost nastavit časovou jednotku pro každou šablonu zvlášť. Globálně nastavená časová jednotka se používá jako výchozí.

Nastavenie časovej jednotky v šablóne žiadosti o voľno
Obrázek: Nastavení časové jednotky v šabloně žádosti o volno

Schvalování

Schvalovací kroky byly doplněny o nové role schvalovatelů – Odpovědný za oblast, Odpovědný za nákladové středisko, Nadřízení odpovědného za nákladové středisko

Na schvalovacím kroku lze vybrat nové role schvalovatelů. Jedná se o odpovědný za oblast, odpovědný za nákladové středisko, Nadřízení odpovědného za nákladové středisko. Tyto role jsou přiřazeny na konfigurační položce, která je navázána na požadavek.

Nové roly schvaľovateľov
Obrázek: Nové role schvalovatelů

Všeobecné funkce

Při nastavování barev ikon a dlaždic je možné namíchat vlastní barvu, dosud bylo možno vybrat jen z předdefinované palety

V mnoha CDESK modulech lze nastavovat barvy k různým položkám. Například lze barevně odlišit dlaždice katalogu požadavků. Dosud ale při nastavování barev se vybíralo pouze z palety předdefinovaných barev. Nyní lze tuto paletu rozšířit io vlastní barvy. V případech, kdy se kromě barvy pozadí nastavuje i ikona, lze nyní nastavit i barvu ikony.

Nastavenie farby pozadia a ikony pre dlaždicu katalógu požiadaviek
Obrázek: Nastavení barvy pozadí a ikony pro dlaždici katalogu požadavků