DESKTOP APLIKÁCIA - PREHĽAD FUNKCIÍ

Operatívna práca na veľkom počítači.

Vďaka desktopovej aplikácii bude Vaša práca efektívnejšia. Venovali sme veľa úsilia na to, aby ste mohli všetky bežné úkony vykonať čo najrýchlejšie. Navyše, môže pracovať aj offline.

Mac aplikácia
Mac aplikácia
Mac aplikácia
Mac aplikácia
Detail požiadavky v desktop aplikácii
Detail požiadavky v desktop aplikácii

TIP: Ak niektorí Vaši pracovníci budú schopní pokryť väčšinu svojej práce desktopovou aplikáciou s minimálnym prístupom na web, môžete ušetriť. Pre takýchto pracovníkov totiž môžete zakúpiť cenovo výhodnú licenciu CDESK Silver.