Workload kalendář, ekonomický pohled v zakázkách a další inovace

25. října 2022

Workload kalendář

Ve formuláři požadavků byla přidána nová komponenta – Workload kalendář, který zobrazuje pracovní vytížení jednotlivých řešitelů z řešitelské skupiny. Kalendář lze zobrazit pomocí tlačítka nacházejícího se pod polem Řešitel.

Tlačidlo pre zobrazenie workload kalendáru
Obrázek: Tlačítko pro zobrazení workload kalendáře

Kalendář obsahuje číselné údaje o požadavcích, pracovních příkazech, úkolech na jednotlivé řešitele, přičemž se zobrazuje množství otevřených záznamů, záznamů s termínem splnění, záznamů s termínem splnění dnes a po termínu splnění.

Workload kalendár v zozname požiadaviek
Obrázek: Workload kalendář v seznamu požadavků

Klepnutím na konkrétní číslo se zobrazí všechny záznamy vyhovující dané podmínce pro vybraného řešitele. Navíc v seznamu lze nastavit, zda se zobrazí pouze požadavky nebo úkoly nebo pracovní příkazy anebo vše najednou. Totéž lze nastavit i přímo pro workload kalendář.

Príklad zobrazenia záznamov prostredníctvom workload kalendára
Obrázek: Příklad zobrazení záznamů prostřednictvím workload kalendáře

Kromě číselných údajů o jednotlivých záznamech u jmen řešitelů se zobrazuje, zda jsou aktuálně přihlášeni do CDESKu, tj. zda jsou online nebo off-line.

 

Kopírování zakázek

V případě, že chcete vytvořit novou zakázku, která bude mít v záložkách Základní údaje, Účtování, stejná data, jako již existující zakázka, využijte novou funkci kopírování zakázky. Tato funkce je dostupná přes seznam zakázek v kontextovém menu.

Tlačidlo pre skopírovanie zákazky
Obrázek: Tlačítko pro zkopírování zakázky

Po výběru možnosti kopírovat se vytvoří koncept nové zakázky, přičemž se zkopírují všechny údaje na záložce Základní údaje, kromě pole Zákazník. Také ze záložky Účtování se zkopíruje účetní jednotka, sazby za dopravu a účetní položky, tj. práce a paušály. Při kopírování se nevytvoří kopie původních plnění navázaných na účetní položky a stejně tak se nezkopírují ani skladové doklady.

Kópia zákazky otvorená na záložke Základné údaje
Obrázek: Kopie zakázky otevřená na záložce Základní údaje

Ekonomický pohled v seznamu zakázek

Update 3.1.3 přinesl ekonomický pohled, který v seznamu zakázek umožňuje zobrazit aktivní účetní položky. Díky tomu není třeba zakázku otevírat a kontrolovat záložku Účtování. Tento režim lze zapnout pomocí přepínače nad seznamem. Po jeho zapnutí se při každé zakázce objeví tlačítko, které umožňuje zobrazit všechny aktivní účetní položky pod danou zakázkou.

Prepínač umožňujúci zapnúť ekonomický pohľad a zobrazenie účtovných položiek priamo v zozname zákaziek
Obrázek: Přepínač umožňující zapnout ekonomický pohled a zobrazení účetních položek přímo v seznamu zakázek

Při ekonomickém pohledu lze účetní položky editovat nebo nalinkovat na ně plnění a také je archivovat.

Úkony, ktoré je možné na účtovných položkách vykonať priamo cez zoznam zákaziek ak je zapnutý ekonomický pohľad
Obrázek: Úkony, které lze na účetních položkách provést přímo přes seznam zakázek, pokud je zapnutý ekonomický pohled

Archiv požadavků

V modulu Archiv přibyla položka Požadavky. Obsahuje seznam odstraněných požadavků. Seznam je totožný se seznamem aktivních požadavků, neobsahuje jedině prioritní zobrazení a neumožňuje vytvářet exporty. Požadavky z archivu lze přesunout mezi aktivní pomocí funkce Obnovit.

Zoznam archivovaných požiadaviek
Obrázek: Seznam archivovaných požadavků

Přístup a úprava záznamů v archivu požadavků je řízena zvláštními oprávněními.

Oprávnenia k archívu požiadaviek
Obrázek: Oprávnění k archivu požadavků

Limity pro vytváření plnění do minulosti

S updatem 3.1.3 jsme do CDESKu přinesli nastavení, díky kterému lze zajistit, aby si řešitelé zapisovali plnění včas. V globálních nastaveních plnění přibyla sekce Vytváření plnění do minulosti, kde lze určit kolik dní do minulosti je možné nastavit začátek plnění a také po kolika dnech v aktuálním měsíci již nelze zapisovat plnění do předešlého měsíce.

