Nový widget Bilance požadavků, citlivé přílohy v požadavcích, schvalování nadřízeným a další nové funkce.

12. dubna 2023

Nový widget Bilance požadavků s denním přírůstkem a úbytkem požadavků

Na Úvodní přehled je nyní možné přidat nový widget Bilance požadavků. Ten informuje o průběžném přírůstku a úbytku požadavků. Widget poskytuje dva typy zobrazení – tabulkové a sloupcový graf. Sloupcový graf zobrazuje množství požadavků, které byly přijaty, ukončeny nebo posunuty dále. V tabulkovém zobrazení jsou tyto bilance zapsány číselně.

Nový widget – bilancia požiadaviek
Obrázek: Nový widget – bilance požadavků

Zavedl se nový typ příloh pro nahrávání důvěrných souborů obsahujících citlivá data

Update 3.1.8 přináší nový element pro zvýšení bezpečnosti údajů v CDESKu díky novému typu příloh – citlivé přílohy umožňující nahrávat důvěrné soubory obsahující citlivá data. Ty jsou přístupné ke stažení pouze pro uživatele, kteří takové přílohy nahráli a pro uživatele s oprávněním zobrazovat / stahovat citlivé přílohy od jiných uživatelů.

Hlavním rozdílem oproti již používaným interním přílohám je, že v případě citlivých příloh viditelnost seznamu příloh uživatele ještě neopravňuje k přístupu k cizím přílohám. Interní přílohy jsou primárně určeny pro řešitele požadavku a nejsou přístupné pro zákaznické účty. Obyčejné přílohy jsou přístupné pro všechny účty s oprávněním k přístupu k tomuto typu příloh.

Citlivé prílohy vo formulári požiadavky sú s fialovým pozadím
Obrázek: Citlivé přílohy ve formuláři požadavku jsou s fialovým pozadím
Oprávnenie pre prístup k citlivým prílohám, v špeciálnych oprávneniach sa udeľuje prístup k cudzím citlivým prílohám
Obrázek: Oprávnění pro přístup k citlivým přílohám, ve speciálních oprávněních se uděluje přístup k cizím citlivým přílohám

Schvalování nadřízeným – Ve schvalovacím pravidle je možné definovat, aby se k přemětu schvalování nejprve vyjádřil nadřízený uživatel

Při konfiguraci schvalovacího pravidla je nyní možné definovat, aby se ke schvalování nejprve vyjádřil nadřízený. Jméno nadřízeného (CDESK účet) se dynamicky vybírá z nastavení uživatele, který zadával požadavek, žádost o volno nebo vytvořil volné schvalování. V případě, že do CDESKu je synchronizována organizační struktura, například z Active Directory, tak nadřízený může být automaticky vyčten z organizační struktury.

Krok schvalování nadřízeným je předřazen ostatním krokům schvalovacího procesu. V praxi to znamená, že pokud nadřízený zamítne schvalování, tak celý schvalovací proces je ukončen zamítnutím. V případě kladného vyjádření ze strany nadřízeného, se schvalovací proces posune na další kroky schvalování, kde se určí, zda je schvalování akceptováno nebo zamítnuto.

Schvaľovací proces, ktorý bol v prvom kroku zamietnutý nadriadeným
Obrázek: Schvalovací proces, který byl v prvním kroku zamítnut nadřízeným
Nastavenie Povinné schválenie nadriadeným vo formulári schvaľovacieho pravidla
Obrázek: Nastavení Povinné schválení nadřízeným ve formuláři schvalovacího pravidla

Nové oprávnění pro čtení / editaci doplňkových vlastností

S novou verzí CDESKu přibyla možnost nastavit oprávnění pro viditelnost a editaci doplňkových vlastností. Oprávnění lze nastavit zvlášť pro každou z doplňkových vlastností.

Oprávnenia pre čítanie a editáciu doplnkových vlastností
Obrázek: Oprávnění pro čtení a editaci doplňkových vlastností
Nastavenie oprávnení zvlášť pre každú z doplnkových vlastností
Obrázek: Nastavení oprávnění zvlášť pro každou z doplňkových vlastností

V seznamu zakázek lze zobrazit doplňkové vlastnosti a vyhledávat podle nich

Nové funkce byly doplněny také v modulu Zakázky. V seznamu zakázek lze nyní zobrazit sloupce s doplňkovými vlastnostmi. Na základě těchto sloupců lze filtrovat a také mohou být zahrnuty do exportu.

