Nový typ komunikace na požadavku, stavový widget požadavků, zlepšení propojení s JIRA a další vylepšení.

17. června 2022

Ve verzi 3.1.1. se téměř každý modul vylepšil. V požadavcích přibyla nová záložka umožňující komunikaci jako v e-mailovém klientovi, v zakázkách byla zlepšena fakturace, plnění získala evidenci členství.

Ext-mail: Komunikace k požadavku jako v mailovém klientovi

Díky nové záložce Ext.mail se rozšiřují možnosti komunikace nad požadavkem o komunikaci s třetí stranou. Doposud bylo možné vést komunikaci ve dvou vláknech. První vlákno je komunikace mezi řešitelem a zákazníkem. Druhé vlákno představuje komunikaci mezi řešiteli navzájem. Obě tyto komunikace probíhaly na záložce Diskuse. Nová záložka Ext.mail umožňuje nový druh komunikace, který znáte ze svého e-mailového klienta. Díky této záložce si můžete založit tolik vláken, kolik potřebujete a pokryjete kompletní komunikaci k požadavku. Zprávy se posílají pouze na zadané adresy, tzn., že není použito automatické navrhování adres. Stejně tak odpovědi přicházejí pouze na zadané adresy v rámci daného vlákna.

Nová záložka Externý mail
Obrázek: Nová záložka Externí e-mail

Při odesílání e-mailu lze do zprávy vložit číslo a název požadavku, popis, připojeného zákazníka, termín splnění, a také přílohy. Díky tomu příjemci zprávy obdrží všechny informace, které potřebují.

Odosielanie mailu zo záložky Externý mail
Obrázek: Odesílání e-mailu ze záložky Externí e-mail

Stejně jako v případě jiných záložek na požadavcích, přístup k Externímu e-mailu je řízen oprávněními. Díky tomu se zajistí, že komunikace probíhající na této záložce nebude přístupná každému uživateli.

Nový Widget zobrazující aktuální stav požadavků

Update 3.1.1 také přináší nový widget Aktuální stav požadavků, který lze umístit na Úvodním přehledu. Widget poskytuje rychlý přehled o řešení požadavků vybraných řešitelů. Zobrazuje tyto sloupce: Nepřiřazeno neprodleně, Nepřiřazeno se zmeškanou odezvou, Nepřiřazeno se zmeškaným splněním, Otevřeno neprodleně, Zmeškaná odezva a Vyřešeno za posledních 10 dní. V každém sloupci se nachází číselný údaj o množství požadavků příslušejících do daných skupin.

Widget Aktuálny stav požiadaviek
Obrázek: Widget Aktuální stav požadavků

Notifikace z JIRA úlohy pro řešitele připojeného požadavku

JIRA konektor přidaný v minulé verzi 3.1.0 poskytuje propojení mezi JIRA úlohami a požadavky v CDESKu. V tomto update byla přidána funkce odesílání notifikací o změnách na JIRA úloze. Notifikace jsou určeny pro řešitele požadavky, na které je JIRA úloha navázána.

Ukážka webhook notifikácie informujúcej o zmene na pripojenej JIRA úlohe
Obrázek: Ukázka webhook notifikace informující o změně na připojené JIRA úloze

Pravidla, kdy jsou notifikace odesílány, se nastavují přímo v JIRA konektoru na záložce Webhook. Notifikace mohou být odesílány při změně řešitele a při změně stavu JIRA úlohy.

Konfigurácia pravidla pre odosielanie notifikácii v JIRA konektore
Obrázek: Konfigurace pravidla pro odesílání notifikací v JIRA konektoru

Zjednodušení fakturace

Nový update přinesl funkce, které výrazně usnadňují práci při fakturaci. CDESK umožňuje naráz fakturovat více zakázek. Avšak před verzí 3.1.1 se vytvářel jen jeden koncept obsahující všechny zakázky. Nyní se pro každou zakázku se vytváří zvláštní koncept. Zároveň, když koncept vytvoří jeden pracovník, bude moci v něm pokračovat i jiný uživatel.

