NÁSTĚNKA A OZNAMY - ÚVODNÍ PŘEHLED

Obsah stránky

NÁSTĚNKA

Veškeré informace pro Vaše zaměstnance. Na jednom místě.

Nástěnka představuje informační schránku Vaší společnosti. Každému uživateli na viditelném místě přinese přesně ty informace, které jsou pro něj v danou chvíli důležité.

Příspěvky na Nástěnce lze adresovat řešitelům nebo operátorům. Nebo je seskupit do složek. Obsah na nástěnce má neomezenou časovou platnost, tvůrce příspěvku ho však může vymazat. Samozřejmostí je informace, zda a kdy si adresát oznámení přečetl.

Oznámení

Nástěnka Vaší společnosti.
Oznámení jsou určené pro všechny Vaše pracovníky nebo i pro zákazníky. Zobrazují se přímo v Úvodním přehledu, aby nikomu neuniklo nic důležité.

Oznámení můžete třídit do přehledných kategorií, které si sami vytváříte. Důležité oznámení se může zobrazovat přednostně.

Na rozdíl od modulu Nástěnka, zprávy v oznámeních mohou mít omezenou časovou platnost.