Drafty, ponuky, notifikácie a ďalšie novinky

12. června 2021

Verzia 3.0.190 prináša vylepšený formulár ponúk, nové roly pre príjem notifikácií, drafty pre plnenia a mnoho ďalších funkcií, ktoré zjednodušujú prácu s CDESKom. 

TOP novinky – 12. júna 2021

Vylepšený modul ponúk

S poslednou verziou prešiel vylepšením modul ponúk, v ktorom sú kompaktnejšie formuláre a pridané funkcie pre zrýchlenie práce. 

Vylepšený formulár ponúk
Vylepšený formulár ponúk

Polia v časti Základné údaje boli preusporiadané. V poli koordinátor za zákazníka pribudli tlačidlá na vytvorenie nového kontaktu a zákazníckeho konta priamo z formulára ponuky. Tiež pribudli tlačidlá pre vkladanie poznámky nad a pod položky. Pri pridávaní položky si používateľ môže vybrať, či parametre položky definuje priamo na ponuke, alebo ju vyberie zo skladových kariet. 

Pod položkami sa zobrazuje zoznam informujúci o celkovom množstve a cenách položiek na ponuke.  V zozname sú informácie rozdelené podľa jednotiek a podľa toho, či ide o návrh na verifikáciu, alebo návrh zákazníkovi. 

Súhrn položiek na ponuke
Súhrn položiek na ponuke

Pribudli aj automatizácie. Ak sa ponuka dostáva do stavu Na schválenie, previazaná požiadavka môže prejsť do stavu Ponuka. Ak ponuku niekto schváli v CDESKu, previazaná požiadavka sa zo stavu Ponuka prepne do stavu V riešení. 

Skompaktnený formulár plnení s novými funkciami

S novým updatom bol tiež vylepšený formulár plnení. Ak je plnenie naviazané na požiadavku, úlohu alebo pracovný príkaz, priamo vo formulári je možné zobraziť základné údaje z prepojeného záznamu. 

Detail požiadavky vo formulári plnení
Detail požiadavky vo formulári plnení

Tiež pri naviazaní na tieto tri typy záznamov sa vo formulári zobrazia tlačidlá, pomocou ktorých je možné do textu plnenia vložiť názov a popis daného záznamu. 

Tlačidlá pre vkladanie názvu a popisu naviazaného záznamu
Tlačidlá pre vkladanie názvu a popisu naviazaného záznamu
Drafty plnení

CDESK vo verzii 3.0.190 prináša drafty aj pre plnenia. To znamená, že ak používateľ má rozpísané plnenia a prejde do iného modulu, toto plnenie sa v zozname plnení automaticky uloží, pričom bude označené symbolom DRAFT. K takémuto záznamu sa používateľ môže neskôr vrátiť, dopísať ho a riadne uložiť. 

Draft v zozname plnení
Draft v zozname plnení
Preusporiadanie rolí pre príjem notifikácií 

Vo verzii 3.0.190 boli preusporiadané roli pre príjem notifikácií. Zmeny sa týkajú požiadaviek, úloh a pracovných príkazov. 

Rola Riešiteľ v nastaveniach notifikácií pre požiadavky
Rola Riešiteľ v nastaveniach notifikácií pre požiadavky

Rola Riešiteľ bola premenovaná na Riešiteľ/Riešiteľská skupina. A naopak, Riešiteľ v novej verzii CDESKu je pred tým používaný Priradený riešiteľ k záznamu. 

Teraz pri výbere roli Riešiteľ, notifikáciu dostane iba riešiteľ záznamu. V prípade, že je vybraná riešiteľská skupina, notifikáciu nedostane. Aby notifikáciu dostal každý člen riešiteľskej skupiny, je potrebné vybrať rolu Riešiteľská skupina. Rola Riešiteľ/Riešiteľská skupina zabezpečí, že ak je na zázname vybraný iba riešiteľ, notifikovaný bude iba on. Ak je vybraná iba riešiteľská skupina, notifikácie odídu každému členovi danej riešiteľskej skupiny. 

 

Pridaná voľba, kedy odpoveď na notifikáciu k ukončenej požiadavke sa nespracováva ako diskusia, ale ostane v CDESKu ako správa na spracovanie

 Pri odpovedi na notifikáciu o ukončení požiadavky doposiaľ boli len možnosti: 

  • príspevok sa spracoval ako diskusia a požiadavka ostala uzavretá – v zozname požiadaviek takáto požiadavka zostala medzi ukončenými, a riešiteľ jedine podľa CDESK notifikácie vedel o pridanom príspevku, čo je nepostačujúce. 
  • príspevok sa spracoval ako diskusia a požiadavka sa otvorila do stavu V riešení, čo už riešiteľ neprehliadne. Naopak, množstvo odpovedí ako napríklad: „Ďakujem za vyriešenie,“ zbytočne otvára požiadavku. 

V tejto verzii pribudla možnosť, ktorá odpoveď ponechá v správach na spracovanie a obsluha rozhodne, či odpoveď zaarchivuje do danej požiadavky ako diskusný príspevok, alebo založí novú požiadavku k riešeniu. 

Nastavenie, aby sa odpoveď na notifikáciu o ukončenej požiadavke nespracovala ako notifikácia
Nastavenie, aby sa odpoveď na notifikáciu o ukončenej požiadavke nespracovala ako notifikácia
Blokovanie zákazníckej notifikácie z diskusie pridanej zo spracovania správ 

Pri predošlej konfigurácii zákazník dostal vždy notifikáciu o pridaní diskusie na zázname vytvorenom spracovaním správ. V niektorých spoločnostiach môžu vyžadovať vyššiu mieru bezpečnosti a požadovať aby diskusia k zákazníkovi odišla len v prípade, že bola zadaná z vnútra CDESKu. 

Preto vo verzii 3.0.190 bol v globálnych nastaveniach notifikácií pridaný prepínač, ktorý umožňuje vypnúť odosielanie zákazníckych notifikácií ak diskusný príspevok bol doručený cez správu na spracovanie. Pri vypnutí sa bude odosielať zákaznícka notifikácia iba z tej diskusie, ktorá bola odoslaná z CDESKu. Ak bude diskusný príspevok pridaný priamo cez mail, odíde iba riešiteľská notifikácie.  

Nastavenie pre vypnutie odosielania notifikácií o pridaní diskusného príspevku zo správ na spracovanie
Nastavenie pre vypnutie odosielania notifikácií o pridaní diskusného príspevku zo správ na spracovanie
Poznámka na zákazke

Vo formulári zákazky pribudlo nové pre vkladanie poznámky. Pole ponúka možnosť editovať text, ale aj vkladať obrázky, tabuľky a iné súbory. 

Pole pre vloženie poznámky na zákazku
Pole pre vloženie poznámky na zákazku

V prípade, že zákazka obsahujúca poznámku je prepojená s požiadavkou, na požiadavke sa zobrazuje piktogram informujúci o tejto poznámke. 

Zákazka s poznámkou pripojená na požiadavke
Zákazka s poznámkou pripojená na požiadavke
Vkladanie názvu a popisu požiadavky do úlohy 

V prípade, že úloha je naviazaná na požiadavku, pomocou nových tlačidiel je možné do jej popisu vložiť názov a popis požiadavky. Vďaka tomu je zadávanie úloh jednoduchšie a rýchlejšie. 

Tlačidlá pre vkladanie názvu a popisu požiadavky do popisu úlohy
Tlačidlá pre vkladanie názvu a popisu požiadavky do popisu úlohy
Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.190 >