Draft pri fakturácii v zozname vystavených faktúr
Obrázek: Koncept při fakturaci v seznamu vystavených faktur
Detail pripravovanej faktúry
Obrázek: Detail připravované faktury

Během práce s konceptem se všechny změny automaticky ukládají. Také přibylo tlačítko, které umožní zahodit tyto změny.

Pro zjednodušení práce byla v seznamu zakázek přidána možnost filtrace záznamů s rozpracovanou fakturací.

Filtrácia záznamov s rozpracovanou fakturáciou
Obrázek: Filtrace záznamů s rozpracovanou fakturací

Zobrazování detailů čerpání hodin k účetním položkám v požadavku

Vylepšením prošel i formulář požadavků. Odteď vedle pole Zakázka najdete ikonu, která umožňuje zobrazit tabulku s informacemi o účetních položkách. Zobrazují se pouze nearchivované účetní položky, jejichž účtování je závislé na plnění.

V případě, že jde o paušální účetní položky, zobrazují se informace o předplacených hodinách, zůstatek z předplacených hodin, údaj o čerpaných hodinách ze všech dosud nefakturovaných fakturačních plnění s vybranou účetní položkou a také kolik by zákazníkovi zbylo hodin po vyfakturování všech nefakturovaných plnění.

Detail čerpania účtovnej položky v požiadavke ak ide o paušálnu účtovnú položku
Obrázek: Detail čerpání účetní položky v požadavku jde-li o paušální účetní položku

Jedná-li se o nepaušální účetní položku, tzn. hodinová sazba nebo sazba za jednotku, zobrazuje se součet nefakturovaných plnění s uvedenou účetní položkou.

Detail čerpania účtovnej položky v požiadavke ak ide o nepaušálnu účtovnú položku
Obrázek: Detail čerpání účetní položky v požadavku jde-li o nepaušální účetní položku

Pokud zakázka obsahuje paušální i nepaušální účetní položky, zobrazí se obě. Zobrazování těchto položek je řízeno oprávněními.

Kopírování šablon požadavků

V případě, že potřebujete vytvořit šablonu, která má být velmi podobná jako dříve vytvořená šablona, můžete využít nové funkce kopírování šablon. Do kontextového menu v seznamu šablon byla přidána možnost Kopírovat. Po kliknutí se zobrazí formulář jako při zadávání nové šablony, avšak všechna pole budou předvyplněna podle zkopírované šablony.

Tlačidlo pre skopírovanie šablóny
Obrázek: Tlačítko pro zkopírování šablony

Zobrazování schválených nabídek v seznamu požadavků

Pokud s požadavky používáte i nabídky, od nového updatu již nemusíte otevírat požadavky, abyste zjistili, které nabídky byly schváleny. Tato informace se může zobrazovat přímo v seznamu požadavků díky novému sloupci Schválené nabídky. Ve sloupci se nachází název nabídky a celková částka položek bez DPH. Tyto údaje lze zahrnout i do XLS reportu.

Informácia o schválenej ponuke v zozname požiadaviek
Obrázek: Informace o schválené nabídce v seznamu požadavků

Zároveň do rozšířeného filtru přibyla nová podmínka Suma schválených nabídek, která umožňuje filtraci záznamů na základě výše částky schválených položek na nabídce.

Filtrácia zoznamu požiadaviek podľa sumy schválených ponúk
Obrázek: Filtrace seznamu požadavků podle částky schválených nabídek

Evidence členství

V případě, že si zákazníci u vás platí členství, například aby měli nárok na zvýhodněný servis, pomocí nového konektoru Evidence členství můžete evidovat délku trvání tohoto členství. Řešení vzniklo pro potřebu automatizace evidence zvýhodněných zákazníků, kteří si prostřednictvím platební karty platí paušál. Platební brána přijímá platby, externí software tyto platby zpracovává a zapisuje do CDESKu datum platnosti tohoto paušálu přes API rozhrání. V případě zájmu můžeme doplnit ruční ovládání přímo v CDESKu.