Stĺpce s doplnkovými vlastnosťami v zozname zákaziek
Obrázek: Sloupce s doplňkovými vlastnostmi v seznamu zakázek
Přečtěte si více i k dalším novinkám verze 3.1.8

Kontakty

Doplněna hromadná editace v seznamu kontaktů

Hromadná editace kontaktů doposud chyběla, s updatem 3.1.8 jsme tuto funkci implementovali, díky tomu bude práce s kontakty pohodlnější a rychlejší.

Hromadná editácia zoznamu kontaktov
Obrázek: Hromadná editace seznamu kontaktů
V seznamu kontaktů lze zobrazit sloupce s vlastnostmi kontaktu a filtrovat podle nich

Výběr sloupců pro seznam kontaktů byl rozšířen o sloupce, které zobrazují doplňkové vlastnosti kontaktů. Na základě těchto sloupců lze v seznamu filtrovat a také mohou být zahrnuty do exportu.

Doplnkové vlastnosti v zozname kontaktov
Obrázek: Doplňkové vlastnosti v seznamu kontaktů

Požadavky

Příjemci e-mailu ze zprávy na zpracování uvedení v Komu a Kopie, se mohou do nového požadavku přidávat jako manuálně přidaní příjemci notifikací

Pro požadavky vytvořené z e-mailů přes zpracování zpráv přibyla nová funkce, kdy se z e-mailu vytáhnou adresy z políček Komu, Kopie a následně se do vytvořeného požadavku tyto adresy vloží jako manuálně přidaní příjemci. Cílem této úpravy bylo, abyste si mohli vybrané notifikace o požadavcích posílat i na ostatní adresy uvedené v e-mailu.

Tuto funkci můžete zapnout zvlášť pro každou e-mailovou adresu v Globální nastavení -> Zprávy ke zpracování -> ozubené kolečko u vybrané e-mailové adresy.

Zapnutie funkcie Adresy Komu:, Kópia: spracované ako Manuálne pridané vo vytvorených požiadavkách pre konkrétnu adresu
Obrázek: Zapnutí funkce Adresy Komu:, Kopie: zpracováno jako, Manuálně přidáno ve vytvořených požadavcích pro konkrétní adresu
Výběr sloupců do hlavního vyhledávání v seznamu požadavků se zobrazuje také při používání pokročilého filtru

Ikona v hlavním vyhledávacím poli umožňuje určit, ve kterých základních polích seznamu požadavků se má vyhledávat, byla dosud dostupná pouze při používání jednoduchého filtru. Od verze 3.1.8 lze tuto funkci používat i s pokročilým filtrem. Přidána také byla pro seznam pracovních příkazů.

Nastavenie, kedy sa určuje, v ktorých stĺpcoch sa vyhľadáva, je dostupné aj pri používaní pokročilého filtra
Obrázek: Nastavení, kdy se určuje, ve kterých sloupcích se vyhledává, je dostupné i při používání pokročilého filtru
Ponechání vyhledávacího pole jednoduchého filtru na obrazovce, i když je prázdná hodnota

Pro zrušení podmínky v jednoduchém filtru se používá ikona křížku . V předchozích verzích CDESKu se po kliknutí na tuto ikonu zrušila daná podmínka a bylo zbytečné ji znovu konfigurovat. Nyní po kliknutí na ikonu se zruší nejprve hodnota vybraná v podmínce, díky tomu lze pro danou podmínku vybrat novou hodnotu. Například pokud v podmínce Stav je vybrána hodnota Otevřeno, tak kliknutím na ikonu  se zruší pouze hodnota Otevřeno. Pro úplné zrušení podmínky je potřeba kliknout ještě jednou na ikonu .

