Univerzální automatické odesílání reportů, připomínání termínů v konfiguračních položkách, jednoduchý filtr v úkolech

11. května 2024

Nové Univerzální reporty pro většinu modulů. Umožňují automatické odesílání e-mailem nebo ukládání do souboru podle rozvrhu

Verze 3.2.1 přináší Univerzální reporty, díky kterým si reporty rychle vytvoříte v modulu, ve kterém se právě nacházíte. Stačí nastavit filtr a následně v hamburger menu vybrat možnost Založit nový report.

Kromě obsahu reportu je možné konfigurovat rozvrh generování a automatické odesílání e-mailem nebo ukládání na FTP server. Příjemcem reportu mohou být uživatelé registrovaní v CDESK a také externí adresy.

Předpisy všech reportů naleznete v Reporty -> Seznam reportů, odkud si reporty můžete stahovat i manuálně přímo do počítače. Reporty mohou být ve formátech: CSV, XLS, XSLX, DOCX, PDF a HTML. Výběr formátů je podle toho, jaké jsou zapracovány jednotlivých modulech.

Tlačidlo pre vytvorenie Univerzálneho reportu
Obrázek: Tlačítko pro vytvoření Univerzálního reportu
Konfigurácia názvu a formátu reportu
Obrázek: Konfigurace názvu a formátu reportu
Konfigurácia automatického odosielania reportu
Obrázek: Konfigurace automatického odesílání reportu

Pro konfigurační položky byla přidána nová funkcionalita Připomínkovač, která připomíná termíny jako například vypršení platnosti podpory, certifikátu, blížící se termín revize…

Ve verzi 3.2.1 přichází pro Konfigurační databázi novou funkci Připomínkovač. Jak napovídá samotný název, tato funkcionalita slouží k připomínkování důležitých termínů spojených s konfiguračními položkami.

Datový připomínkovač lze nastavit v rámci libovolného Uživatelem definovaného pole, které je přidáno na Typ konfigurační položky. Toto pole se následně bude zobrazovat na každé konfigurační položce zařazené pod daný Typ.

Při konfiguraci připomínkovače se nastavuje, kolik dní před termínem a po termínu se může automaticky vygenerovat požadavek a jakou barvou bude v daný čas položka podbarvena v seznamu položek.

Pro lepší přehlednost byl v menu pod Konfigurační databází přidán nový Seznam připomínek, kde se zobrazují všechny položky s nastaveným termínem, podle kterého se generují připomínky.

Nastavenie na Type položky, aby sa podľa daného dátumového poľa generovali pripomienky
Obrázek: Nastavení na Typ položky, aby se podle daného datumového pole generovaly připomínky
Nastavenie pripomienkovača
Obrázek: Nastavení připomínkovače
Nový Zoznam pripomienok
Obrázek: Nový Seznam připomínek

V modulu Úkoly přibyl jednoduchý filtr

Jednoduchý filtr se dosud nacházel pouze v seznamu požadavků. S posledním updatem byl doplněn i do seznamu úkolů.

V jednoduchém filtru se nacházejí pouze nejčastěji používané podmínky a zároveň nabízí snazší ovládání. Ve srovnání s pokročilým filtrem je tak práce s jednoduchým filtrem rychlejší. Avšak pokročilý filtr obsahuje všechny podmínky a umožňuje konfiguraci podmínek, které v jednoduchém filtru nelze nastavit.

Více o používání jednoduchého filtru se dočtete v samostatném manuálu.

Jednoduchý filter v zozname úloh
Obrázek: Jednoduchý filtr v seznamu úkolů
Přečtěte si více i k dalším novinkám verze 3.2.1

Požadavky

Z diskusního příspěvku lze uložit záznam do Ext-mail

Po odeslání diskuse je nyní možné příspěvek uložit jako Ext-mail. V hamburger menu, které se zobrazuje na daném diskusním příspěvku je třeba vybrat možnost Vytvořit ext-mail. Následně se otevře modální okno pro vytvoření nového ext-mailu, přičemž obsah diskuse se automaticky vloží jako popis zprávy.