Zobrazenie dĺžky trvania členstva vo formulári spoločnosti
Obrázek: Zobrazení délky trvání členství ve formuláři společnosti
Zobrazenie dĺžky trvania členstva používateľa CDESKu
Obrázek: Zobrazení délky trvání členství uživatele CDESKu

Po aktivaci konektoru se zobrazí ve formuláři společnosti a při zápisu plnění. V případě, že se koncový uživatel přihlásí do CDESKu, vidí tuto informaci v horní liště.

V případě, že zákazník s platným členstvím zadá požadavek, tomuto záznamu bude přiřazen příznak VIP a před ostatními požadavky bude zvýhodněna vyšší prioritou. Nicméně je potřeba mít v Globálních nastaveních zapnutý VIP servis.

VIP požiadavka v zozname požiadaviek
Obrázek: VIP požadavek v seznamu požadavků

Pokud řešitel zapisuje plnění na takový požadavek, v API rozhraní konektoru může být nastavena účetní položka se zvýhodněnými sazbami. Po skončení členství se při výběru účetní položky zobrazí hlášení o uplynutí trvání členství.

Ikona v plnení informujúca o skončení trvaní členstva
Obrázek: Ikona v plnění informující o skončení trvání členství
Přečtěte si více i k dalším novinkám verze 3.1.1.

Automatické zpřístupnění společnosti pro řešitele bez plného přístupu

Při používání CDESKu v minulosti nastával případ, kdy novou společnost zakládal řešitel, který neměl přístup ke všem evidovaným společnostem a po založení ztratil k ní přístup. Po novém updatu bude mít tuto nově vytvořenou společnost automaticky přístupnou. Je to zajištěno automatickým nastavením řešitele ke společnosti s volbou viditelností společnosti a současně je i volitelným řešitelem pro společnost.

Priradenie riešiteľa ku spoločnosti
Obrázek: Přiřazení řešitele ke společnosti

Zakázán přesun CI objektu mezi společnostmi, pokud se objekt již používá v požadavku nebo v jiné položce

Doteď bylo zajištěno, aby v požadavku, na kterém byl vybrán CI objekt z konfigurační databáze nebylo možné změnit společnost za jinou. Předchází se tím nechtěnému jevu, kdy by se společnost v požadavku neshodovala se společností na CI objektu.

V aktuálním updatu byla doplněna kontrola i ze strany samotného CI objektu. Nyní již není možné změnit společnost navázanou na CI objektu, pokud se daný objekt již používá na záznamech v CDESKu. Například je-li připojen na požadavek, pracovní příkaz nebo zakázce.

Hlásenie o tom, že nie je možné zmeniť spoločnosť naviazanú na CI
Obrázek: Hlášení o tom, že není možné změnit společnost navázanou na CI

Do exportu seznamu společností lze zařadit sloupce GPS souřadnic

Díky konektoru Google Maps je možné zobrazit adresu společnosti na Google mapách a také získat GPS souřadnice dané adresy. Bližší informace o Google Maps konektoru naleznete ve zvláštním článku. Po novém updatu lze tyto souřadnice zahrnout i do XLS exportu.

Výber stĺpcov s GPS súradnicami do XLS reportu
Obrázek: Výběr sloupců s GPS souřadnicemi do XLS reportu

Zároveň byla přidána podpora pro načtení těchto souřadnic během importu záznamů.

Import GPS súradníc spoločnosti
Obrázek: Import GPS souřadnic společnosti

Hromadný export vystavených faktur do PDF

Export vystavených faktur do PDF je možný dvěma způsoby:

  • Rozdělit do samostatných PDF – vygenerují se všechny faktury vyhovující nastavenému filtru, přičemž pro každou fakturu se vytvoří zvláštní PDF soubor. CDESK je automaticky uloží do zip souboru, který si uživatel stáhne.
  • Spojit všechny do jednoho PDF – všechny faktury vyhovující nastavenému filtru se spojí do jednoho souboru PDF a tento jeden soubor se vygeneruje a stáhne.

.

