PŘÍPADOVÁ STUDIE

CDESK jako klíčový nástroj pro
poskytování služeb v SECAR

99% spokojenost s CDESK
80 % digitalizovaných a standardizovaných interních procesů

O společnosti

SECAR je jeden z největších slovenských provozovatelů zabezpečovacích systémů a na trhu působí již přes 30 let. Aktuálně chrání zhruba 16 tisíc vozidel, poskytuje monitorovací, informační a zabezpečovací techniku a 24hodinový servis. Na Slovensku má 5 poboček i síť partnerů.

Cíl

Prvořadým cílem bylo integrovat schvalovací procesy klíčového klienta společnosti SECAR do nového prostředí v co nejkratším čase.

Dalším byla digitalizace a standardizace interních procesů, také zaměření na centralizaci a transformování datových skladů do jednoho systému. I kvůli konkurenční výhodě na trhu.

„Platformu lze plnohodnotně využívat i pro specifické případy použití a interní procesy implementovat přímo do prostředí CDESK. Je zde možnost připojení ze všech zařízení, nám vyhovuje zejména možnost připojení přes mobilní telefony, naši zaměstnanci tak mají informace o klientovi v terénu. Velkou výhodou systému je uživatelsky orientované a přehledné grafické prostředí.”

František Vass, Head of IT, SECAR Bratislava 

Stav před nasazením

V určité fázi již bylo požadavky a projekty obtížné manuálně spravovat. Propojovat různé ICT systémy kvůli automatizaci, optimalizaci procesů a odstraňování lidských chyb bylo také náročné. Při poskytování služeb klientům nebyl k dispozici centrální CRM systém.

Řešení

Běžný proces dispečinku společnosti SECAR v CDESK začíná po přijetí oznámení o narušení objektu, kterou odešle externí systém. Zaměstnanec dispečinku si v sekci Společnosti vyhledá, o jakého klienta se jedná a následně vytvoří požadavek v Modulu Požadavky, kde přiřadí konkrétní objekt výjezdové jednotce.

Díky API si mohl SECAR zajistit propojení s Google Maps a aplikací Waze, která při výjezdu přiřadí souřadnice, kam je potřeba se dostavit. Po kontrole objektu zaznamená zaměstnanec problém a řešení v popisu požadavku, poté požadavek ukončí.

Práci s požadavky usnadňuje Katalog požadavků. Při zakládání požadavku prostřednictvím katalogu uživatel vybírá dlaždici, která nejlépe vystihuje službu, o kterou žádá. Po kliknutí na dlaždici se zobrazí formulář požadavky s před vyplněnými poli, aby bylo zadávání požadavku efektivní.

Pro SECAR je důležité sledování KPI (Klíčové ukazatele výkonnosti):

  • kdy byla notifikace přijata a zpracována dispečinkem,
  • kdy dostala informaci výjezdová jednotka,
  • kdy se výjezdová jednotka dostavila na daný objekt.

Pro takové přehledné sledování výkonu a statistik dispečinku v rámci výjezdů, hlídání objektů a výkonů zaměstnanců za různá období, využívá společnost SECAR Modul Scoreboard. Ten poskytuje ucelený přehled v číselných údajích na jedné obrazovce.

IT oddělení společnosti SECAR využívá k evidování opakujících se interních procesů Pravidelné požadavky. K evidenci všech objektů, vozidel a SIM karet sledovacích zařízení slouží Konfigurační databáze (CMDB).

Modul Znalostní báze umožňuje připravit a kategorizovat know-how společnosti pomocí dlaždic, aby měli zaměstnanci přístup k důležitým informacím.

Záver

Kľúčové segmenty firmy už boli integrované do systému CDESK. V produkcii a aktívnom používaní platformy systém intuitívne inšpiruje používateľov ako optimalizovať procesy a nastaviť nové projekty na vyššie štandardy. V rámci roadmapy sa SECAR blíži ku poslednému plánovanému bodu nasadenia BI (Business Inteligence), pričom transformácia pracovných postupov jednotlivých interných serverov je už ukončená.  

CDESK spoločnosti SECAR poskytol prostredie, ktoré ocenili kolegovia z front office, HR, ale hlavne projektoví manažéri a štatutári spoločnosti. Za veľkú výhodu považuje SECAR poskytnutie testovacieho prostredia v cene, vďaka ktorému si môže modelovať a otestovať nové procesy, ako aj poskytnutie riešenia s implementovanými konektormi na rôzne systémy. Možnosti CDESK sa dajú  rozšíriť vďaka plnohodnotnému REST API rozhraniu, ku ktorému spoločnosť Inova Logic poskytuje vynikajúcu dokumentáciu vo Swaggery. 

V prípade, že vás táto prípadová štúdia zaujala, neváhajte nás kontaktovať.

POUŽÍVANÉ MODULY
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/01_Poziadavky-320x320.png

Požadavky

Požadavky
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/09/ico-pravidelne-poziadavky.png

Pravidelné požadavky

Pravidelné požiadavky
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/09/ico-kalendar-1.png

Adresář

Adresář
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/06_Konfiguracia_CMDB-320x320.png

CMDB

CMDB
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/24_Uvodny_prehlad-320x320.png

Úvodní přehled a Scoreboardy

Úvodní přehled a Scoreboardy
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/18_Znalostna_baza-320x320.png

Znalostní báze

Znalostní báze
EXTERNÍ FUNKCIONALITY
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/23_Automatizaicia-procesov-320x320.png

API pro propojení s Google Maps

API pro propojení s Google Maps