Know How ako na dlani: Novinky v znalostnej báze

17. září 2020

Verzia 3.0.183 prináša nový modul Znalostná báza, QR kódy na faktúry a ďalšie novinky.

TOP novinky – 17. september 2020

Nový modul Znalostná báza

Verzia 3.0.183 prináša do CDESKu nový modul – Znalostná báza. Ten slúži na evidenciu poznatkov a postupov, ktoré použijú napríklad operátori pri riešení incidentov, ale môžu byť užitočné aj pre vašich zákazníkov.

Obsah sa člení na verejný – prístupný každému používateľovi v CDESKu s náležitými oprávneniami a interný. K interným príspevkom môžu pristupovať iba zamestnanci vašej spoločnosti, pre zákazníkov nie sú viditeľné.

Príspevky sa zapisujú do jednoduchého formulára. Samotný text môžete rôzne formátovať, vkladať do neho tabuľky, obrázky, prepojenia či iné súbory. K existujúcim záznamom je možné prikladať komentáre.

Jednotlivé príspevky sa ďalej členia do vami konfigurovateľných priestorov. Každému priestoru navyše môžete priradiť vlastné kategórie. Priestorom aj kategóriám je možné priraďovať systémové ikony, ale aj vlastné obrázky. Tiež ich môžete odlíšiť farebne.

Priestory znalostnej bázy
Priestory znalostnej bázy
Kategórie znalostnej bázy
Kategórie znalostnej bázy
Zoznam článkov pod kategóriou v znalostnej báze
Zoznam článkov pod kategóriou v znalostnej báze
Článok v znalostnej báze
Článok v znalostnej báze

Všetky články sa v Znalostnej báze delia na typy, ktoré si sami definujete v globálnych nastaveniach.

Typy príspevkov v znalostnej báze
Typy príspevkov v znalostnej báze

Formulár článku tiež ponúka možnosť vybrať kľúčové slová, ktoré si sami definujete. Vďaka takémuto komplexnému systému delenia budete mať príspevky prehľadne roztriedené, čo vám výrazne pomôže pri vyhľadávaní a ďalšej práci.

Pridanie QR kódu pre platbu na faktúru

S poslednou verziou sa zjednoduší platba faktúr. Po novom každá vystavená faktúra bude obsahovať unikátny QR kód, pomocou ktorého môžete vykonať platbu.

QR kód na exportovanej faktúre
QR kód na exportovanej faktúre
Vygenerovaný QR kód na vystavenej faktúre vo vnútri v systéme CDESK.
Vygenerovaný QR kód na vystavenej faktúre vo vnútri v systéme CDESK.
Fakturácia skladových pohybov z plnení

Skladový pohyb sa teraz bude automaticky fakturovať s plnením, na ktoré je naviazaný. Plnenie musí byť prepojené s účtovnou položkou, ktorá sa ide fakturovať. Ďalej máte možnosť ovplyvniť fakturáciu daného plnenia podľa stavu požiadavky, napr. fakturovať sa budú len požiadavky v stave Akceptované ukončenie.

Skladový pohyb bude automaticky fakturovaný s plnením
Skladový pohyb bude automaticky fakturovaný s plnením

Plnenia možno fakturovať aj v prípade, že skladový pohyb nemá nastavenú cenu a slúži len na evidenciu. Fakturovanie takýchto výdajok možno vypnúť / zapnúť v Globálnych nastaveniach.

Nastavenie pre možnosť fakturácie skladových výdajok, ktoré nemajú nastavenú cenu
Nastavenie pre možnosť fakturácie skladových výdajok, ktoré nemajú nastavenú cenu
Zakladanie oznamu z plánovanej práce

S novou verziou prešiel zmenou aj modul Plánovaná práca. Pri zakladaní plánovanej práce teraz bude možné rovno vytvoriť aj oznam o plánovanej práci. Vďaka tomu budú vaši zákazníci ale aj zamestnanci lepšie informovaní o plánovaných úkonoch. Vytvárať oznamy z plánovaných prác je možné, len ak máte zapnutý modul Oznamy.

Tlačidlo na vytvorenie oznamu z plánovanej práce
Tlačidlo na vytvorenie oznamu z plánovanej práce
Zadávanie oznamu z plánovanej práce
Zadávanie oznamu z plánovanej práce
Oznam z plánovanej práce
Oznam z plánovanej práce
Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.183 >