Úvod k novému modulu Projekty, schválení během řešení požadavku, další zjednodušení v katalogu požadavků

5. června 2023

Úvodní informace k novému modulu, který je určen k ekonomickému řízení projektů

Připravili jsme pro Vás nový modul Projekty – Obchodní agenda s CRM funkcionalitami. Primárně je určen k evidenci realizace větších projektů, které mohou být rozděleny do více etap. V každé etapě můžete evidovat očekávané a reálné příjmy na základě vystavených faktur. K nim lze zaznamenávat plánované a reálné náklady, včetně nákladů na vaše pracovníky podle odpracovaného času. Díky tomu máte pohled na váš projekt v CDESKu od úplného začátku, kdy se jen plánuje, až po jeho ukončení s reálnou ziskovostí.

Modul Projekty můžete použít i pro evidenci menších projektů. V rámci konfigurace dokážete zjednodušit hierarchii, k tomu vypnout některá evidenční pole, čímž zjednodušíte formuláře.

Do Projektů se dostaly CRM funkcionality, jako jsou například fáze vztahu (příležitost, nabídka, zasmluvněné…), pravděpodobnost získání (vážný, slabý zájem…) s barevnou vizualizací, rozpočet a ziskovost projektu, stav realizace a chybějící k dokončení, personální odpovědnost.

Jelikož pro projekty tímto novým modulem vznikl specializovaný prostor, funkcionalita zakázek se bude dále specializovat na opakovaně poskytovaný servis, menší jednorázové opravy s evidencí materiálu ke službám.

Ve verzi 3.1.9 je v CDESKu dostupný modul Projekty. Manuál k jeho používání se připravuje a bude uvolněn v červenci 2023. Současně přineseme aktualizovaný ceník, kde budou Projekty zahrnuty.

Zoznam projektov evidovaných v CDESKu
Obrázek: Seznam projektů evidovaných v CDESKu
Formulár projektu
Obrázek: Formulář projektu

Operativní schvalování – možnost vyžádat předdefinovaný schvalovací proces během řešení požadavku

Doposud byly v CDESKu pro požadavky dostupné dva typy schvalování, a to konkrétní schvalování definované předem v šabloně požadavku a volné schvalování, které lze vyžádat kdykoliv během řešení požadavku. Doposud chyběla možnost dodatečně vyžádat schválení, které již v systému bylo předdefinováno. Volné schvalování nevyhovovalo, protože uživatel nemohl definovat složitější scénáře schválení.

Proto jsme s updatem 3.1.9 zavedli nové operativní schvalování. Díky tomu uživatel může vybrat z předdefinovaných schvalovacích scénářů. Na šabloně požadavku vyberete pravidlo, které se bude nabízet v otevřeném požadavku na dodatečné schválení.

K aktivaci této funkce je potřeba zapnout v Globální nastavení → Požadavky → Katalog požadavků → volbu Schvalování požadavků z katalogu.

Upozornění: V požadavcích vytvořených z dlaždice se v menu tlačítka Akce již nezobrazuje možnost vytvořit proces Volného schvalování. Tato možnost zůstala už jen pro manuálně vytvořené požadavky.

Výber schvaľovacieho pravidla k dodatočnému schváleniu požiadavky, operatívne schválenie
Obrázek: Výběr schvalovacího pravidla k dodatečnému schválení požadavku, operativní schválení.
Použitie schvaľovacieho pravidla počas riešenia požiadavky
Obrázek: Použití schvalovacího pravidla během řešení požadavku

Nové reporty plnění dle účetních položek

S posledním updatem přišly i nové reporty plnění dle účetních položek. Tento report slouží k vyhodnocení odpracovaného času z ekonomického pohledu. Data do reportu lze flexibilně filtrovat dle zakázek, řešitelů, účetních položek a dalších polí, přičemž řadu z nich můžete filtrovat buď přímým výběrem nebo prostřednictvím textového vyhledávání. Výsledný soubor je ve formátu xls.

Konfigurácia reportu plnení podľa účtovných položiek
Obrázek: Konfigurace reportu plnění dle účetních položek

V katalogu požadavků přibyly dlaždice určené pro určitou společnost bez nutnosti společnost vybírat

Verze 3.1.9 také přináší vylepšení v zadávání požadavku prostřednictvím katalogu požadavků. V šabloně požadavků je nyní možné definovat jednu nebo více preferovaných společností. Následně při zadávání požadavku přes katalog požadavků se zobrazí dlaždice z preferovaných společností, ke kterým má daný uživatel přístup. Díky tomu se při přidávání požadavku přes dlaždici může vynechat krok volby společnosti v horním výběrovém poli. Kromě zrychlení zadávání se díky preferované společnosti zajistí, že požadavek bude zadán na správnou společnost.

