Typy zákazek, šablony pro příspěvky v požadavcích, vylepšený import do konfigurační databáze a a další nové funkce

28. července 2022

Verze 3.1.2 přináší novou funkci šablon v příspěvcích v požadavcích, obsahuje zlepšení importu položek v konfigurační databázi, zavádí typy zakázek a mnoho dalších užitečných funkcí a vylepšení.

Typy zákazek

Od verze 3.1.2 lze zakázky kategorizovat podle typů. Jedná se o podobné nastavení jako se již používá v modulu požadavku. Umožňuje rozdělit zakázky do více typů. Díky tomu se záznamy snadněji filtrují.

Typy zakázek se zapínají v globálních nastaveních. Kromě možnosti, které CDESK ve výchozím nastavení obsahuje, administrátor může definovat nové typy podle potřeb společnosti.

Nastavenie typov zákaziek v globálnych nastaveniach
Obrázek: Nastavení typů zakázek v globálních nastaveních
Pole Typ zákazky vo formulári zákazky
Obrázek: Pole Typ zakázky ve formuláři zakázky

Pole Typ zakázky se zobrazuje v seznamu zakázek i požadavků, také lze podle něj filtrovat a zahrnout ho do XLS exportu.

Stĺpec Typ zákazky v zozname zákaziek
Obrázek: Sloupec Typ zakázky v seznamu zakázek
Výber stĺpca Typ zákazky do XLS reportu
Obrázek: Výběr sloupce Typ zakázky do XLS reportu

 

Nové šablony diskusních příspěvků

V případě, že řešitelé používají v diskusích, nebo na záložce Ext-mail podobné odpovědi, nově update umožňuje začít využívat šablony příspěvků. Správce prostředí může v globálních nastaveních definovat znění příspěvku v šabloně. V šabloně lze určit dostupnost pro diskusi se zákazníkem, interní diskusi a pro Ext-mail. Při psaní nového příspěvku je následně možné vybrat šablonu, podle které se má text příspěvku předvyplnit.

Definícia šablóny v globálnych nastaveniach
Obrázek: Definice šablony v globálních nastaveních
Použitie šablóny pri písaní diskusného príspevku so zákazníkom
Obrázek: Použití šablony při psaní diskusního příspěvku se zákazníkem

Zpřístupňování požadavku v závislosti na viditelnosti zakázky

V praxi je potřeba, aby pracovníci s přístupem k zakázkám měli možnost vidět všechny požadavky, které jsou k těmto zakázkám přiřazeny. Dosud bylo řešením povolení oprávnění Přístup k cizím záznamům. Díky tomu se zpřístupnily všechny požadavky viditelných zákazníků bez ohledu na přiřazenou zakázku.

Zakázáním oprávnění Zobrazovat cizí záznamy přiřazené nepřístupným zakázkám lze omezit přístup k cizím záznamům požadavků pouze na ty, které jsou přiřazeny k viditelným zakázkám a k požadavkům bez přiřazené zakázky. Účinek tohoto oprávnění se projeví jen pokud uživatel nemá přístup ke všem zakázkám, a zároveň má přístup k cizím záznamům požadavků.

V případě, že je toto oprávnění povoleno, uživatel uvidí všechny cizí záznamy viditelných společnosti, jak dosud.

 

Oprávnenie na prístup k požiadavke prostredníctvom zákazky
Obrázek: Oprávnění k přístupu k požadavku prostřednictvím zakázky

 

Nezpracované zprávy lze manuálně zařadit do zpracování podle pravidla

Zprávu, která nebyla zpracována automaticky podle pravidla z důvodu jeho absence nebo neúplné konfigurace, lze po vytvoření nebo úpravě tohoto pravidla znovu odeslat k automatickému zpracování. Slouží k tomu volba Zařadit znovu ke zpracování v kontextovém menu zprávy.

Zaradenie nespracovanej správy do automatického spracovania
Obrázek: Zařazení nezpracované zprávy do automatického zpracování

 

Přílohu lze přidat pro celou nabídku

Doposud bylo možné v nabídce přidávat přílohy pouze pro jednotlivé položky. S verzí 3.1.2 bylo ve formuláři plnění přidáno nové pole, ve kterém je možné přidávat přílohy pro celou nabídku. Přílohy přidané v tomto poli se zobrazují také v e-mailových oznámeních.