Rýchla zmena podmienky v jednoduchom filtri pri kliknutí na ikonu pre zrušenie filtra
Obrázek: Rychlá změna podmínky v jednoduchém filtru při kliknutí na ikonu pro zrušení filtru
Otočení logiky oprávnění pro zpřístupnění / znepřístupnění požadavků podle zakázek

V předchozích verzích CDESKu se používalo oprávnění Zobrazovat cizí záznamy přiřazené nepřístupným zakázkám, kterým se omezoval přístup k cizím záznamům. S posledním update jsme logiku tohoto oprávnění otočili, aby nastavení bylo intuitivnější. Nyní slouží ke zpřístupnění cizích požadavků navázaných na zakázky, ke kterým má uživatel přístup. Také v nastaveních oprávnění bylo toto oprávnění přejmenováno na Zpřístupnění záznamů z viditelných požadavků.

Bližší informace k tomuto a všem dalším oprávněním používaným v požadavcích naleznete v samostatném manuálu.

Oprávnenie Sprístupnenie záznamov z viditeľných požiadaviek
Obrázek: Oprávnění Zpřístupnění záznamů z viditelných požadavků
Zobrazení názvu ikony ve stávající dlaždici katalogu požadavků

Jak jsme před nedávnem výrazně rozšířili počet ikon dostupných pro dlaždice katalogu požadavků, v praxi se ukázala komplikace při snaze opětovně použít stejnou ikonu v nové dlaždici. Nebylo totiž možné zjistit jméno ikony v existující dlaždici, podle které byste mohli danou ikonu znovu vyhledat a použít pro novou dlaždici. Tuto funkci jsme doplnili a název se vám ukáže při otevření existující dlaždice. Zvolíte editaci kliknutím na výběr ikony. Název se nachází pod barevnými náhledy ikony.

Tooltip okno s názvom ikony
Obrázek: Tooltip okno s názvem ikony
V pokročilém filtru seznamu požadavků a pracovních příkazů přibyla podmínka Dodavatel, určený ve stavu Čekání na 3. stranu / Čekání na dodavatele

V požadavku, který je ve stavu Čekání na 3. stranu je možné vybrat dodavatele. Stejně je tomu i v pracovním příkazu, který byl přepnut do stavu Čekání na dodavatele. Aby bylo vyhledání takových požadavků a pracovních příkazů snazší, v seznamech obou těchto modulů jsme pro pokročilý filtr doplnili podmínku Dodavatel.

Filtrovanie zoznamu požiadaviek podľa podmienky Dodávateľ
Obrázek: Filtrování seznamu požadavků dle podmínky Dodavatel
V šabloně požadavku je možné nastavit, aby se při vytváření požadavku zobrazovalo pole, které není přístupné k editaci

V šabloně požadavku lze pro jednotlivá pole definovat, pro které typy účtů budou viditelné a přístupné k editaci při vytváření požadavku. S updatem 3.1.8 přibyla možnost nastavit, že pokud je pole přístupné k editaci pro vybraný typ účtu, tak pro zbývající typy účtů se mohou jen zobrazovat bez možnosti editace. Daným nastavením můžete dosáhnout například, že při vytváření požadavku pro koncového uživatele bude vybrané pole editovatelné a po uložení bude viditelné pouze pro čtení.

Nastavenie Zobrazovať pri vytváraní požiadavky ostatným kontám, ktoré sa nachádza v šablóne požiadavky
Obrázek: Nastavení Zobrazovat při vytváření požadavku ostatním účtům, které se nachází v šabloně požadavku
Změny provedené v popisu požadavku se přenášejí do popisu požadavku ve schvalovacím procesu

Změněný popis požadavku se přenáší i do schvalovacího procesu. V předchozích verzích CDESKu, kdy se změnil popis požadavku, tak se změny neprojevovaly ve formuláři schvalovacího procesu a zůstával tam popis z doby vytvoření daného procesu.

Pracovní příkazy

Řešiteli pracovního příkazu lze zpřístupnit k editaci doplňkové vlastnosti z požadavku

V praxi může nastat situace, kdy formulář požadavku obsahuje množství polí z doplňkových vlastností, při jejichž vyplnění je vyžadována kooperace s dalšími uživateli bez přístupu k danému požadavku. Proto jsme s posledním updatem zavedli nové oprávnění, díky kterému může řešitel z pracovního příkazu editovat doplňkové vlastnosti na navázaném požadavku.