V případě, že se uživatel pokusí uložit plnění se začátkem do minulosti, který přesahuje povolený limit, zobrazí se hlášení o povoleném začátku plnění v minulosti. Pokud zadané datum nespadá do tohoto intervalu, plnění nebude možné uložit. Kontrolu zadávání plnění do minulosti lze zapnout i pro interní plnění.

Hlásenie o tom, že používateľ prekročil časový interval do minulosti, do kedy si mohol zapísať plnenie
Obrázek: Hlášení o tom, že uživatel překročil časový interval do minulosti, do kdy si mohl zapsat plnění
Sekcia Vytváranie plnení do minulosti v globálnych nastaveniach
Obrázek: Sekce Vytváření plnění do minulosti v globálních nastaveních

S tímto nastavením přibylo i nové oprávnění Vždy povolit vytváření do minulosti. Je-li toto oprávnění zapnuto, neaplikuje se omezení pro vytváření do minulosti nastavené v globálních nastaveních. Toto oprávnění je zamýšleno pro řídící pracovníky, kteří musí korigovat plnění i za jiné pracovníky.

Oprávnenie, vďaka ktorému sa neaplikuje obmedzenie na vytváranie plnení do minulosti
Obrázek: Oprávnění, díky kterému se neaplikuje omezení na vytváření plnění do minulosti

Hromadná fakturace zakázek

Při fakturaci je běžné, že je potřeba připravit fakturu za všechny zakázky, jejichž poslední fakturace byla minulý měsíc nebo je připravena fakturace na více zákazníků a je zapotřebí pro všechny vystavit faktury. Dosud bylo možné tohoto dosáhnout jedině manuálním fakturováním každé zakázky zvlášť. S posledním updatem ale v CDESKu přibyla možnost označit všechny zakázky, které lze fakturovat.

Hromadná fakturácia neodfakturovaných zákaziek
Obrázek: Hromadná fakturace nevyfakturovaných zakázek

Konektor Pay by Square pro generování QR kódu pro platby

Služba Pay by Square umožňující platbu za fakturu přes slovenské banky prostřednictvím QR kódu, byla do CDESKu zavedena již dříve. S posledním updatem byl přidán API konektor, díky kterému se tento kód generuje podle přihlašovacích údajů do služby Pay by Square. Přihlašovací údaje získáte na stránce https://bysquare.com. Do 100 generování za měsíc je služba zdarma.

Uživatel při konfiguraci konektoru zadá své přihlašovací údaje do Pay by Square. Na základě těchto údajů bude CDESK komunikovat se službou, která poskytne kód zobrazený na fakturách. Pro platby realizované českými společnostmi bude QR Pay kód připraven brzy, jelikož je rozdílný od slovenského. Postupně dořešíme zjednodušené formy plateb i pro ostatní země.

 

Konfigurácia konektoru Pay by Square
Obrázek: Konfigurace konektoru Pay by Square
Kód Pay by Square zobrazený vo faktúre
Obrázek: Kód Pay by Square zobrazený ve faktuře

Klonování uživatelů

Pokud potřebujete vytvořit nového uživatele se stejnými nastaveními jako má již existující uživatel, můžete použít novou funkci klonování uživatelů. Tuto funkci oceníte především při manuálním vytváření uživatelských účtů patřících pod jednu společnost.

Kromě osobních informací se kopírují téměř všechna nastavení. Na záložce Všeobecná nastavení se zkopíruje pouze pracovní pozice. Ze záložky už. skupiny a licence se zkopíruje přiřazenost do uživatelských skupin a následně příslušná licence. Ze záložky Žádosti o volno se přenese pouze povolený typ volna. Hodnoty vyplněné na zbývajících záložkách lze zkopírovat přesně 1:1.

Formulár používateľa pri vytváraní nového používateľa prostredníctvom Klonovania používateľa
Obrázek: Formulář uživatele při vytváření nového uživatele prostřednictvím Klonování uživatele

Možnost klonovat uživatele naleznete v kontextovém menu seznamu uživatelů.

Možnosť klonovať používateľa v kontextovom menu
Obrázek: Možnost klonovat uživatele v kontextovém menu
Přečtěte si více i k dalším novinkám verze 3.1.3

Seřazování seznamu společnosti podle sloupce Platnost členství do

Pokud je v CDESKu zapnut konektor Evidence platného členství, tak v seznamu společností se zobrazuje sloupec s informací o délce trvání členství. V novém updatu lze společnosti v seznamu řadit podle tohoto sloupce.