Tlačidlo pre vytvorenie ext-mailu z diskusie
Obrázek: Tlačítko pro vytvoření ext-mailu z diskuse
Modálne okno pre odoslanie ext-mailu z diskusie
Obrázek: Modální okno pro odeslání ext-mailu z diskuse

 

Při psaní Ext-mailů se již vytvářejí koncepty

Až dosud nebylo možné vytvářet koncepty z rozepsaného příspěvku v Ext-mailu. Pokud příspěvek nebyl odeslán, tak nebyl nikde uložen. Tato funkcionalita doplněna ve verzi 3.2.1. V konceptu se ukládá příjemce, kopie, přidané přílohy, označené připojené atributy a přílohy z požadavku, vybraná šablona a také podpis.

Draft vytvorený v Ext-maily
Obrázek: Koncept  vytvořený v Ext-mail

 

Ve widgetu Moje požadavky v části Jsem zadavatelem mezi Neukončenými požadavky se přidaly požadavky ve stavu Ukončeno, pokud je zapnut stav Akceptované ukončení

Widget Mé požadavky na řešení v číslech obsahuje tři části: Řešitelem jsem já, Moje řešitelské skupiny a Jsem zadavatelem. S updatem 3.2.1 byla provedena změna pro zobrazení počtu v části Jsem zadavatelem, kde se zobrazuje celkový počet neukončených požadavků.

Pokud se na prostředí používá stav Akceptované ukončení, tak mezi neukončené požadavky se započtou i požadavky ve stavu Ukončeno. Avšak pokud se na prostředí nepoužívá stav Akceptované ukončení, tak jako finální stav uzavření požadavku se pokládá stav Ukončeno. Proto pokud jsou požadavky v tomto stavu, tak se nebudou zobrazovat mezi Neukončenými požadavky.

Zobrazenie celkového počtu neukončených požiadaviek vo widgete Moje požiadavky na riešenie v číslach
Obrázek: Zobrazení celkového počtu neukončených požadavků ve widgetu Moje požadavky na řešení v číslech

 

Na šabloně požadavků přibyla nová sekce pro vlastní nastavení viditelnosti a povinnosti termínů

Nastavení, které termíny budou na požadavku evidovány a jejich povinnost se dosud nastavovala pouze globálně pro všechny požadavky v Globální nastavení -> Požadavky -> Základní nastavení.  S verzí 3.2.1 přibyla možnost konfigurace termínů zvlášť pro každou šablonu požadavků. Pokud je termín zapnut v globálních nastaveních, na šabloně lze nastavit jeho viditelnost a povinnost nezávisle na globálních nastaveních. Všechna tato nastavení se na šabloně konfigurují v sekci Termíny požadavku.

Sekcia Termíny požiadavky na šablóne požiadavky
Obrázek: Sekce Termíny požadavku na šabloně požadavku

 

Zobrazení seznamu provozů v detailu požadavku bylo optimalizováno i na menší rozlišení

V předchozích verzích se okno pro výběr provozů v detailu požadavku nezobrazovalo celé, pokud bylo nastaveno nižší rozlišení. Proto s verzí 3.2.1 přišla optimalizace, aby výběr provozů byl bezproblémový i při nižších rozlišeních.

Výber prevádzok na požiadavke
Obrázek: Výběr provozoven na požadavku

Plnění

Do pdf exportu seznamu plnění lze zahrnout i žádosti o volno zobrazené v seznamu plnění

Předchozí update přinesl funkci, aby se v seznamu plnění zobrazovaly i žádosti o volno. Nyní bylo dopracováno, aby se záznamy z žádostí o volno zahrnuly i do pdf exportu seznamu plnění.

Projekty a Projektové zakázky

V Ganttově diagramu byla ukotvena horní lišta. Při scrolování se stále zobrazuje nahoře

Nahoře Ganttova diagramu se zobrazuje lišta obsahující ovládací prvky. Tato lišta byla nyní ukotvena, aby zobrazovala stále nahoře i při scrolování směrem dolů.

Horná lišta Ganttovho diagramu
Obrázek: Horní lišta Ganttova diagramu
 
V Ganttově diagramu přibylo plovoucí tlačítko Uložit

V systému CDESK se standardně používají plovoucí tlačítka, která jsou ukotvena na pravé straně záznamu. Od verze 3.2.1 se plovoucí tlačítko pro ukládání zobrazuje i v Ganttově diagramu.