Pole pre pridávanie príloh pre celú ponuku
Obrázek: Pole pro přidávání příloh pro celou nabídku

 

Vylepšený import do konfigurační databáze (CMDB)

Verze 3.1.2 přinesla vylepšení v importu CI objektů v Konfigurační databázi. Při dosavadním způsobu importu bylo možno importovat maximálně 300 záznamů. Tento způsob importu zůstává zachován, zároveň však přibyla funkce Importovat na pozadí, která:

  • Neomezuje počet najednou importovaných záznamů.
  • Umožňuje uživateli práci s CDESK i během importu.
  • Informuje o stavu importu, v případě neimportovaných položek z důvodu chybných hodnot umožňuje úpravu těchto hodnot přímo v CDESKu nebo stažení celého seznamu neimportovaných položek pro dopracování.

 

Spustenie importu na pozadí
Obrázek: Spuštění importu na pozadí
História importov na pozadí
Obrázek: Historie importů na pozadí

 

Nová pole pro objekty v konfigurační databázi (CMDB)

Pro konfigurační objekty byla přidána nová pole Administrativní řešitel a Technický řešitel. Pole se zapínají zvlášť pro každou Hlavní skupinu v konfigurační databázi. Pokud jsou zapnuty, poskytují výběr řešitelských skupin a řešitelů. Navíc pro objekty příslušející pod Hlavní skupinu Katalog provozních služeb bylo přidáno pole Vlastník služby.

Polia Administratívny riešiteľ a Technický riešiteľ vo formulári konfiguračného objektu
Obrázek: Pole Administrativní řešitel a Technický řešitel ve formuláři konfiguračního objektu

Pro pole Administrativní řešitel a Technický řešitel byly vytvořeny také zvláštní sloupce v seznamu konfiguračních objektů. Podle těchto sloupců lze filtrovat v seznamu a byly přidány i do exportu a importu záznamů.

Stĺpce Administratívny riešiteľ a Technický riešiteľ v zozname konfiguračných objektov
Obrázek: Sloupce Administrativní řešitel a Technický řešitel v seznamu konfiguračních objektů

Možnost seskupovat tlačítka s uloženým filtrem

Verze 3.1.2 vylepšuje i možnosti filtrace. Tlačítka s uloženými filtry lze nyní jednoduchým Drag & Drop přesouváním seskupovat do skupin. Klepnutím na skupinu se zobrazí výběr všech filtrů, které skupina obsahuje. Výběrem konkrétního filtru se již daný filtr aktivuje v seznamu.

Skupina filtrov v zozname požiadaviek
Obrázek: Skupina filtrů v seznamu požadavků
Přečtěte si více i k dalším novinkám verze 3.1.2

Poznámka k zákazníkovi zobrazená ve formuláři požadavku

Ve formuláři společnosti lze vepsat poznámku, která slouží k lepší identifikaci. První znaky poznámky se také zobrazují jako nápověda pod ikonou i přímo ve formuláři požadavku.

Nastavenie poznámky a tooltip vo formulári požiadavky.
Obrázek: Nastavení poznámky a tooltip ve formuláři požadavku

Po kliknutí na ikonu se zobrazí celá poznámka v modálním okně.

Zobrazenie celej poznámky v modálnom okne
Obrázek: Zobrazení celé poznámky v modálním okně

 

Změny v rozšířeném filtru společností

V seznamu společností přibyly nové podmínky filtrování – Platnost členství, Právní forma, Změněno, Vytvořeno, Vytvořil a Změnil. Platnost členství, Změněno a Vytvořeno se filtrují podle časových podmínek, například dnes, včera, poslední týden… Pro podmínku Právní forma se nabízí výběr dostupných právních forem. V případě podmínek Vytvořil a Změnil se nabízí výběr dostupných uživatelů.

Filtrovanie na základe platnosti členstva
Obrázek: Filtrování na základě platnosti členství
Filtrovanie podľa právnej formy
Obrázek: Filtrování podle právní formy

 

Ukončení zakázky i přes nevyfakturované plnění

Uvést zakázku do stavu Ukončeno bylo dosud možné pouze pokud všechna navázaná fakturační plnění byla vyfakturována. V novém updatu bylo toto omezení odstranění. Uživatel ale při ukončování takové zakázky bude upozorněn, že obsahuje nevyfakturovaná plnění.

