Komplexnejšie schvaľovanie plnení

9. srpna 2021

Update 3.0.191 obsahuje komplexnejšiu funkcionalitu  Schvaľovanie plnení. Tiež prináša interné prílohy na požiadavkách a množstvo ďalších užitočných funkcií. 

TOP novinky – 9. augusta 2021

Schvaľovanie plnení

Hlavnou novinkou verzie 3.0.191 je  Schvaľovanie plnení, ktorého cieľom je odovzdať na ďalšie spracovanie a výslednú fakturáciu len skontrolované zápisy plnení, napríklad nadriadeným pracovníkom.  Zamietnuté plnenia je možné opraviť a znovu odovzdať na schválenie. 

V module Schvaľovanie plnení sa nachádza rovnaký zoznam plnení ako v module Zoznam plnení. Rovnako tak umožňuje zadávať nové fakturačné a aj interné plnenia. Prostredníctvom tohto modulu sa ale k plneniam môžete vyjadrovať tým, že ich schválite alebo zamietnete. 

Ikony umožňujúce schváliť alebo zamietnuť plnenie
Ikony umožňujúce schváliť alebo zamietnuť plnenie

Plnenia možno schváliť / zamietnuť jednotlivo, ale aj hromadne. 

Ikony umožňujúce hromadné vyjadrenie sa k plneniam
Ikony umožňujúce hromadné vyjadrenie sa k plneniam

Modul Schvaľovanie plnení možno zapnúť v Globálnych nastaveniach a samotné schvaľovanie je prístupné iba pre používateľa s príslušnými oprávneniami. 

Zapnutie modulu Schvaľovanie plnení v Globálnych nastaveniach
Zapnutie modulu Schvaľovanie plnení v Globálnych nastaveniach

Interné prílohy k požiadavke 

S verziou 3.0.191 boli požiadavky rozšírené o interné prílohy, ktoré nie sú prístupné pre zákazníkov. Toto pole sa zapína v Globálnych nastaveniach.

Pole pre pridávanie interných príloh
Pole pre pridávanie interných príloh

Ak je v Globálnych nastaveniach zapnutá funkcia Vkladať prílohy diskusie do požiadavky, tak do interných príloh sa automaticky prenesú pripojené prílohy  z internej diskusie (Príspevkov pre riešiteľov). Do interných príloh sa prenášajú aj obrázky vložené do vnútra príspevkov internej diskusie. Že pochádzajú z internej diskusie je označené modrou ikonkou diskusie pri prílohe. 

Tiež pribudla funkcia umožňujúca manuálne presúvanie príloh do interných príloh a naopak. 

Tlačidlo na presúvanie súborov medzi internými a obyčajnými prílohami
Tlačidlo na presúvanie súborov medzi internými a obyčajnými prílohami

Súvisiace požiadavky sa zobrazujú v zozname požiadaviek

S posledným updatom pribudol nový komponent aj v zozname požiadaviek. Vďaka ikone + je možné priamo v zozname zobraziť súvisiace požiadavky. Po kliknutí na túto ikonu sa zobrazí číslo, názov, stav, riešiteľ / riešiteľská skupina a termín splnenia požiadaviek. Tiež je možné cez toto zobrazenie pristupovať k jednotlivým požiadavkám. 

Súvisiace požiadavky v zozname požiadaviek
Súvisiace požiadavky v zozname požiadaviek

Pridanie stĺpcov v zozname plnení – popisu požiadavky, úlohy a pracovného príkazu 

V zozname plnení je teraz možné pridať stĺpce Popis požiadavky, Popis úlohyPopis pracovného príkazu, v závislosti od toho, či dané moduly sú zapnuté. Umožní vám to hodnotnejšie reportovať  zoznamy plnení.

Popis požiadavky v zozname plnení
Popis požiadavky v zozname plnení

Tieto stĺpce je možné zahrnúť aj do exportu. 

Popis požiadavky v exporte plnení
Popis požiadavky v exporte plnení
Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.191 >