Zoraďovanie spoločností na základe stĺpca Platnosť členstva do
Obrázek: Seřazování společností na základě sloupce Platnost členství do

Změny v evidenci členství společnosti se zapisují na záložce Historie

Kromě řazení společností na základě platnosti členství byla v updatu 3.1.3 přidána funkce, kdy všechny změny spojené s evidencí členství se zapisují na záložce Historie.

Zmeny v evidencii členstva zapísané v záložke História
Obrázek: Změny v evidenci členství zapsané v záložce Historie

Nová záložka Dokumenty sjednocující obchodní dokumenty

S verzí 3.1.3 v CDESKu přibyla nová záložka Dokumenty, díky které jsou položky v CDESKu uspořádány přehledněji a srozumitelněji. Záložka obsahuje položky Vystavené faktury, Přijaté faktury a paragony, Evidence objednávek. Ty byly přesunuty z podmodulu Zakázky.

: Nová záložka Dokumenty
Obrázek: Nová záložka Dokumenty

Přepočet termínu splnění při znovuotevření požadavku

Doposud při znovuotevření požadavku se termín splnění neměnil. Tato funkcionalita byla dopracována v posledním updatu. Délku posunutí termínu splnění lze stanovit v globálních nastavení požadavků pomocí nastavení Posun termínu při otevření uzavřeného požadavku.

Nastavenie pre určenie dĺžky posunu termínu pri znovuotvorení požiadavky
Obrázek: Nastavení pro určení délky posunu termínu při znovuotevření požadavku

Zobrazení příloh z interních plnění mezi přílohami požadavku

Pokud je na požadavek navázáno interní plnění, které obsahuje přílohy, pak nynějška se tyto přílohy zobrazí i na požadavku mezi interními přílohami.

Prílohy z interného plnenia medzi internými prílohami požiadavky
Obrázek: Přílohy z interního plnění mezi interními přílohami požadavku

Omezení výběru konfiguračních objektů na požadavku podle nastavení šablony

S novým updatem přibyla i možnost omezit výběr konfiguračních objektů na požadavku, který je vytvořen podle šablony. Nastavení lze aplikovat pro každou šablonu zvlášť a upravuje se přímo v šabloně. Na výběr jsou tyto možnosti:

 • Podle nastavení k oblasti služby / globálních nastavení – výběr konfiguračních objektů není omezen šablonou. Výběr objektů ponechává podle nastavení k oblasti služby, případně podle globálních nastavení požadavků, není-li oblastí určeno jinak.
 • Vypnuto – výběr objektů bude vypnutý a bude možné vybírat pouze služby. Pokud je v globálních nastaveních vypnutý i výběr služeb, na požadavku se nebude zobrazovat záložka Objekty z CMDB.
 • Nepovinný – při výběru této možnosti lze v šabloně definovat, které hlavní skupiny a typy budou pro požadavek dostupné. Požadavek bude možné uložit i bez výběru objektu.
 • Povinný – stejně jako při výběru možnosti Nepovinný, avšak požadavek nebude možné uložit bez výběru objektu.

 

Obmedzenie výberu konfiguračných objektov na požiadavke podľa nastavení šablóny
Obrázek: Omezení výběru konfiguračních objektů na požadavku podle nastavení šablony

Nové role pro upřednostnění řešitele

Šablon požadavků se týká i další novinka. Pro pole Upřednostnit řešitele byly přidány nové volby:

 • Administrativní řešitel z CI / šablona požadavku
 • Administrativní řešitel z CI / oblast služby / šablona požadavku
 • Technický řešitel z CI / šablona požadavku
 • Technický řešitel z CI / oblast služby / šablona požadavku

Tyto nastavení jsou přístupná, jen pokud je pro danou šablonu zapnutý výběr CI.

Nové roly pre uprednostnenie riešiteľa
Obrázek: Nové role pro upřednostnění řešitele

Odesílání e-mailových notifikací na adresy zadané v polích Kdo žádá a Pro koho žádá

Je-li zapnut režim zadávání volného textu v polích Kdo žádá a Pro koho žádá a v těchto polích je kromě jména zadána i e-mailová adresa, na danou adresu se odešlou notifikace.