Upozornenie, že zákazka obsahuje neodfakturované plnenia
Obrázek: Upozornění, že zakázka obsahuje nevyfakturovaná plnění

Nové možnosti filtrace v seznamu zakázek

V pokročilém filtru, který se používá v seznamu zakázek, byly přidány nové podmínky filtrace. Dle vzoru seznamu požadavků, už i v seznamu zakázek lze filtrovat podle typu, kategorie a skupiny společnosti.

Filtrácia podľa typu, kategórie a skupiny spoločnosti, v zozname zákaziek
Obrázek: Filtrace podle typu, kategorie a skupiny společnosti, v seznamu zakázek

 

Filtrace seznamu požadavků dle řešitelských skupin

Nyní byla v jednoduchém i pokročilém filtru přidána nová podmínka – Moje řešitelské skupiny, která umožňuje najednou vyfiltrovat všechny požadavky, kterých je řešitel členem. Nemusí si tak ručně vybírat všechny požadované skupiny.

V pokročilém filtru je možné podmínku vybrat v možnosti Pro řešení/žádané a v jednoduchém filtru pod podmínkou Řešitel.

 

Filtrácia podľa riešiteľských skupín v jednoduchom filtri
Obrázek: Filtrace podle řešitelských skupin v jednoduchém filtru

 

Zobrazení příloh z plnění přímo v požadavcích

Doposud pokud uživatel přidal v plnění přílohu a dané plnění bylo navázáno na požadavek, tak přílohu bylo možno zobrazit až po otevření plnění. V nové verzi CDESKu jsme tuto cestu zkrátili a příloha přidaná na plnění se přímo zobrazí mezi přílohami navázaného požadavku. Řeší se tím také problém, kdy uživatel neměl přístup k plněním a potřeboval vidět jedině přílohy plnění, jako výsledky práce.

Príloha z plnení zobrazená vo formulári požiadavky
Obrázek: Příloha z plnění zobrazená ve formuláři požadavku

 

Kód zakázky zobrazený v seznamu požadavků

Do seznamu požadavků byl doplněn nový sloupec – Kód zakázky. Doposud bylo možné filtrovat pouze podle čísla a názvu zakázky. Při výběru podmínky Kód zakázky se nabízejí komparátory: je, není, obsahuje, je vyplněno a není vyplněno. Tento sloupec lze také zahrnout do XLS exportu.

Kód zákazky v pokročilom filtri zoznamu požiadaviek
Obrázek: Kód zakázky v pokročilém filtru seznamu požadavků
Stĺpec Kód zákazky pridaný do XLS reportu zoznamu požiadaviek
Obrázek: Sloupec Kód zakázky přidán do XLS reportu seznamu požadavků

 

Testování zákazníkem zaznamenané v historii požadavku

Požadavek ve stavu Testování zákazníkům nabízí na výběr tři tlačítka pro vyhodnocení testu: Test úspěšný, Test neúspěšný a Test zrušen. Avšak pokud zákazník vybral některou z těchto možností, zvolená hodnota se nezaznamenala do historie. To bylo přidáno v update 3.1.2. Do historie se také zaznamená znění poznámky, kterou zákazník vloží k výsledku testování.

Výsledok testovania a poznámka k testovaniu zaznamenaná v histórii požiadavky
Obrázek: Výsledek testování a poznámka k testování zaznamenaná v historii požadavku

 

Zpřístupnění dlaždic v katalogu požadavků podle kategorie společností

Zpřístupnění dlaždic katalogu požadavků závisí na nastavení šablony požadavku, který je k dané dlaždici přiřazen. Šablonu bylo dosud možné přiřazovat výběrem konkrétní společnosti nebo na základě typu společnosti. S novou verzí bylo toto přiřazování rozšířeno i o kategorii společností. To znamená, že dlaždice katalogu požadavků, ke které je daná šablona přiřazena, bude přístupná pro všechny společnosti vybrané kategorie.

Nastavenie šablóny požiadavky podľa kategórie spoločnosti
Obrázek: Nastavení šablony požadavku podle kategorie společnosti

 

Rozdělení oprávnění pro datová pole na požadavku

Přístup k polím Termín odezvy, Termín přiřazení, Termín náhradního řešení a Termín splnění ve formuláři požadavku, byl dosud řízen jediným oprávněním – Datová pole. Nově v update je možné nastavovat oprávnění zvlášť pro každé z těchto polí.