Nové oprávnenie pre sprístupnenie editáciu doplnkových vlastností riešiteľom pracovných príkazov
Obrázek: Nové oprávnění pro zpřístupnění editaci doplňkových vlastností řešitelem pracovních příkazů

Zakázky

Nové tlačítko v seznamu zakázek, které umožní zobrazit navázané účetní položky pod všemi zakázkami najednou

V ekonomickém pohledu lze v seznamu zakázek zobrazit účetní položky pod vybranou zakázkou. Nyní bylo doplněno tlačítko, díky kterému lze zobrazit navázané účetní položky najednou pod všemi zakázkami v seznamu.

Zobrazenie účtovných položiek pod všetkými zákazkami v zozname
Obrázek: Zobrazení účetních položek pod všemi zakázkami v seznamu
V zakázce v poli Odpovědná osoba je možné vybrat více uživatelů

Podle vzoru požadavků, už i na zakázce v poli Zodpovědná osoba je možné vybrat více uživatelů.

Zákazka, ktorá má nastavených viacerých používateľov ako zodpovednú osobu
Obrázek: Zakázka, která má nastaveno více uživatelů jako odpovědnou osobu
Barevné odlišení tlačítka pro přidání interního plnění přes hamburger menu v seznamu účetních položek

U každé účetní položky v seznamu účetních položek se nachází hamburger menu, jehož prostřednictvím lze na účetní položku, mimo jiné, přidat i interní plnění. S posledním updatem jsme změnili barvu tlačítka pro přidání interního plnění, díky tomu je lépe odlišeno od zbývajících možností.

Tlačidlo na pridávanie interných plnení v zozname účtovných položiek
Obrázek: Tlačítko pro přidávání interních plnění v seznamu účetních položek

Fakturace

Úpravy zobrazování čerpání paušálu v konceptu faktury

S updatem 3.1.8 bylo upraveno zobrazení čerpání paušálu v konceptu faktury. Byla obnovena možnost odškrtnout kterékoli plnění, aby se nefakturovalo. Při odškrtnutí dojde k přepočtu odčerpaného množství z paušálu. Zároveň díky této možnosti lze zařadit do fakturace plnění, které by se nefakturovalo.

Plnenie, ktoré bolo v drafte faktúry odškrtnuté aby sa nefakturovalo
Obrázek: Plnění, které bylo v konceptu faktury odškrtnuto, aby se nefakturovalo
QR kód pro platbu (zatím český) se zobrazuje i na faktuře bez vazby na zakázku

Po zapnutí konektoru PayBySquare se na vystavené faktuře zobrazí QR kód umožňující zaplatit danou fakturu. QR kód se od posledního updatu zobrazuje i na faktuře bez vazby na zakázku. V obou případech, u faktur s vazbou na zakázku i bez vazby, se kód zobrazí, pouze pokud na faktuře je český dodavatel. V příští verzi CDESKu doplníme i generování českého QR kódu.

QR kód na faktúre bez väzby na zákazku
Obrázek: QR kód na faktuře bez vazby na zakázku
Pokud je na fakturu přidáno více účtů, zobrazují se také ve formě pdf

Na fakturu lze přidat více účtů. S posledním updatem jsme dopracovali, aby se v tiskové sestavě faktury zobrazovaly všechny účty navázané na fakturu.

Nastavenie, aby faktúra obsahovala viacero bankových účtov
Obrázek: Nastavení, aby faktura obsahovala více bankovních účtů
Vystavená faktúra s viacerými účtami
Obrázek: Vystavená faktura s více účty

Plnění

Seřazování plnění podle vybraného sloupce funguje již i při seskupení

Seznam plnění lze zobrazit v klasickém režimu, nebo seskupit podle dnů, zákazníků, účetních položek, řešitelů, požadavků a úkolů. V předchozích verzích CDESKu, pokud bylo zapnuto některé z těchto seskupení, tak položky v rámci seskupení nebylo možné řadit podle sloupců. Tato funkce byla nyní dopracována ve verzi 3.1.8.