Nastavenie preferovanej spoločnosti na šablóne požiadavky
Obrázek: Nastavení preferované společnosti na šabloně požadavku
Přečtěte si více i k dalším novinkám verze 3.1.9

Adresář

Doplňkové vlastnosti se ve formuláři společnosti zobrazují ve zvláštní záložce

V praxi může nastat situace, kdy je ve formuláři společností zahrnuto množství doplňkových vlastností, které doplňují základní informace o společnosti. Aby byl tento přehled dalších informací přehledný, s updatem 3.1.9 jsme ve formuláři společnosti přidali novou záložku Ostatní informace, kde se nacházejí všechny doplňkové vlastnosti evidované pro společnosti. Kromě přehledu již přidaných vlastností, lze na záložce přidávat i další doplňkové vlastnosti, které se neaplikují na všechny registrované společnosti, ale evidují se pouze nad danou společností.

Nová záložka Ostatné informácie so zoznamom doplnkových vlastností na spoločnosti
Obrázek: Nová záložka Ostatní informace se seznamem doplňkových vlastností na společnosti
Lze nastavit pořadí typů, kategorií a skupin společností

Typy, kategorie a skupiny společností se ve formulářích zobrazují v takovém pořadí, jak je nastaveno v globálních nastaveních, přičemž pořadí dosud nebylo možné měnit. Změna pořadí se realizuje jednoduše přes Drag&Drop. Tato funkcionalita byla dopracována s posledním updatem 3.1.9.

Zmena poradia kategórii spoločností v globálnych nastaveniach spoločností
Obrázek: Změna pořadí kategorií společností v globálních nastaveních společností
Zobrazení příznaku na společnosti, který značí, že místo na společnosti je archivováno

Pokud v konfigurační databázi CMDB bylo místo archivováno, tak příznak o tom, že je archivováno, se zobrazuje i ve formuláři společnosti.

Príznak, že miesto je archivované
Obrázek: Příznak, že místo je archivováno
V seznamu kontaktů přibyly sloupce Vytvořil, Vytvořeno, Změnil a Změněno

V seznamu kontaktů byla do sloupců přidána informace, kdo a kdy daný kontakt vytvořil a změnil. Tyto údaje jsou v nových sloupcích Vytvořil, Vytvořeno, Změnil a Změněno. Na základě těchto sloupců je možné filtrovat seznam a také mohou být zahrnuty do exportu.

Stĺpce Vytvoril, Vytvorené, Zmenil a Zmenené v zozname kontaktov
Obrázek: Sloupce Vytvořil, Vytvořeno, Změnil a Změněno v seznamu kontaktů

Požadavky

Do odchozí notifikace z Ext-mailu přibyla možnost vložit doplňkové vlastnosti

S updatem 3.1.9 byly přidány nové funkce i na záložce Ext-mail ve formuláři požadavků. Nyní při odesílání zprávy lze vybrat, které atributy požadavku se vloží do e-mailové notifikace. Na výběr jsou Číslo a název požadavku, Popis požadavku, Společnost, Termín splnění požadavku a také Doplňkové vlastnosti. U doplňkových vlastností lze vybrat konkrétní doplňkové vlastnosti, které budou vloženy.

Mailová notifikácia z Ext-mail obsahujúca atribúty vložené z požiadavky
Obrázek: E-mailová notifikace z Ext-mail obsahující atributy vložené z požadavku
Výber atribútov, ktoré budú vložené do mailovej notifikácie
Obrázek: Výběr atributů, které budou vloženy do e-mailové notifikace
Přiřazení požadavku z katalogu požadavků přihlášenému uživateli ve scénáři s řešitelskou skupinou

Na šabloně požadavku je možné nastavit kritérium. Podle tohoto kritéria se na požadavku nastaví řešitel. S posledním updatem byla dopracována funkce, aby se přihlášený uživatel upřednostnil i ve scénáři s řešitelskou skupinou. Přihlášený uživatel se však předvolí pouze tehdy, je-li členem řešitelské skupiny nastavené na šabloně.