Možnosti exportu faktúr do PDF súboru
Obrázek: Možnosti exportu faktur do PDF souboru

Export vystavených faktur do formátu ISDOC

Ve vystavených fakturách také přibyla možnost exportu ve formátu ISDOC, který lze importovat do ERP systémů. Export v tomto formátu je možný i pro více faktur současně.

Exportovanie vystavenej faktúry vo formáte ISDO
Obrázek: Exportování vystavené faktury ve formátu ISDO
Exportovanie vystavenej faktúry vo formáte ISDOC
Obrázek: Hromadný export faktur ve formátu ISDOC

Otevírání linků na nové kartě

Linky otevírané z CDESKu se po novém updatu zobrazují v nové kartě prohlížeče. Tím se zabrání, že nebudou zrušeny neuložené změny na záznamu.

Otváranie linku na novej karte
Obrázek: Otevírání linku na nové kartě

Tagy v pravidelných požadavcích

Při definování pravidla pro pravidelné požadavky je nyní možné určit tagy. Ty se budou nacházet ve všech požadavcích, které budou automaticky vytvořeny z daného pravidla.

Nastavenie tagov v pravidelnej požiadavke
Obrázek: Nastavení tagů v pravidelném požadavku

Číslo šablony v exportu požadavků

V seznamu požadavků se nachází sloupec Šablona obsahující informaci o čísle šablony, ze které byl požadavek vytvořen. V nové verzi CDESKu lze tento sloupec zahrnout do XLS reportu seznamu požadavků.

Stĺpec Šablóna v zozname požiadaviek
Obrázek: Sloupec Šablona v seznamu požadavků
Zahrnutie stĺpca Šablóna do XLS reportu zoznamu požiadaviek
Obrázek: Zahrnutí sloupce Šablona do XLS reportu seznamu požadavků

Zlepšené rozložení sloupců v otevřeném požadavku v záložce Plnění

S verzí 3.1.1 byl také vylepšen výpis plnění na otevřeném požadavku. Změněno bylo pořadí sloupců. Jejich šířky byly upraveny tak, aby byly co nejvíce přehledné. Například pro sloupec Popis bylo vyhrazeno nejvíce místa, aby se snáze četl. Naopak sloupec s názvem požadavku byl zmenšen a celý název požadavku se zobrazí v tooltipu po najetí kurzorem.

Zobrazenie názvu požiadavky v tooltipe
Obrázek: Zobrazení názvu požadavku v tooltipu

Sloupec Doba plnění byl vyměněn za nový sloupec Doba celkem, který kromě doby plnění zahrnuje i zbývající čas.

Stĺpec Doba celkom vo výpise plnení na otvorenej požiadavke
Obrázek: Sloupec Doba celkem ve výpisu plnění na otevřeném požadavku

Povinný, nepovinný a vypnutý ve výběru provozu a místa na požadavku

V globálních nastaveních požadavků byla nastavení Zapnout výběr provozu a Zapnout výběr místa přejmenovaná na Výběr provozu a Výběr místa. Zároveň byl pro tato nastavení přidán výběr s možnostmi Povinný, nepovinný a vypnutý.

Nové nastavenie pre výber prevádzky a miesta na požiadavke
Obrázek: Nové nastavení pro výběr provozu a místa na požadavku

Úprava oprávnění v editaci požadavků pro zákaznické účty

CDESK umožňuje zpřístupnit oprávnění pro editaci požadavků i pro jiné účty jako Operátor, Pracovník a Administrátor. Pokud má takové konto zpřístupněnou editaci, po novém updatu nebude možné měnit pole: Řešitelská skupina, Řešitel a Stav. Aby mohl uživatel editovat tato pole, musí patřit do skupiny Operátor, Pracovník nebo Administrátor.

Znemožnenie zmien poli na požiadavke
Obrázek: Znemožnění změn poli na požadavku

Export časů plnění do Excelu v číselném formátu

Při exportu seznamu požadavků do XLS lze zahrnout i údaje o časech plnění. Formát těchto časů byl nyní upraven tak, aby bylo možno s nimi dále pracovat v Excelu.

