ADRESÁŘ - KONTAKTY - NASTAVENÍ

Následující nastavení jsou k modulu Adresář -> Kontakty.  Nastavení kontaktů se realizuje v Globální nastavení -> Adresář -> Kontakty.

Umiestnenie modulu Adresár v Globálnych nastaveniach
Obrázek: Umístění modulu Adresář v Globálních nastaveních
Umiestenie modulu Kontakty pod nastaveniami modulu Adresár
Obrázek: Umístění modulu Kontakty pod nastavením modulu Adresář

Kategorie kontaktů

Kategorie kontaktů je určena ke třídění kontaktů. Práce s nimi je pak efektivnější. V seznamu kontaktů lze nastavit filtrování položek podle kontaktů. Funkce je přístupná, pokud se přepínač nachází ve stavu zapnuto .

Kategórie kontaktov
Obrázek: Kategorie kontaktů
Přidávání nových kategorií

Novou kategorii kontaktu přidáte pomocí tlačítka -> + Přidat child tag. V seznamu se objeví nový řádek, kam zadáte název. Pod tímto názvem se kategorie bude zobrazovat v seznamu. Také můžete připojit popis a slug.

Pridávanie nových kategórií
Obrázek: Přidávání nových kategorií

Slug – reprezentuje alias pro položku ve srozumitelném tvaru, který se využívá při API voláních namísto ID. Použitý výraz nesmí obsahovat diakritiku a mezery a je case sensitive – rozlišuje se mezi velkými a malými písmeny.

Popis – zobrazuje se po uložení kategorie ve vyskakovacím okně. Blíže charakterizuje danou kategorii. Může obsahovat 65 535 libovolných znaků.

Na konci riadku sa nachádza X, který zavře nový řádek a kategorie nebude uložena. Kategorii uložíte pomocí tlačítka .

Podřazené kategorie do stávající kategorie přidáte stejným způsobem jako samotné kategorie. Pokud kategorie obsahuje podřazené kategorie, vedle názvu kategorie se objeví symbol , který umožňuje zobrazit seznam všech podkategorií příslušejících k dané kategorii. Pomocí tlačítka  zas zoznam zatvoríte.

Editace a odstranění kategorií
Kontextové menu na editáciu a odstránenie kategórie kontaktu
Obrázek: Kontextové menu pro editaci a odstranění kategorie kontaktu

Překlady s názvem kategorií se přidávají pomocí -> Překlady . Otevře se nové okno, kde se zadají překlady do jazyků, které se povolí v ||Globální nastavení -> Jazyky. Překlady se uloží pomocí tlačítka Uložit v pravém dolním rohu. Vedle se nachází tlačítko Storno, které umožní návrat do seznamu bez uložení překladů.

Pridávanie prekladov ku kategórii
Obrázek: Přidávání překladů ke kategorii

K mazání kategorií slouží tlačítko Smazat v kontextovém menu . Po kliknutí se objeví hlášení Opravdu smazat? Klepnutím na tento řádek se kategorie vymaže. Pokud kategorie obsahuje i podkategorie, vymažou se i tyto. Smazat nelze složku Kategorie kontaktů společnosti, která je v systému předdefinována.

Vymazanie kategórie
Obrázek: Vymazání kategorie

Doplnkové vlastnosti

V této části je možné kontakty rozšířit o doplňkové parametry, které se ve formuláři nenacházejí, a které považujete za vhodné kontaktech evidovat. Doplňkové vlastnosti můžete použít k dalšímu rozdělení kontaktů.

Doplňkové vlastnosti byly vyvinuty pro modul CMDB a kontakty je pouze přebírají. Proto přidávání a další konfigurace doplňkových vlastností probíhá pod modulem CMDB.

Přidání doplňkové vlastnosti

Pro přidání doplňkové vlastnosti klikněte na tlačítko + Přidat vlastnosti . Po kliknutí se otevře nové okno se seznamem doplňkových vlastností,, které definujete pod modulem CMDB. U každé vlastnosti se nachází zaškrtávací políčko, pomocí kterého požadovanou vlastnost označíte. Označené vlastnosti přidáte pomocí tlačítka + Přidat vybrané. Tyto položky budou následně zařazeny do formuláře požadavků.

Pokud seznam neobsahuje vlastnost, kterou požadujete, můžete ji definovat také přímo v okně pro výběr vlastností pomocí tlačítek + Rychlé přidání vlastností a + Složená vlastnost. Volbou možnosti + Rychlé přidání vlastnosti vytvoříte základní vlastnost. Tlačítkem Složená vlastnost přidáváte složenou vlastnost, která obsahuje více základních vlastností. Více o práci s doplňkovými vlastnostmi naleznete v textu Konfigurační databáze, CMDB -> Doplňkové vlastnosti.

Výber doplnkových vlastností
Obrázek: Výběr doplňkových vlastností
Nastavení doplňkových vlastností
Nastavenie doplnkových vlastností
Obrázek: Nastavení doplňkových vlastností

Vybrané doplňkové vlastnosti se zařadí do seznamu Doplňkové vlastnosti. Vlastnosti budou ve formuláři kontaktu v takovém pořadí, v jakém jsou seřazeny v tomto seznamu. Pořadí položek můžete měnit tažením za . Nad seznamem se nachází panel pro vyhledávání. Doplňkové vlastnosti, které jste již přidali a nepřejete si je používat, smažete tlačítkem koše.

Také můžete nastavit, jakým způsobem se vlastnosti budou zobrazovat a vyplňovat.

Zobrazit sbalenou – při zaškrtnutí možnosti Zobrazit sbalenou se ve formuláři kontaktu nezobrazí celá vlastnost, ale pouze zaškrtávací políčko. Vlastnost se rozbalí, po zaškrtnutí tohoto políčka.

Povinná položka – při zaškrtnutí možnosti Povinná položka bude daná vlastnost ve formuláři kontaktu označena jako povinná. Kontakt nebude možné uložit, dokud danou vlastnost nevyplníte.

Více hodnot – při zaškrtnutí možnosti Více hodnot budete moci danou vlastnost vyplnit vícekrát. V políčku limit můžete tento počet omezit.

Podléhá schvalování– umožňuje nastavit schvalování pro použití dané doplňkové vlastnosti. Více o této funkci v odstavci Schvalování na doplňkové vlastnosti.

Pro aplikování nastavení je nutné kliknout na Uložit.

Některá nastavení mohou po uložení vyžadovat znovunačtení stránky (pro obnovení stránky použijte klávesu F5, nebo kombinaci CTRL+R).