Rozdelenie oprávnení pre dátumové polia na požiadavkách
Obrázek: Rozdělení oprávnění pro datová pole na požadavcích

 

Omezení výběru zakázek na požadavku podle zvolené oblasti služby

Zákazník obvykle nemá informace o tom, která zakázka má být na požadavek přiřazena. Obvykle pole s výběrem zakázky nemá ani přístupné. Nicméně ví, jaké oblasti služby se jeho problém dotýká. Proto byla zavedena nová funkcionalita. K zakázce lze přiřadit oblasti služby. Toto přiřazení bylo dosud používáno k omezení výběru oblastí služeb v závislosti na výběru zakázky. V posledním updatu bylo zavedeno omezování i z druhého směru. Pokud zákazník vybere oblast služby, omezí se tím výběr zakázky. Následně již řešitel nastaví zakázku, která se hodí nejlépe k vybrané oblasti. Pokud je ke zvolené oblasti přiřazena pouze jedna zakázka, automaticky se vyplní tato.

Název požadavku podle šablony požadavku – přesun nastavení do šablony požadavku

Ve formuláři šablony požadavku přibyl přepínač, kterým se zapíná, aby se název šablony použil jako název nového požadavku. Toto nastavení se dříve nacházelo v globálních nastaveních. Důsledkem toho nebylo možné tuto volbu zapnout pro konkrétní šablonu, ale pouze globálně pro všechny.

Nastavenie Použiť názov šablóny ako názov novej požiadavky vo formulári konkrétnej šablóny
Obrázek: Nastavení Použít název šablony jako název nového požadavku ve formuláři konkrétní šablony

 

Automatické ukládání při změně viditelnosti požadavku

Při změně požadavku z obyčejného na interní, nebo naopak, se změny automaticky uloží do konceptu. Rovněž vyskočí hlášení o tom, že provedená změna vyžaduje průběžné uložení a znovunačtení záznamu.

Hlásenie o nutnosti znovunačítania záznamu pri zmene viditeľnosti požiadavky
Obrázek: Hlášení o nutnosti znovu načtení záznamu při změně viditelnosti požadavku

 

Detail o SLA zobrazený při výběru priority v požadavku

Ve formuláři požadavku se u pole priorita nachází ikona umožňující zobrazit detaily o používané SLA. Po kliknutí na ikonu se zobrazí modální okno obsahující následující informace:

  • Název použité SLA
  • Použití pracovní doby při výpočtu termínů z vybrané SLA
  • Výpis používaných termínů v požadavku a jejich hodnoty.

Zobrazování detailu o SLA přímo ve formuláři požadavku lze zapnout/vypnout v globálních nastaveních.

Detail SLA zobrazený z formulára požiadavky
Obrázek: Detail SLA zobrazený z formuláře požadavku

Informace o původu interní diskuse v pracovním příkazu

Do pracovních příkazů se automaticky přenášejí příspěvky interní diskuse z navázaného požadavku a naopak. Pokud se příspěvek přenese z pracovního příkazu do požadavku, v nadpisu se zobrazuje údaj o původním pracovním příkazu. V posledním updatu byla přidána funkce, kdy se taková informace zobrazuje i v pracovním příkazu, kdy je diskuse přenesena z požadavku.

Informácia o pôvode internej diskusii v pracovnom príkaze
Obrázek: Informace o původu interní diskusi v pracovním příkazu

Přidávání nových skladových karet přímo ve výdejce přidané přes formulář plnění

Při vytváření nového plnění lze přidat fiktivní výdejku. Po výběru této možnosti se nejprve zobrazí formulář s výběrem skladových karet. V tomto formuláři s novým updatem přibylo tlačítko pro vytváření nových skladových karet.

Tlačidlo na pridanie skladovej karty cez vo výdajke cez formulár požiadaviek
Obrázek: Tlačítko pro přidání skladové karty ve výdejce přes formulář požadavků

 

Filtrování seznamu plnění podle dopravy a místa

S verzí 3.1.2 byl pokročilý filtr v seznamu plnění doplněn o podmínky Doprava a Místo plnění. V obou podmínkách se používají komparátory je vyplněno / není vyplněno. V podmínce Místo plnění se navíc používají komparátory je / není, obsahuje / je vyplněno / není vyplněno. Při volbě možností je / není se nabízí výběr všech aktivních CI příslušejících do hlavní kategorie Místa.