Nové nastavenie pre priradenie požiadavky z katalógu požiadaviek prihlásenému používateľovi v scenári s riešiteľskou skupinou
Obrázek: Nové nastavení pro přiřazení požadavku z katalogu požadavků přihlášenému uživateli ve scénáři s řešitelskou skupinou
V seznamu požadavků nová podmínka v pokročilém filtru – Řešitelem jsem já

V pokročilém filtru seznamu požadavků pro podmínku Na řešení / žádané přibyla nová možnost Řešitelem jsem já. Výběrem této možnosti se v seznamu vyfiltrují požadavky přiřazené pouze na přihlášeného řešitele. Možnost Moje k řešení, která se také nachází v pokročilém filtru, zase vyfiltruje požadavky přiřazené přihlášenému řešiteli a jeho řešitelským skupinám.

Podmienka Riešiteľom som ja v pokročilom filtri
Obrázek: Podmínka Řešitelem jsem já v pokročilém filtru
V šablonách požadavků lze nastavit omezení pro výběr stavů, důvody ukončení požadavku, metody řešení při ukončování požadavku a příčiny požadavku

Při konfiguraci šablony požadavku dosud nebylo možné nastavit omezení na výběr stavů, důvody ukončení požadavku, metody řešení při ukončování požadavku a příčiny požadavku. Možnost nastavovat omezení pro tyto atributy byla dopracována s posledním updatem. Díky těmto nastavením se zajistí nižší chybovost při zadávání požadavků.

Nové obmedzenia pre výber stavov, dôvody ukončenia požiadavky, metódy riešenia pri ukončovaní požiadavky a príčiny požiadavky
Obrázek: Nová omezení pro výběr stavů, důvody ukončení požadavku, metody řešení při ukončování požadavku a příčiny požadavku
V šablonách požadavků přibylo nové nastavení povinnosti pro výběr provozu a místa

Kromě nastavování omezení pro výběr možností v některých polích, přibyla také možnost nastavení povinnosti pro výběr provozu a místa. Je-li výběr provozu a/nebo místa nastaven jako povinný, požadavek vytvořený z dané šablony nebude možné uložit, dokud v požadavku nebudou vyplněna tato pole.

Nové nastavenie povinnosti pre výber prevádzky a miesta v šablóne požiadavky
Obrázek: Nové nastavení povinnosti pro výběr provozu a místa v šabloně požadavky
Při odeslání diskuse se zákazníkem lze zároveň přepnout požadavek do stavu Čekání na zákazníka

Ve formuláři pro odesílání diskuse přibylo tlačítko, díky kterému se po odeslání diskuse požadavek automaticky přepne do stavu Čekání na zákazníka. Není tedy nutné přecházet na záložku Základní nastavení a stav přepínat manuálně.

Tlačidlo na prepnutie požiadavky do stavu Čakanie na zákazníka po odoslaní diskusie
Obrázek: Tlačítko na přepnutí požadavku do stavu Čekání na zákazníka po odeslání diskuse
V seznamu požadavků byly přidány sloupce Řešení a Interní poznámka

V seznamu požadavků je nyní možné přidat sloupce Řešení a Interní poznámka. Na základě těchto sloupců je také možné seznam filtrovat a zahrnuty mohou být také do exportu. V CDESKu existuje oprávnění, jehož důsledkem někteří uživatelé mohou vidět pole Interní poznámka pouze pro požadavky, ke kterým jsou přiřazeni. Toto oprávnění bylo zohledněno i pro sloupec Interní poznámka.

Polia Riešenie a Interná poznámka v zozname požiadaviek
Obrázek: Pole Řešení a Interní poznámka v seznamu požadavků
Ve formuláři požadavku byla zmenšena pole Řešení a Interní poznámka

Změnami prošla i samotná pole Řešení a Interní poznámka. Doposud se ve formuláři požadavku zobrazovaly stejně velké jako například pole pro popis požadavku. Z důvodu, aby formulář byl co nejvíce kompaktní, byla tato pole zmenšena.

Zmenšené polia Riešenie a Interná poznámka
Obrázek: Zmenšená pole Řešení a Interní poznámka

Zakázky

V seznamu Fakturace zakázek bylo přidáno řazení podle data poslední fakturace

V seznamu Fakturace zakázek dosud bylo možné záznamy řadit podle sloupců Kód, Číslo a Vytvořeno. S posledním updatem byla doplněna možnost řazení podle Data poslední fakturace.

