Zásadne zvyšujeme bezpečnosť CDESKu

11. ledna 2021

Verzia 3.0.185 obsahuje nové zabezpečenia pri prihlásení, vylepšený zoznam výpadkov služieb a ďalšie nové funkcie.

TOP novinky – 11. január 2020

Zabezpečenia pri prihlásení

Vo verzii 3.0.185 boli zapracované nové zabezpečenia pri prihlásení. V globálnych nastaveniach používateľov pribudla funkcia na kontrolu toho, či je heslo dostatočne silné. Funkciu možno vypnúť.

Kontrola kvality hesla
Kontrola kvality hesla

Tiež pribudli zabezpečenia v prípade neplatných pokusov o prihlásenie sa do CDESKu:

 • Po piatich neplatných pokusoch sa CDESK účet zablokuje po dobu päť minút
 • Po tridsiatich neplatných pokusoch dôjde k úplnému zablokovaniu účtu

V profile používateľa je tiež možné nastaviť dvojfaktorovú autentifikáciu pomocou aplikácie Google Authenticator.

Dvojfaktorová autentifikácia v profile používateľa
Dvojfaktorová autentifikácia v profile používateľa
Nastavenie dvojfaktorovej autentifikácie
Nastavenie dvojfaktorovej autentifikácie
Vypnutie Termínu odozvy

V globálnych nastaveniach požiadaviek je teraz možné vypnúť Termín odozvy. Jeho vypnutím sa vykonajú nasledujúce zmeny:

 • Tento termín sa prestane sledovať, odpočítavať a notifikovať nad všetkými požiadavkami.
 • Nebude sa zobrazovať vo formulári požiadaviek.
 • Nebude sa zahrnutý v zozname požiadaviek, či už ako stĺpec, pokročilý filter, alebo ako údaj pre export.
 • Prestane sa vyhodnocovať povinnosť uvedenia termínu odozvy.
 • Termín odozvy sa nebude zobrazovať v SLA.
 • Nebude sa ponúkať v predpise pravidelných požiadaviek.
 • Nebude sa ponúkať pri spracovaní správy ako požiadavky.
Nastavenie pre vypnutie termínu odozvy
Nastavenie pre vypnutie termínu odozvy
Zoznam výpadkov služieb

S verziou 3.0.185 bol tiež vylepšený zoznam výpadkov služieb. V zozname pribudli nasledovné stĺpce:

 • Popis – preberá sa z požiadavky, prípadne pracovného príkazu.
 • Riešenie – stĺpec sa zobrazuje len ak je v globálnych nastaveniach požiadaviek zapnuté pole riešenie. Preberá sa z požiadavky.
 • Stav požiadavky
 • Dôvod ukončenia – preberá sa dôvod ukončenia uvedený na požiadavke. Stĺpec sa zobrazuje len ak je v globálnych nastaveniach požiadaviek zapnuté evidovanie dôvodu ukončenia.
 • Typ požiadavky – Stĺpec sa zobrazuje len ak je v globálnych nastaveniach požiadaviek zapnutý typ požiadaviek.
Zoznam výpadkov služieb
Zoznam výpadkov služieb
 Všetky tieto stĺpce je možné pridať do exportu výpadkov služieb.
Výber stĺpcov pre export zoznamu výpadkov služieb
Výber stĺpcov pre export zoznamu výpadkov služieb
Zoznam všetkých noviniek CDESK 3.0.185 >