Filtrovanie zoznamu plnení podľa dopravy a miesta
Obrázek: Filtrování seznamu plnění podle dopravy a místa

Nové pole Vazba na místo ve formuláři plnění

Ve formuláři plnění, ať už fakturačních nebo interních, bylo přidáno nové pole Vazba na místo. Pole nabízí pro výběr místa, které je v konfigurační databázi evidováno pod zákazníkem vyplněním na plnění.

Pole Väzba na miesto vo formulári plnenia
Obrázek: Pole Vazba na místo ve formuláři plnění

Vlastnosti pole lze konfigurovat v globálních nastaveních. Může být vypnuto, nepovinné nebo povinné.

Nastavenia pre pole Väzba na miesto
Obrázek: Nastavení pro pole Vazba na místo

Tvorba požadavku přes zpracování zpráv – nová tlačítka pro blokaci notifikací a pro přidání příjemců

Pokud uživatel vytvářel požadavek ze zprávy na zpracování, tak v předchozích verzích CDESKu se ve formuláři požadavku nezobrazovala tlačítka pro blokaci notifikací a ani pro přidávání nových příjemců. Tato funkcionalita byla dopracována v nové verzi CDESK 3.1.2.

Zobrazenie tlačidiel pre blokáciu notifikácií a pre pridanie nových príjemcov, vo formulári požiadavky vytvorenej cez spracovanie správ
Obrázek: Zobrazení tlačítek pro blokaci notifikací a pro přidání nových příjemců, ve formuláři požadavku vytvořeného přes zpracování zpráv

Drag&Drop seřazování e-mailových schránek používaných v modulu Zpracování zpráv

V globálních nastaveních zpracování zpráv přibyla možnost přeuspořádat řádky s e-mailovými schránkami. Změna pořadí schránek probíhá jednoduchým způsobem Drag&Drop. Při přeuspořádání adres v globálních nastaveních se změní i pořadí adres zobrazených v modulech Zpracování zpráv a Pravidla zpracování. Vyřešil se tím problém, kdy důležitější adresa byla evidována později a tím pádem se v seznamech zobrazovala níže.

Ikona pre zmenu poradia mailových schránok v globálnych nastaveniach správ na spracovanie
Obrázek: Ikona pro změnu pořadí e-mailových schránek v globálních nastaveních zpráv ke zpracování

Všichni uživatelé budou mít přístup k .eml souboru, ze kterého byl požadavek vytvořen

Pokud je požadavek vytvořen ze zpráv ke zpracování, v zápatí požadavku se zobrazuje řádek s odkazem na originální zprávu as možností stažení .eml souboru. Tyto dvě položky se dosud zobrazovaly pouze uživatelům s oprávněním k přístupu do modulu Zpracování zpráv.

Nově update je odkaz ke stažení .eml souboru dostupný pro všechny uživatele. Zobrazení odkazu s původní zprávou nyní závisí na oprávnění přístupu k modulu Zpracování zpráv. Pokud uživatel nemá oprávnění k tomuto modulu, zobrazí se pouze znění předmětu e-mailu bez možnosti přístupu k původní zprávy.

Päta požiadavky, ktorá bola vytvorená cez spracovanie správ, ak používateľ nemá prístup k modulu spracovanie správ
Obrázek: Pata požadavku, který byl vytvořen přes zpracování zpráv, pokud uživatel nemá přístup k modulu zpracování zpráv

Zobrazení interního návrhu na verifikaci v plnění

Pokud se na nabídce vyplní pole Interní návrh na verifikaci, tak se tento údaj bude zobrazovat jako Verifikovaná doba plnění pod Celková doba plnění při psaní plnění na úkol, který vznikl na základě realizace nabídky.

Pokud je na nabídce vyplněn interní návrh a následně se prostřednictvím funkce Realizovat nabídku z ní vytvoří úkol, tak tento interní návrh se zobrazuje pouze na plnění s vazbou na takový úkol.

Když se přes realizaci nabídky vytvoří alespoň jedna úloha, tak v seznamu položek na nabídce se zobrazí nový sloupec Úloha. Po kliknutí na název úlohy se zobrazí modální okno s formulářem dané úlohy.