Plávajúce tlačidlo Uložiť zobrazené v Ganttovom diagrame
Obrázek: Plovoucí tlačítko Uložit zobrazeno v Ganttově diagramu

 

V projektové dokumentaci se zobrazuje zóna pro nahrání přílohy i když není nahrána žádná projektová dokumentace

S posledním updatem bylo doplněno, aby se na záložce Projektová dokumentace zobrazovalo pole pro nahrání příloh, i když není nahrána žádná projektová dokumentace. V předchozích verzích CDESKu se zobrazila až poté, co příloha na Projektu / Projektové dokumentaci byla označena jako projektová dokumentace.

Zobrazenie poľa pre nahratie projektovej dokumentácie, aj keď sa na záložke Projektová dokumentácia zatiaľ nič nenachádza
Obrázek: Zobrazení pole pro nahrání projektové dokumentace, i když se na záložce Projektová dokumentace zatím nic nenachází

 

Na přijaté faktuře se automaticky předvyplní subdodávka, pokud navázaná projektová zakázka má navázanou právě jednu subdodávku

Nový update zjednodušuje také výběr subdodávky na přijaté faktuře. Má-li navázaná projektová zakázka pouze jednu subdodávku, tato subdodávka se na přijaté faktuře automaticky předvyplní.

Když je zákazník na projektové zakázce změněn automaticky, změna se zapíše do historie projektové zakázky

Když se na Projektu změní zákazník, automaticky je změněn i na navázané Projektové zakázce. Odteď se i tato změna zapisuje v záložce Historie na Projektové zakázce.

Zmena zákazníka, ktorá sa na Projektovej zákazke vykonala automaticky, bola zapísaná na záložke História
Obrázek: Změna zákazníka, která se na Projektové zakázce provedla automaticky, byla zapsána na záložce Historie

Nabídky

Úprava exportu nabídky, aby obsahoval pouze akceptované položky

V předchozích verzích se při exportu nabídky exportovaly i neakceptované položky. Od verze 3.2.1 se do exportu zahrnují pouze akceptované položky.

Export na ponuke obsahuje iba akceptované položky
Obrázek: Export na nabídce obsahuje pouze akceptované položky

 

V detailu nabídky byly přeuspořádány sloupce k jednotlivým položkám. Nejprve se zobrazuje nabízené množství/cena a poté akceptované množství/cena

V souhrnu nabídky se nacházejí sloupce s informací o množství o ceně bez DPH a o ceně s DPH. Každý sloupec je rozdělen tak, aby zobrazoval nabízenou a akceptovanou hodnotu. Ve verzi 3.2.1 byla provedena úprava, aby se nejprve zobrazovala nabízená hodnota a poté akceptována.

V súhrne na ponuke sa najskôr zobrazuje ponúkaná hodnota a potom akceptovaná hodnota
Obrázek: V souhrnu na nabídce se nejprve zobrazuje nabízená hodnota a poté akceptovaná hodnota

Zpracování zpráv

Při zpracování zpráv se automaticky založí požadavek i ze zprávy, která neobsahuje text. Do popisu požadavku se automaticky dopíše: „ ~ empty message ~ “

Modul Zpracování zpráv umožňuje vytvářet požadavky z přijatých zpráv. Zároveň při vytváření požadavku je povinné zadat popis, jinak se požadavek neuloží. V praxi ale může nastat situace, kdy do systému CDESK přijde zpráva, která neobsahuje popis, ale pouze předmět. Aby bylo možné i z takových zpráv zakládat požadavky automatickým zpracováním, do popisu požadavku se vloží text „~empty message ~ “.

Požiadavka vytvorená automatickým spracovaním zo správy, ktorá neobsahovala žiaden popis
Obrázek: Požadavek vytvořený automatickým zpracováním ze zprávy, který neobsahoval žádný popis

Konfigurační databáze

V detailu konfigurační položky se popis zobrazuje při jejím názvu na začátku obrazovky

Pokud je na konfigurační položce přidán popis, v jejím detailu se zobrazuje vedle názvu.

