PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Jak má Seyfor díky CDESK přehlednou komunikaci se zákazníkem

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Jak má Seyfor díky CDESK přehlednou komunikaci se zákazníkem

50% zautomatizovaných procesů
Transparentní komunikace se zákazníky

O společnosti Seyfor, a.s. nabízí řešení ERP pro řízení a automatizaci obchodních procesů v různých odvětvích a pro různé velké společnosti. (číst více)

„Malá firma Cígler Software byla založena v Brně v roce 1990. Šlo o začátek cesty, která nás od té doby dovedla až na pozici jedné z největších softwarových firem ve střední Evropě. Pod naši vlajku již přešlo více jako 15 firem a nadále se rozrůstáme, napříč evropskými zeměmi“

Cíl

Cílem pro společnost Seyfor a.s., která komunikuje s obrovským množstvím zákazníků, je mít přehlednou komunikaci se zákazníkem a implementovat standardní servicedesk s komunikací nabídky a fakturačními podklady z provedené práce.

Řešení

 

„Líbilo se mi, že na začátku jsme vše dělali metodicky spolu s p. Jombíkem. Měla jsem představu a on ji byl ochoten naplnit.“
– Ing. Zuzana Zajičková

 

CDESK team nabídl vstřícnost při implementaci funkčních požadavků pro zastřešení celého procesu od úvodní komunikace se zákazníkem až po vystavení podkladů pro účtování:

Proces začíná prostřednictvím modulu Zakázky, které reprezentují smlouvu se zákazníkem, projekt ( seskupují požadavky zákazníka). Definované sazby (paušály, hodinové sazby… ) v kombinaci s vykázanou prací z plnění, slouží dále jako podklad pro účtování.
Následně modul Požadavky vyřeší zachytávání podnětů od zákazníků, následnou komunikaci formou diskuse, nabídek. Seskupují také všechny plnění s vykonanou a fakturovanou prací.

Modul Nabídky eviduje odhadovaný čas na realizaci zákaznického požadavku, i čas akceptovaný zákazníkem. Nabízený rozsah prací po ověření pověřenou osobou může zákazník akceptovat přímo v CDESK.

Modul Plnění zastřešuje záznamy o provedené práci (kdo, co, za jaký čas), které slouží jako podklad pro docházkový systém (interní plnění) a jako podklad pro účtování (fakturační plnění).

Modul Ceník slouží jak šablona pro účetní položky vkládané do zakázek.

Potřebám společnosti Seyfor byl speciálně přizpůsobený modul Reporting, který zastřešuje 4 hlavní kategorie reportů:

  1. Statistiky požadavků – vyhodnocení statistiky zadaných požadavků a požadavků s akceptovaným ukončením.
  2. Kontrola rozpočtu požadavků – porovnání za jakou cenu to má někdo udělat a kolik zákazník akceptoval a kolik reálně chceme fakturovat.
  3. Report k plánování kapacit – vyhodnocení potřebných lidských zdrojů k dokončení naceněné funkcionality.
  4. Sumář čerpání paušálu po požadavcích je příloha k faktuře.

Jak poslední krok procesu slouží modul Účtování k vystavení účetních podkladů pro fakturaci.

Díky CDESKu se podařilo společnosti Seyfor digitalizovat 50 % procesů, nastavit interní procesy a zajistit transparentní komunikaci se zákazníky v jedné aplikaci. Tohle všechno je důkazem toho, že CDESK je opravdu komplexní nástroj, který se dá jedinečně připravit a dodat opravdu do každé společnosti.

V případě, že vás tato případová studie zaujala nás neváhejte kontaktovat.

POUŽÍVANÉ MODULY
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/01_Poziadavky-320x320.png
Požadavky
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/03_Plnenia-320x320.png
Plnění
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/02_Zakazky-320x320.png
Zakázky
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/17_Cennik-320x320.png
Ceník
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/14_Ponuky-320x320.png
Nabídky
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/09_Reporty-320x320.png
Reporting
Účtovanie logo
Účtování
Externí funkcionality
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/26_API_konektory-320x320.png
API pro synchronizaci odpracovaných hodin zplnění do MS Project