Nová verze CDESK 3.0

31. října 2017

CDESK 3.0 přináší nejen nové uživatelské rozhraní, ale i další užitečné funkce a technologické vylepšení.

Krajší dizajn

Cieľom nového dizajnu nie je iba lahodiť oku. Rovnako dôležitá je správna miera funkcionalizmu, ktorá vám umožní pracovať s CDESKom ešte pohodlnejšie a rýchlejšie.

 

Ešte lepšie nástroje

CDESK 3.0 vylepšuje existujúce moduly a pridáva nové. Prepracovali sme zákazky, účtovanie a fakturáciu, spracovanie správ, systém nastavení a konfigurácie modulov a veľa ďalších vecí. Pridali sme napríklad DMS (Document Management System), zmluvy, cenníky, nákupné zoznamy a schvaľovacie procesy. S týmito novinkami nájde CDESK 3.0 uplatnenie vo firme alebo tíme takmer každého typu a zamerania. Technologické vylepšenia pod kapotou zase znamenajú, že nový CDESK je rýchlejší a prehľadnejší.

 

Receptúra inovácie

Základom receptu na nový CDESK 3.0 sú názory a potreby našich zákazníkov. K tomu sme primiešali svoju vášeň pre inováciu a perfekcionizmus. Ak to znie príliš nadnesene a neskromne, tak sa ospravedlňujeme, ale sme z novej verzie skutočne nadšení.

 

Zoznam nových funkcií

 • DMS (Document Management System)
  • Všetky dokumenty vložené ako prílohy do CDESKu sú dostupné z jedného miesta, triedené podľa zákazníkov a typu dokumentu
  • Podpora verzií súborov (pôvodné verzie súborov sa vždy zachovávajú)
 • ZMLUVY
  • Centrálna evidencia zákazníckych zmlúv
  • Možnosť definovať viazanosť a zmluvnú pokutu
  • Dodatky pre aktualizáciu zmluvy, zmenu účtovania služieb, ukončenie zmluvy
  • Možnosť automatického účtovania zmluvy (vo zvolených intervaloch)
  • Pridávanie služieb z cenníka alebo voľne definovaných služieb o Možnosť aktualizácie zmluvných cien (dodatkom alebo cenníkom)
 • CENNÍK
  • Evidencia poskytovaných služieb s cenotvorboy
  • Možnosť vytvárať balíčky služieb
  • Ceny podľa intervalu fakturácie (cena za mesiac, štvrťrok, polrok, rok)
  • Zľavy podľa intervalu fakturácie alebo doby viazanosti, množstevné zľavy
 • NÁKUPNÉ ZOZNAMY
  • Menej formálna, flexibilná evidencia nákupov
  • Evidencia dodávateľa, žiadateľa, udržovanie histórie údajov
  • Hodnotenie dodávateľa
 • SCHVAĽOVACIE PROCESY
  • Schvaľovacie procesy pre požiadavky a dovolenky, možnosť rozšírenia na ďalšie moduly
  • Schvaľovanie podľa osôb, skupín alebo pracovných pozícií
  • Sériové alebo paralelné schvaľovanie
 • POŽIADAVKY
  • Katalóg požiadaviek so šablónami pre vytváranie úloh
  • Pravidelné požiadavky
 • ZÁKAZKY
  • Účtovanie zmlúv a zmluvných pokút
  • Refakturácia nákladov z prijatých faktúr a bločkov