Zobrazenie popisu vedľa názvu konfiguračnej položky
Obrázek: Zobrazení popisu vedle názvu konfigurační položky

Dokumenty

V seznamu Přijatých faktur a účtenek byla zapracována možnost výběru sloupců

Sloupce, které se mají v seznamu zobrazovat se v systému CDESK standardně nastavují pomocí ikony ozubeného kolečka. Tento výběr sloupců byl nyní zapracován i do seznamu Přijatých faktur a účtenek

Výber stĺpcov v zozname Prijatých faktúr a bločkov
Obrázek: Výběr sloupců v seznamu Přijatých faktur a účtenek
 
Ve sloupcích Název projektové zakázky a Kód projektové zakázky v seznamu Vystavených faktur, se zobrazují názvy / kódy všech projektových zakázek propojených s danou projektovou zakázkou

V seznamu vystavených faktur se zobrazují také sloupce Název projektové zakázky a Kód projektové zakázky. Nyní bylo dopracováno, aby se v těchto sloupcích zobrazovaly názvy/kódy všech projektových zakázek propojených s danou projektovou zakázkou.

V stĺpcov Názov projektovej zákazky a Kód projektovej zákazky sa zobrazujú názvy / kódy všetkých projektových zákaziek prepojených s danou projektovou zákazkou
Obrázek: Ve sloupci Název projektové zakázky a Kód projektové zakázky se zobrazují názvy / kódy všech projektových zakázek propojených s danou projektovou zakázkou
 
V seznamu Vystavených faktur se zapamatuje naposledy nastavený filtr

Od verze 3.2.1 se v seznamu Vystavených faktur zapamatuje naposledy nastavený filtr. To znamená, že po odchodu z tohoto modulu se filtr neresetuje, ale bude nastaven i když se do modulu opětovně vrátíte.

V zozname Vystavených faktúr sa zapamätáva naposledy nastavený filter
Obrázek: V seznamu Vystavených faktur se zapamatuje naposledy nastavený filtr

Žádosti o volno

Bylo doplněno upozornění pro případ, že zastupování na žádosti nevykrývá celé trvání žádosti

Může nastat situace, kdy by zastupování nastavené na žádosti o volno mělo kratší trvání než samotná žádost. Bylo dopracováno, aby se v takových případech zobrazovala hláška o tom, že zastupování nevykrývá celé trvání žádosti o volno. Hláška se zobrazuje, pokud je zastupování na žádosti povinné a žádost je ve stavu V přípravě.

Úprava zobrazení žádosti o volno v kalendáři na tvar Celé uživatelské jméno a Typ volna

Byl upraven formát pro zobrazení žádosti o volno v kalendáři. Nyní se zobrazuje ve tvaru: Celé uživatelské jméno, typ volna

Nový formát zobrazenia žiadosti o voľno v kalendári
Obrázek: Nový formát zobrazení žádosti o volno v kalendáři

Vlastní tiskové sestavy

Do vlastních tiskových sestav lze zahrnout Uživatelem definovaná pole z Adresář -> Společnost

V detailu společnosti na záložce Ostatní informace lze pro danou společnost přidat Uživatelem definovaná pole. Pokud jsou tato pole globální, můžete je zahrnout i do vlastních tiskových sestav.

Používateľom definované polia, ktoré sú nastavené na spoločnosti je možné nastaviť vo vlastnej tlačovej zostave
Obrázek: Uživatelem definovaná pole, která jsou nastavena na společnosti lze nastavit ve vlastní tiskové sestavě

Uživatelem definovaná pole

Názvy checkboxů se úhledněji zobrazují hned vedle zaškrtávacího políčka

V předchozích verzích systému CDESK se zaškrtávací políčka zobrazovala pod názvy checkboxů. Aby zobrazení bylo úhlednější, toto zobrazení jsme upravili tak, že názvy se zobrazují hned vedle zaškrtávacích políček.

Nové úhľadnejšie zobrazenie checkboxov
Obrázek: Nové úhlednější zobrazení checkboxů

Schvalování

Při zadávání volného schvalování se předvyplní šablona, pokud je vytvořena pouze jedna šablona pro volné schvalování

Aby bylo možné vytvořit proces volného schvalování, je nutné mít založenou alespoň jednu šablonu pro takový typ schvalování. Pokud je na prostředí založena právě jedna šablona, při zadávání volného schvalování se automaticky předvyplní.

Pri zadávaní voľného schvaľovania sa predvyplní šablóna, ak je vytvorená iba jedna šablóna pre voľné schvaľovanie
Obrázek: Při zadávání volného schvalování se předvyplní šablona, pokud je vytvořena pouze jedna šablona pro volné schvalování