V zozname Fakturácia zákaziek bolo pridané zoraďovanie podľa dátumu poslednej fakturácie
Obrázek: V seznamu Fakturace zakázek bylo přidáno seřazování podle data poslední fakturace

Fakturace

Do vystavených faktur bylo přidáno datum zdanitelného plnění

Od verze 3.1.9 se ve vystavených fakturách bude zobrazovat i datum zdanitelného plnění. Při manuální fakturaci se toto datum zobrazuje i v modálním okně na začátku fakturace a zobrazuje se při fakturaci jedné zakázky, nebo při fakturaci více zakázek, které mají nastavenou stejnou účetní jednotku. Při automatické fakturaci se používá nastavené datum zdanitelného plnění, které je navázáno na účetní jednotku fakturované zakázky.

Dátum zdaniteľného plnenia zobrazený počas vystavovania faktúry
Obrázek: Datum zdanitelného plnění zobrazené na vystavené faktuře
Přibyla možnost nastavení loga a razítka v nastavení společnosti (účetní jednotky). Když jsou nastaveny, použijí se přednostně před globálními nastaveními

Ve formuláři společnosti na záložce Fakturační údaje lze nastavit logo a razítko / podpis, které se zobrazí na vystavené faktuře. Logo a razítko / podpis lze nastavit v globálních nastaveních, přičemž jsou použity globálně pro všechny evidované společnosti, které nemají na záložce Fakturační údaje nastaveno vlastní logo a razítko. Logo a razítko nastavené ve formuláři společnosti se používají přednostně.

Nastavenie loga a pečiatky vo formulári spoločnosti
Obrázek: Nastavení loga a razítka ve formuláři společnosti
Nastavenie loga a pečiatky v globálnych nastaveniach
Obrázek: Nastavení loga a razítka v globálních nastaveních

Plnění

V seznamu plnění byly přidány nové sloupce: Řešitel požadavku a Stav požadavku

Do seznamu plnění přibyly nové sloupce informující o řešiteli požadavky a stavu požadavku, na které jsou plnění navázána. Tyto sloupce mohou být zahrnuty i do exportu a také lze na jejich základě filtrovat.

Nové stĺpce v zozname plnení Riešiteľ požiadavky a Stav požiadavky
Obrázek: Nové sloupce v seznamu plnění Řešitel požadavku a Stav požadavku

Konfigurační databáze CMDB

Doplněné sloupce do modálního okna při výběru počítačů z Konfigurační databáze, například při vkládání do plnění

Výběr počítačů z Konfigurační databáze při vkládání do některého z formulářů, se provádí v modálním okně. Toto okno se po posledním updatu zobrazuje větší. Také v něm přibyly sloupce Síťové jméno PC, Uživatel z CM a Email z CM (jako jeden sloupec) a Poslední spojení mezi Vlastníka a CI Maingroups.

Vylepšené modálne okno pre výber počítačov z Konfiguračnej databázy
Obrázek: Vylepšené modální okno pro výběr počítačů z Konfigurační databáze

Uživatelé a skupiny

Omezení výběru místa a provozu pro uživatele s přiřazenou společností

Ve formuláři uživatele přibyla nová záložka, kde lze nastavit omezení pro výběr provozů a míst přiřazených společností. Záložka se zobrazuje pouze pokud uživatel má přiřazenou společnost.

Nová záložka vo formulári používateľa, kde je možné nastaviť obmedzenie výberu miesta a prevádzky
Obrázek: Nová záložka ve formuláři uživatele, kde lze nastavit omezení výběru místa a provozu

Obecné funkce

V oknech, která po uložení změn zůstávala otevřená a bez možnosti zavření, bylo doplněno tlačítko Uložit a zavřít.

S posledním updatem došlo ke sjednocení chování plovoucího tlačítka pro pořizování nových záznamů. V některých modulech Vytvořit / Uložit se jen záznam uložil a zůstal otevřený, například v požadavcích. Naproti tomu v modulu plnění se formulář automaticky zavíral po kliknutí na tlačítko Vytvořit/Uložit.

Nyní po přejetí kurzorem se zobrazí tlačítko Uložit a zavřít, na které když kliknete, tak se formulář zavře. Po klepnutí na tlačítko Vytvořit / Uložit formulář zůstane otevřený. Aktuálně je toto chování tlačítka Uložit aplikováno pouze na plovoucí tlačítko, v další verzi bude implementována i na tlačítko na konci formulářů.

Zobrazenie tlačidla Uložiť a zavrieť pri ukladaní požiadavky
Obrázek: Zobrazení tlačítka Uložit a zavřít při ukládání požadavku