Zoraďovanie položiek v zozname plnení, aj keď je zoznam zoskupený podľa vybraného atribútu
Obrázek: Seřazování položek v seznamu plnění, i když je seznam seskupen podle vybraného atributu
Kompaktnější rozložení dialogového okna plnění

Nová verze CDESKu také přinesla změny v dialogovém okně plnění, které je nyní kompaktnější.

Porovnanie starého a nového dialógového okna plnení
Obrázek: Porovnání starého a nového dialogového okna plnění
Při zjednodušeném zadávání termínu plnění se zobrazuje ikona, která umožňuje, aby se od nastaveného času odečetl čas trvání plnění

Při zjednodušeném zápisu času plnění se jako čas zahájení předvyplňuje doba, kdy je plnění zadáváno. V update 3.1.8 byla doplněna ikona, která od času zahájení umožňuje odečítat dobu trvání plnění. Díky tomu je zadávání plnění jednodušší a rychlejší.

Ikona, ktorá umožňuje, aby sa od nastaveného času odčítal čas trvania plnenia
Obrázek: Ikona, která umožňuje, aby se od nastaveného času odečetla doba trvání plnění
V seznamu plnění lze zobrazit doplňkové vlastnosti

V seznamu plnění byly doplněny sloupce doplňkových vlastností. Na základě těchto sloupců lze filtrovat a také mohou být zařazeny do exportu.

Doplnkové vlastnosti ako stĺpce v zozname plnení a filtrovanie podľa nich
Obrázek: Doplňkové vlastnosti jako sloupce v seznamu plnění a filtrování podle nich
V pokročilém filtru seznamu plnění byly pro podmínku Společnost doplněny možnosti je / není

Kromě doplňkových vlastností byly v pokročilém filtru plnění přidány i nové možnosti je / není pro podmínku Společnost.

Možnosti je a nie je v podmienke Spoločnosť v pokročilom filtri zoznamu plnení
Obrázek: Možnosti je a není v podmínce Společnost v pokročilém filtru seznamu plnění
Seznam plnění lze řadit podle sloupce Od – Do

V seznamu plnění byla dopracována možnost seřazování záznamů podle sloupce Od – Do.

Zoznam plnení zoradený podľa stĺpca Od-do.
Obrázek: Seznam plnění seřazený podle sloupce Od – Do

Konfigurační databáze CMDB

Možnost přiřadit konfigurační položku (CI) na více společností

Ve formuláři konfigurační položky (CI) přibyla nová záložka Přiřazené společnosti, kde je možné přiřazovat CI na různé společnosti. Díky tomu lze danou položku přiřadit na více společností. Také pro každou z vybraných společností lze nastavit, aby i přes přiřazení nebylo možné CI položku vybrat na záznamech dané společnosti, například na požadavku.

Záložka Priradené k spoločnosti vo formulári konfiguračnej položky (CI)
Obrázek: Záložka Přiřazeno ke společnosti ve formuláři konfigurační položky (CI)
Nová doplňková vlastnost typu organizační struktura

Update přináší nový typ základních doplňkových vlastností – organizační struktura, která umožňuje vybírat větev z organizační struktury. Doplňková vlastnost je dostupná pouze v prostředích se zapnutým AD / LDAP konektorem s načtenou organizační strukturou. Více o jeho konfiguraci se dočtete v samostatném manuálu.

Doplnková vlastnosť typu organizačná štruktúra zobrazená vo formulári požiadavky
Obrázek: Doplňková vlastnost typu organizační struktura zobrazená ve formuláři požadavku
Možnost obnovit archivovanou konfigurační položku (CI)

Od verze 3.1.8 je možné obnovit archivovanou položku CI. V předchozích verzích CDESKu to nebylo možné.

Obnova archivovanej konfiguračnej položky (CI)
Obrázek: Obnova archivované konfigurační položky (CI)

Schvalování

Seznam doplňkových vlastností z požadavku se zobrazuje i ve formuláři schvalovacího procesu

Od posledního updatu se do formuláře schvalovacího procesu přenášejí doplňkové vlastnosti z požadavku.

Doplnkové vlastnosti z požiadavky zobrazené vo formulári schvaľovacieho procesu
Obrázek: Doplňkové vlastnosti z požadavku zobrazené ve formuláři schvalovacího procesu