Zobrazenie stĺpca Úloha v zozname položiek na ponuke
Obrázek: Zobrazení sloupce Úloha v seznamu položek na nabídce

V seznamu plnění také přibyl nový sloupec Počet úkolů, ve kterém se zobrazuje číselný údaj o počtu úkolů na dané nabídce.

Stĺpec Počet úloh v zozname ponúk
Obrázek: Sloupec Počet úkolů v seznamu nabídek

Kontrola unikátního názvu v rámci CI Type

V CI Type lze zapnout volbu Unikátní název, který má zajistit, aby nebylo možné vytvořit objekty se stejnými názvy v rámci daného CI Type. V posledním updatu bylo dopracováno, že je-li tato funkce zapnuta, unikátnost názvu se kontroluje i při importu. Kontrola unikátního názvu byla přidána i při automatickém doplnění názvu z doplňkových vlastností.

Nový typ základní vlastnosti – desetinné číslo se dvěma desetinnými místy

S verzí 3.1.2 byly základní vlastnosti rozšířeny o novou vlastnost – desetinné číslo se dvěma desetinnými místy. Vlastnost byla přidána z důvodu, že takový formát čísel se používá k zápisu peněžních částek.

Číslo s dvoma desatinnými miestami vo formulári požiadavky
Obrázek: Číslo se dvěma desetinnými místy ve formuláři požadavku

Zobrazení popisu vlastností jako nápovědy

Pro vlastnost a základní vlastnost bylo vytvořeno nové pole Popis. Text vložený do tohoto pole se zobrazuje jako nápověda když je vlastnost / základní vlastnost použita ve formuláři. Pole Popis se používá i ve vlastních číselnících, avšak tato funkcionalita byla zapracována již dříve.

Zobrazenie nápovedy základnej vlastnosti po vložení do formulára požiadavky
Obrázek: Zobrazení nápovědy základní vlastnosti po vložení do formuláře požadavku

JIRA konektor – Obrázkové přílohy z požadavku se přenášejí do navázané JIRA úlohy

Pokud popis požadavku obsahuje obrázky a z tohoto požadavku se vytvoří JIRA úloha, tak v předchozích verzích CDESKu se tyto obrázky nepřenášely. Tato funkcionalita byla přidána až s posledním updatem. Abyste mohli z požadavků vytvářet JIRA úkoly, je třeba si zapnout JIRA konektor, který je blíže popsán ve zvláštním článku.

Propojení více CDESKů – diskusní příspěvky mezi požadavky se přenášejí i po ukončení jednoho z dvojice požadavků

Při propojení požadavků z více CDESKů se dosud přenášely diskusní příspěvky pouze pokud byly obě z dvojice požadavků otevřeny, tj. žádná z nich nebyla ukončena. Nyní byla dopracována funkcionalita, kdy se diskusní příspěvek přenese do druhého požadavku, i přesto, že již byl ukončen. Zároveň funguje logika jak při běžných požadavcích, kdy i je daná funkce aktivována, tak požadavek bude po přijetí příspěvku automaticky přepnut do stavu V řešení.

Propojení více CDESKů – zvýraznění obou požadavků při ukončení jednoho z nich

V případě, že je jeden z dvojice propojených požadavků ukončen, v seznamech požadavků obou prostředí se tento požadavek zvýrazní šedou barvou. Díky této signalizaci se předejde zbytečné komunikaci, kdy uživatel z jednoho prostředí musel zjišťovat, zda požadavek z druhého prostředí je ukončen.

Zvýraznenie ukončenej požiadavky z prepojenia CDESKov
Obrázek: Zvýraznění ukončeného požadavku z propojení CDESKů

Zároveň byly v pokročilém filtru do podmínky Externí CDESK požadavky přidány nové možnosti je otevřena a je ukončena.

Nové podmienky filtrovania pre prepojené požiadavky
Obrázek: Nové podmínky filtrování pro propojené požadavky

Po úspěšném přihlášení se vynuluje počítání předchozích neúspěšných pokusů o přihlášení

Uživatel se může při zadávání hesla zmýlit pětkrát a při dalším neúspěšném přihlášení dojde k zablokování účtu. Počítání neúspěšných přihlášení se nyní obnoví po správném zadání přihlašovacích údajů.