PŘÍPADOVÁ STUDIE

Digitalizace procesů při rozdělování, reportování a fakturování servisních zásahů

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Digitalizace procesů při rozdělování, reportování a fakturování servisních zásahů

90 % digitalizovaných procesů
70% odstranění papírové agendy
50% úspora práce a času

ALPHASET

Slovenská společnost ALPHASET je dodavatelem v signmakingu a reklamního tisku. Pro své klienty nabízí nejen stroje, média, software ale také know-how. Jedná se o inovativní reklamní systémy a technologické novinky. (číst více)

Cíl

Zvýšení efektivity servisního oddělení, zlepšení péče o zákazníky prostřednictvím digitalizace, automatizace procesů při poskytování servisu a s tím spojené fakturace.

„Pochopili jsme, že CDESK je uživatelsky příjemné prostředí, které pokrývá všechny naše potřeby. Je jednoduché, přehledné a komplexní.“
– Milan Plechlo, CEO, jednatel ALPHASET

 

Stav před nasazením

Evidence a organizace v servisním oddělení společnosti ALPHASET před nasazením CDESK, byla málo přehledná. Nekonečná e-mailová komunikace, hledání podkladů z minulosti, papírové a excelovské evidence, tisk servisních výkazů, zdlouhavá fakturace a množství papírových příloh.

Řešení

Práce servisního oddělení většinou začíná v Modulu Zpracování zpráv, kde jde o přijetí zákaznických e-mailů a jejich automatické zpracování na požadavky v CDESK. Požadavek se automaticky přiřadí odpovědným zaměstnancům a zařadí se do seznamu požadavků v Modulu Požadavky.

Nad tímto požadavkem zadaným v systému, funguje komunikace se zákazníkem prostřednictvím diskuse (např. dohodnutí termínu servisu), a interní komunikace (mezi řešiteli požadavku). Externí komunikaci například s dodavateli, se řeší znovu přímo v požadavku díky funkci Ext-mail. Veškerá komunikace se tak udržuje na jednom místě a není roztroušena v e-mailových schránkách zaměstnanců.

Evidence a správa prodaných a instalovaných zařízení funguje v Modulu CMDB. Systém aktivně pracuje s údaji těchto zařízení. Umožňuje například zákazníkům a technikům přiřazení zařízení při zadávání nebo editaci požadavku. Technik tak přesně ví, o jaké zařízení se jedná, zná jeho servisní minulost, parametry a atributy. Navíc, k plánování pravidelných servisů a kontrol těchto zařízení, využívá společnost Pravidelné požadavky.

Servisní technik zadá v CDESK pravidelné kontroly vždy po instalaci nového zařízení, které jsou v době fungování zařízení automaticky oznámeny a přiřazovány technikům, kteří mají za ně odpovědnost.

Cenové nabídky ALPHASET zpracovává a eviduje v Modulu Cenové nabídky. Zajímavostí je, že Nabídky mohou být akceptovány digitálně, přímo v systému.

Pokud je naplánován servis a se zákazníkem je dohodnut termín, servisní koordinátor přidělí konkrétní časově ohraničené úkoly technikům, kteří je vidí přímo v systému, v mobilní aplikaci a ve svých Microsoft nebo GSuite kalendářích.

Provedenou práci technici evidují v Modulu Plnění, který jim umožňuje velmi komfortní a detailní zápis o provedení opravy, instalace nebo servisu, s informacemi o provedené práci s fotodokumentací, použitém materiálu a dopravě.

Pro ALPHASET se na míru řešilo Money S4/S5 propojení. Po odsouhlasení plnění zákazníkem se jedním klikem z požadavku vytváří a posílá objednávka do propojeného ERP Money S4/S5. V Money se tato přijatá objednávka následně fakturuje a celý proces fakturace probíhá již v Money. Modul Adresář/Modul Společnosti díky propojení synchronizuje zákazníky mezi systémy, čímž se eliminuje duplicitní práce.

Modul Sklad je třešničkou propojení. V CDESK se sladí všechny skladové karty z Money, které se vyberou jako skladové položky na výdejku, ta se naváže na plnění, aby byl snadno identifikovatelný použitý materiál.

Nastavením tohoto procesu a vzájemným propojením ERP systému sCDESK Service Desk se v ALPHASET ušetří enormní množství manuální práce a duplicitního zadávání údajů, které vznikají při fakturaci. Po zavedení procesu došlo téměř ke 100% snížení chybovosti při fakturaci, markantnímu zvýšení produktivity a transparentnosti vůči zákazníkům.

Nenahraditelnou součástí manažerského rozhodování jsou přehledy a reporty. CDESK je poskytuje nativně, ale také propojením se software Microsoft PowerBI.

Důležité bylo především odstranění papírové agendy. V ALPHASET se to podařilo digitalizací servisních výkazů, které byly vytvořeny na míru tak, aby přesně odpovídaly požadovanému vzoru. Servis je ukončen po automatickém vygenerování servisního výkazu, který zákazník podepisuje technikovi na místě zásahu, přímo v mobilu nebo tabletu. Servisní výkaz se následně ukládá v požadavku a zasílá se zákazníkovi.

Za zmínku stojí i Modul Znalostní báze, kde ALPHASET v rámci společnosti sdílí návody, postupy a další informace, do kterých mohou zaměstnanci nahlédnout vždy, když potřebují.

Závěr

Práce servisního oddělení společnosti ALPHASET se díky CDESK dostala na vyšší úroveň, zlepšila se přehlednost jednotlivých úkonů, funguje výborná evidence podle zákazníků, typů zařízení a jejich výrobních čísel, zkrátila se i předservisní příprava.

V případě, že vás tato případová studie zaujala, neváhejte nás kontaktovat.

POUŽÍVANÉ MODULY
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/01_Poziadavky-320x320.png

Požadavky

Požadavky
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/09/ico-pravidelne-poziadavky.png

Pravidelné požadavky

Pravidelné požadavky
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/09/ico-spracovanie-sprav.png

Zpracování zpráv

Zpracování zpráv
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/09/ico-ponuky.png

Cenové nabídky

Cenové nabídky
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/09/ico-ulohy.png

Úkoly

Úkoly
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/09/ico-sklady.png

Sklady

Sklady
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/09/ico-plnenia.png

Plnění

Plnění
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/09/ico-znalostna-baza.png

Znalostní báze

Znalostní báze
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/09/ico-cmdb.png

CMDB

CMDB
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/09/ico-kalendar-1.png

Adresář

Adresář
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/09/ico-kalendar.png

Kalendář

Kalendář
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2023/09/ico-reporty.png

Reporting

Reporting
Externí funkcionality
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/26_API_konektory-320x320.png

ERP Money S4/S5 propojení

ERP Money S4/S5 propojení
https://www.cdesk.cz/wp-content/uploads/2021/08/26_API_konektory-320x320.png

PowerBI propojení

PowerBI propojení