Vylepšené Moje aktivity, propojení s Waze a CDESK v polštině

4. listopadu 2021

Verze 3.0.193 přináší zdokonalený úvodní přehled, nové možnosti a funkce pro práci s požadavky, propojení s navigací Waze, CDESK kompletně i v polštině a mnoho dalšího.

TOP novinky – 4. listopadu 2021

 

Propojení se systémem Waze

Verze 3.0.193 přináší propojení se systémem Waze. Díky tomu se v požadavcích e-mailové notifikace nachází odkaz pro navigaci k adrese společnosti nebo na adresu provozu/místa tak, jak je na požadavku navázaný objekt z CMDB typu provoz nebo místo.

Odkaz v e-mailové notifikaci pro navigaci přes Waze
Odkaz v e-mailové notifikaci pro navigaci přes Waze

Vkládání odkazu pro navigování je možné zapnout/vypnout v základním nastavení pro Notifikaci.

Nastavení pro zapnutí vkládání linku pro navigaci
Nastavení pro zapnutí vkládání linku pro navigaci

Vylepšený widget Moje aktivity

S posledním updatem prošel výraznými změnami widget Moje aktivity – seznam. Nad zobrazeným seznamem přibyly přepínače, které filtrují tyto typy záznamů:

  • Nepřiřazené
  • Na odezvu
  • Splnit dnes, zítra
  • S vysokou prioritou (1,2)
  • Se zadanou váhou

Díky této funkci se rychle dostanete k záznamům, které v dané chvíli potřebujete, a to bez toho, abyste odcházeli z Úvodního přehledu.

Přepínače pro zobrazení určitého typu záznamu na widgetu Moje aktivity
Přepínače pro zobrazení určitého typu záznamu na widgetu Moje aktivity

Při zobrazení požadavků se také ve widgetu zobrazuje při každém záznamu ikona signalizující prioritu požadavku. Tím úsporněji a jednodušeji informuje o prioritě požadavku.

Ikony signalizující prioritu požadavku
Ikony signalizující prioritu požadavku

Nové volitelné zobrazování seznamu požadavků s ukotvenými názvy sloupců

V případě, že v seznamu požadavků máte zobrazených mnoho sloupců, doporučujeme vám použít novou funkci ukotvení sloupců. Názvy sloupců se budou zobrazovat i během rolování v seznamu, díky tomu budete vždy vědět, k čemu daná informace patří. Funkce se zapíná v nastaveních pro zobrazení sloupců a není dostupná pro mobilní zařízení.

Nastavení pro tabulkové zobrazení s ukotvenými sloupci
Nastavení pro tabulkové zobrazení s ukotvenými sloupci

Rychlé ukončení požadavku z formuláře plnění

Práci s požadavkem výrazně urychlí i nová funkce rychlého ukončení požadavku přímo přes formulář navázaného plnění. Tato funkce je aktivní, jen když je v globálních nastaveních pro požadavky zapnuté rychlé ukončování požadavků.

Tlačítko pro rychlé ukončení požadavku přes navázané plnění
Tlačítko pro rychlé ukončení požadavku přes navázané plnění

Přidané odkazy na dokumentaci a podporu CDESKu

Od verze 3.0.193 se v menu pod ikonou uživatele nacházejí nové možnosti: Dokumentace k CDESKuPodpora k CDESKu.

Po kliknutí na možnost Dokumentace k CDESKu budete přesměrováni na stránku CDESKu, kde se nacházejí podrobné popisy jednotlivých modulů a návody, jak je používat. Možnost Podpora CDESKu zobrazuje stránku CDESKu s důležitými kontakty, na které se můžete obrátit v případě jakýchkoliv otázek nebo při zaznamenání problému v systému.

Odkazy na dokumentaci k CDESKu a podporu k CDESKu
Odkazy na dokumentaci k CDESKu a podporu k CDESKu

Podpora pro polský jazyk

S posledním updatem byl CDESK rozšířen o polský jazyk.

Výběr polského jazyka na přihlašovací obrazovce
Výběr polského jazyka na přihlašovací obrazovce
CDESK v polštině
CDESK v polštině

Nová záložka, kde se zobrazuje, ke kterým společnostem je daná SLA přiřazena

V přechozích verzích bylo poměrně komplikované zjistit, ke kterým společnostem v CDESKu je vybraná SLA přiřazena. V nové verzi se už přímo ve formuláři SLA nachází záložka, ve které je kompletní seznam přiřazených společností.

Seznam společností, ke kterým je SLA přiřazena
Seznam společností, ke kterým je SLA přiřazena

Náhled požadavku a nový prohlížeč obrázků

Pro zobrazení základních informací o požadavku teď stačí kliknout na ikonu v řádku konkrétního požadavku a náhled se zobrazí přímo v seznamu. Náhled obsahuje název požadavku, popis a galerii obrázků. Po kliknutí na Obrázek v galerii se Obrázek zobrazí na celý displej.

Náhled požadavku v seznamu požadavků
Náhled požadavku v seznamu požadavků

Vylepšený byl i samotný prohlížeč obrázků. Ten nabízí pohodlnější přepínání mezi jednotlivými obrázky, možnost stažení obrázku, přiblížení, nebo zobrazení na celý displej. Pokud požadavek obsahuje více obrázků, při prohlížení se všechny náhledy zobrazují na dolní liště.

Nový prohlížeč obrázků v CDESKu
Nový prohlížeč obrázků v CDESKu

Možnost odřádkovat popis plnění zobrazený v seznamu plnění

V případě, že popis plnění obsahuje delší text, který je členěn do odstavů, v seznamu plnění se tento text zobrazuje bez mezer. To může v některých případech způsobit, že text nebude přehledný. Aby se tomu předešlo, v seznamu plnění bylo přidáno tlačítko, které text zobrazí s původním řádkováním.

Porovnání zobrazení textu v seznamu plnění před a po odřádkování
Porovnání zobrazení textu v seznamu plnění před a po odřádkování

V šablonách požadavků byl rozšířený výběr rolí pro nastavení, kdo může dané pole editovat

V šabloně požadavků je možné pro jednotlivé pole určit, které mají být editovatelné při vytváření, nebo editaci požadavku. S poslední aktualizací bylo toto nastavení rozšířeno o nové možnosti:

  • Nepovolit úpravy – editace pole není povolena. Jde o staré nastavení Ne.
  • Všichni uživatelé – pole může editovat kdokoli s přístupem k danému poli. Jde o staré nastavení Ano.
  • Řešitel, Operátor, Administrátor – pole mohou editovat jen řešitelé, operátoři a administrátoři, pokud k němu mají přístup.
  • Operátor, Administrátor – pole mohou editovat jen operátoři a administrátoři, pokud k němu mají přístup.
  • Administrátor – pole mohou editovat jen administrátoři.
Nové nastavení rolí, které mohou dané pole editovat
Nové nastavení rolí, které mohou dané pole editovat
Seznam všech novinek CDESK 3.0.193 >