PŘÍPADOVÁ STUDIE

Vyjádření spokojenosti
zákazníka

100% digitalizovaných relevantních procesů
100% spokojenost s CDESK
100% zkušenost se supportem
100% implementační proces

O společnosti

DS Property, a. s. funguje od roku 2013 v Dunajské Stredě, poskytuje služby v oblasti IT, ve správě i údržbě majetku, areálů, úklid a čištění pro více společností. Právě při poskytování služeb v IT oblasti, začala spolupráce s Inova Logic od roku 2019.

Cíl

V DS Property požadovaly nástroj pro efektivní a přehledné zpracování požadavků jejich zákazníků. Bylo potřeba zajistit organizaci a rozdělení prací mezi jednotlivá oddělení, evidenci a tvorbu výkazů vykonané práce pro potřeby fakturace.

„Zatím se nám podařilo vyřešit všechny procesy, které jsme potřebovali. Výhodou je jednoduché, přehledné prostředí a možnost konfiguračních úprav dle potřeby,“ zhodnotil přednosti řešení CDESK David Balaskó.

 

Stav před nasazením

Telefonáty, schůzky i na chodbě, textové nebo e-mailové zprávy. Výsledkem bylo minimum zaznamenaných úkolů, pokynů, neúplné a často až chybné řešení požadavků. Organizace práce vázla a plánování bylo velmi náročné.

Řešení

Evidence a další práce s požadavky v softwaru CDESK funguje v modulu Požadavky. Každý požadavek je přidělen skupině nebo řešiteli a navázán na společnost, případně i zakázku.

DS Property poskytuje své služby renomovaným slovenským společnostem: Istermeat, Euromilk, Világi Winery, Kukkonia Farm House, Hotel Amade Chateau, Mol Football Academy, FK DAC 1904, MOL Aréna. Důležité je proto rozlišovat o jakou společnost jde, o jaký provoz a místo se jedná, a to v závislosti na typu požadavku. CDESK to vše dokáže zachytit v požadavku, protože společnosti jsou evidovány v modulu Adresář. Provozy a místa navázaná na dané společnosti se evidují v Konfigurační databázi.

Práci s požadavky usnadňuje katalog požadavků. Při zakládání požadavku, prostřednictvím katalogu požadavků, si uživatel vybírá dlaždici, která nejlépe vystihuje předmět jeho požadavku. Například Nákup nebo Nástup nového zaměstnance. Po kliknutí na dlaždici se zobrazí formulář požadavku, který obsahuje předvyplněná pole.

Dlaždice katalógu požiadaviek
Obrázek: Dlaždice katalogu požadavků

Kromě předdefinovaných polí poskytují šablony požadavků možnost schvalování a definování pracovních příkazů, které se automaticky vygenerují. V DS Property se využívají obě z těchto funkcí.

Pracovní příkazy umožňují rozdělení složitějšího požadavku do menších, kontrolovatelných celků. Právě takové dělení úkonů se hodí při požadavku na nástup nového zaměstnance. V DS Property je nastaveno automatické generování pracovních příkazů po vyplnění určité hodnoty Uživatelem definovaného pole. Například pracovní příkaz k zajištění pracovních pomůcek se vygeneruje pouze tehdy, je-li na požadavku zaškrtnuto, že nový zaměstnanec vyžaduje pracovní pomůcky. Díky tomu se celý proces velmi snadno automatizuje.

Schvalování se používá při důležitějších rozhodnutích spojených s řešením požadavku. Například pokud je požadavek na nákup, je důležité, aby byl nejprve schválen k tomu určeným pracovníkem.

Práce provedená na požadavcích se zapisuje pomocí Plnění. Plnění spolu s požadavky mohou být navázány na Zakázky, ze kterých se následně vytvářejí podklady pro fakturaci.

Zpracování zpráv významně zjednodušuje komunikaci, když uživatelé odpovídají na notifikační
e-maily v nástroji CDESK a jejich odpověď se přiřadí k řešenému požadavku.

 

Závěr

Díky popsaným funkcím se výrazně zlepšila organizace práce. Software CDESK umožnil ve společnosti digitalizovat všechny relevantní procesy.

Společnost DS Property, a.s. si vybrala software CDESK i proto, že jde o český produkt, který lze přizpůsobovat a upravovat podle potřeby uživatele. Zároveň je celý systém obalen v jednoduchém a intuitivním prostředí. V neposlední řadě společnost DS Property vyzdvihuje také pozitivní zkušenosti s komunikací se zástupci produktu CDESK.

V případě, že vás tato případová studie zaujala, neváhejte nás kontaktovat.

POUŽÍVANÉ MODULY
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/01_Poziadavky-320x320.png

Požadavky

Požadavky
pracovne-prikazy

Pracovní příkazy

Pracovní příkazy
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/09/ico-plnenia.png

Plnění

Plnění
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/12/schvalovanie.png

Schvalování

Schvalování
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/09/ico-spracovanie-sprav.png

Zpracování zpráv

Zpracování zpráv
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/09/ico-cmdb.png

CMDB

CMDB
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/09/ico-kalendar-1.png

Adresář

Adresář
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/02_Zakazky-320x320.png

Zakázky

Zakázky