Zobrazení zastupujícího ve výběru řešitelů

Dosud nebylo možné vědět, že řešitel vybraný na požadavku má aktuálně nastaveného zastupujícího. Tento údaj byl doplněn s posledním updatem. Přímo ve výběru řešitele se pod jménem řešitele zobrazuje i jméno zastupujícího.

Meno zastupujúceho riešiteľa zobrazené vo výbere riešiteľov
Obrázek: Jméno zastupujícího řešitele zobrazené ve výběru řešitelů

Filtrování seznamu požadavků podle souvisejících požadavků

Pro pokročilý filtr v seznamu požadavků přibyla podmínka Související požadavky s následujícími komparátory:

 • Obsahuje – při výběru této možnosti se zobrazí pole pro zadání čísla požadavku. V seznamu se zobrazí všechny požadavky, které daný požadavek mají uvedeno jako související.
 • Neobsahuje – stejně jako u možnosti Obsahuje, avšak zobrazí se všechny požadavky, které daný požadavek nemají uvedeno jako související.
 • Je vyplněno – v seznamu požadavků se vyfiltrují všechny požadavky, které mají uveden alespoň jeden související požadavek.
 • Není vyplněno – v seznamu požadavků se vyfiltrují všechny požadavky bez vybraného souvisejícího požadavku.
Filter súvisiace požiadavky v zozname požiadaviek
Obrázek: Filtr související požadavky v seznamu požadavků

Hyperlink v seznamu požadavků

Doplňkové vlastnosti přidané na požadavcích lze zobrazit i v seznamu požadavků. S posledním updatem byla doplněna funkce, že pokud se v seznamu požadavků zobrazuje doplňková vlastnost typu hyperlink, tak proklik bude možný i přímo ze seznamu. Dosud se tato vlastnost v seznamu zobrazovala pouze jako obyčejný text a proklik byl možný až po otevření formuláře konkrétního požadavku.

Doplnková vlastnosť typu hyperlink v zozname požiadaviek
Obrázek: Doplňková vlastnost typu hyperlink v seznamu požadavků

Možnost vypnout pole Ostatní čas

V globálních nastaveních pro plnění přibylo nastavení umožňující vypnout pole Ostatní čas pro fakturační plnění.

Pole Ostatný čas vo formulári plnenia
Obrázek: Pole Ostatní čas ve formuláři plnění
Nastavenie pre vypnutie ostatného času vo fakturačných plneniach
Obrázek: Nastavení pro vypnutí ostatního času ve fakturačních plněních

Vytváření základních vlastností z otevřené Vlastnosti

Doposud při vytváření Vlastnosti, která se vkládá přímo do formulářů položky konfigurační databáze do šablony požadavku, bylo zapotřebí mít předem připravenou základní vlastnost.

Aktuálně již můžete vytvořit Vlastnost bez přípravy a základní vlastnost včetně založení i vlastního číselníku si můžete vytvářet během konfigurace Vlastnosti.

Tlačidlo pre pridanie novej základnej vlastnosti cez formulár vlastnosti
Obrázek: Tlačítko pro přidání nové základní vlastnosti přes formulář vlastnosti

Změna pořadí položek v menu pod Doplňkovými vlastnostmi

Jednotlivé položky pod modulem Doplňkové vlastnosti byly přeuspořádány tak, aby lépe odpovídaly logice vytváření doplňkových vlastností. Nyní jsou v pořadí:

 1. Vlastnosti
 2. Základní vlastnosti
 3. Vlastní číselníky
 4. Skupiny vlastnosti

Logika doplňkových vlastností je, že Vlastní číselníky se vkládají do Základních vlastností a Základní vlastnosti se vkládají do Vlastnosti.

Zmena poradia položiek v menu pod Doplnkovými vlastnosťami
Obrázek: Změna pořadí položek v menu pod Doplňkovými vlastnostmi

Doplněné podmínky pro filtraci v seznamu uživatelů

V seznamu uživatelů byly doplněny nové podmínky pro filtrování. Jedná se o:

 • Externí ID
 • Zastupován/a
 • Zastupuje
Nové podmienky filtrovania v zozname používateľov
Obrázek: Nové podmínky filtrování v seznamu uživatelů

Rozšířený výběr sloupců pro export seznamu uživatelů

Kromě doplnění nových podmínek pro filtraci v seznamu uživatelů byly rozšířeny i možnosti exportu v tomto seznamu. Od posledního updatu lze do exportu zahrnout všechny sloupce ze seznamu.

Výber stĺpcov do exportu zoznamu používateľov
Obrázek: Výběr sloupců do exportu seznamu uživatelů