Časy plnení zobrazené v Exceli
Obrázek: Časy plnění zobrazené v Excelu

Úpravy v jednoduchém filtru požadavků

S verzí 3.1.1 byly přidány nové funkce v jednoduchém filtru. Ve sloupci Vytvořil bylo doplněno volné textové vyhledávání, díky čemuž lze vyfiltrovat i ty požadavky, které mají v poli Vytvořil zadaný libovolný text. Také bylo přidáno vyhledávání podle čísla požadavku.

Tlačidlo umožňujúce vložiť voľný text do filtra Vytvoril
Obrázek: Tlačítko umožňující vložit volný text do filtru Vytvořil
Vyhľadávanie podľa čísla požiadavky
Obrázek: Vyhledávání podle čísla požadavku

Automatické uložení posledního filtru

V seznamu požadavků a plnění se již dříve nacházela ikona umožňující aktivovat naposledy použitý filtr. Nyní byla tato funkce použita také pro jednoduchý filtr pro tyto moduly. Díky tomu je práce v seznamech mnohem rychlejší.

Ikona pre aktiváciu posledného filtra
Obrázek: Ikona pro aktivaci posledního filtru

Akce na zpracování zprávy v kontextovém menu

Zpracování přijaté zprávy bylo dosud možné až po jejím otevření a po vybrání některé z možností pod tlačítkem Akce. V novém updatu jsme proces manuálního zpracování zpráv zrychlili tím, že tyto akce jsme přidali přímo do kontextového menu, které se zobrazuje vedle každé zprávy v seznamu zpráv ke zpracování. Zprávu pak lze zpracovat přímo ze seznamu, bez potřeby jejího otevírání.

Výber akcií na spracovanie správy priamo zo zoznamu správ na spracovanie
Obrázek: Výběr akcí pro zpracování zprávy přímo ze seznamu zpráv ke zpracování

Zjednodušený výpis vlastností v CI Type

CI Type může obsahovat množství doplňkových vlastností, přičemž je důležité určit, v jakém pořadí se budou zobrazovat. Avšak při konfiguraci CI Typu se pod každou doplňkovou vlastností zobrazují nastavení, jejichž seznam je poměrně dlouhý.

Abychom zlepšili orientaci v tomto seznamu a tím usnadnili i řazení jednotlivých vlastností, nad seznam jsme přidali checkbox, který umožňuje vypnout zobrazování nastavení k doplňkovým vlastnostem. Při jeho aktivaci se v seznamu zobrazují pouze názvy vlastností.

Dva rôzne režimy zobrazenia zoznamu doplnkových vlastností na CI Type
Obrázek: Dva různé režimy zobrazení seznamu doplňkových vlastností na CI Type

Filtrování CMDB databáze podle typu objektu v doplňkové vlastnosti

Na CI Type lze přidat doplňkovou vlastnost typu vazba, která se bude odkazovat na stejný CI Type. V seznamu CI objektů přibyla možnost, aby se při takové konfiguraci zobrazovaly pouze záznamy spadající pod daný CI Type.

Zastupování, i když žádost o volno nebyla schválena

S novým updatem v Globálních nastaveních Žádostí o volno přibyl přepínač Aktivovat zastupování i bez schválení žádosti o volno. Když je v CDESKu tato možnost zapnuta, v době volna se automaticky aktivuje zastupování nastavené v žádosti o volno, i když tato žádost nebude schválena.

Nastavenie Aktivovať zastupovanie aj bez schválenia žiadosti o voľno
Obrázek: Nastavení Aktivovat zastupování i bez schválení žádosti o volno

Oprávnění k nastavení e-mailů

K oprávněním pro uživatele bylo přidáno nové oprávnění Nastavení e-mailů. Umožňuje nastavit přístup a editaci e-mailů v Profilu uživatelů, včetně vlastních e-mailů pod svým profilem.

Nové oprávnenia k nastavovaniu mailov
Obrázek: Nová oprávnění k nastavování e-mailů